Ви є тут

Головна

Метою дисципліни є надання студенту знань з основ конструкції та експлуатації дорожньої техніки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 

Знати:

  • основні необхідні силові і кінематичні розрахунки приводів та елементів конструкцій дорожніх машин;
  • типологію та умови роботи дорожніх машин;

Вміти:

  • аналізувати умови роботи дорожніх машин; оцінювати рівень впливу експлуатаціних факторів на їх працездатність;
  • обирати матеріали та конструкцію деталей та вузлів дорожніх машин;
  • користуватися довідниковими посібниками та іншою технічною літературою.

Види робіт:

  • лекції;
  • лабораторні роботи;
  • практичні роботи;

Викладач дисципліни:

Волков Григорій Петрович, к.т.н., доцент, доцент кафедри Деталей машин і ПТМ;

Фролов Роман Олександрович, асистент кафедри Деталей машин і ПТМ.