Ви є тут

Головна

Прізвище: Кригульська

Ім'я: Тетяна

По батькові: Борисівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: вища

 • Дніпропетровський державний університет, рік закінчення – 1984 р., спеціальність за дипломом – 07.00.01 «Історія», спеціалізація – «історія та суспільствознавство», кваліфікація за дипломом – «Історик, викладач історії та суспільствознавства»;
 • Запорізька державна інженерна академія , ФПО , рік закінчення – 1998 р., спеціальність за дипломом – «Економіка підприємства», спеціалізація – «Економіка», кваліфікація за дипломом – «Економіст».
 • Класичний приватний університет , факультет управління, рік закінчення – 2009 р., спеціальність за дипломом – «Менеджмент », спеціалізація – «Менеджмент організацій», кваліфікація за дипломом – «Менеджер-економіст».

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 07.00.01 «Історія», на тему «Деятельность социал-демократии по политическому воспитанию рабочего класса Приднепровья 1895-1904 гг. », рік захисту – 1991 р., Киівський національний університет ім. Т.Г.Шевченко.

Наукові інтереси: Проблеми інноваційного розвитку регіонів та країни

Дисципліни, які викладає: політекономія; мікроекономіка; макроекономіка; основи економіки; основи підприємницької діяльності; історія економіки та економічної думки.

Основні наукові роботи (публікації):

 • Кригульська,  Т.Б. Механізм використання феномену культури в забезпеченні сталого розвитку організаційних систем / Т.Б Кригульська // Соціально-економічні аспекти інноваційного розвитку людських ресурсів: колективна монографія / за заг. ред. М. В. Ґудзь і А. В. Карпенка; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : Просвіта, 2018. – 336 с. (С. 223-232). – глава 3.2.
 • Кригульськая Т.Б. Управленческие аспекты использования культурного феномена в обеспечении устойчивого развития / Т.Б. Кригульская // Аспекты развития экономико-управленческого потенциала в контексте обеспечения национальной безопасности. Материалы Международной научной конференции, посвященной 20-летию экономического образования в Бельцком Университете «Алеку Руссо», 6 июля 2015, Бельцы, Республика.- Бельцы: Молдова. - Бельцы: Бельцкий Университет «Алеку Руссо», 2015. - С. 114-121.

Наукові праці Кригульської Тетяни Борисівни

Участь у конференціях:

 • Кригульська, Т.Б. Концептуальні положення вчення про інклюзивні інститути в сучасній економічній теорії / Т.Б. Кригульська // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 року), м. Запоріжжя / Редкол. : Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 39-41.
 • Кригульська, Т.Б. Поведінкова економіка в сучасних наукових дослідженнях / Т.Б. Кригульська // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-196-2. – С. 1465-1466.
 • Кригульська,  Т.Б. Механізм використання феномену культури в забезпеченні сталого розвитку організаційних систем / Т.Б Кригульська // Соціально-економічні аспекти інноваційного розвитку людських ресурсів: колективна монографія / за заг. ред. М. В. Ґудзь і А. В. Карпенка; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : Просвіта, 2018. – 336 с. (С. 223-232). – глава 3.2.
 • Кригульська Т.Б. Культура управлінської діяльності : проблеми вивчення та оцінки / Т.Б. Кригульська // Збірник наукових доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів, 14-18 квітня 2015 року// Редкол.: Ю.М.Внуков (відповід ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 • Кригульська Т.Б. Нові здобутки в галузі економічної теорії / Т.Б. Кригульська // Збірник наукових доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів, 14-18 квітня 2015 року // Редкол.: Ю.М.Внуков (відповід ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.

Тези доповідей Кригульської Тетяни Борисівни на конференціях

Рік початку діяльності в університеті: 2010 .

Мови спілкування: українська, російська.

Контакти: