Ви є тут

Головна
 • Пасічна Т.О.Проблема формування світлової пластики в архітектурному освітленні [Текст]/Т.О.Пасічна// Дизайн-освіта в Україні: перспективи розвитку: Науково-методичний збірник ( із матеріалів міжнародної науково-методичної конференції "Дизайн-освіта в Україні: перспективи розвитку", 16-18 жовтня 2015р.).-Відп. ред. В.Я. Даниленко. - Харків: вид-во ХДАДМ, 2015.-С.307-308.
 • Пасічна Т.О.Об'ємне моделювання об'єктів дизайну середовища [Текст]/Т.О.Пасічна//Тиждень науки-2015; зб.тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 15-19 квітня 2015: тези доповідей, в 4-х Т. ЗНТУ, 2015.-Т.4.-С.119-120.
 • Пасічна Т.О.Зв'язок художнього образу і вибору конструкції сходів для вестибюля [Текст]/Т.О.Пасічна//Тиждень науки-2014: щоріч. наук.- практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 14-18 квітня 2014: тези доповідей, в 5-ти т. ЗНТУ, 2014.-Т.4.-С.96-98.
 • Пасічна Т.О.Проблема цілісності композиційно-художнього формоутворення у світлооб'ємному проектуванні на прикладі об'єктів ландшафту [Текст]/Т.О.Пасічна // Молода мистецька наука України. Науково-методичний збірник (із матеріалів XVIII наукової конференції молодих науковців, докторантів, аспірантів, магістрів, студентів. м. Харків, ХДАДМ, 27-28 листопада 2014р.). - Відп. ред. В.Я. Даниленко.-Харків:вид-во ХДАДМ, 2014.-С.34-35.
 • Пасічна Т.О.Проблема вибору підходу штучного освітлення в ландшафтному дизайні [Текст] /Т.О.Пасічна // Дизайн-освіта в Україні: перспективи розвитку: Науково-методичний збірник ( із матеріалів міжнародної науково-методичної конференції " Дизайн-освіта в Украйні: перспективи розвитку", 16-18 жовтня 2013р.) - Відп. ред. В.Я. Даниленко. - Харків: вид-во ХДАДМ, 2013.-С. 223-226.
 • Пасічна Т.О.Інноваційні підходи в застосуванні вбудованого обладнання з метою зонування простору жилого інтер'єру [Текст]/ Т.О. Пасічна // Тиждень науки-2013: зб. тез. доп. щорічн. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодших учених аспірантів ЗНТУ 15-19 квітня 2013: тези доповідей, в 4-х Т.2.-С. 206-207.
 • Пасічна Т.О.Удосконалення методики викладання світлооб'ємного проектування об'єктів міського середовища [Текст] / Т.А. Пасичная // Матеріали тижня науки в ЗНТУ.-Запоріжжя; ЗНТУ, 2012. - С. 19-20.
 • Пасічна Т.О.Принципи проектування архітектурного освітлення [Текст] / Т.А.Пасичная // Матеріали тижня науки в ЗНТУ.-Запоріжжя; ЗНТУ,2011.-С.35-36.
 • Пасічна Т.О.Сучасні підходи в світлодизайні при вирішенні пластики архітектурного фасаду динамічним світлом [Текст] / Т.А.Пасичная // Матеріали тижня науки в ЗНТУ.- Запоріжжя; ЗНТУ, 2010.-С.21-22.
 • Пасічна Т.О.Проблема возникновения дефектов при выявлении пластики поверхности объектов в светообъемном проектировании [Текст] / Т.А. Пасичная // V Міжнародний форум "Дизайн-освіта 2009": сучасна концепція дизайн-освіти України. Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції. м. Харків, 27-29 квітня 2009р. - Харків: ХДАДМ, 2009.-Частина 2. - С. 50-52.
 • Пасічна Т.О. Концепція віртуального простору в ландшафтно-світлових композиціях і засоби її реалізації ( на прикладі невеликих рекреаційних територій у системі міських просторів) [Текст] / Т.А.Пасичная // Теорія і практика матеріально-художньої культури. Х наукова конференція. м. Харків, 2 грудня 2008р./ збірник матеріалів. - Харків: ХДАДМ, 2008. -С.121-123. 
 • Пасічна Т.О.Світловий образ у світловому дизайні [Текст] / Т.А. Пасичная // Розвиток наукових досліджень 2008: Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції. Полтава, 26-28 листопада 2008р.-Полтава; "ІнтерГрафіка", 2008. -Т.6.-С. 56-58.
 • Пасичная Т.А.Эффекты оптической деформации в световом дизайне ( на примере локально-заливающего освещения)[Текст] / Т.А. Пасичная // електронна конференція Проблеми і перспективи розвитку дизайну Черкащини на початку ХХІ століття. - Вісник ХДАДМ. - Харків: ХДАДМ.-2008.-№11.-С.93-101.
 • Пасичная Т.А.Актуальные проблемы светообъёмного проектирования [Текст] / Т.А. Пасичная // Дизайн-освіта 2008: умови адаптації до європейського освітнього та наукового простору. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. м. Харків, 15 квітня 2008р.-Харків; ХДАДМ, 2008. - С. 112-113.
 • Пасичная Т.А.Применение цветного света в световом дизайне объектов городской среды [Текст] / Т.А. Пасичная // Розвиток наукових досліджень 2007: Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції. Полтава, 26-28 листопада 2007р. - Полтава; " ІнтерГрафіка",2007. - Т.6.- С. 56-58.
 • Пасичная Т.А. Исторические этапы формирования архитектурного облика оперного театра в г. Харькове на улице Рымарской 21 [Текст] / Т.А.Пасичная // Молода мистецька наука України: ІІІ електрона наукова конференція ХДАДМ за підсумками роботи у 2002-2003 н.р. Харків, 23-24 квітня 2003р. - Харків, ХДАДМ, 2003. - С. 32-37.