Ви є тут

Головна
 • Пантус, Н.М. Сучасні тенденції у формуванні концептуальної моделі дизайн-форми безпілотних транспортних засобів [Електронний ресурс] / Н.М. Пантус // Тиждень науки — 2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2020 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. —  С. 63—64. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана.  ISBN 978-617-529-222-8.  —  Мова укр.
 • Пантус, Н. М. Роль основ формоутворення в системі професійної підготовки майбутніх дизайнерів [Текст] / Н. М. Пантус // Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 11—13 вересня 2019 р. / М-во освіти і науки України, Херсонський нац. техн. ун-т ; редкол. : О. В. Чепелюк (голов. ред.)  [та ін.]. — Херсон : ХНТУ, 2019. — С. 41—44.   Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
 • Пантус, Н. М. Еволюція засобів візуалізації інформації в графічному дизайні [Електронний ресурс] / Н. М. Пантус, О. М. Ковальова // Тиждень науки — 2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя,
  15—19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. — С. 59—61. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8.
 • Пантус, Н. М. Іноваційні технології у сучасній практиці графічного дизайну [Текст] / Н. М. Пантус. // Сучасні проблеми нергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві : [тези доповідей] Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих ученених, Запоріжжя, 6—8 грудня 2018 р. / М-во освіти і науки України, Акад. буд-ва України, Запорізький нац. техн. ун-т ; редкол. :  Є. Ю. Антипенко (відпов. ред.), [та ін.]. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — С. 112—114 — Мова укр., англ., рос.
 • Пантус, Н. М. Сучасні підходи у дизайн-проектуванні графічної програми ідентифікації музея Уїтні [Текст] / Н. М. Пантус // Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон,
  5—9 листопада 2018 р. / М-во освіти і науки України, Херсонський нац. техн. ун-т ; редкол. : О. В. Чепелюк (голов. ред.)  [та ін.]. — Херсон : ХНТУ, 2018. — С. 41—44. — Мови укр., рос., англ. 
 • Пантус, Н. М. Модульні системи у сучасній практиці графічного дизайну [Текст] / Н. М. Пантус // Актуальні питання мистецтвознавства та мистецької освіти: сучасність і перспективи : [збірник статей] Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 18—19 жовтня 2018 р. / М-во освіти і науки України, Харківська деж. акад. дизайну і мистецтв ; редкол. : В. Я.  Даниленко (голов. ред.) [та ін.]. — Харків : ХДАДМ, 2018. — С. 117—119. — Мови укр., рос., англ.
 • Пантус, Н. М. Проектування графічних комплексів аквапарків [Електронний ресурс] / Н. М. Пантус // Тиждень науки : [тези доповідей] щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 16—20 квітня
  2018 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — С. 666—667. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM);  12 см. — Назва з тит. екрана. —  Мова укр.
 • Пархута, В. В. Екологічний, багатофункціональний розважально-спортивний майданчик для дітей «Funup» [Електронний ресурс] / В. В. Пархута, Н. М. Пантус // Тиждень науки : [тези доповідей] щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 16—20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — С. 669—671. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM);  12 см. — Назва з тит. екрана. —  Мова укр.
 • Воробйова, Я. А. Комплексна альтанка «Сфера»  [Електронний ресурс] / Я. А. Воробйова, Н. М. Пантус // Тиждень науки : [тези доповідей] щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — С. 665—666. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM);  12 см. — Назва з тит. екрана. —  Мова укр. 
 • Пантус, Н. М. Інноваційний проект зупинкового комплексу [Електронний ресурс] / Н. М. Пантус, А. О. Лісняк // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18—21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. — С. 1380—1381 — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). — назва з тит. екрана
 • Пантус, Н. М. Новітні технології в проекті «Комплексний еко-туалет «WC/НЯМ» [Електронний ресурс] / Н. М. Пантус, А. В. Кімлач // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18—21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. — С. 1379—1380 — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). — назва з тит. екрана 
 • Пантус, Н. М. Візуальні комунікації як складова предметного середовища [Електронний ресурс] / Н.М. Пантус // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18—21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. — С. 1371—1372 — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). — назва з тит. екрана
 • Пантус, Н. М. Візуальні комунікації в методиці проектування комплексних об’єктів графічного дизайну [Текст] / Н. М. Пантус // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття», присвяченої 95-річчю заснування вищої школи Харкова // Збірник статей. 13 жовтня 2016 р., ХДАДМ. — Харків, 2016. — 180 с. — С. 113—114
 • Пантус, Н. М. Роль візуальних комунікацій у вищих навчальних закладах [Текст] / Н. М. Пантус // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2016», Запоріжжя, 18-23 квіт. 2016 р.: зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.– Т3. – С. 110–111.
 • Пантус, Н. М. Актуальні проблеми екології в методиці проектування комплексних об’єктів [Текст] / Н. М. Пантус // Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах Євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук.-метод. конф.,14-16 жовт. 2015 р., Харків, Україна / М-во освіти і науки України, Харківська держ. ак-я дизайну і мистецтв [та ін.]. – Харків: ХДАДМ, 2015. – С. 85-86.
 • Пантус, Н. М. Удосконалення методики викладання дисципліни «Основи формоутворення» у вищих навчальних закладах [Текст] /Н. М. Пантус // Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах Євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., 14-16 жовт. 2015 р., Харків, Україна / М-во освіти і науки України, Харківська держ. ак-я дизайну і мистецтв [та ін.] – Харків: ХДАДМ, 2015. – С. 86-88.
 • Пантус, Н. М. Візуальні комунікації в методиці проектування комплесних об’єктів графічного дизайну графічного дизайну [Текст] /Н. М. Пантус //Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття: матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., 13 жовт. 2016 р., Харків, Україна / М-во освіти і науки України, Харківська держ. ак-я дизайну і мистецтв [та ін.] – Харків: ХДАДМ, 2015. – С. 68-67.
 • Пантус, Н. М. Проектна графіка. Сучасні підходи до проблеми розвитку проектно-творчих здібностей [Текст] / Н. М. Пантус // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2015», Запоріжжя, 13-17 квіт. 2015 р.: зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.– Т3. – С. 112–113.
 • Пантус, Н. М. Удосконалення методики викладання проектної графіки у сучасному проектно-творчому процесі [Текст] / Н. М. Пантус // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2014», Запоріжжя,14-18 квіт. 2014 р.: зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.– Т4. – С. 92–93.
 • Пантус, Н. М. Проектна графіка. Сучасні підходи до формування художньо-графічних умінь майбутніх дизайнерів [Текст] / Н. М. Пантус // Науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2013», Запоріжжя, 15-19 квіт. 2013 р.: зб. тез доп. / , 2016.– Т3. – С. 110–111 М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – Т2. – С. 208–209.
 • Пантус, Н. М. Удосконалення методики викладання проектної графіки у сучасному проектно-творчому процесі діяльності дизайнера [Текст] / Н. М. Пантус // Науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2012», Запоріжжя, 9-13 квіт. 2012 р.: зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – Т2. – С. 270-271.
 • Овсянік, Г. К. Екокомплекс баків для сміття «Floberg» [Текст] / Г. К. Овсянік, К. О. Пахомова, Н. М. Пантус // Науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2012», Запоріжжя, 9-13 квіт. 2012 р.: зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – Т2. – С. 277-279.
 • Пахомова, Ю. О. Екологічний гігієнічний комплекс для приміщень з обмеженою площею [Текст] / Ю. О. Пахомова, Н. М. Пантус // Науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2012», Запоріжжя, 9-13 квіт. 2012 р.: зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – Т2. – С. 279-281.
 • Пантус, Н. М. Інноваційні принципи і засоби проектної графіки у сучасному дизайн-проектуванні [Текст] / Н. М. Пантус // Науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2011», Запоріжжя, 12-15 квіт. 2011 р.: зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – С.
 • Пантус, Н. М. Проектна графіка як частина сучаcного проектно-творчого процесу[Текст] / Н. М. Пантус // Науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2009», Запоріжжя, 13-17 квіт. 2009 р. : зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – С.
 • Пантус, Н. М. Макетування як складова частина сучасного проектно-творчого процесу[Текст] / Н. М. Пантус // Науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2009», Запоріжжя,13-17 квіт. 2009 р. : зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – С.  
 • Пантус, Н. М. Емоційний дизайн та його основна функція [Текст] / Н. М. Пантус // Науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2008», Запоріжжя, 21-25 квіт. 2008 р. : зб. тез доп. /
  М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – С.