Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут управління та права » Факультет управління фізичною культурою та спортом

Кафедра фізичної терапії та ерготерапії

Емблема кафедри «Фізична терапія та ерготерапія» ЗНТУ

Кафедра «Фізична терапія та ерготерапія» (ФТЕ)

Рік початку діяльності: 2007

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.м.н., професор Клапчук Василь Васильович

Навчальні лабораторії та майстерні:

  • Навчальна лабораторія оздоровчих технологій

Спеціальності:

227 – «Фізична реабілітація», освітні програми:

«Фізична терапія, ерготерапія»

016 – «Спеціальна освіта», освітні програми:

«Корекційна освіта»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 398а
тел.: +380(61)7698572
e-mail: kafedra_frr@zntu.edu.ua

 

Пояснювальна записка до навчального плану.
Навчальний план.
Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів на першому (бакалаврському) рівні.

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ!

Згідно наказу №185-А від 09.11.20, ДИСТАНЦІЙНЕ навчання в університеті подовжено до 31.12.20, у зв'язку з чим:

1. З 11.11.20 СТУДЕНТАМ до університету вхід ЗАБРОНЕНО, ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОМУ складу - за потребою.
2. З 11.11.20 - КОНСУЛЬТАЦІЇ та прийом ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ буде проводитись ОНЛАЙН, до кінця тиждня - за діючим графіком, з 16.11.20 - новий графік роботи зі СТУДЕНТАМИ.
3. РЕКТОРСЬКІ контрольні роботи за графіком.
4. ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНА сесія і ДЕРЖАВНА атестація в грудні місяці - ДИСТАНЦІЙНО.

 

 

РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ  ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

(бакалаврів / магістрів 1 курсу)

НА НАСТАНОВЧУ СЕСІЮ 2020-2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
 

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=61d8c283d

 

До уваги вступників 2020р

ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ 4 КУРСУ!

З 12 травня розпочато реєстрацію на єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ), яка буде тривати до 05 червня 2020 року включно.

РЕЄСТРАЦІЯ Є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ.

Вам необхідно виконати порядок дій за посиланням:

http://pk.zp.edu.ua/promo/znomagistr.html

 

16.04.2020 р. пройшла науково-практична конференція «ТИЖДЕНЬ НАУКИ- 2020» в онлайн режимі на платформі Zoom.

Було присутньо більше 50 чоловік. 
Викладачі, студенти та запрошенні гості виступили зі своїми доповідями про актуальні сучасні проблеми та інновації в фізичній терапії та ерготерапії.
А також було проведено 2 майстер-класи: 
- «Свідоме управління диханням в йогатерапії» (Соха А.М., м. Запоріжжя);
- «Техніка масажа для вагітних» (Румілов Д.О., м. Дніпро)
Конференція була дуже насичена, інформативна та цікава!
Проводилась майже 7 годин і це неймовірно!!! 
Вкотре ми переконалися, що кафедра фізичної терапії та ерготерапії - найстійкіша!!!
Висловлюємо подяку доценту Єрмолаєвій Аллі Вячеславівні за професійне та цікаве проведення та Калініной Дар'ї Сергіївні за допомогу!
Дуже вдячні кожному, хто долучися до нашої конференції!!!
До зустрічі в наступному році!
      У 2007 році в Запорізькому національному технічному університеті було створено кафедру «Фізичної реабілітації і рекреації», зараз має назву «Фізична терапія, ерготерапія», як випускову кафедру факультету Управління фізичної культури та спорту Інституту управління і права НУ «Запорізької Політехніки». Кафедра готує фахівців за спеціальністю 227 – фізична терапія, ерготерапія. 
      З 2009 року кафедру очолює доктор медичних наук, професор Клапчук Василь Васильович.
      За період існування кафедри для забезпечення належного рівня підготовки фахівців і відповідно до державних вимог проведена велика робота по залученню висококваліфікованих фахівців для підготовки бакалаврів і магістрів спеціальності 227 – фізична терапія, ерготерапія.
      На кафедрі працюють 1 професор, 8 кандидатів наук, 4 старших викладача та 1 викладача, які широко застосовують прогресивні форми організації навчального процесу і сучасні технології. Фахівцями кафедри викладається понад 60 дисциплін спеціальності. Також на умовах сумісництва кафедра залучає провідних фахівців з науковими ступенями та вченими званнями з інших кафедр та установ.
      Основною метою кафедри є якісне забезпечення педагогічного процесу підготовки фахівців, формування базових знань, вмінь використовувати засоби фізичної культури, кінезіотерапії, природних чинників для поліпшення здоров’я людини, зменшення порушень при різноманітних захворюваннях і травмах. Загальні тенденції розвитку й удосконалення системи фізичного виховання показали значну роль, яку в цій сфері відіграють фізична реабілітація, рекреація та інші засоби зміцнення здоров’я людей, пов’язані з використанням різних науково обґрунтованих форм рухової активності. Їх суспільне значення відчутно підвищилося – попри всі економічні та інші труднощі сьогоднішніх повсякденних реалій людей, все більше приваблює здоровий спосіб життя, - і, відповідно, є попит на те, що може цьому сприяти.
        В останні роки, особлива увага приділяється проблемі відповідності фахівців з фізичної реабілітації до вимог міжнародних організацій (ООН) та адаптації напрямків фізичної реабілітації до системи охорони здоров’я в Україні. З актуальних питань фізичної реабілітації зроблено понад 30 наукових доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях і активно проходить процес створення монографій, посібників, методичних вказівок з висвітлених питань.
        Молоді вчені кафедри та студенти-гуртківці беруть участь в конференціях університету, що сприяє формуванню у студентів навичок організації та проведення дослідницької роботи.
Комплексній підготовці фахівців також сприяє проведення виробничої та науково-дослідної практики бакалаврів та магістрів на базах медичних, реабілітаційних та оздоровчих закладів м. Запоріжжя. Кафедра активно співпрацює з цими закладами на основі договорів про співробітництво: це Запорізький дитячий будинок-інтернат, Запорізький військовий госпіталь (військова частина А3309), Міська лікарня №6, Запорізький обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, Запорізька міська клінічна лікарня №10, Запорізький обласний спеціалізований будинок дитини «Сонечко», Центр сучасної кінезіотерапії Medcord, Міська лікарня №8, Центральна лікарня Орджонікідзевського району, Евроспайн - Запоріжжя, Міська лікарня №3, універсальні медичні технології «Sano Roller» та "УКРДНІПРОМЕДКОНСАЛТІНГ".
        У відповідності до умов договорів здійснюється інформаційне і методичне  забезпечення фахівців з питань підтримки здоров'я. Така сумісна діяльність забезпечує гармонійне поєднання фундаментальних медичних знань зі спеціальними базовими знаннями у сфері фізичної культури і спорту та сприяє професійному зростанню студентів. 
       Сьогодні колектив кафедри фізичної терапії та ерготерапії прагне до розвитку і примноженню своїх досягнень, вдосконаленню методів роботи. Невідкладним завданням кафедри є зміцнення матеріальної бази, а також застосування в роботі найсучасніших технологій, з метою оптимізації відновлення і поліпшення стану здоров’я, а також підвищення результативності.

Контакти:

Телефони кафедри фізичної терапії та ерготерапії:
Завідувач кафедри (ауд. 398в) – (061) 769-85-72 
Викладацька (ауд.398в) – (061) 769-85-72
Електронна пошта:  kafedrafrir@ukr.net
При кафедрі «Фізичної терапії та ерготерапії» створена і функціонує навчальна лабораторія «Сучасних оздоровчих технологій» під керівництвом Рижкової Марії Вадимівни.
Метою діяльності лабораторії є створення оптимальних умов для засвоєння та вдосконалення студентами практичних навичок з масажу, кінезіотерапії та інших реабілітаційних та оздоровчих технологій. Наукова робота лабораторії також ставить за мету впровадження результатів наукових досліджень в навчальний процес НУ «Запорізької політехніки».
 
Основні цілі і завдання діяльності навчальної лабораторії «Сучасних оздоровчих технологій»:
 
1. Створення умов для виконання навчально-лабораторних робіт, семестрових, річних атестацій згідно навчальних планів і програм предметів, що обслуговуються даною лабораторією.
2. Інтеграція науково-педагогічного персоналу для високоякісної підготовки фахівців спеціальності 227 фізична терапія та ерготерапія.
3. Розробка і проведення навчальних та ознайомчі тренінгів та майстер-класів для студентів і викладачів.
4. Проведення інноваційної діяльності по розробці нових методик викладання, впровадження нових форм аудиторної та поза аудиторної роботи студентів.
5. Залучення студентів до дослідницької роботи в галузі реабілітаційних та оздоровчих технологій.
6. Розвиток предметної творчості студентів. Організація виготовлення
наочних посібників (стендів, плакатів, альбомів та ін.), макетів, муляжів.
7. Забезпечення безпечних умов праці і проведення виробничих інструктажів по профілактиці травматизму для студентів згідно майбутнього профілю їх професійної діяльності.
8. Підготовка пропозицій щодо покращення якості практичної підготовки студентів і подання їх на розгляд профільним кафедрам і інституту.
9. Набуття вмінь і навичок в сфері оздоровчих технологій, які виконуються в фізкультурно-оздоровчих закладах різного профілю, створення реабілітаційних програм у відповідності з формою захворювання та віковими і статевими особливостями.
10. Забезпечення найповнішого використання можливостей функціонування молодіжного і волонтерського руху для фахової співпраці (в тому числі обміну студентськими групами та викладачами) із спорідненими факультетами і вищими навчальними закладами України та закордонними, через залучення студентів і викладачів інституту до роботи по обміну інформацією, проведення спільного практичного навчання, тренінгів, курсової та дипломної підготовки, пізнавальних та розважальних заходів.
 
Анотації спеціальностей фізична терапія, ерготерапія:
 
Галузь знань:
 
22 – «Охорона здоров’я»
 
спеціальність:
 
227 «Фізична терапія, ерготерапія»
 

Кафедра фізичної терапії та ерготерапії виконує науково-дослідну роботу на тему 06918: «Розробка технологій експрес-оцінки фізичного стану і рухових можливостей при фізичній реабілітації за морфо-функціональними показниками різних категорій населення» під науковим керівництвом д.м.н, проф. Клапчука В.В. Наукові праці співробітників кафедри пов’язані з темою науково-дослідної роботи кафедри.

Під керівництвом завідувача кафедри, доктора медичних наук, професора Клапчука В.В. було захищено 12 кандидатських і 2 докторських дисертації.
 
Основні напрямки наукових досліджень: медичні проблеми фізичної культури та спорту, вольове керування диханням у клініці та спорті.
 
Проф. Клапчук В.В. очолював проблемну комісію МОЗ та АМН України «Медичні проблеми фізкультури та спорту» з 1990 р. до її реорганізації у 1995 р. Був організатором і головою першої в Україні спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертацій за спеціальністю 14.01.24 – лікувальна фізкультура та спортивна медицина, яка діє з 1993 р. у Дніпропетровській державній медичній академії.
Головним напрямом наукової тематики кафедри є розробка методології експрес-оцінки фізичного стану і рухових можливостей різних категорій населення. Це необхідно як при фізичній реабілітації, так і при фізичному вихованні та при оздоровчому і спортивному тренуванні. При цьому важливим є визначення мінімальної кількості інформативних безпечних тестів та їх діагностичних градацій за умови простоти, доступності для тих, хто здійснює тестування, а також його оперативності при лабораторних та скринінгових обстеженнях. 
 
У цьому відношенні слід зазначити, що контроль за станом здоров’я людини на етапі донозологічних змін в організмі має особливе значення, оскільки дозволяє контролювати рівень здоров’я і дає можливість впливати на фізичні показники людини до виникнення клінічних проявів хвороби.  При зниженні резервів здоров’я навіть у звичайних умовах життєдіяльності може формуватися патологічний процес і тільки маючи кількісну характеристику рівня фізичного стану та рухових можливостей, можна  ставити завдання покращення здоров’я населення. Запропонована професором Апанасенко Г.Л. (1988) кількісна експрес-оцінка соматичного здоров’я дає можливість прогнозувати виникнення захворювань, так і проводити контроль за ефективністю  фізичної реабілітації. Поняття «безпечного рівня здоров’я» дозволяє оріентуватись на кількісні показники при його експрес-оцінці, оскільки нижче цього рівня уже мають місце соматичні захворювання, чи є риск їх розвитку. Це може бути пов’язаним не тільки з перенесеними хворобами і наслідками травм, а і з гіподінамією у сучасному суспільстві.
 
Але у «батареї тестів», які запропоновані різними авторами, є такі, що потребують вдосконалення. Тому необхідні подальші дослідження з клініко-фізіологічним обгрунтуванням інформативних морфофункціональних показників з числа обраних тестів. 
Визначивши рівень фізичного стану і рухових можливостей, а також наявність функціональних порушень за даними обстежень у людини без клінічних проявів хвороби, можна впливати на ці показники шляхом адекватно підібраних комплексів фізичних вправ для відновного лікування, фізичного виховання та оздоровчого і спортивного тренування. 
 
При фізичній активності здорових людей без факторів ризику серцево-судинних захворювань, але зі зниженими показниками здоров’я, за результатами експрес-оцінки фізичного стану та рухових можливостей можна судити про оздоровлення здорових людей шляхом використання фізичних вправ з контролем за ефективністю фізичного навантаження. При наявності факторів ризику, в тому числі гіподинамії, збільшення фізичної активності є дійсно попереджувальним заходом і первинною профілактикою. Тому в якості напряму наукових досліджень кафедри обрано розробку методології експрес-оцінки фізичного стану і рухових можливостей різних категорій населення. 
 
Результати досліджень впроваджуються в навчальний процес кафедри для вдосконалення навчальних програм таких дисциплін, як: «Основи фізичної реабілітації», «Основи ерготерапії», «Лікувальна фізична культура», «Масаж», «Основи оздоровчого харчування».
  1. Фізична реабілітація та спортивна медицина : Профільні кафедри і курси вищих медичних та фізкультурних закладів освіти України : [монографія] / Клапчук В. В., Абрамов В. В, Магльований А. В., Смирнова О. Л. [та ін.] / За ред. В. В. Клапчука, А. В. Магльованого. - Львів : Ліга -Прес, 2006. - 84 с.
  2. Клапчук В.В. Спортивна медицина України: історія сьогодення та майбутнє. – К.- Дніпроп.: Деліта, 2006 (співавт., редакт.)
  3. Клапчук В.В. Медицина в спорті України: Сторінки історії, 1948-2008. – К. – Дніпроп.: Деліта Прес, 2008 (співавт., редакт.)
  4. Рак: теория и терапия будущего. – Запорожье: Дикое Поле, 2009 (співавт.)
  5. Клапчук В.В. Волевое управление дыханием в клинике и спорте [Текст] : научное издание / Василий Васильевич Клапчук. - Днепропетровск : Б.и., 2017. - 86 с. : рис. - Библиогр.: с. 53-58. - ISBN 978-966-6630-73-5
  6. Волевое управление дыханием в медицинской и спортивной практике [Текст] / В. В. Клапчук, А. В. Курята, С. В. Маргитич. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Днепр : Головко Н. В., 2018. - 120 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 87-92. - ISBN 978-966-6630-73-5