Ви є тут

Головна

Головна

Дистанційна робота на кафедрі проводться із залученням електронних ресурсів Moodle, Google Meet, Zoom, E-mail, мобільних додатків – Viber, Telegram. Більше інформації - у викладачів.
 
 
Вітаємо авторів з виданням навчальних посібників:
 
1. Теоретична та прикладна механіка = Theoritical and Applied Mechanics: навчальний посібник : в 4 ч. Ч. 1 : Теоретична механіка / Шевченко В.Г., Фурсіна А. Д., Шумикін С.О., Кружнова С.Ю. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 188 с.
eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/8997
 
 
2. Скребцов А.А., Штанько П.К., Омельченко О.С., Опір матеріалів. Навчальний посібник для студентів інженерних спеціальностей. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 452 с.
eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/8969

(на виконання наказу ректора № 98 від 01.04.2020 р.)
Кафедра теорії та практики перекладу НУ «Запорізька політехніка» активно використовує технології та засоби дистанційного навчання для організації навчального процесу під час карантину. Навчально-методичне забезпечення з дисциплін кафедри, що містить навчальні посібники, монографії, конспекти лекцій, методичні вказівки до лабораторних, практичних, курсових та дипломних робіт і проєктів, є публічно доступним в електронній формі в інституціональному репозиторії (http://eir.zntu.edu.ua/?locale=uk). Оперативне інформування студентів про завдання з дисциплін здійснюється на сайті кафедри, а також у Фейсбук-групі.
Посилання на дистанційне навчання по дисциплінам для студентів 1 курсу (doc, 99,5 КБ)
Посилання на дистанційне навчання по дисциплінам для студентів 2 курсу (doc, 78,5 КБ)
Посилання на дистанційне навчання по дисциплінам для студентів 3 курсу (doc, 110,5 КБ)
Посилання на дистанційне навчання по дисциплінам для студентів 4 курсу (doc, 74 КБ)
Посилання на дистанційне навчання по дисциплінам для студентів магістратури (doc, 63,5 КБ)

Систему дистанційного навчання студентів кафедри КСМ розміщено на ресурсі Moodle.

До уваги студентів!

За даними для доступу до університетської системи дистанційного навчання MOODLE особисто звертатися до кураторів груп (студентам заочної форми навчання написати листа на kafedra_ksm@zntu.edu.ua). 

При першому вході студент має заповнити актуальну електронну пошту. Це дасть змогу системі та викладачам контактувати з ним та можливість студенту самостійно змінювати логін та пароль для простішого запам'ятовування. 

Сторінка для входу: http://moodle.zp.edu.ua/login/index.php

 

Назва дисципліни, вид контролю, лектор

Посилання на дистанційний курс

 

КНТ-519, 2 семестр

 

1

Дискретна математика,
іспит (Левада В.С.)

 

2

Вища математика,
залік (Пожуєва І.В., Левицька Т.І.)

 

3

Комп'ютерна логіка,
іспит (Грушко С.С.)

http://csndep.zntu.edu.ua/course/view.php?id=56 

4

Іноземна мова,
іспит (каф. ІМ )

 

5

Філософія,
іспит (Бондаренко О.В.)

 

6

Програмування,
залік (Луценко Н.В.)

http://csndep.zntu.edu.ua/course/view.php?id=50

7

Фізика,
залік (Лоскутов С.В., Манько В.К.)

 

8

Фізичне виховання,
залік (каф. ФКОНВС)

 

 

КНТ-5Х8, 4 семестр

 

1

Організація баз даних,
залік/к.п. (Паромова Т.О.)

http://csndep.zntu.edu.ua/course/view.php?id=3

2

Безпека життедіяльності фахівця з ООП,
диф.залік (каф. ОПіНС)

 

3

Архітектура комп’ютерів,
залік (Скрупський С.Ю.)

http://csndep.zntu.edu.ua/course/view.php?id=60

4

Сучасні методи програмування,
іспит (Кудерметов Р.К.)

http://csndep.zntu.edu.ua/course/view.php?id=6

5

Алгоритми та методи обчислень,
іспит (Кудерметов Р.К.)

http://csndep.zntu.edu.ua/course/view.php?id=49

6

Комп'ютерна схемотехніка,
іспит (Сгадов С.О.)

http://csndep.zntu.edu.ua/course/view.php?id=57

7

Фізичне виховання,
залік (каф. ФКОНВС)

 

 

КНТ-5Х7, 6 семестр

 

1

Моделювання систем,
іспит (Кудерметов Р.К.)

http://csndep.zntu.edu.ua/course/view.php?id=46

2

Сучасні інтернет технології,
залік/к.р. (Касьян К.М.)

https://classroom.google.com

3

Надійність комп'ютерних систем,
іспит (Зеленьова І.Я.)

 

4

Системна інтеграція і оптимізація засобів обчислювальної техніки,
іспит (Рибін В.О.) 

 

5

Інтерфейси і пристрої зв'язку з об'єктом, залік (Грушко С.С.)

http://csndep.zntu.edu.ua/course/view.php?id=53 

6

Комп'ютерна графіка,
залік (Касьян К.М.)

https://classroom.google.com

 

КНТ-5Х6, 8 семестр

 

1

Економіка за видами діяльності,
залік (Ткаченко А.М.)

 

2

Комп ютерні мережі,
залік/ к.р. (Киричек Г.Г.)

http://csndep.zntu.edu.ua/course/view.php?id=45

3

Бездротові технології,
іспит (Киричек Г.Г.)

http://csndep.zntu.edu.ua/course/view.php?id=54

4

Захист інформації комп'ютерних систем,
іспит (Скрупський С.Ю.)

http://csndep.zntu.edu.ua/course/view.php?id=61

 

КНТ-519м, 2 семестр

 

1

Методи оптимізації комп'ютерних систем,
залік (Ільяшенко М.Б.)

https://classroom.google.com

2

Цивільний захист і охорона праці в галузі,
диф.залік (каф. ОПіНС)

 

3

Архітерктура і технології Web-служб,
залік/ к.р. (Точилін С.Д.) 

 

4

Грід обчислення та хмарні технології,
іспит (Скрупський С.Ю.)

http://csndep.zntu.edu.ua/course/view.php?id=55

5

Кіберфізичні системи,
іспит (Тягунова М.Ю.)

https://classroom.google.com, Zoom (онлайн лекції)

6

Теорія синтезу цифрових систем,
іспит (Зеленьова І.Я.)

 

 

КНТ-619м, 2 семестр

 

1

Вбудовані комп'ютерні системи,
залік (Проскурін М.П.)

 

2

Цивільний захист і охорона праці в галузі,
диф.залік (каф. ОПіНС)

 

3

Архітерктура і технології Web-служб,
залік/ к.р. (Точилін С.Д.)  

 

4

Грід обчислення та хмарні технології,
іспит (Скрупський С.Ю.)

http://csndep.zntu.edu.ua/course/view.php?id=55

5

Інтегровані комп'ютерні системи,
іспит (Тягунова М.Ю.)

https://classroom.google.com, Zoom (онлайн лекції)

6

Методи синтезу енергоефективних систем на ПЛІС,
іспит (Зеленьова І.Я.)

 

 

Шановні відвідувачі нашого сайту!
 
Нагадуємо, що на виконання наказів Міністерства з 12.03.2020 кафедра працює в дистанційному режимі. З огляду на специфіку викладання іноземної мови ми використовуємо такі форми роботи:
1. Розробка та надання індивідуальних завдань зі студентами з практики основної, другої іноземної мов та практик перекладу з основної та другої іноземних мов (прохання студентів перевіряти електрону пошту та своєчасно надсилати виконані завдання ви-кладачам);
2. Розсилка навчальних матеріалів з теоретичних дисциплін з подальшими індиві-дуальними завданнями для перевірки знань і вмінь (прохання студентів перевіряти електрону пошту та своєчасно надсилати викладачам виконані завдання);
3. Консультування дипломних і курсових робіт (індивідуально з викладачем в дис-танційному режимі);
4. Надання консультативних матеріалів щодо поповнення словникового запасу з іноземної мови (сервіси Google, Facebook та Youtube) Також колектив кафедри виконує заплановану на другу половину дня методичну та наукову роботу (написання наукових статей, тез доповідей, силабусів, методичних вказівок, посібників тощо).
Куратори кафедри підтримують тісний зв'язок зі старостами академічних груп щодо виконання вимог карантину. Вже нам надійшли перші виконані завдання. Нагадуємо, що дедлайн надсилання завдань щоп'ятниці.
Якщо у вас є запитання, Ви можете контактувати із викладачами електронною по-штою або Вайбером.
Бажаємо успіхів та міцного здоров'я!

 
Перелік сертифікатів ЗНО для вступу на спеціальність
 
051 Економіка
 
Освітні програми:

МИТНА СПРАВА

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ТА ЕЛЕКТРОННИЙ БІЗНЕС

 
Для вступу за держзамовленням та контрактом:
 
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або географія
 
Для вступу виключно за контрактом:
 
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або біологія 
 
Файл: 

6 жовтня на кафедрі соціальної роботи та психології було проведено традиційний щорічний День здоров'я, організований викладачами та студентами кафедри.

З вітальним словом на відкритті звернувся зав. кафедрою, д.філос.н., доцент Попович Василь Михайлович
 
Були проведені конкурси «Веселі старти», змагання з різних видів спорту. У них взяли участь студенти 1-4 курсів. Вийшло чудове свято здоров'я та веселощів. Після закінчення свята переможцям вручили грамоти та солодкі призи.
 
Дякуємо всім організаторам цього свята!
 
 

 

DemoDemoDemoDemoDemo

 

Вітаємо наших студентів з отриманням свідоцтв Запорізького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, про успішне проходження групової супервізії за напрямком «Актуальні питання соціальної роботи за результатами проходження практики»!

Demo

Супервізія є основним засобом забезпечення комплексної підтримки соціального працівника і його потреб у професійному розвитку. Подальші зміни у соціальній роботі є неминучими і непередбачуваними. Зараз відбуваються трансформації в напрямку забезпечення гарантії якості послуг соціальної служби, акцентування на знаннях, навичках і результатах, а не на процесі, радикально переглядається на Україні структура і зміст навчання соціальній роботі. Ці тенденції роблять ще більш важливим збереження відносин, фокус яких орієнтований на особистість. Супервізія - вибагливий, складний і стресовий рід занять, так само як і соціальна робота, до безпосереднього контексту якого належать командна і групова робота. Тож вона є надихаючим джерелом сили і підтримки для протистояння більш широкому тиску і фрустрації, викликаними роботою. Досвід проходження супервізії виявився для наших студентів корисною, висококваліфікованою, гнучкою і творчою діяльністю, яка надихнула супервізованих і простимулювала їх до подальшої більш ефективної і менш стресової професійної діяльності.

 

До уваги абітурієнтів!

Долучайтеся до телеграм-каналу "Будівництво в ZP" :

t.me/bud_nu_zp

Сторінки