Ви є тут

Головна

Існування навчального закладу розпочалося з 1900 р., коли у повітовому місті Олександрівськ (з 1924 р. - Запоріжжя) було створено семикласне технічне училище, яке готувало фахівців середньої кваліфікації – техніків-механіків. Директором училища був досвідчений інженер і педагог Д.М. Поддерьогін, який очолював його протягом 18 років. Одночасно з навчальною роботою велося будівництво основних приміщень. Незабаром були споруджені головний триповерховий корпус, а також майстерні, гімнастичний павільйон, житлові будинки для співробітників. У навчальному корпусі розмістилися аудиторії, фізичні і механічні кабінети, лабораторії, актовий зал, магазин з продажу готових виробів. Добре налагоджене навчання, обладнані майстерні відділень – теслярного модельного, механічного, слюсарного, ливарного – дозволяли колективу училища кваліфіковано підготовлених техніків-механіків. Його випускники успішно працювали на машинобудівних підприємствах, що сприяло підвищенню авторитету, визнанню училища. Воно вважалося одним з кращих не лише в Україні, але й в Європі. У 1920 р. училище реорганізоване у Запорізький індустріальний технікум з чотирирічним навчанням. З листопада 1922 р. у відповідності до нової системи народної освіти в Україні технікум був навчальним закладом, який готував інженерів-механіків для сільгоспмашинобудування та інженерів для машинобудування. У 1930 р. технікум був перетворений на інститут сільгоспмашинобудування. Протягом 10 років, до початку Великої вітчизняної війни, дипломи інженерів одержали тут 782 особи, які надалі працювали як на запорізьких заводах – комбайновому, моторобудівному та інших, так і на заводах інших міст країни Краматорська, Кіровограда, Луганська, Пензи тощо.

У важкі роки війни понад 600 студентів і викладачів вишу пішли на фронт, 52 навчалися в Артилерійській академії ім. Ф. Дзержинського, 30 закінчили прискорений курс Військової академії механізації і моторизації. Понад 300 студентів і викладачів були відзначені за виявлені ними героїзм і мужність на фронтах бойовими орденами і медалями. Понад 50 воїнів не повернулися додому….

У 1941 р. інститут був евакуйований до міста Барнаул Алтайського краю, а згодом на базі інституту створили Алтайський політехнічний інститут. Після визволення Запоріжжя від німецько-фашистських загарбників в 1944 р. був організований Запорізький автомеханічний інститут, який через три роки став Запорізьким інститутом сільськогосподарського машинобудування, а в 1957 р. був перейменований на машинобудівний інститут. В 1980 р. за велику роботу з підготовки кадрів для народного господарства вуз нагороджено «Знак пошани». За постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 1994 р. на базі машинобудівного інституту створений технічний університет.

У серпні 2001 р. університету було надано статус «національного».

ЗНТУ сьогодні – це 6 інститутів, 12 факультетів, 60 кафедр, 9 навчально-лабораторних корпусів, 4 студентських гуртожитку на 2300 місць, бібліотека з книжковим фондом у понад мільйон примірників, редакційно-видавничий відділ, комп'ютерна друкарня, дві спортивно-оздоровчі здравниці, санаторій-профілакторій, медичний центр, спортивний та харчовий комплекси, потужна адміністративно-господарська частина тощо.

Університет готує бакалаврів, спеціалістів (інженерів), магістрів за 51 спеціальністю. Викладацький склад налічує понад 900 осіб, з яких 640 мають наукові ступені і вчені звання, в т.ч. 47 докторів наук, професорів. Із числа викладачів 24 особи обрані дійсними членами і членами-кореспондентами галузевих академій України, 25 мають почесні звання заслужених діячів науки і техніки, заслужених працівників освіти, лауреатів Державної премії. В ЗНТУ навчається понад 13 тис. студентів. В університеті працює військова кафедра з підготовки офіцерів запасу одночасно з навчанням на денній формі. Підготовча робота з майбутніми абітурієнтами здійснюється на факультеті довузівського навчання у формі підготовчого відділення, підготовчих курсів, школи вихідного дня. У ЦПК (центрі підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів) здійснюється підготовка та перепідготовка фахівців за шістьма спеціальностями. Особи, які вже мають вищу освіту, а також студенти денної форми навчання мають можливість одержати другу вищу освіту з отриманням відповідального диплома.

Зараз університет очолює професор С.Б. Бєліков. Під його керівництвом ЗНТУ став потужним навчальним і науково-дослідним комплексом, який оснащено сучасним дослідницьким обладнанням, він виконує великий обсяг фундаментальних і прикладних досліджень. У ньому працюють відомі наукові школи в таких галузях: ливарне виробництво; матеріалознавство і термічна обробка; зварювальні процеси; радіотехніка і мікроелектроніка; механіка динамічних систем; теплотехніка; технічна кібернетика; фізика твердого тіла.

В університеті здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі і докторантурі, працюють спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій.

За роки свого існування університет підготував понад 85 тис. фахівців, серед яких близько 1500 громадяни іноземних країн Азії, Африки, Європи, Латинської Америки. Підтримуються ділові, наукові, освітянські та культурні зв'язки з навчальними закладами Китаю, Німеччини, Польщі, Росії, Франції тощо.

При ЗНТУ створено «Запорізький регіональний центр політехнічної освіти», який об'єднує понад 40 шкіл, коледжів, технікумів міста Запоріжжя та області, випускники яких мають відповідні пільги при вступі до університету. До складу ЗНТУ входить Токмацький механічний технікум, Бердянський машинобудівний коледж, Запорізький електротехнічний коледж, Запорізький коледж радіоелектроніки, Запорізький гуманітарний коледж. Відкрито навчальне відділення «Освіта для бізнесу», яке готує кадри для бізнес-стуктур.