Ви є тут

Головна

Прізвище: Лут

Ім'я: Катерина

По батькові: Анатоліївна

 

Посилання на репозитарій: http://eir.zntu.edu.ua/simple-search?query=%D0%BB%D1%83%D1%82

Посада:доцент кафедри

Участь у роботі рад і державних структур: -

Науковий ступінь:кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-9842-3540

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, 2003р., спеціальність «Англійська мова та література», кваліфікація - викладач англійської мови та літератури та викладач французької мови.
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 10.02.04 « германські мови»:
  «Засоби виразності в англомовному економічному дискурсі (когнітивний і прагматичний аспекти)», рік захисту – 2014 р., Херсонський державний університет.

Наукові інтереси:

 • Стилістика;
 • Прагматика;
 • Методика викладання іноземних мов.

Дисципліни, які викладає:

 • Порівняльна стилістика англійської та української мов,
 • Практичний курс основної іноземної мови,
 • Практика перекладу з основної іноземної мови,
 • Практичний курс другої іноземної мови.

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 20, з них монографії – -.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

 • Лут К.А. Гіпербола як засіб прагматичного впливу в англомовному економічному дискурсі / К. А. Лут // Одеський лінгвістичний вісник . – Одеса, 2015;
 • Лут К.А. Міфологічні алюзії у сучасному англомовному економічному дискурсі / К. А. Лут // Наукові записки Острозької академії. Серія «Філологічна». - Острог, 2015;
 • Лут К.А. Міжмовна кореляція евфемізмів у сучасному економічному дискурсі / К. А. Лут // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». Випуск 15 том 1. – Одеса, 2015. – С.144-147;
 • Лут К.А. Енантіосемія у сучасній англійській мові / Лут К.А., Іваніків Л.І. // Нова філологія : зб. наук. пр. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – № 67. – С. 90–94.
 • Перелік наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Лут К. А. Кореляція стилістичних особливостей англомовного та україномовного економічного дискурсу / К.А.Лут // Тиждень науки – 2013 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 15–19 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – С. 162 – 164.
 • Лут К. А. Економічний дискурс як особливий вид наукового дискурсу / К.А. Лут // Тези доповідей XI наукової конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” з міжнародною участю. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 169–170.
 • Лут К. А. Особливості перекладу економічних метафоричних термінів / К.А.Лут // Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – С.347–349.
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
 

Відзнаки та нагороди:

  Рік початку діяльності в університеті: 2003 р.

  Мови спілкування: українська, російська, анлійська.

  Контакти:

  адреса: вул. Жуковського 64 Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя
  аудиторія (кабінет): 236а
  тел.: +380(61)7698589