Ви є тут

Головна

Напрями та спеціальності наведені в таблиці.

Таблиця – Шифри і назви спеціальностей кафедри М і ТЛВ

Освітньо-кваліфікаційний рівень Освітній рівень Шифр галузі Назва галузі знань Шифр напряму підготовки Назва напряму підготовки Шифр спеціальності Назва спеціальності
Бакалавр Базова вища освіта 0504 Металургія та матеріалознавство 6.050402 Ливарне виробництво


Спеціаліст Повна вища освіта 0504 Металургія та матеріалознавство 6.050402 Ливарне виробництво 7.05040201 Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Магістр Повна вища освіта 0504 Металургія та матеріалознавство 6.050402 Ливарне виробництво 8.05040201 Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Бакалавр Базова вища освіта 0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050502 Інженерна механіка


Спеціаліст Повна вища освіта 0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050502 Інженерна механіка 7.05050202 Обладнання та технології ливарного виробництва
Магістр Повна вища освіта 0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050502 Інженерна механіка 8.05050202 Обладнання та технології ливарного виробництва