Ви є тут

Головна

Прізвище: Лазебна

Ім'я: Наталія

По батькові: Валеріївна

 

Посада:доцент кафедри

Участь у роботі рад і державних структур: -

Науковий ступінь:кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, Гуманітарний факультет, 2007, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 7030500 «Спеціаліст з перекладу», спеціалізація – «Технічний переклад», кваліфікація за дипломом – «Спеціаліст з перекладу».
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 10.02.04 « Германські мови»:
  «Структурно-семантичні і функціональні особливості комп’ютерної термінологічної лексики з образним компонентом у сучасній англійській мові», рік захисту – 2013 р., Донецький національний університет

Наукові інтереси:

 • когнітивна лінгвістика;
 • термінознавство;
 • лексикологія, фонетика;
 • текстологія;
 • дискурсологія.

Дисципліни, які викладає:

 • Теоретична фонетика англійської мови;
 • Практичний курс основної іноземної мови (англійської);
 • Теорія та практика перекладу;
 • Практика перекладу з основної іноземної мови (англійської) науково-технічної літератури.

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 25, з них монографії – - .

Перелік усіх наукових публікацій за роками

 • Лазебна Н. В. Вираження категорії емотивності на когнітивному рівні / Н. В. Лазебна // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : X наук. конф. з міжнародною участю, 05 лют. 2011 р. : тези доповідей. –– Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. –– С. 165–166.
 • Лазебна Н. В. Особливості передачі вербальних та невербальних засобів англомовних соціальних мереж українською мовою / Н. В. Лазебна // Тиждень науки – 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 4 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. Ред..) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 386 с. – С. 28–29.
 • Лазебна Н. В. Комунікативно-прагматичний вплив вербальних та невербальних засобів англомовного комп’ютерного дискурсу / А. А. Журенко, Н. В. Лазебна // Тиждень науки – 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 4 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. Ред..) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 386 с. – С. 72-74.
 • Перелік наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • II Міжнародна науково-практична конференція “Мови і світ: дослідження та викладання” (Кіровоград, 2010).
 • ІХ Міжнародна наукова конференція “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” (Харків, 2010).
 • “Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика” (Харків, 2010).
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
 

Відзнаки та нагороди:

  Рік початку діяльності в університеті: 2007 р.

  Мови спілкування: українська, російська, англійська, німецька.

  Контакти:

  адреса: вул. Жуковського 64 Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя
  аудиторія (кабінет): 236а
  тел.: +380(61)7698589
  e-mail: natalialazebnaya@gmail.com