Ви є тут

Головна » Факультети

Факультет економіки та управління

Емблема факультету «Факультет економіки та управління»

Факультет економіки та управління (ФЕУ)

Рік початку діяльності: 16 травня 1994 року (наказ №27 від 16 травня 1994 року)

Положення про факультет

Керівництво:

Декан факультету: к.е.н., доцент Корольков Владислав Васильович

Заступник декана: ст.викладач Онуфрієнко Наталія Леонідівна

Профілюючі кафедри:

Загальноосвітні кафедри:

Спеціальності та освітні програми:

072 – «Фінанси, банківська справа та страхування», освітні програми:

«Фінанси і кредит»

071 – «Облік і оподаткування», освітні програми:

«Облік і аудит»

073 – «Менеджмент», освітні програми:

«Менеджмент організацій і адміністрування»

281 – «Публічне управління та адміністрування», освітні програми:

«Регіональне управління»

075 – «Маркетинг», освітні програми:

«Маркетинг»

076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітні програми:

«Організація торгівлі та комерційна логістика»

017 – «Фізична культура і спорт», освітні програми:

«Фітнес і рекреація»

 

Контактні дані:

адреса деканату: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 278, 277-Б
тел.: +380(61)7643416, +380(61)7698407, +380(61)7698233, методисти – +380(61)7642329
e-mail: dekanat_feu@zntu.edu.ua

Обговорення оновлення Освітніх програм за спеціальностями факультету для студентів, які будуть навчатися з 2021 року. Проєкти програм розміщенні нижче. З пропозиціями звертатись до гарантів ОП на кафедри ФЕУ
 

В умовах карантину запроваджено систему дистанційного навчання для студентів денної і заочної форми навчання. Всім студентам обов'язково отримати логін та пароль для входу в систему на кафедрі або в деканаті. Все контрольні заходи проводяться виключно в дистанційній формі!
 
 

Інформацію для зв'язку з викладачами ФЕУ наведено у першому файлі "Комунікація з викладачами ФЕУ"

Файл: 

Розмір компенсації витрат на підготовку бакалаврів по роках (курсах) у грн.

1.1. Денна форма навчання для вступників 2021-2022 навчального року:

 

№ п/п Спеціальність Освітня програма 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік За весь період навчання
1 071 Облік і оподаткування Облік і аудит 19100 19100 19100 19100 76400
2 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 19100 19100 19100 19100 76400
3 073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 19100 19100 19100 19100 76400
4 075 Маркетинг Маркетинг 19100 19100 19100 19100 76400
5 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація торгівлі та комерційна логістика 19100 19100 19100 19100 76400
6 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 19100 19100 19100 19100 76400
7 281 Публічне управління та адміністрування регіональне управління 19100 19100 19100 19100 76400

1.2. Заочна форма навчання:

№ п/п Спеціальність Освітня програма 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік За весь період навчання
1 071 Облік і оподаткування Облік і аудит 9000 9000 9000 9000 36000
2 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 9000 9000 9000 9000 36000
3 073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 9000 9000 9000 9000 36000
4 075 Маркетинг Маркетинг 9000 9000 9000 9000 36000
5 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація торгівлі та комерційна логістика 9000 9000 9000 9000 36000
6 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 9000 9000 9000 9000 36000
7 281 Публічне управління та адміністрування Регіональне управління 9000 9000 9000 9000 36000

Розмір компенсації витрат на підготовку магістрів, денної і заочної форми за семестр у грн.

Денна і заочна форма навчання:

№ п/п Спеціальність Освітня програма Денна форма Заочна форма
1 071 Облік і оподаткування Облік і аудит 12450 5500
2 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 12450 5500
3 073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 12450 5500
4 075 Маркетинг Маркетинг 12450 5500
5 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація торгівлі та комерційна логістика 12450 5500
6 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 12450 5500
7 281 Публічне управління та адміністрування Регіональне управління 12450 5500

 

Факультет економіки та управління було створено у складі Запорізького національного технічного університету 16 травня 1994 року.

Нова економічна ситуація, що склалася в Україні на початку 90-х років, викликала до життя необхідність прогнозування, створення організаційно-економічних умов для впровадження нових технологій, інвестицій, оцінки структури ринкових відносин, уміння ризикувати. Підприємства, організації та фірми відчули брак кадрів фахівців-економістів, тому в 1994 році новостворений факультет розпочав набір студентів за такими економічними спеціальностями: організація виробництва, фінанси і кредит, міжнародні економічні відносини.

Перші роки існування факультету були роками його становлення. Багато зусиль було докладено науковцями і співробітниками для того, щоб наш факультет став престижним місцем навчання. Біля його джерел стояли доцент В.В. Палій, проф. В.М. Порохня, проф. В.Г. Прушківський, проф. Л.О. Кримська, доц. Р.Г. Бобровнікова, доц. Т.М. Касич-Пилипенко та багато інших.

Керівництво факультетом спочатку було доручено доц. В.В. Палію, потім за наказом ректора деканом було призначено доктора тех.наук В.М. Порохню. З 1997 року деканом ФЕУ стає зав.кафедри економіки і організації виробництва доцент В.Г. Прушківський, який пізніше очолив нову структурну одиницю університету – Економіко-гуманітарний інститут. З 2002 року факультет очолює кандидат економ.наук, доцент В.В. Корольков.

Упродовж усього періоду існування свою кропітку працю сумлінно виконує беззмінний заступник всіх деканів старший викладач С.В. Войтенко, яка стала надійним ланцюжком, що пов’язав студентів, викладачів і співробітників факультету в єдиний чітко працюючий підрозділ університету.

З набранням чинності нового Закону України “Про вищу освіту” обов’язки заступника декана були покладені на доцента кафедри маркетингу та логістики Тіховську Т.М.

Гордістю нашого колективу стають студенти-випускники. Дехто з них вже працює на нашому факультеті викладачами, успішно захищає дисертації і продовжує наші традиції. Серед них професор Лифар В.В., доценти Білецька І.І., Губарь О.В.,та інші. Багато випускників факультету працюють за кордоном.

Студенти факультету мають можливість проходити військову підготовку протягом двох років на кафедрі військової підготовки з отриманням звання офіцера після прийняття Присяги.

Факультет співпрацює з банками, фінансовими установами регіону, Торгово-промисловою палатою України, а також з промисловими підприємствами різних форм власності.

16 травня 2019 року Факультет відзначив своє 25-річчя. Досягнення факультету за цей період висвітлюються в “Ювілейному альманахи”.

 

Факультет економіки та управління чекає саме на тебе!

Приєднуйся до нас!