Ви є тут

Головна

Кафедра «Економічної теорії та підприємництва» забезпечує підготовку студентів економічних та технічних спеціальностей за рядом предметів, зокрема:
- дисципліна «Економічна теорія» викладається для студентів:
* машинобудівного факультету, спеціальності 8.05050201 «Технології машинобудування», 8.05050301 «Металорізальні верстати та системи», 8.05050308 «Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання», 8.05050203 «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування», 7.05110202 «Авіаційні двигуни та енергетичні установки», 8.05110203 «Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок»;
* транспортного факультету, спеціальності 8.05050304 «Двигуни внурішнього згорання», 8.05050305 «Колісні та гусенічні транспортні засоби», 8.07010104 «Організація регулювання дорожнього руху», 7.07010101 «Транспортні системи», 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті (за видами)»;
* інженерно-фізичного факультету, спеціальності 8.05040201 «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів», 8.05040301 «Прикладне матеріалознавство», 8. 05040303 «Композиційні та порошкові матеріали, покриття», 8.05040305 «Термічна обробка металів», 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво», 8.18010013 «Управління проектами», 8.05050202 «Обладнання та технології ливарного виробництва», 8.05050401 «Технології та устаткування зварювання», 8.05050403 «Відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій»;
* електротехнічного факультету, спеціальності 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання», 8.05070204 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», 7.05070108 «Енергетичний менеджмент», 8.05070201 «Електричні машини і апарати», 7.05070207 «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»;
* факультету радіоелектроніки та телекомунікацій, спеціальності 8.17010201 «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки», 8.17010101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», 8.05090301 «Інформаційні мережі зв’язку», 7.18010001 «Якість, стандартизація та сертифікація», «Інтелектуальні технології», 8.05080101 «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої», 8.05090101 «Радіотехніка», 8.05090201 «Радіоелектронні апарати та засоби»;
*факультету комп’ютерних наук і технологій, спеціальності 8.05010301 «Програмне забезпечення систем»,7.05010302 «Інженерія програмного забезпечення», 7.05010104 «Системи штучного інтелекту», 7.05010102 «Інформаційні технології проектування», 7.04030301 «Системний аналіз і управління», 8.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі», 8.05010203 «Спеціалізовані комп’ютерні системи»;
* факультету економіки і управління, спеціальність 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»;
* гуманітарного факультету, спеціальності 7.02020701 «Дизайн».
- дисципліна «Політична економія» викладається для студентів факультету економіки і управління, спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050901 «Облік і аудит», 7.03050701 «Маркетинг», «Організація торгівлі та комерційна логістика», «Економіка підприємства», «Регіональне управління».
- дисципліна «Історія економіки та економічної думки», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Регіональна економіка» викладається для студентів:
* факультету економіки і управління, спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050901 «Облік і аудит», 7.03050701 «Маркетинг», «Організація торгівлі та комерційна логістика», «Економіка підприємства», «Регіональне управління».
* факультету міжнародного туризму та управління персоналом, спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство», 8.03050501 «Управління персоналом і економіка праці».
- дисципліна «Глобальна економіка» викладається для студентів-магістрів спеціальності «Маркетинг».