Ви є тут

Головна

Прізвище: Філей

Ім'я: Юрій

По батькові: Володимирович

 

Посада: доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORSID): 0000-0001-5919-1129

 

Освіта: вища

 • Запорізький юридичний інститут МВС України, підготовки слідчих, рік закінчення – 2002, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 7.060101 «правознавство», кваліфікація за дипломом – «юрист»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»:
  «Кримінально-правові санкції та практика їх застосування за злочини проти власності», рік захисту – 2006, Львівський національний університет імені Івана Франка

Наукові інтереси:

 • кримінальні покарання

Дисципліни, які викладає:

 • кримінальне право
 • інтелектуальна власність

Основні наукові роботи (публікації):

 • Філей Ю. В. Причини, умови та запобігання загально кримінальній корисливій злочинності Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2017. № 2 (2). С. 78–89
 • Філей Ю.В. Ґенеза мети заходів кримінально-правового реагування: філософсько-правовий аспект Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2018. Вип. 53. Т. 2. С. 88–90
 • Філей Ю.В. Співвідношення гуманізму та ефективності заходів кримінально-правового реагування Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2018. Т. 22. С. 130–135.
 • Anna Bakurova, Elina Tereschenko, Yurii Filei, Mariia Pasichnyk, Hanna Ropalo Modeling of Decision Making Ontology // Proceedings of the 3rd International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS-2019). Volume I: Main Conference, Kharkiv, Ukraine, April 18–19, 2019, р. 197-207. (SCOPUS)
 • Anna Bakurova, Mariia Pasichnyk, Elina Tereschenko and Yurii Filei Fuzzy Production Model for Managing Court Decisions in the Case of Theft // 8th International Conference «Monitoring, Modeling and Management of Emergent Economy, May 22–24, 2019, Odessa, р. 284–296. (SCOPUS)

Участь у конференціях (публікації):

 • Філей Ю.В. Назначение наказания: сравнительная характеристика уголовных кодексов Республики Беларусь и Украины // Борьба с преступностью: теория и практика : тезисы докладов IV Международной научно-практической конференции (Могилев, 25 марта 2016 года) / Могилев. Институт МВД Респ. Беларусь. Могилев : Могилев. Институт МВД, 2016. С. 285–288.
 • Філей Ю.В. Запобіжний вплив кримінально-правових санкцій // Закарпатські правові читання. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (20–22 квітня 2017 р., м. Ужгород) / Ужгородський національний університет; за заг. ред. В.І. Смоланки, О.Я. Рогача, Я.В. Лазура. Ужгород : ТОВ «РІК-У», 2017. т. 1. С. 388–393.
 • Філей Ю.В. Конфіскація майна за злочини проти основ національної безпеки: проблемні аспекти // Актуальні проблеми кримінально-правової охорони основ національної безпеки України: матер. кругл. столу, м. Харків, 26 трав. 2017 р. / Наук.-досл. ін.-т вивч. пробл. злоч. ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України. Х. : Юрайт, 2017. С. 78–81.
 • Філей Ю.В. Європейський досвід побудови кримінально-правових санкцій за злочини проти власності // Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 жовт., 2017 р. / редкол.: В.Я. Тацій, В.І. Борисов та ін. – Харків : Право. С. 311–315 (560 с.)
 • Філей Ю.В. Кримінально-правові санкції і протидія злочинам // Концептуальні основи кримінальної законотворчості : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2017 р., м. Одеса) / відп. ред. В. О. Туляков, Є. Л. Стрельцов. Одеса : НУ «ОЮА», 2017.

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Мови спілкування: українська, російська.

Контакти:

адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 490а
тел.: +38(061)27698537

Відзнаки та нагороди:

 • грамота Запорізької міської ради (розпорядження № 1323к від 03.12.2010 р.)
 • подяка Запорізької обласної ради (розпорядження № 453н від 17.11.2011 р.)
 • подяка Міністерства освіти і науки України (наказ № 175 від 27.04.2017 р.)
 • грамота Міністерства освіти і науки України (наказ № 34-к від 29.01.2018 р.)
 • почесна грамота Міністерства освіти і науки України (наказ № 245-к від 05.06.2019 р.)
 • подяка Центральної виборчої комісії (постанова № 979 від 11.06.2019 р.)
 • почесна грамота Запорізької обласної ради (розпорядження № 394н від 03.10.2019 р.)