Ви є тут

Головна » Факультети » ННВЦ «Запорізький регіональний центр політехнічної освіти»

Навчальний Центр «Освіта для бізнесу та кар'єри»

Емблема навчального центру «Освіта для бізнесу та кар'єри»

Навчальний Центр «Освіта для бізнесу та кар'єри» (НЦ)

Рік початку діяльності: 1987

 

Керівництво:

Директор: Дегтярь Любов Іванівна

 

Положення про Навчальний Центр «Освіта для бізнесу та кар'єри»: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1392

 

Контакти:

адреса навчального центру: вул. Жуковського 60 (7 корпус), м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 2
тел.: +380(61)7698208; 050-731-66-99
e-mail: business-school@zntu.edu.ua

 

Порядок реєстрації осіб, які претендують на вступ на державну службу, для проходження атестації щодо вільного володіння державною мовою

1. Для проходження атестації особа, яка претендує на вступ на державну службу, подає заяву на ім'я ректора університету. Зразок заявиDublin Core

2. Особа, яка бажає пройти атестацію, може подати заяву будь-яким зручним для неї способом:

 • особисто директору навчального центру «Освіта для бізнесу» за адресою: 69063, Запоріжжя, вул. Жуковського, 60, ауд. 2.0 (VІІ корпус, 2 поверх);
 • особисто секретареві атестаційної комісії за адресою: 69063, Запоріжжя, вул. Гоголя, 64, ауд. 208 (ІІ корпус, 2 поверх).

3. До заяви потрібно додати оригінал платіжного документа (скановану копію) про сплачену послугу з проведення атестації з державної мови та видачі посвідчення. Вартість атестації – 534 грн.

4. Приймання заяв закінчується за добу до визначеної графіком атестації дати.

5. Учасник атестації повинен прибути у визначені атестаційною комісією день, час і місце (згідно з графіком засідань атестаційної комісії) для проходження атестації.Графік проведення атестації осіб щодо вільного володіння державною мовою на 2019-2020 н.р.Dublin Core

6. Учасник атестації повинен мати при собі документ, який посвідчує його особу та підтверджує громадянство України.

7. Секретар атестаційної комісії фіксує присутність учасника атестації у відомості, і його вважають допущеним до проходження атестації.

8. Особи, які звільняються від проходження атестації за добу до визначеної графіком атестації дати подають відповідну Заяву про видачу посвідчення Dublin Core. До заяви повинні бути додані копії документа про відповідний рівень освіти та усіх необхідних до нього додатків. Вартість  посвідчення – 30 грн.

Посвідчення вручається учасникам, які успішно пройшли атестацію, та особам, зазначеним у пункті 8 цього Порядку, протягом 10 календарних днів з дати проходження атестації.

Примірники бланків платіжних документів

Посвідчення про вільне володіння державною мовою (PDF, 144 KБ)

Дублікат посвідчення про вільне володіння державною мовою (PDF, 144 KБ)

Сплата за навчання (PDF, 136 KБ)

 

Контакти

Директор навчального центру: Дегтярь Любов Іванівна

E-mail:  business-school@zntu.edu.ua

Тел.: (+380)50-731-66-99, (+380)68-972-85-30, (061)769-82-08

Адреса: вул. Жуковського, 60, ауд. 2.0 (VІІ корпус, 2 поверх)

для поштових відправлень:  вул. Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063

Секретар: Меснянкіна Світлана Валеріївна

E-mail: kafedra_ukr_zn@zntu.edu.ua

Адреса: 69063, м.Запоріжжя, вул. Гоголя, 64, каб.208.

Режим роботи: понеділок – п'ятниця 09.00-17.00. Перерва: 13.00-14.00.

 

Корисні посилання

Порядок атестації осіб щодо вільного володіння державної мовоюDublin Core

 

Tестові завдання

Орієнтовні тестові завдання, теми та сценарії для проведення співбесіди під час атестації щодо вільного володіння державною мовою розміщено на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби: http://nads.gov.ua/page/atestaciya-shchodo-vilnogo-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu

 

Запрошуємо на програму "Бухгалтер, головний бухгалтер фірми"!

 

Завдяки цій програмі Ви оволодієте принципами та  прийомами ведення бухгалтерського обліку, розберетесь у методиці розрахунку основних податків та зборів, навчитесь складати бухгалтерську документацію – від первинних документів до финансової та податкової звітності, а також вести облік за допомогою програми автоматизації бухгалтерського обліку «1С Бухгалтерія».

 

         Наша програма орієнтована на широке коло слухачів та дозволить:

 • систематизувати знання  бухгалтерського обліку та оподаткування, додати знанням практичне прискорення;
 • придбати додаткову спеціальність;
 • розібратися в принципах ведення бухгалтерського обліку, щоб розуміти мову,  на якій спілкуються бухгалтера.

Початок навчання – 1 березня 2019 року

Термін навчання – 4 місяці

Заняття проходять у вечірній час, в головному корпусі ЗНТУ,

два рази на тиждень (з 18:00 до 21:00 години)

Вартість навчання – 1 450 грн./місяць

Після закінчення курсу слухач отримує Свідоцтво державного зразка

 

тел. для довідок (061) 769-82-08, 050-731-66-99

Електронна пошта: degtyar@zntu.edu.ua

 

Файл: 

Історія Навчального Центру «Освіта для бізнесу та кар'єри» (НЦ) розпочинається з 1987 року, коли наказом МВ та ССО СРСР № 470 від 30.03.87 р. у ЗДТУ був утворений спеціальний факультет перепідготовки кадрів за новими напрямками техніки та технології «Механіка, управління машинами – роботи та маніпулятори».

З 1992 року спеціальний факультет здійснював перепідготовку спеціалістів з вищою освітою зі спеціальностей «Програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих систем», «Економіка та управління підприємством». У витоків спеціального факультету були перший декан факультету доц. Мартовицький Л.М. В цей період розпочинається співробітництво спеціального факультету з центром зайнятості, формуються перші групи, які працюють за замовленням.

В 1995 році, згідно з Постановами Кабінету Міністрів України від 01.06.92р. № 303 «Про акредитацію вищих навчальних заходів» та № 223 від 05.04.94 р. «Про порядок створення і реорганізацію навчально-виховних закладів», наказом ректора університету № 5 від 24.01.95 р. спеціальний факультет перейменовано у факультет післядипломної освіти (ФПО).

З 1997 року факультет післядипломної освіти очолив доц. Ситников М.М.

А у 2012 році за наказом МОН України від 26.09.2005 № 557, «Щодо назв підрозділів вищих навчальних закладів» на підставі рішення конференції трудового колективу ЗНТУ та вченої ради університету факультет післядипломної освіти було перейменовано на Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів (ЦПК).

В 2016 році на підставі наказу від 01.03.2016 р. № 92 на базі ЦПК був створений Навчальний Центр (НЦ) «Освіта для бізнесу та кар'єри», який очолила Дегтярь Л.І.

Навчальний Центр створений з метою розширення можливостей студентів, підприємців, фізичних осіб за короткий термін оволодіти знаннями сучасного бізнесу.

На сьогоднішній день спектр послуг, що наш Навчальний Центр пропонує ринку, включає як курси, програми підвищення кваліфікації, що є необхідним елементом постійного професійного росту співробітників, за напрямами базових спеціальностей, що надають кафедри університету, так і програми-тренінги інтелектуального розвитку співробітників підприємств, підприємців, студентів, які дозволять контролювати та управляти особистими емоціями та емоціями своїх підлеглих, ефективно розпоряджатися своїм робочим часом, успішно розвивати ділові комунікації, підвищувати конкурентоспроможність компаній.

І тепер підприємці, фізичні особи, які бажають підвищити ефективність свого бізнесу, свою «вартість» на ринку праці, але мають обмаль часу, та студенти, яким до основної спеціальності потрібні додаткові знання з бухгалтерії, менеджменту, маркетингу та інших дисциплін, можуть провчитися на навчальних та тренінгових програмах.

Реалізуючи принцип «Освіта на протязі всього життя» Навчальний Центр «Освіта для бізнесу та кар'єри»

пропонує і запрошує Вас на:

                   Курси за такими напрямами:


                   Тренінги:

 • Лідерство як інструмент ефективного управління. Розвиток якостей лідера
  (Модель лідера, делегування повноважень, влада, методи навчання та адаптування персоналу)
 • Українська (у т.ч. ділова) мова
  (Етикет ділових взаємовідносин. Психологічні аспекти ділового спілкування. Невербальне спілкування.)
 • Сучасна професійно-ділова мова
  (Форми професійно-ділової мови в їх взаємодії та специфіці. Особливості усної ділової мови. Специфіка телефонної ділової мови. Особливості письмової ділової мови. Структурна організація текстової частини документів. Типова структура речень в документах, підготовлених на російський та українській мовах. Російсько-українські еквіваленти в сучасних ділових паперах. Сучасні етикетні норми ділової мови.)
 • Тайм-менеджмент
  (Функції менеджменту. Інвентаризація часу. Визначення ефективності. Складання плану дня за допомогою методу «Альпи». Організація робочого дня. Контроль. Інформація і комунікація.)
 • Ефективні комунікації
  (Техніки впливу)
 • Майстерність мови. Вплив та протистояння впливу.
 • Невербальні комунікації. Як відрізнити неправду від правди. (Розпізнання внутрішнього стану людини за невербальною поведінкою. Як може проявлятися неправда. Прийоми, які впливають на співрозмовника, на безсвідомому рівні. Невербальна маніпуляція і здатність подолання. Як провести вдало переговори?)
 • Успішна презентація
  (Цілі, страхи, імідж, підготовка, структура, невербальні аспекти, використання технічних засобів при публічному виступі)
 • Мистецтво дискусії (полеміки)
  (Причини та функції конфліктних ситуації в мовній комунікації. Учасники конфлікта. Способи вирішення конфліктних ситуацій. Аналіз конфліктних ситуацій. Публічний спор та його різновид. Коректні та некоректні прийоми введення спору. Етикет полеміста.)
 • Конфлікти на виробництві
  (Способи вирішення та профілактика конфліктів.)

Для викладання за цими програмами залучаються найкращі викладачі-практики, що є запорукою практичної направленості програм та орієнтації на вирішення завдань, які стоять перед слухачами та їх компаніями.

                  Розклад занять:

- для студентів – після закінчення занять зі спеціальності, два рази на тиждень;

- для інших фізичних осіб, які працюють, заняття проходять з 18 до 21 год. два рази на тиждень;

- для слухачів підприємств – за домовленістю сторін, включаючи місце проведення занять (на території ЗНТУ або на території підприємства);