Ви є тут

Головна

Прізвище: Кузькін

Ім'я: Олексій

По батькові: Феліксович

 

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-3160-1285

 

Освіта: вища

 

 • 2401 «Організація перевезень і управління на транспорті», кваліфікація за дипломом – «інженер з організації і управління»
 

Дисертації:

 • кандидатська дисертація зі спеціальності 05.13.22 «Управління проектами і програмами»: «Моделі і алгоритми планування і організаційного управління у транспортно-складському комплексі металургійного підприємства», рік захисту – 2003, Національний транспортний університет (м. Київ).
 • докторська дисертація зі спеціальності 05.22.01 «Транспортні системи» : «Теоретичні основи організації транспортних процесів в системах міських масових пасажирських перевезень», рік
  захисту – 2020, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (м. Харків).

Наукові інтереси:

 

 • Методи дослідження операцій в системах міських,
 • Методи дослідження операцій в системах вантажних,
 • Методи дослідження операцій в системах пасажирських перевезень.

Дисципліни, які викладає:

 • Загальний курс транспорту
 • Дослідження операцій в транспортних системах
 • Основи теорії транспортних процесів і систем
 • Техніко-економічний аналіз транспортних систем
 • Міські транспортні системи
   

Основні наукові роботи (публікації):

 • Лащених О.А. Методи і моделі оптимізації транспортних процесів і систем / О.А.Лащених, О.Ф.Кузькін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 435 с.
 • Лащених О.А. Імовірнісні і статистико-експериментальні методи аналізу транспортних процесів і систем / О.А.Лащених, О.Ф.Кузькін, С.В.Грицай. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 420 с.
 • Кузькін О.Ф. Оцінка витрат часу на підхід пасажирів до зупинок міського маршрутного пасажирського транспорту / О.Ф.Кузькін, Є.І.Іванов // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2008. – №1/4(31)
 • Бабушкін Г.Ф. Врахування якості обслуговування у вартості за проїзд на пасажирському автотранспорті / Г.Ф.Бабушкін, О.Ф.Кузькін, Ю.О.Стовбур // Логістика. Проблеми і рішення. – 2008. – №4
 • Бабушкін Г.Ф. Логістичні проблеми процесу відвантаження готової продукції металургійних підприємств / Г.Ф.Бабушкін, С.М.Турпак, О.Ф.Кузькін // Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту. – 2009. – №1
 • Кузькін О.Ф. Моделювання процесів обслуговування пасажирів на зупиночних пунктах у міських транспортних системах / О.Ф.Кузькін, С.М.Турпак // Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту. – 2009. – №1
 • Турпак С.М. Імітаційна модель роботи транспорту металургійного підприємства у зимовий період / С.М.Турпак, О.Ф.Кузькін, С.В.Грицай // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2009. – №1
 • Бабушкін Г.Ф. Техніко-економічна оцінка оптимального управління процесами доставки дрібнопартіонних неоднорідних вантажів у цехи підприємств / Г.Ф.Бабушкін, О.Ф.Кузькін, Т.В.Харченко, А.М.Каплуновська // Вісті автомобільно-дорожнього університету. – 2009. – №1(8)
 • Кузькін О.Ф. Факторний аналіз тривалості очікування пасажиром посадки у системі міського транспорту загального користування / О.Ф.Кузькін, Д.Я.Муковська // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2009. – №6(59)
 • Кузькін О.Ф. Моделювання пасажирських кореспонденцій у системах міського маршрутного транспорту загального користування / О.Ф. Кузькін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – №5(86)
 • Бабушкін Г.Ф. Транспортно-екологічні проблеми м. Запоріжжя / Г.Ф.Бабушкін, В.П.Юдін, О.Ф.Кузькін, О.О.Падченко // Нові матеріали і технології в металургії і машинобудуванні. – 2010. – №1
 • Кузькін О.Ф. Нормативно-правові аспекти оцінки якості послуг міського маршрутного транспорту загального користування / О.Ф. Кузькін // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2010. – №2(53)
 • Кузькін О.Ф. Статистичний аналіз маршрутної мережі громадського транспорту Запоріжжя / О.Ф.Кузькін, А.Е.Мовчан // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. – 2011. – №1
 • Кузькін О.Ф. Пошук найкоротших шляхів у міських маршрутних мережах / О.Ф.Кузькін // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2011. – №6/4(54)
 • Лащених О.А. Дослідження транспортних процесів і систем методами факторного аналізу / О.А.Лащених, С.М.Турпак, О.Ф.Кузькін, С.В.Грицай. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2012. – 216 с.
 • Лащених О.А. Управління просторовим транспортним процесом з використанням геостатичних методів / О.А.Лащених, О.Ф.Кузькін, А.В.Якимов // Вісник Житомирського державного технологічного університету ЖДТУ. – 2012. – №3(62)
 • Бабушкін Г.Ф. Статистичний аналіз потоків вимог на перевезення заводським автомобільним транспортом металургійного підприємства / Г.Ф.Бабушкін, О.Ф.Кузькін, Д.Я.Муковська // Наукові нотатки. – 2012. – Вип. 36
 • Кузькін О.Ф. Пошук шляхів у маршрутних мережах міст методом відгалужень і меж / О.Ф.Кузькін // Комунальне господарство міст. – 2012. – №103
 • Кузькін О.Ф. Аналіз комплексних мереж маршрутного транспорту загального користування великих міст України / О.Ф.Кузькін, А.Е.Мовчан // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – №4(103)
 • Кузькін О.Ф. Топологічні характеристики мереж громадського транспорту великих міст України / О.Ф.Кузькін, А.Е.Мовчан, А.С.Іорданова // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2012. – №1/4(55)
 • Кузькін О.Ф. Центральність посередництва у комплексних маршрутних мережах великих міст України / О.Ф.Кузькін, М.І.Лазуткін // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2012. – №2/11(56)
 • Кузькін О.Ф. Розвиток маршрутних мереж громадського транспорту великих міст України / О.Ф. Кузькін // Наукові нотатки. – 2014. – №46.
 • Кузькін О.Ф. Формалізація міських маршрутних мереж методами теорії графів / О.Ф. Кузькін, Л.А. Веремеєнко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – 2014. – №4(211).
 • Кузькін О.Ф. Дослідження роботи маршрутного таксі методом активно-пасивного експерименту / О.Ф. Кузькін, О.А. Лащених, А.В. Якимов // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2014. – №2(69).
 • Кузькін О.Ф. Дослідження регулярності руху маршрутних таксі у пікові години доби / О.Ф. Кузькін // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2015. – №5/3 (77).
 • Kuz’kin O. Graph theory methods in analyzing commuting networks of municipal electric transport / O. Kuz’kin // Eastern-Europian Journal of Enterprise Technologies. — 2016. — №2(4).
 • Kuz’kin O. An investigation of the bus headways and the passenger waiting time on the urban routes / O. Kuz’kin // Technology audit and production reserves. — 2016. — №4/3(30).
 • Кузькін О.Ф. Вплив топології маршрутної мережі на показники роботи міського громадського транспорту / О.Ф. Кузькін // Наукові нотатки. – 2016. – №55.

Всього наукових праць: {загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • 22–24 жовтня 2012 р., Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», Житомирський державний технологічний університет, тема доповіді «Управління просторовим транспортним процесом з використанням геостатичних методів»
 • 12–16 березня 2012 р., Міжнародна науково-практична конференція «Транспортні проблеми найкрупніших міст», Харківська національна академія міського господарства, тема доповіді «Пошук шляхів у маршрутних мережах міст методом відгалужень і меж»
 • 30 травня – 3 червня 2012 р., Міжнародна науково-практична конференція «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузі», Луцький національний технічний університет, тема доповіді «Статистичний аналіз потоків вимог на перевезення заводським автомобільним транспортом металургійного підприємства»
 • І Міжнародна науково-технічна конференція «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузі», Луцьк, Луцький на-ціональний технічний університет, 29 травня – 1 червня 2014 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», Харків, Харківський національний університет міського господарства, 17 – 19 листопада 2015 р.
 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Науково-прикладні ас-пекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузі», Луцьк, Луцький національний технічний університет, 06–10 червня 2016 р.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення», 2020 р.
 • грамота Верховної Ради України, 2020 р.
 • почесна грамота Запорізької обласної державної адміністрації, 2019 р.
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України», 2011 р.
 • Почесна грамота Запорізької обласної державної адміністрації, 2010.
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 2008.
 • Почесна грамота виконкому Запорізької міської ради, 2007.
 • Почесна грамота виконкому Запорізької міської ради, 2006.
 • Премія програми підтримки вчених та обдарованої молоді Запорізької міської ради і АКБ «Індустріалбанк», 2004.

Рік початку діяльності в університеті: 1995.

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно).

Контакти:

 
адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 64
аудиторія (кабінет): 301 
тел.: (061) 769-84-40