Ви є тут

Головна

Прізвище: Панченко
Ім'я: Світлана
По батькові: Анатоліївна

Посада: доцент кафедри журналістики 
Вчений ступінь, звання: кандидат філологічних наук, доцент
Освіта: вища

Запорізький державний педагогічний інститут, рік закінчення – 1984, спеціальність за дипломом - «українська мова та література», кваліфікація за дипломом - «викладач української мови та літератури».
Дисертації: Кандидатська дисертація: зі спеціальності 10.01.01 – українська література, тема: «Творчість Д. Марковича у контексті розвитку українського літературного процесу кінця ХІХ - початку ХХ століття», рік захисту – 2000, Запорізький державний університет.

Наукові інтереси: історія української журналістики, теорія журналістики, особливості функціонування регіональної журналістики

Дисципліни, які викладає:

 1. «Вступ до спеціальності»
 2. «Теорія журналістики»
 3. «Теорія та історія журналістики»
 4. «Історія української журналістики»

 

Основні наукові публікації:

 1. Панченко С. А. Медіабренди регіональних телекомпаній Запоріжжя: загальна характеристика// Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2019», 15-19 квітня 2019 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019.
 2. Панченко С. А. Запорізька преса 1940-х – 50-х років у контексті вивчення історії української журналістики / Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика : колективна монографія / Г.С. Скуртул, Т.В. Хітрова, С.А. Панченко та ін.; за ред. О. Ю. Поди. Дніпро : ЛІРА, 2018. ‒ С. 25 – 61.
 3. Панченко С. А. Світоглядна публіцистика Ю. Андруховича як засіб формування національної концептосфери сучасності. / С. А. Панченко // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018 р. / редкол. : В. Л. Погребна, Н. В. Островська, І. Ю. Тонкіх та ін. – Д. : ЛІРА, 2018. – С. 82-86.
 4. Панченко С.А. Публіцистика С. Петлюри у політичній комунікації 10-20-х рр. XXст./ Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21квітня2017 р. / Редкол. : В.В. Наумик(відпов.ред.) – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С. 2126-2128.
 5. Панченко С.А. Парадигма функціонуваня часопису «Слово і час» у журнальному дискурсі // Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 18 –22 квітня 2016 р. / редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 372-373.
 6. Панченко С. А. Особливості репрезентації політичної комунікації на початку ХХ ст. в Україні Історія, теорія, методологія й практика соціальних комунікацій у дискурсі університетської освіти : колективна монографія [за ред. О. Ю. Поди]. – Дніпро : ПП «Ліра ЛТД», 2016. – С. 3-20.
 7. Панченко Світлана. Видання «Молодь України» та «Комсомолець Запоріжжя» 1986–1989 років : перетини соціального хронотопу / С. А. Панченко // Літературний процес : методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – № 6. – С. 168-171.
 8. Панченко, С. А. Маркетингові стратегії тижневика “Комментарии” як продукту медіа-холдингу “Эволюшен Медиа” [Текст] / С. А. Панченко // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Журналістика. Філологія. Медіаосвіта» : 2-3 жовтня 2014 року. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка, 2014 р. – С. 156-160.
 9. Панченко, С. А. Структурно-функціональні особливості видання «Українська літературна газета» [Текст] / С. А. Панченко // Тиждень науки – 2014 : Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ : 14-18 квітня 2014 р. : тези доповідей : В 5 т. – Т. 5 / [Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014.– С. 318-320.
 10. Панченко, С. А. Особливості висвітлення суспільно-політичних зрушень доби «перебудови» у пресі Запоріжжя: порівняльний аспект [Текст] / С. А. Панченко // Українська періодика: історія і сучасність : збірник наукових праць. – Львів, 2013. – С. 285–291.
 11. Панченко, С. А. Проблемно-тематична трансформація запорізької преси в умовах «перебудови» (1986-1989рр.) [Текст] / С. А. Панченко, І. Г. Кожухар // Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. – 2012. – №3 (11). – С.73–77.
 12. Панченко, С. А. Роль регіональної преси у зростанні соціально-комунікативного попиту на екологічну інформацію [Текст] / С. А. Панченко // Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Соціальні комунікації – 2012. – №1 (28). – С.101–104.
 13. Панченко, С.А. Роль дизайну в маркетинговій стратегії запорізьких газет [Текст] / С. А. Панченко // Світ соціальних комунікацій. – К. : КиМУ, ДонНУ, 2011. – Т. 4. – С. 63–66.
 14. Панченко, С.А. Регіональна преса: специфіка екологічного контексту  [Текст] / С. А. Панченко // Світ соціальних комунікацій. –К. : КиМУ, ДонНУ, 2011. – С. 56–58.
 15. Панченко, С.А. Авторські репрезентації в аналітичних оглядах журналу «Український тиждень» [Текст] / С. А. Панченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал. – Серія : Соціальні комунікації ; гол. ред. О. В. Богуславський. – 2011. – № 2. – С.78–81.
 16. Панченко, С.А. Запорізьке державне телебачення як складова інформаційного простору України [Текст]  / С. А. Панченко // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : науковий журнал. – Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – Сімферополь: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2010. – Т. 23 (62). – № 4. – С. 106–112.
 17. Панченко, С.А. Ток-шоу «Політвечеря» як новий формат програми ЗОДТРК «Запоріжжя» [Текст] / С. А. Панченко // Держава та регіони  : науково-виробничий журнал. – Серія : Соціальні комунікації. – 2010. – № 1. – С. 141–146.
  Участь у конференціях:
 1. Новітні аспекти вивчення української регіональної журналістики: теорія, методологія, практика // Всеукраїнська наукова конференція“Запорожжя в гуманітарному дискурсі”, 14 листопада 2019 року. –Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019.
 2. «Листи з хутора» Пантелеймона Куліша: дискусійність сучасного прочитання// Міжнародна наукова конференція «Між хутором і світом:культурницька місія Пантелеймона Куліша», 19-21 вересня 2019 р. - Суми : Сумський державний університет, 2019. 
 3. Медіабренди регіональних телекомпаній Запоріжжя: загальна характеристика // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2019», 15 – 19 квітня 2019 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019.
 4. Запорізький подієвий простір у висвітленні власних кореспондентів загальнонаціональних телеканалів // Міжнародна наукова конференція «Сучасні тенденції розвитку медіагалузі і регіональні ЗМІ»,10-13 травня 2019 р. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019. 
 5. Процес переформатування телеканалу як ребрендингова стратегія: наслідки та перспективи (на прикладі запорізького телебачення) // Міжнародний симпозіум«Сучасні проблеми дослідження соціальних комунікацій», 19 березня 2019 року. – Київ: Міжрегіональна академія управління персоналом, 2019. 
 6. «UA: ПЕРШИЙ»: програмні стратегії та шляхи оптимізації структури // Звітна щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів Запорізького національного технічного університету «Тиждень науки-2018» (16-20 квітня 2018 року). – Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет, 2018.
 7.  Світоглядна публіцистика Ю. Андруховича як засіб формування національної концептосфери сучасності // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018 р. / редкол. : В. Л. Погребна, Н. В. Островська, І. Ю. Тонкіх та ін. – Д. : ЛІРА, 2018.
 8. Специфіка представлення діяльності органів місцевої влади у регіональних друкованих ЗМІ // Всеукраїнська наукова конференція «Запорожжя в гуманітарному дискурсі», 5-6 квітня 2017 року. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017.
 9. Публіцистика С. Петлюри у політичній комунікації 10-20-х рр. XXст.// Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2017», 18 – 21 квітня 2017 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017.
 10.  Літературний та публіцистичний доробок П. Куліша на сторінках альманаху “Хата” // Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія» 6–7 жовтня 2016 р. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016.
 11. Парадигма функціонуваня часопису «Слово і час» у журнальному дискурсі // Звітна щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів Запорізького національного технічного університету , м. Запоріжжя,18 –22 квітня 2016 р.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.
 12. Розмовний формат у радіодискурсі України: перспективи розвитку // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі» 3-4 березня 2016 року – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2016.
 13. Видання «Молодь України» та «Комсомолець Запоріжжя» 1986-1989 років: перетини соціального хронотопу // Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: на перехресті глобалізаційних викликів» 3-4 квітня 2015 року – Київ, Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2015.
 14. Запорізькі видання періоду “перебудови” (1986-1989 рр.): проблемно-тематичний аспект // Всеукраїнська наукова конференція “Запорожжя в гуманітарному дискурсі” 8-9 жовтня 2015 року – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2015.
 15. Специфіка діяльності корпунктів національних телеканалів (запорізький дискурс) // Міжрегіональна студентська конференція «Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа» 14-15 травня 2015 року – Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, 2015.
 16. Роль публіцистики Миколи Міхновського в утвердженні української національної ідеї // Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 13 –17 квітня 2015 р. Т.4 / редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 17. Маркетингові стратегії тижневика «Комментарии» як продукту медіа-холдингу «Эволюшен Медиа» / С. А. Панченко // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Журналістика. Філологія. Медіаосвіта» 2-3 жовтня 2014 року. – Полтава: Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка, 2014 р.
 18. Українська періодика: історія і сучасність // Одинадцята всеукраїнська науково-теоретична конференція 29-30 листопада 2013 р. (Львів, Національна академія наук України, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства, 2013).
 19. Художньо-графічна модель журналу «ШО»: специфіка та принципи функціонування // IV Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні соціально-комунікаційні технології» 1-2 листопада 2013р. – Київ, Київський національний університет культури і мистецтв, 2013.
 20. Канал МТМ у телевізійному просторі Запоріжжя. // Всеукраїнська наукова конференція «Запорожжя в гуманітарному дискурсі» (Запоріжжя, Запорізький національний університет, 3-4 жовтня 2013р.)
 21. Технології інмутації в медіапросторі Запорізького регіону // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні соціально-комунікаційні технології»(ПСКТ-2012) 13 листопада 2012 р. – Київ, Київський міжнародний університет, 2012 р.
 22. Жанрова трансформація запорізької преси в умовах перебудовчих      процесів (1986- 1989 рр.) // III Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні комунікації сучасного світу» 29-30 березня 2012  р. – Запоріжжя: Інститут журналістики  і масової комунікації. Класичний приватний університет.
 23. Cпецифіка розвитку мережі кабельного телебачення в запорізькому регіоні // I Mіжнародна науково-теоретична конференція «Стан і перспективи розвитку регіональної журналістики в умовах світових глобалізацій них процесів» 28-29 квітня 2011 року, Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Рік початку діяльності в університеті: 2007.
Основні мови спілкування: українська, російська.
Контакти:

адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 483а
тел.: +38 (061) 769-84-63
e-mail: kafedra_jur@zntu.edu.ua
URL: Кафедра журналістики