Ви є тут

Головна

2017 р.

Участь у всеукраїнській  науково-практичній Інтернет – конференції:

1. Зоря, О. П.  Оцінка банківської діяльності  групи  BNP  PАRSBAS / О. П. Зоря, І. О. Безродна // Всеукраїнська  науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня  2017. : тези докл. ЗНТУ – З., 2017.

2. Зоря, О. П.  Удосконалення системи валютного регулювання / О. П. Зоря, В. І.  Колєснік // Всеукраїнська  науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня  2017. : тези докл. ЗНТУ – З., 2017.

3. Зоря, О. П. Шляхи перспективного розвитку  ПАТ  «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК  УКРАЇНИ» / О. П. Зоря, А. В. Удовіченко // Всеукраїнська  науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня  2017. : тези докл. ЗНТУ – З., 2017.

 

2016 р.

Участь у міжнародних конференціях:

1. Зоря, О. П. Оцінка консолідованого звіту про фінансові результати ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» [Текст] / О. П. Зоря, Д.В. Малюченко // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних  процесів в Україні» 6-7 квітня 2016. : тези докл. ЗНТУ Запоріжжя

2. Зоря, О. П. Аналіз консолідованого фінансового стану ПАТ КБ «Приватбанк» за МСФЗ  [Текст] / О. П. Зоря, Ю.О.Кіщенко // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних  процесів в Україні» 6-7 квітня 2016. : тези докл. ЗНТУ Запоріжжя

3. Зоря, О. П. Особливості обліку виробничих запасів в системі управління підприємством [Текст] / О. П. Зоря, І. Я. Максименко, Я. Добренька // International Scientific Conference Economy without borders: Integration, Innovation, Cross-border cooperation: Conference Proceedings, August 26, 2016. Kaunas: Baltija Publishing. – С. 188–189.

4.  Зоря, О. П. Особливості обліку виробничих запасів за національними та міжнародними стандартами [Текст] / О. П. Зоря, І. Я. Максименко, Я. Добренька // International Scientific Conference Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions: Conference Proceedings, Part 1, September 28, 2016. Kielce, Poland: Baltija Publishing. – С. 167–170.

 

Участь в науково-практичної конференції ЗНТУ «Тиждень науки»:

1. Зоря, О. П. Удосконалення порядку ведення рахунків клієнтів банків [Текст] / О. П. Зоря // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 15-16 квіт. 2016 р.).– Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.

2. Зоря, О. П. Організація проведення внутрішнього аудиту фінансового стану банку [Текст] / О. П. Зоря, Ю.О.Кіщенко // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 15-16 квіт. 2016 р.).– Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.

3. Зоря, О. П. Методика проведення внутрішнього аудиту статей доходів та витрат банку [Текст] / О. П. Зоря, Д.В. Малюченко // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 15-16 квіт. 2016 р.).– Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.

 

 

2015 р.

Участь у міжнародній конференції:

1. Зоря, О. П. Особливості бухгалтерського обліку приймання     платежів готівкою [Текст] / О. П. Зоря, Д. І. Мульченко // Наукова  індустрія європійського континента - 2015: X міжнар. науч.-практ. конф., 27.11-05.12.2014. : тези докл. Прага Чехия — С. 3–4.

 

Участь в науково-практичної конференції ЗНТУ «Тиждень науки»:

1. Зоря, О. П. Оцінка стану сучасної демографічної ситуації в Україні [Электронний ресурс]/ О. П. Зоря // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  15-16 квіт. 2015 р. : тези доп.  —  З., 2015.

2. Зоря, О. П. Особливості внутрішнього аудиту з обліку іноземної валюти [Электронний ресурс]/ О. П. Зоря, О. А. Лагода  // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  15-16 квіт. 2015 р. : тези доп.  —  З., 2015.

3. Зоря, О. П. Удосконалення проведення внутрішнього аудиту з обліку цінних паперів [Электронний ресурс]./ О. П. Зоря, Д. А. Лагода  // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  15-16 квіт. 2015 р. : тези доп.  —  З., 2015.

4. Зоря, О. П. Особливості здійснення безготівкових розрахунків [Электронний ресурс]/ О. П. Зоря, Р. В. Малишев  // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  15-16 квіт. 2015 р. : тези доп.  —  З., 2015.

5. Зоря, О. П. Удосконалення проведення внутрішнього аудиту з обліку банківських металів [Электронний ресурс]/ О. П. Зоря, Т. В. Борисенко  // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  15-16 квіт. 2015 р. : тези доп.  —  З., 2015.

6. Зоря, О. П. Методологічні засади обліку основних засобів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» [Электронний ресурс]/ О. П. Зоря, Т. В. Довбиш  // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  15-16 квіт. 2015 р. : тези доп.  —  З., 2015.

 

2014 р.

Участь у міжнародній конференції:

1. Зоря, О. П. Загальні процедури здійснення операційно-облікової діяльності в банках України [Текст]/ О. П. Зоря // Вісті сучасної науки: X міжнар. науч.-практ. конф., 30.11.-07.12.2014. : тези докл. Шеффилд Великобританія  — С. 27-29.

2. Зоря, О. П. Формування документів дня банківської установи [Текст]/ О. П. Зоря // Наукова  індустрія європійського континента - 2014: X міжнар. науч.-практ. конф., 27.11-05.12.2014. : тези докл. ПрагаЧехия — С. 98-100.

3. Зоря, О. П. Фінансова звітність банків за вимогами МСФЗ [Текст]/ О. П. Зоря, Д. А. Лагода // Становлення сучасної науки - 2014: X міжнар. науч.-практ. конф., 27.09-05.10.2014. : тези докл. ПрагаЧехия — С. 58-60.

4.  Зоря, О. П. Облік операцій в іноземній валюті і банківських металах по розрахунках з клієнтами та власними операціями банку [Текст]/ О. П. Зоря, О. А. Лагода // Науковий світовий потенціал - 2014: X міжнар. науч.-практ. конф., 17.09-25.09.2014. : тези докл. София Болгарія  — С. 35-37.

5. Зоря, О. П. Особливості приймання готівки з метою її подальшого перерахування отримувачу платежу [Текст]/ О. П. Зоря, Т. М. Борисенко // Вісті академічної науки: X міжнар. науч.-практ. конф., 30.08.-07.09.2014. : тези докл. Шеффилд Великобританія  — С. 54-56.

6. Зоря, О. П. Облік комісійних доходів та витрат ПАТ «ДІАМАНТБАНК» за 2012 – 2013 рр. [Текст]/ О. П. Зоря, Н. Р. Савченко // Сучасна европейська  наука: X міжнар. науч.-практ. конф., 30.06.-07.07.2014. : тези докл. Шеффилд  Великобританія — С. 9-11.

7. Зоря, О. П. Облік процентних доходів та витрат ПАТ «ДІАМАНТБАНК» за 2012 – 2013 рр. [Текст]/ О. П. Зоря, Н. Р. Савченко // Актуальні наукові досягнення: X міжнар. науч.-практ. конф., 27-30.06.2014. : тези докл. Прага Чехия  — С. 13-15.

8. Зоря, О. П.  Методи оцінки активів та зобов’язань згідно облікової політики банку [Текст]/ О. П. Зоря, В. В. Хотько // Наукові простори Європи-2014: X міжнар. науч.-практ. конф., 07 – 15.04.2014. : тези докл. Пшемишель Польща — С. 3- 5.

9. Зоря, О. П.  Облік та аналіз процентних і комісійних доходів і витрат комерційного банку [Текст]/ О. П. Зоря, Н. В. Семенова // Дні науки - 2014: X міжнар. науч.-практ. конф., 27.03-05.04.2014. : тези докл. Прага Чехия — С. 37- 39.

 

Участь в науково-практичної конференції ЗНТУ «Тиждень науки»:

1. Зоря, О. П.  Аналіз діяльності банківської системи України [Электронний ресурс]/ О. П. Зоря // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  20-25 квіт. 2014 р. : тези доп.  —  З., 2014.

2. Зоря, О. П.  Облік  адміністративних та інших операційних  витрат АТ  «БРОКБІЗНЕСБАНК» за 2011-2012 рр. [Электронний ресурс]/ О. П. Зоря, Н. Р. Савченко  // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  20-25 квіт. 2014 р. : тези доп.  —  З., 2014.

3. Зоря, О. П.  Облік кредитів за видами економічної діяльності ПАТ «ВТБ Банк» за 2011-2012 рр. [Электронний ресурс]/ О. П. Зоря, Н. В. Шевченко  // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  20-25  квіт. 2014 р. : тези доп.  —  З., 2014.

 

2013 р.

Участь у міжнародній конференції:

1. Зоря, О. П. Облік кредитів за видами економічної діяльності  АТ «МетаБанк» за 2011-2012  рр. [Текст]/ О. П. Зоря, О. В. Хоменко // Досягнення вищої школи: IX міжнар. науч.-практ. конф., 17.11-25.11.2013. : тези докл. София Болгарія — С. 41- 43.

2. Зоря, О. П. Удосконалення аудиту активів  банківської установи [Текст]/ О. П. Зоря, О. В. Хоменко // Перспективні розробки науки і техники: IX міжнар. науч.-практ. конф., 07.11-15.11.2013. : тези докл. Польша  Пшемишль — С. 108- 109.

3. Зоря, О. П. Аналіз динаміки кредитів за категоріями клієнтами та галузями економіки ПАТ «ВТБ Банк» [Текст]/ О. П. Зоря, Н. В. Шевченко // Перспективні розробки науки і техники: IX міжнар. науч.-практ. конф., 07.11-15.11.2013. : тези докл. Польша  Пшемишль — С. 19- 21.

4. Зоря, О. П. Аналіз впливу вартості застави на якість кредиту за 2011-2012 рр.  [Текст]/ О. П. Зоря, А. І. Рошва // Освіта і наука XXI віку: IX міжнар. науч.-практ. конф., 27.10-05.11.2013. : тези докл. Чехия  Прага — С. 18- 19.

5. Зоря, О. П. Аналіз процентних витрат ПАТ КБ «ПриватБанку» 2011-2012 рр. [Текст]/ О. П. Зоря, С. О. Чепка // Освіта і наука XXI віку: IX міжнар. науч.-практ. конф., 17.10-25.10.2013. : тези докл. Болгарія Софія — С. 39- 41.

6. Зоря, О. П. Облік витрат на персонал, інших  адміністративних та операційних витрат ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в 2011 – 2012 рр. [Текст]/ О. П. Зоря, Н. В. Семенова // Наука: теорія і практика: IX міжнар. науч.-практ. конф., 07.08-15.08.2013. : тези докл. Польша  Пшемишль — С. 59- 61.

7. Зоря, О. П. Удосконалення МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: Розкриття інформації [Текст]/ О. П. Зоря, В. В. Хотько // Динамика сучасної науки: IX міжнар. науч.-практ. конф., 17.07-25.07.2013. : тези докл. София Болгарія — С. 12- 14.

 

Участь в науково-практичної конференції ЗНТУ «Тиждень науки»:

1. Зоря, О. П. Аналіз основних засобів та нематеріальних активів ПАТ «Корпоративний та Інвестиційний Банк Креді Агріколь»  за 2010-2011 рр. [Электронний ресурс]/ О. П. Зоря, І. Д. Ніколаєнко  // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  20-25 квіт. 2013 р. : тези доп.  —  З., 2013.

2. Зоря, О. П. Аналіз процентних доходів ПАТ КБ «ПриватБанку» 2010-2011 рр. [Электронний ресурс]/ О. П. Зоря, С. О. Чепка  // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  20-25 квіт. 2013 р. : тези доп.  —  З., 2013.

3. Зоря, О. П. Аналіз коштів клієнтів комерційного банку ПАТ «Ощадбанк» за 2010-2011 рр. [Электронний ресурс]/ О. П. Зоря, А. І. Рошва  // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  20-25 квіт. 2013 р. : тези доп.  —  З., 2013.