Ви є тут

Головна » Інститути » Машинобудівний інститут » Машинобудівний факультет

Кафедра технології машинобудування

Емблема кафедри «Технологія машинобудування» ЗНТУ

Кафедра «Технологія машинобудування» (ТМ)

Рік початку діяльності: 1932

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.т.н., доцент Дядя Сергій Іванович

 

Навчальні лабораторії та майстерні:

 • Навчальна лабораторія динамічних випробувань
 • Навчальна лабораторія технологічної точності

Спеціальності:

131 – «Прикладна механіка», освітні програми:

«Технології машинобудування»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 349
тел.: +380(61)7698316
e-mail: kafedra_tmb@zntu.edu.ua

Підготовка спеціалістів фахового спрямування «Технологія машинобудування» починається з 1932 року, коли у колишньому інституті сільськогосподарського машинобудування (теперішній Запорізький національний технічний університет) була відкрита спеціальність «Верстати, інструменти і механічна обробка металів». У 1944 році інститут сільськогосподарського машинобудування було перейменовано у автомеханічний інститут НКСМ. З цього року починається навчання за спеціальністю «Технологія машинобудування»

Першим завідувачем (з 1932 р.) був доцент Всеволод Петрович Ільяшенко, який продовжував займати цю посаду і в післявоєнні часи.

Надалі в різні роки кафедрою завідували доценти Яковенко Г.Д., Бондар М.П., професор Морозов Л.В. З 1985 р. по 2006 р. кафедрою завідував доцент (з 2000 р. – професор) Яценко В.К. З 2006 року кафедру очолював. професор Внуков Ю.М. З 2016 року завідувач кафедри доцент Дядя С.І. Певний час, у 1996-1997 роках, кафедру очолював професор Богуслаєв В.О. З 1996 по 2004 р. кафедра мала назву «Технологія авіадвигунів та машинобудування»

Наукову школу кафедри започатковано в 30-ті роки, під час реорганізації технікуму в інститут. Саме тоді з'являються перші праці професорсько-викладацького складу інституту з технології машинобудування (в першу чергу сільськогосподарського). Першою помітною науково-дослідною розробкою стало дослідження «Розрахунок комбайнів», проведене під керівництвом доцента В.Я. Каллюса інженерами Ізаксоном, Семешко і Краузе. В 1935 р. виходить і перша наукова монографія зі спеціальності «Конструювання комбайнів», написана В.Я. Каллюсом

З 1965 р. на кафедрі працює аспірантура, з 1987 р. – постійна, зі спеціальності «Технологія машинобудування». Під керівництвом Бондаря М.П., Морозова Л.В., Яценка В.К. та Богуслаєва В.О. захистили дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук більше 19 осіб. В 2001 р. на вченій раді ЗНТУ зі спец. «Матеріалознавство» захистив дисертацію асп. Рубель О.В. (наук. керівник – проф. Яценко В. К), в 2002 р. – асп. Пухальська Г.В. (наук. керівник – проф. Богуслаєв В.О.) Дисертаційні роботи були пов'язані з підвищенням ресурсу лопаток газотурбінних двигунів. 2009 р. – Лук’яненко О.Л. (наук. керівник – доц. Пухальска Г.В.). 2010 – Патюпкін А.В. (наук. керівник – доц. Грешта В.Л.). 2010 р. – Гончар Н.В (наук. керівник – проф. Внуков Ю.М.). З 2008р. під керівництвом проф. Внукова Ю.М. активно починаються дослідження динаміки процесів різання. На кафедрі створюється лабораторія динамічних досліджень процесів різання. Завдячуючи допомозі колективу АТ «Мотор-Січ», при підтримці його президента Богуслаєва В.О., відремонтовано приміщення лабораторії та оснащено сучасним фрезерним верстатом з ЧПК. Токарний верстат з ЧПК для лабораторії було надано колишнім студентом кафедри, меценатом Богуслаєвим О.В. Актуальність робіт, що виконуються в лабораторії, пов’язана з потребою підвищувати продуктивність та якість виробництва деталей авіаційної промисловості в умовах обробки з вібраціями. За результатами досліджень динамічних процесів при фрезеруванні тонкостінних елементів деталей  захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. У 2013р. – Логомінов В.О. (наук. керівник – проф. Внуков Ю.М.), 2016 р. – Гермашев А.І. (наук. керівник – проф. Внуков Ю.М.), 2017 р. – Козлова О.Б. (наук. керівник – доц. Дядя С.І.). Слід відзначити, що проф. Внуков Ю.М. з 1997 р. по 2017 р. займав посаду проректора з наукової роботи. Він є Дійсний член Інженерної Академії наук України та Академії Вищої освіти України. Має почесне звання «Відмінник освіти України» та нагрудний знак «За наукові досягнення», лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2008 року за розробку та впровадження інтегрованих комплексних технологій для виробництва науковоємних виробів машинобудування.

Взагалі на сьогоднішній день вченими кафедри видано більше 15 монографій і опубліковано більш як 600 статей. Отримано більш як 40 авторських свідоцтв, половину яких впроваджено у виробництво. В 1978 р. на кафедрі була відкрита галузева лабораторія Міненерго СРСР, яка вирішувала питання підвищення зносостійкості і довговічності деталей енергетичного обладнання (наук керівник – доц. Яценко В.К). Наукові розробки галузевої лабораторії були запровадженні у виробництво на Запорізькій і Придніпровській ТЕС, на Тюменському турбомеханічному заводі і енергетичних підприємствах Азербайджану. Робота колективу лабораторії, пов'язана з підвищенням ресурсу форсунок для теплових електростанцій, була відзначена медалями ВДНГ СРСР (1985 р.). У грудні 1998 р. дійсним членом Підйомно-транспортної академії наук України був обраний завідувач кафедри, д.т.н. Яценко В.К. В 2000 р. кафедра ТАД і М провела міжнародну конференцію «Нові технології, методи обробки та зміцнення деталей енергетичних установок». З цього часу проведення щорічних науково-практичних всеукраїнських конференцій зі спеціальності стало доброю традицією даного структурного підрозділу ВНЗ. За роки існування кафедри з технології машинобудування кандидатські дисертації захистили 16 осіб

З 1978 р. кафедра починає підготовку спеціалістів для іноземних держав. Всього за 20 років було підготовлено 108 спеціалістів для 33 країн світу

З 1986 р. кафедра почала підготовку спеціалістів з технології роботизованого виробництва. Для забезпечення даної спеціальності кафедра на 90 % оновила свою матеріальну базу. Було створено лабораторії САПР, автоматизації, комп'ютерний клас, розроблено науково-методичні посібники загальним обсягом понад 100 друкованих аркушів. На даний момент викладачами кафедри читається більш як 27 лекційних курсів для 2 спеціальностей

У 1987 р. на базі кафедри і факультету проходила республіканська нарада завідувачів кафедр технології машинобудування

Підготовка фахівців зі спеціальності «Двигуни і енергетичні установки літальних апаратів» була розпочата відповідно до рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії від 17 лютого 1994 р. та наказу Міністерства і освіти України від 21 березня 1994р. 16 грудня 1998 р. Запорізькому державному технічному університету була видана ліцензія на підготовку фахівців 3-го рівня акредитації по спеціальності «Двигуни і енергетичні установки літальних апаратів». У 1999 році кафедра отримує назву «Технологія авіадвигунів та машинобудування»

У 1996 р. спеціальності «Технологія машинобудування» за наслідками атестації надано вищий (четвертий) рівень акредитації

У 2000 р. на кафедрі була відкрита спеціальність «Технологія виробництва авіаційних двигунів», обладнано комп'ютерний клас

У 2004 р. після відокремлення кафедри «Технологія авіаційних двигунів», кафедрі повертають назву «Технології машинобудування»

Студенти, що закінчили університет зі спеціальності «Технології машинобудування», отримують кваліфікацію інженера-механіка і можуть працювати на машинобудівних підприємствах в галузях експлуатації, проектування та виготовлення машин і енергетичних установок, механічного обладнання. До 1989 р. кафедрою підготовлено понад 5500 спеціалістів. За останні п'ятнадцять років кафедра підготувала для народного господарства України понад 800 спеціалістів

Серед випускників кафедри багато докторів і кандидатів технічних наук: Ведмідовський В.М. (Рига), Григоренко О.І. (Москва), Дєглін Е.І. (Москва), Грушанський О.А. (Київ), Армашев К.Ф. (Дніпропетровськ), Скачков Є.М. (Луганськ), Нестеренко В.К. (Харків), Чабан С.П. (Кишинів), Бардзіловський В.П., Вільчек А.І., Корольов В.В., Яценко В.К. (Запоріжжя).

Випускники кафедри працюють на керівних посадах провідних підприємств регіону та України. Серед них головний технолог ЗМКБ «Прогрес» Кондратюк Е.В., головний інженер ЗМКБ «Прогрес» Подобний О.М., головний механік НВК КП «Іскра» Тришин П.Р. та інші.

Щороку кафедра готує 30-40 фахівців кваліфікації інженер-механік для АТ «Мотор-Січ» та ЗМКБ «Прогрес», які працевлаштовують практично 100% випускників денного відділення. В цьому відношенні дуже показовою є тісна співпраця з АТ «Мотор-Січ», генеральний директор якого, д.т.н., проф. В.О. Богуслаєв є випускником ЗМІ 1965 р. У грудні 1998 р. В.О. Богуслаєв був нагороджений знаком «Відмінник освіти України». Видатні заслуги В.О. Богуслаєва перед державою відзначені орденом «За заслуги» всіх трьох ступенів, у 2000 р. Указом Президента України Л.Д. Кучми йому присвоєно звання «Герой України»

Кафедра пов'язана з підприємством мережею господарчих договорів. Разом з провідними фахівцями підприємства видано навчальні посібники з «Технології машинобудування» та «Технологічної оснастки»

У 2011 році спеціальність «Технології машинобудування» була акредитована за четвертим рівнем акредитації.

На теперішній час спеціальність «Прикладна механіка», куди тепер входить «Технології машинобудування» разом з ще чотирма спеціалізаціями, має ліцензію на підготовку фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. 

Завідувач кафедри – Дядя Сергій Іванович займає цю посаду з листопада 2016 р., кандидат технічних наук, доцент. Стаж науково-педагогічної роботи 32 роки. 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Дядя Сергій Іванович к. т. н., доцент Доцент
Кононов Віталій Владиславович к. т. н., доцент Доцент
Пухальська Гульнара Вікторівна к. т. н., доцент Доцент
Гончар Наталя Вікторівна к. т. н., доцент Доцент
Кондратюк Едуард Васильович к. т. н. Доцент
Логомінов Віктор Олексійович к. т. н, доцент Доцент
Гермашев Антон Ігорович к. т. н Доцент
Козлова Олена Борисівна к. т. н Доцент
Вишнепольський Євген Валерійович   Старший викладач
Степанов Дмитро Миколайович к.т.н. Доцент
Гуріна Лариса Олександрівна   Асистент
Паміров Володимир Миколайович   Завідувач лабораторії
Томілін Вадим Миколайович   Завідувач лабораторії
Волчанська Тетяна Володимирівна   Старший лаборант
Балюта Руслан Миколайович   Старший лаборант

 

 

 

 

 

Запорізький національний технічний університет, до якого входить випускові кафедри спеціальності 131 «Прикладна механіка», має достатньо потужну матеріально-технічну базу для проведення навчальних занять та науково-дослідної роботи студентів.

Приміщення кафедри «Технології машинобудування» загальною площею 653,2 м2 розташовані в головному навчальному і п’ятому корпусі університету. За кафедрою «Технологія машинобудування» закріплено такий аудиторний фонд:

а) навчальні лабораторії:

1) аудиторія № 327 – комп’ютерний клас кафедри ТМБ (23 місця);

2) аудиторія № 2 – лабораторія технологій машинобудування;

3) аудиторія № 3 – лабораторія автоматизації виробничих процесів;

4) аудиторія № 7 – лабораторія технологічних пристосувань;

б) інші приміщення:

1) аудиторія № 14 – лабораторія дослідження втомленої міцності;

2) аудиторія № 349 – викладацька на 10 місць;

3) аудиторія № 345а – кабінет завідувача кафедри.

4) аудиторія № 506 - викладацька на 4 місця

Усі аудиторії оснащено наочними посібниками, ілюстративним матеріалом. Заняття з дисциплін спеціальності, що ліцензується, також проводяться в спеціалізованих лабораторіях і приміщеннях, які знаходяться в загальному користуванні.

Навчальні лабораторії, що закріплені за випусковими кафедрами спеціальності 131 «Прикладна механіка», призначені для проведення лабораторних робіт, практичних занять та самостійної роботи студентів, а також для виконання студентами курсових та дипломних робіт, підготовки наукових доповідей, статей та рефератів тощо.

Заняття у навчальних лабораторіях проводяться з використанням мультимедійних, проекційних та інших засобів. Забезпеченість мультимедійним обладнанням по університету становить 30%, тобто встановлений норматив виконується.

Для ефективної організації навчального процесу, на кафедрах діють методичні сектори, які в повному обсязі надають методичну літературу, сприяють ефективній організації навчального процесу з підготовки магістрів.

Навчально-аудиторні площі кафедри відповідають вимогам СНіП.

Інформацію про загальні площі приміщень, що використовуються у навчальному процесі та про забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями ЗНТУ подано в таблицях 9.1 та 9.2.

Відповідно до санітарно-технічного паспорту Запорізького національного технічного університету забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять складає: 6,6 кв. метрів на одну особу для фактичного контингенту студентів.

Перелік лабораторій і спеціалізованих кабінетів, що забезпечують освітній процес зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» у відповідності до навчального плану, та їх обладнання подається у таблицях 1, 2.

Таблиця 1 - Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів, які забезпечують виконання начального плану за

спеціальністю 131 «Прикладна механіка»

Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету, їх площа

Найменування навчальної дисципліни

Найменування обладнання, устатковання,

їх кількість

Лабораторія динамічних досліджень (№ 2, 14)

 130,9 м2, 18,6 м2

«Групові технологічні процеси»;

«Сучасні технології в машинобудуванні»;

«Контрольно-вимірювальні прилади;

 «Дослідження фізичних та механічних властивостей конструкцій»;

«Технологія електрофізичних та електрохімічних методів обробки».

Верстат токарно-револьверний1336/1

Верстат токарно-гвинторізний1А62/1

Верстат вертикально-свердлильний 2А125/1

Верстат фрезерний з ЧПК МС 6104-13WK/1

Верстат токарний з ЧПК WL 320/1

Електроерозійний копіювальний верстат 4Л72/1

Верстат плоскошліфувальний 3Г71/1

Стенд для дослідження коливань при точінні/1

Стенд для дослідження коливань при фрезеруванні/1

Вольтметр ВК7-10А/1

Вольтметр В7-34А/1

Тестер 4323А /1

Осцилограф С1-72/1

Таблиця 2 - Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання начального плану за спеціальністю 131 «Прикладна механіка»

Найменування комп’ютерної лабораторії, її площа

Найменування навчальної дисципліни

Модель і марка

персональних комп’ютерів, їх кількість

Найменування пакетів прикладних програм

(у тому числі ліцензованих)

Доступ до

Інтернету,

наявність

каналів доступу

Комп’ютерний клас кафедри ТМБ (№327),

110м2

 «Математичне моделювання процесів технічних систем»;

 «САПР технологічних процесів»;

«Програмування механічних операцій в технологічних процесах».

Робочі станції

1. ROMA DE 970/CPU AMD ATHLON II X3 450/2Xram DDR3 2Gb/YDD 500 Gb VIDEO GT640 2048Mb/CASE ATX 500W/MB GeForce 70251. Материнська плата ASRock N68-VGS3 FX/Bulk

2.Процесор AMD Socket AM3 Athlon II X3 450 3,2GHz/153Kb Box (95W)

3. Оперативна пам'ять  DDR3 2048Mb PC3-10600(1333MHz)Team Elite

4. Відеокарта Gainward GT640  1024Mb

5. Монітор LED LCD E2342C

6. Вінчестер TOSCHIBA 500Gb DT01ACA050

7. Клавіатура DELUX

8. Маніпулятор «миша»

Кількість 23 шт.

1. Windows 7 Pro(x64);

2. Open Office v.3.3;

3. Time Line;

4. ABACUS v.12;

5. КОМПАС 3D v.13;

6. АРТ;

так

 

 

 1. Наскрізна програма практик студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» галузі знань «Механічна інженерія» (за освітньою програмою "Технології машинобудування") всіх форм навчання / укладачі: С. І. Дядя, Н. В. Гончар, В. М. Томілін – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 26 с.
 2. Методичні вказівки до курсового проектування для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. доц., к.т.н. Н. В. Гончар, асист. Н. М. Черновол – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018 – 26 с.
 3. Методичні вказівки з оформлення технологічної документації в курсових проектах та магістерських роботах для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання / уклад. В. О. Логомінов. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 70 с.
 4.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерне моделювання» для студентів зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / уклад.: О. Б. Козлова, Н. В. Гончар, Н. О. Савчук. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 58 с.
 5.  Методичні вказівки до виконання самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Комп’ютерне моделювання » для студентів зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / уклад. О. Б. Козлова, Н. В. Гончар, Н. О. Савчук. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 50 с.
 6. Конспект лекцій з дисципліни “Комп’ютерне моделювання” для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» (освітня програма «Технології машинобудування») усіх форм навчання / уклад. О. Б. Козлова – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018 – 58 с.
 7. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи комп’ютерного конструювання» для студентів зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / уклад.: О. Б. Козлова, Н. В. Гончар, Н. О. Савчук – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 58 с.
 8.  Методичні вказівки до виконання самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Основи комп’ютерного конструювання» для студентів зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / уклад. О. Б. Козлова, Н. В. Гончар, Н. О. Савчук – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 62 с.
 9.  Конспект лекцій з дисципліни “Основи комп’ютерного конструювання” для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» (освітня програма «Технології машинобудування») усіх форм навчання / уклад. О. Б. Козлова – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018 – 70 с.
 10. Методичні вказівки до курсового проектування для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. доц., к.т.н. Н. В. Гончар, асист. Н. М. Черновол – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018 – 26 с.
 11. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Математичне моделювання процесів технічних систем» для студентів 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технологія машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад.: Гончар Н. В., Степанов Д. М. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 26 с.
 12. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Математичне моделювання процесів технічних систем» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад. Н. В. Гончар, Д. М. Степанов – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 16 с.
 13. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Дослідження фізичних та механічних властивостей конструкцій» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад.: Гончар Н. В., Кондратюк Е. В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 30 с.
 14. Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни «Дослідження фізичних та механічних властивостей конструкцій» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад. Н. В. Гончар, Е. В. Кондратюк – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 17 с.
 15. Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» / уклад. доц., к.т.н. Гончар Н. В., доц., к.т.н. Дядя С. І. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018 – 35 с.
 16. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Математичнемоделюванняпроцесівтехнічних систем» для студентівспеціальності 131 «Прикладнамеханіка» освітньоїпрограми «Технологіїмашинобуду-вання» усіх форм навчання / уклад. Н. В. Гончар – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 31 с.
 17. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Дослідження фізичних та механічних властивостей конструкцій» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» усіх форм навчання / уклад. Е. В. Кондратюк, Н. В. Гончар, – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 38 с.
 18. Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни «Автоматизація виробничих процесів» та контрольні завдання для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» заочної форми навчання // уклад. С. І. Дядя, В. М. Паміров. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - 14 с.
 19. Методичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Автоматизація виробничих процесів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад. С. І. Дядя, В. М. Паміров – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 19 с.
 20. Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни «Контрольно вимірювальні прилади» та контрольні завдання для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» заочної форми навчання // уклад. С. І. Дядя, В. М. Томілін. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - 13 с.
 21. Методичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Контрольно вимірювальні прилади» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньою програмою «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад. С. І. Дядя, В. М. Томілін – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 17 с.
 22. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні» Частина 1 для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» ОП «Технології машинобудування» / уклад. В. В. Кононов, В. О. Логомінов, – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 64 с.
 23. Методичні вказівки, приклади і задачі до практичних занять по проектуванню дільниць і цехів машинобудівного виробництва Частина 2 для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» ОП «Технології машинобудування» / уклад. В. В. Кононов, В. О. Логомінов, – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 62 с.
 24. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення курсу “Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні” для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» ОП „Технології машинобудування” всіх форм навчання/ уклад. В. В.Кононов, В. О. Логомінов – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 – 37 с.
 25. Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни «Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад. Н. В. Гончар – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 34 с.
 26. Додатки до методичних вказівок для виконання практичних занять з дисциплін «Технологічні основи машинобудування», «Технологія машинобудування», «Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин» для студентів 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання // уклад.: В. І. Ципак (перевидання 3-е). Під ред. Гончар Н. В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 – 61 с.
 27. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення курсу “Технології обробки типових деталей та складання машин” для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» ОП „Технології машинобудування” всіх форм навчання / Укл. В.В. Кононов, В.О. Логомінов – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 – 26 с.
 28. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу "Технології обробки типових деталей та складання машин” Частина 1 для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» ОП «Технології машинобудування» всіх форм навчання /Укл.: В.В.Кононов, В.О. Логомінов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 44 с.
 29. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу "Технології обробки типових деталей та складання машин” Частина 2 для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» ОП «Технології машинобудування» всіх форм навчання /Укл.: В.В.Кононов, В.О. Логомінов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 52 с.
 30. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни “Основи систем автоматизованого проектування” для студентів зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» усіх форм навчання / уклад. Г. В. Пухальська . – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 21 с.
 31. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни “Зміцнюючи технології у виробництві деталей машин” для студентів зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» усіх форм навчання / уклад. Г. В. Пухальська . – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 20 с.
 32. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування - освітня програма «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» усіх форм навчання / уклад. Г. В. Пухальська, О. В. Алексєєнко – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 - 54 с.
 33. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни “Технологічні основи машинобудування” для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування - освітня програма «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» усіх форм навчання / уклад. Г. В. Пухальська – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 - 25 с.
 34. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерне забезпечення технологічної підготовки виробництва» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» та 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» спеціаліхації «Авіаційні двигуни та енергетичні установки» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. ст. викл. Кучугуров М. В., доц., к.т.н. Павленко Д. В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 – 124 с.
 35. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Комп’ютерне забезпечення технологічної підготовки виробництва» для студентів всіх форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» та 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» спеціалізації «Авіаційні двигуни та енергетичні установки» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. ст. викл. Кучугуров М. В., доц., к.т.н. Павленко Д. В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 – 16 с.
 36. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси механічної обробки та їх еволюція» для студентів всіх форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. ст. викл. Кучугуров М. В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 – 35 с.
 37. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Процеси механічної обробки та їх еволюція» для студентів всіх форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. ст. викл. Кучугуров М. В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 – 16 с.
 38. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Комп’ютерне забезпечення технологічної підготовки виробництва» для студентів всіх форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. ст. викл. М. В. Кучугуров – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 – 82 с.
 39. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Процеси механічної обробки та їх еволюція» для студентів всіх форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / укл. ст. викл. М. В. Кучугуров – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 – 273 с.
 40. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологічна оснастка» для студентів зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» усіх форм навчання / уклад.: О. Б. Козлова, Н. В. Гончар , Є. В. Вишнепольський – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 46 с.
 41. Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування»/ уклад. Н. В. Гончар , С. І. Дядя – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 35 с.
 42. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Дослідження фізичних та механічних властивостей конструкцій» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» усіх форм навчання / уклад. Е. В. Кондратюк, Н. В. Гончар. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 38 с.
 43. Наскрізна програма практик бакалаврів та стажування магістрів спеціальності 131 «Прикладна механіка» (за освітньою програмою "Технології машинобудування") всіх форм навчання / укладачі: С. І. Дядя, Н. В. Гончар , В. М. Томілін – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 26 с.
 44. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Дослідження фізичних та механічних властивостей конструкцій» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад.: Н. В. Гончар, Е. В. Кондратюк. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 31 с.
 45. Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни «Дослідження фізичних та механічних властивостей конструкцій» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад. Н. В. Гончар, Е. В. Кондратюк. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 17 с.
 46. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Математичне моделювання процесів технічних систем» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» усіх форм навчання / уклад. Н. В. Гончар. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 30 с.
 47. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Математичне моделювання процесів технічних систем» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технологія машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад.: Н. В. Гончар, Д. М. Степанов. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 27 с.
 48. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Математичне моделювання процесів технічних систем» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад. Н. В. Гончар, Д. М. Степанов – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 16 с.
 49. Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни «Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад. Н. В. Гончар. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 34 с.
 50. Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни «Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад. Н. В. Гончар. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 34 с.
 51. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / Укл. Н. В. Гончар, Н. М. Черновол. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 26 с.

 52.  

Напрями та спеціальності

Підготовка фахівців здійснюється за багатоступеневою системою:

1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Бакалавр з прикладної механіки - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти, або неповної вищої освіти здобула перший рівень вищої освіти, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра може здійснюватися на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр;

галузь знань – 13 «Механічна інженерія»;

спеціальність - 131 "Прикладна механіка";

освітня програма –“Технології машинобудування”;

кваліфікація – 3115технічний фахівець-механік;

з узагальненим об’єктом діяльності –розробка та проектування технологічних процесів і технічних систем;

з нормативним терміном навчання – чотири роки.

Бакалавр з технології машинобудування підготовлений до виконання видів інженерної діяльності відповідно до Державного класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2005), включаючи розробку нових технологій та технічних засобів, їх реалізації в умовах комп'ютеризованого інтегрованого виробництва.

Бакалавр може  використовуватись на підприємствах в галузях машинобудування, авіабудування та інших, де використовується механічна обробка металевих та неметалевих матеріалів (табл.1).

Таблиця 1 – Види економічної діяльності

Код видів

Найменування видів економічної діяльності

DJ 28.5

Оброблення металів

DJ 28.52 

Загальні механічні операції

DК 29

Виробництво машин та устаткування

Бакалавр здатний виконувати роботи згідно класифікатора професій (ДК003:2005) (табл.2).

Таблиця 2 – Класифікаційне угрупування професійної роботи

Код КП

Код ОКПДТР

Посада

3115

23485

Механік

3115

23552

Механік-наладчик

3115

24971

Технік-конструктор (механіка)

3115

25041

Технік-технолог (механіка)

3115

24982

Технік з автоматизації виробничих процесів

3115

24989

Технік з інструменту

Бакалавр з  прикладної механіки може займати первинні посади:

- механік-наладчик;

- технік-конструктор (механіка);

- технік – технолог (механіка);

- технік з автоматизації виробничих процесів;

- технік з інструменту;

Професійна діяльність бакалавра з  прикладної механіки на первинних посадах полягає у:

– прийнятті практичних рішень при розробці технологічних процесів і їх покращення в межах своєї компетенції;

– прийнятті практичних рішень при забезпеченні виробничого процесу інструментом та технологічною оснасткою;

– прийнятті практичних рішень при виборі засобів автоматизації виробничих процесів.

 

2. Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Навчання здійснюється на бюджетній та контрактній основі, за денною та заочною формами навчання.

Магістр з прикладної механіки - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула другий рівень вищої освіти, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності

освітньо-кваліфікаційний рівень магістр;

галузь знань – 13  «Механічна інженерія»;

спеціальність - 131 "Прикладна механіка";

освітня програма – “Технології машинобудування”;

кваліфікація – 2145.2інженер механік; 2145.1Науковий співробітник (інженерна механіка), 2310.2 - Викладачі університетів та вищих навчальних закладів;

з узагальненим об’єктом діяльності – дослідження, розробка та проектування технологічних процесів і технічних систем;

з нормативним терміном навчання – півтора року.

Магістр з технології машинобудування підготовлений до виконання видів інженерної та наукової діяльності відповідно до Державного класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2005), включаючи розробку нових технологій та технічних засобів, їх реалізації в умовах комп'ютеризованого інтегрованого виробництва.

Магістр може  використовуватись на підприємствах в галузях машинобудування, авіабудування та інших, де використовується механічна обробка металевих та неметалевих матеріалів (табл.1).

Таблиця 1 – Види економічної діяльності

Код видів

Найменування видів економічної діяльності

DJ 28.5

Оброблення металів

DJ 28.52 

Загальні механічні операції

DК 29

Виробництво машин та устаткування

К 73.10.2

Дослідження і розробка в галузі технічних наук

Магістр здатний виконувати роботи згідно класифікатора професій (ДК003:2005) (табл.2).

Таблиця 2 – Класифікаційне угрупування професійної роботи

Код КП

Код ОКПДТР

Посада

2310.2

20199

Викладачі університетів та вищих навчальних закладів

2145.1

23667

Науковий співробітник (інженерна механіка)

2145.2

22317

Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів

2145.2

22493

Інженер-технолог (інженерна механіка)

2145.2

22211

Інженер-конструктор (інженерна механіка)

2145.2

22287

Інженер з інструменту

2149.2

22293

Інженер з якості

2149.2

22214

Інженер-контролер

2149.2

22209

Інженер-дослідник

 

Магістр з прикладної механіки може займати первинні посади:

- інженер-дослідник;

- викладач вищого навчального закладу ІІ-ІV рівнів акредитації;

- інженер - технолог;

- інженер-конструктор;

- інженер - контролер;

- інженер з якості;

- інженер з організації виробничих процесів у машинобудуванні.

 Професійна діяльність магістра  прикладної механіки на первинних посадах полягає у:

– прийнятті практичних рішень при забезпеченні виробничого процесу інструментом та технологічною оснасткою;

– прийнятті практичних рішень при виборі засобів автоматизації виробничих процесів.

– прийнятті тактичних і стратегічних рішень при розробці нових технологічних процесів і їх покращення в межах своєї компетенції;

– наукових дослідженнях в галузях технології машинобудування;

 

3. Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.

Доктор філософії з прикладної механіки  - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі другого рівня вищої освіти  здобула третій рівень вищої освіти, фундаментальні і спеціальні  знання щодо узагальненого об'єкта діяльності, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної компетентності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. Вступники повинні мати освітній ступінь «магістр» за відповідною або спорідненою спеціальністю в галузі механічної інженерії. Для здобуття освітньо-наукового ступеня приймаються особи за результатами вступних випробувань зі спеціальності та іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти         

освітньо-кваліфікаційний рівень  Доктор філософії;

галузь знань – 13 «Механічна інженерія»;

спеціальність - 131 "Прикладна механіка";

освітня програма –“Технології машинобудування”;

кваліфікація – 21  Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук; 2145.1  Науковий співробітник (прикладна механіка); 2310  Викладачі університетів та вищих навчальних закладів; 2310.1  Професори та доценти.

з узагальненим об’єктом діяльності – процеси формування поверхонь деталей при механічній обробці, методи дослідження формування поверхонь і контролю якості обробки, дослідження структури поверхонь оброблюваних деталей, системи управління якістю;

з нормативним терміном навчання – чотири роки.

Доктор філософії з прикладної механіки  підготовлений до виконання видів інженерної діяльності відповідно до Державного класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2005), включаючи розробку, моделювання, створення нових та вдосконалення наявних інструментів та технологічних процесів виготовлення деталей, дослідження формування поверхонь і контролю якості обробки, дослідження структури поверхонь оброблюваних деталей, системи управління якістю,  викладання в навчальних закладах.

Доктор філософії  може  залучуватись до роботи в навчальних і наукових закладах, на підприємствах в галузях машинобудування, авіабудування та інших (табл.1) .

Таблиця 1 – Види економічної діяльності

Код видів

Найменування видів економічної діяльності

DJ 28.5

Оброблення металів

DJ 28.52 

Загальні механічні операції

DК 29

Виробництво машин та устаткування

К 73.10.2

Дослідження і розробка в галузі технічних наук

Доктор філософії здатний виконувати роботи згідно класифікатора професій (ДК003:2005) (табл.2).

Таблиця 2 – Класифікаційне угрупування професійної роботи

Код КП

Код ОКПДТР

Посада

2310.2

20199

Викладачі університетів та вищих навчальних закладів

2145.1

23667

Науковий співробітник (інженерна механіка)

2145.2

22493

Інженер-технолог (інженерна механіка)

2145.2

22211

Інженер-конструктор (інженерна механіка)

2149.2

22209

Інженер-дослідник

3110.1   Професори, доценти

Доктор філософії з прикладної механіки може займати первинні посади:

- професор, доцент; 

- інженер-дослідник;

- викладач вищого навчального закладу ІІ-ІV рівнів акредитації;

- інженер - технолог;

- інженер-конструктор.

 Професійна діяльність доктор філософії з прикладної механіки на первинних посадах полягає у:

– прийнятті практичних рішень при забезпеченні виробничого процесу інструментом та технологічною оснасткою;

– прийнятті практичних рішень при виборі засобів автоматизації виробничих процесів.

– прийнятті тактичних і стратегічних рішень при розробці нових технологічних процесів і їх покращення в межах своєї компетенції;

– наукових дослідженнях в галузях технології машинобудування;

 1. Основи комп'ютерного конструювання

 2. Комп'ютерне моделювання

 3. Зміцнюючі технології у виробництві деталей машин

 4. Основи САПР

 5. Програмування механічних операцій в технологічному процесі

 6. Технологічна оснастка

 7. Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин

 8. Технологічні основи машинобудування

 9. Математичне моделювання процесів технічних систем

 10. Дослідження фізичних та механічних властивостей конструкцій

 11. Розмірні розрахунки при проектуванні технологічних процесів

 12. Сучасні технології в машинобудуванні

 13. Комп’ютерне забезпечення технологічної підготовки виробництва

 14. Процеси механічної обробки та їх еволюція

 15. Автоматизовані системи технологічної підготовки виробництва

 16. Системи автоматизованого проектування технологічних процесів

 17. Автоматизація виробничих процесів

 18. Контрольно-вимірювальні прилади

 19. Технологічна точність в машинобудуванні

 20. Конструкція та проектування АД та ЕУ

 21. Твердотільне моделювання і основи інженерних розрахунків

 22. Механоскладальні дільниці та цехи

 23. Технологія обробки типових деталей та складання машин

 24. Технологія електрофізичних та електрохімічних методів обробки матеріалів

 25. Інтегровані комп’ютерні технології

 26. Комп’ютерні графічні системи

 27. Основи систем автоматизованого проектування

Сторінки