Ви є тут

Головна

Всі викладачі кафедри ТПП активно проводять наукові дослідження, результати яких доповідаються на національних, міжнародних науково-технічних конференціях та публікуються у фахових наукових журналах.

Звіт НДР за три роки :  http://www.zntu.edu.ua/sites/default/files/konf/staty_tpp_2017-2019.docx - подано у додатку.

Викладачами кафедри протягом 2009-2020 років було видано наступні наукові публікації:

 • Кузнецова Марія Олександрівна - ст. викладач кафедри
  • Англомовний художній текст як змістово-мовна основа інтеракції текстових антропоморфів - Завантажити
  • Вторинний дискурс англомовних текстів сучасної масової культури: специфіка наративних стратегій - Завантажити
  • Вербалізація гіперконцепту як базового концепту в когнітивній схемі вторинного дискурсу циклу романів Дж. Р. Р. Мартіна «A Song of Ice and Fire» - Завантажити
  • Роль і місце полікодових текстів у сучасному англомовному кіберпросторі - Завантажити
  • Дієприкметник і дієприкметникові звороти у французьких та українських науково-технічних текстах: прагматика та особливості перекладу - Завантажити
  • Нові аспекти політкоректності у сучасних французьких медіа - Завантажити
  • Conditionnel de probabilité у французьких науково-технічних текстах та способи його перекладу - Завантажити