Ви є тут

Головна
 • Юрченко В.І. Сучасні засади інноваційного розвитку сільського господарства на регіональному рівні / В.І. Юрченко / Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 18–22 квіт. 2016. р.). / відп. ред. Ю.М. Внуков. -Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 30-31.
 • Юрченко В.І. Напрями державної підтримки забезпечення зростання прибутковості сільськогосподарських підприємств / В.І. Юрченко // Тиждень науки – 2015 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 13–17 квіт. 2015 р.). / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – С. 77-79.
 • Юрченко В.І. Вибір домінант у регіональній інноваційній політиці / В.І. Юрченко // Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квіт. 2013 р.). / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. - С. 44-45.
 • Юрченко В.І. Особливості міжрегіональної економічної інтеграції в національній економіці України / В.І. Юрченко // Тиждень науки – 2013 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 15-19 квіт. 2013 р.). / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. - С. 55-56.
 • Юрченко В.І. Державне регулювання господарської діяльності на рівні регіону / В.І. Юрченко // Тиждень науки – 2012 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 9-13 квіт. 2012 р.). / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. - С. 66-67.
 • Юрченко В.І. Особливості управління ризиками металургійних підприємств в ринкових умовах / В.І. Юрченко // Збірник тез доповідей учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України і регіонів», 20–21 жовтня 2011 р. - Запоріжжя: КПУ, 2011. – С. 71-72.
 • Юрченко В.І. Державне регулювання міжрегіональних економічних зв’язків в Україні / В.І. Юрченко // Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – С. 202-204.
 • Юрченко В.І. Розвиток міжрегіональної агропромислової інтеграції в умовах глобалізації економіки / В.І. Юрченко // Збірник тез доповідей учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України і регіонів», 20–21 жовтня 2011 р. - Запоріжжя: КПУ, 2011. – С. 71-72.
 • Юрченко В.І. Розвиток державного регулювання агропромислової інтеграції в Україні / В.І. Юрченко // Тиждень науки – 2010 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12–16 квіт. 2010 р.). В 4 т. Т. 2 / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – С. 264-266.
 • Юрченко В. І. Основні напрямки розвитку державного регулювання агропромислової інтеграції в Україні / В. І Юрченко // Державне управління та місцеве самоврядування : Х міжнар. наук. конгрес, 26 берез. 2010 р.: тези доп. -Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – С.265-266.
 • Юрченко В. І. Основні напрямки розвитку державного регулювання агропромислової інтеграції в Україні / В. І Юрченко // Державне управління та місцеве самоврядування : Х міжнар. наук. конгрес, 26 берез. 2010 р.: тези доп. -Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – С.265-266.
 • Юрченко В. І. Особливості регіонального розвитку в умовах європейської інтеграції України / В. І Юрченко // Розвиток продуктивних сил України: від В.І. Вернадського до сьогодення: міжнар. наук. конф., 20 березня 2009 р. : тези допов. : у 3-х ч. – К. : РВПС України НАН України, 2009. – Ч. 2. – С. 23-25. 
 • Юрченко В. І. Особливості розвитку інтеграційних зв’язків в АПК у сучасних умовах / В. І Юрченко // Удосконалення механізмів державного управління та місцевого самоврядування : наук.-практ. конф. за міжнар. уч., 10 квітня 2009 р. : тези допов.: у 2-х ч. – К. : ВПЦ АМУ, 2009. – Ч. 2. – С. 283-285.