Ви є тут

Головна » Факультети » Електротехнічний

Кафедра іноземних мов

Впродовж останніх 7 років (з 2004 р.) на кафедрі використовується диференційований підхід у викладанні іноземних мов студентам. Всі студенти технічних спеціальностей вивчають іноземну мову за загальноукраїнською програмою для технічних вузів, складають іспит, на основі якого відбирають 20% студентів з високим рівнем знань. Після вивчення мови впродовж трьох семестрів знову проводиться відбір кращих, який дорівнює 5% від початкового набору. Ці студенти вільно володіють іноземною мовою, захищають курсові та дипломні роботи на іноземній мові, виконують переклади науково-технічної літератури для фахових кафедр. За результатами підсумкового кваліфікаційного іспиту їм присвоюється кваліфікація «Перекладач технічної літератури» і видається відповідний сертифікат. Така форма навчання дає можливість поряд з загально мовною підготовкою надавати елітну мовну підготовку. Прикладом такої елітної мовної фахової підготовки є викладання англійською мовою всього комплексу дисциплін в групах електротехнічних напрямків. Випускники цих груп мають можливість працевлаштуватись в зовнішньо торговельних департаментах провідних підприємств міста та області, а також закордоном.

Викладачі кафедри викладають іноземну мову за спеціальними програмами «Професійне спілкування», «Бізнес курс», «Ділова іноземна мова» для магістрів і спеціалістів.

1. Методичні вказівки для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням" студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності "Електричні машини і апарати" / укл. : Жукова Н.М. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 62 с.

2. Методичні вказівки для вдосконалення навичок аудіювання англійською мовою студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності "Електричні машини і апарати" / укл. : Жукова Н.М. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 42 с.

3. Соболь Ю.О., Кузьменко В.Г. Англійська мова для студентів електротехнічних спеціальностей : навчальний посібник / Ю.О. Соболь, В.Г. Кузьменко. – Запоріжжя : КРУГОЗОР, 2015. – 304 с.

4. Методичні вказівки з дисципліни "Англійська мова" для студентів 3 курсу спеціальності "Системний аналіз", денна форма навчання / укл. : С.В. Войтенко, Т.М. Суворова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 54 с.

5. Методичні вказівки для вдосконалення навичок аудіювання англійською мовою студентів денної форми навчання всіх спеціальностей (Upper-Intermediate Level) / укл. : Н.М. Жукова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 54 с.

6. Методичні вказівки з англійської мови з тестовими завданнями для перевірки засвоєння лексичного матеріалу за підручником Носової Н.Н. "English for machine-building institutes" для студентів 2 курсу денного відділення машинобудівного факультету / укл. : Т.В. Шевелева, С.Г. Закірова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 30 с.

7. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №5 з англійської мови для студентів 3 курсу спеціальності "Маркетинг" заочної форми навчання / укл. : О.О. Калантаєва, О.М. Сивачук. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 26 с.

8. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з додатковими текстами з французької мови для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / укл. : Л.В. Курілова.  – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 26 с.

9. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №4 з англійської мови для студентів 2 курсу спеціальності "Менеджмент" заочної форми навчання / укл. : О.О. Калантаєва, О.М. Сивачук. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 26 с.

10. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №4 з англійської мови для студентів ІI курсу спеціальності "Маркетинг" заочної форми навчання/ Укл: О.О. Калантаєва, О.М. Сивачук: – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014 – 26с.

11. Методичні вказівки для вдосконалення навичок аудіювання англійською мовою студентів денної форми навчання всіх спеціальностей (2 етап) / укл. : Н.М. Жукова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 46 с.

12. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 3 етапу денної форми навчання з дисципліни "Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням" (перекладацькі вправи з української мови) / Н.М. Жукова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – 74 с.

13. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 2 етапу денної форми навчання з дисципліни "Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням" (загальнонаукова лексика) / Н.М. Жукова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – 74 с.

14. Методичні вказівки з французької мови до розмовної практики для студентів 1 та 2 курсів технічних спеціальностей денної форми навчання / укл. : О.О. Калантаєва. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – 54 с.

15. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи № 3 з англійської мови для студентів 2 курсу економічних спеціальностей заочної форми навчання / укл. : О.О. Калантаєва, О.М. Сивачук. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – 22 с.

16. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи № 1 з англійської мови для студентів 1 курсу технічних спеціальностей заочної форми навчання / укл. : О.О. Калантаєва, О.М. Сивачук. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – 18 с.

17. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи № 1 з англійської мови: для студентів 1 курсу економічних спеціальностей заочної форми навчання / укл. : О.О. Калантаєва, О.М. Сивачук. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – 18 с.

18. Методичні вказівки з дисципліни "Англійська мова": для студентів 2 курсу (4 семестр) спеціальності "Системний аналіз", денна форма навчання / укл. : С.В. Войтенко, Т.М. Суворова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 62 с.

19. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської мови "Труднощі перекладу технічної літератури": для студентів 2-го етапу навчання всіх спеціальностей / укл. : А.Б. Афанасьєва, Т.О. Сокол. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 42 с.

20. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Англійська мова": для студентів 2-го курсу денної форми навчання спеціальності "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" / укл. : Т.В. Шевелева, С.Г. Закірова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 26 с.

21. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови: для студентів першого курсу факультету "Радіоприладобудування", денної форми навчання / укл. : Г.І. Булигіна, Г.М. Прошина. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 62 с.

22. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи № 2 з англійської мови для студентів 1 курсу економічних спеціальностей заочної форми навчання / укл. : О.О. Калантаєва, О.М. Сивачук. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 18 с.

23. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з ділової англійської мови для студентів 5 курсу транспортного факультету заочної форми навчання / укл. : О.О. Калантаєва. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 26 с.

24. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з ділової німецької мови для студентів 5 курсу транспортного факультету заочної форми навчання / укл. : Г.А. Рябенко. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 30 с.

25. Методичні вказівки до самостійної роботи з французької мови для студентів всіх економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / укл. : Л.В. Курілова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 38 с.

26. Методичні вказівки і контрольні завдання з німецької мови для студентів заочної форми навчання технічних спеціальностей 2 курсу 4 семестру / укл. : Л.В. Школова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 30 с.

27. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №4 з англійської мови для студентів ІІ курсу технічних спеціальностей заочної форми навчання / укл. : О.О. Калантаєва. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – 62 с.

28. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни "Англійська мова професійного спрямування" за темою "Accounting Basics" для спеціальностей "Фінанси", "Облік та аудит", "Міжнародні фінанси" денної форми навчання / укл. : О.М. Сивачук. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – 30 с.

29. Методичні вказівки з граматики французької мови для самостійної роботи студентів 1 та 2 курсів всіх технічних спеціальностей денної форми навчання / укл. : Л.В. Курілова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – 42 с.

30. Методичні вказівки з граматики англійської мови студентів ІІ-го курсу всіх спеціальностей (ІІІ частина) / укл. : Булигіна Г.І. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 51 с.

31. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів І курсу всіх технічних спеціальностей з граматики французької мови. (Частина ІІ) / укл. : Курілова Л.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 42 с.

32. Методичні вказівки з англійської мови для студентів спеціальності “Радіо та телекомунікації” ІІ-го та ІІІ-го курсів (І частина) / укл. : Бикова Ю.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 44 с.

33. Методичні вказівки для студентів ІІ-го та ІІІ-го етапів навчання електротехнічних спеціальностей (І частина) / укл. : Суворова Т.М., Войтенко С.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 50 с.

34. Методичні вказівки для студентів ІІ-го та ІІІ-го етапів навчання електротехнічних спеціальностей (ІІ частина) / укл. : Суворова Т.М., Яковлева О.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 46 с.

35. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни “Англійська мова професійного спрямування” за темою "Trade and Commerce" для спеціальностей “Фінанси”, “Облік та аудит”, “Міжнародні фінанси” денної форми навчання/ Укл.: О.М.Сивачук ? Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 18 с.

36. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів всіх електротехнічних спеціальностей / укл. : Афанасьєва А.Б. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 26 с.

37. Методичні вказівки з англійської мови для самостійної роботи студентів І-го та ІІ-го курсів спеціальності “Підйомно- транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини” / укл. : Куліш І.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 46 с.

38. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів І курсу машинобудівного факультету спеціальності “Підйомно-транспортні машини” / укл. : Лагунова А.І. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 82 с.

39. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №3 з англійської мови для студентів ІІ курсу заочного відділення всіх технічних спеціальностей / укл. : Калантаєва О.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 22 с.

40. Методичні вказівки до самостійної роботи з англійської мови для студентів транспортного факультету І та ІІ курсів денної форми навчання / укл. : Прошина Г.М. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 51 с.

41. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з французької мови для студентів 2-го курсу заочної форми навчання усіх технічних спеціальностей/ укл. : Рябенко Г.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 33 с.

42. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності “Технологія устаткування та зварювання” / укл. : Сокол Т.О., Семікіна Л.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 76 с.

43. Методичні вказівки студентів спеціальності “Електромеханічне обладнання енергоємних підприємств” / укл. : Кузьменко В.Г. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 52 с.

44. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальностей “Фінанси”, “Облік та аудит” / укл. : Войтенко С.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 36 с.

45. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови за спеціальністю “Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті” для студентів І-ІІ курсу транспортного факультету денної форми навчання / укл. : Лагунова А.І. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 98 с.

46. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів спеціальності “Електричні машини та апарати”, “Електромеханічні системи електроспоживання” на тему: “Електромеханічне обладнання енергоємних підприємств. Пристрої захисту”. (Частина 2) / укл. : Кузьменко В.Г. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 72 с.

47. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів І курсу спеціальності “Системний аналіз та управління” факультету інформатики та обчислювальної техніки (Частина 2) / укл. : Сокол Т.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 30 с.

48. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з французької мови для студентів ІІ курсу заочного відділення для студентів всіх технічний і економічних спеціальностей / укл. : Рябенко Г.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 18 с.

49. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів І курсі всіх технічних спеціальностей з граматики французької мови (Частина 1) / укл. : Калантаєва О.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 23 с.

50. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни “Англійська мова професійного спрямування” за темою "Money and Banking" для студентів спеціальності “Фінанси”, “Облік та аудит”, “Міжнародні фінанси” денної форми навчання/ укл.: О.М.Сивачук ? Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 32 с.

51. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни “Англійська мова професійного спрямування” за темою "Economic Issues" для студентів спеціальності “Фінанси”, “Облік та аудит”, “Міжнародні фінанси” денної форми навчання/ укл.: О.М.Сивачук ? Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 30 с.

52. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни “Англійська мова професійного спрямування” для спеціальностей “Фінанси”, “Облік та аудит” денної форми навчання/ укл.: С.В. Войтенко, О.М. Сивачук ? Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 36 с.

53. Програми, методичні вказівки і контрольні завдання з англійської мови для студентів 1 курсу технічних спеціальностей заочної форми навчання / укл. : Г.І.Булигіна, С.В. Войтенко – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 30 с.

54. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Практика англійської мови (подолання лексичних труднощів)” для студентів спеціальності “Технічний переклад” всіх форм навчання / укл. : Соболь Ю.О., Суворова Т.М. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 32 с.

55. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів 1 курсу заочної форми навчання (частина 2) / укл. : Рябенко Г.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 28 с.

56. Конспект лекций по курсу “Терминология” для студентов всех специальностей всех форм обучения / укл. : Соболь Ю.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 112 с.

57. Конспект лекцій з дисципліни “Теоретична фонетика” для студентів спеціальності “Технічний переклад” / укл. : Соболь Ю.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 79 с.

58. Програми, методичні вказівки і контрольні завдання з німецької мови для студентів-заочників технічних та економічних спеціальностей 1 курсу / укл. : Мороз К.П. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 22 с.

59. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів 2 курсу спеціальності “Колесні та гусеничні транспортні засоби” денної форми навчання Ч.2 / укл. : Прошина Г.М., Булигіна Г.І. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 76 с.

60. Програми. методичні вказівки і контрольні завдання з англійської мови для студентів 1 курсу технічних спеціальностей заочної форми навчання / укл. : Булигіна Г.І., Войтенко С.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 76 с.

61. Методичні вказівки до самостійної роботи “Практика англійської мови” для студентів 1,2 курсу спеціальності МЕВ “Економіка” денної форми навчання / укл. : Білогуб Л.П. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 30 с.

62. Методичні вказівки до виконання тестів з французької мови для студентів денної форми навчання інженерно-фізичного факультету / укл. : Рябенко Г.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 27 с.

63. Методичні вказівки вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни “Англійська мова” спеціальність “Менеджмент”, денна форма навчання / укл. : Суворова Т.М. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 30 с.

64. Методичні вказівки і контрольні завдання з німецької мови для студентів-заочників технічних та економічних спеціальностей 2 курсу 3 семестру / укл. : Школовая Л.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 18 с.

65. Методичні вказівки до виконання фонетичних вправ і розмовної практики з французької мови як другої іноземної для студентів 1 та 2 курсів спеціальності “Технічний переклад” денної форми навчання / укл. : Серга Н.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 52 с.

66. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Англійська мова” для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання / укл. : Сивачук О.М. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 30 с.

67. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання з дисципліни “Ділова англійська мова” How to Succeed in Business (частина 1) / укл. : Сивачук О.М. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 106 с.

68. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання з дисципліни “Ділова англійська мова” How to Succeed in Business (частина 2) / укл. : Сивачук О.М. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 58 с.

69. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови студентів 1 курсу всіх спеціальностей електротехнічного факультету денної форми навчання / укл. : Правда Н.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 34 с.

70. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Англійська мова” для студентів спеціальностей «Програмне забезпечення автоматизованих систем», «Спеціалізовані комп'ютерні системи», «Комп'ютерні системи та мережі», «Системи захисту від несанкціонованого доступу», «Захист інформації в комп'ютерних системах і мережах» / укл. : Виногрєєва О.М. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 50 с.

71. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів II курсу спеціальності "Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади" радіоприладобудівного факультету денної форми навчання / укл. : Шевелева Т.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 46 с.

72. Методичні вказівки до самостійної роботи з англійської мови для студентів II курсу спеціальності “Авіадвигуни” машинобудівного факультету денної форми навчання / укл. : Шевелева Т.В., Семікіна Л.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 32 с.

73. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів 2 курсу спеціальності “Колісні та гусеничні транспортні засоби” денної форми навчання Ч.1 / укл. : Прошина Г.М., Булигіна Г.І. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2005. – 74 с.

74. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Історія зарубіжної літератури ХХ століття” для студентів спеціальності 7.030507 “Переклад” / укл. : Костенко Г.М. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 27 с.

75. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Теорія англійської мови” для студентів спеціальності 7.030507 “Переклад” / укл. : Соболь Ю.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 12 с.

76. Методичні вказівки до контрольних і самостійних робіт за підручником І.М. Бермана з дисципліни “Англійська мова” для студентів І курсу усіх технічних спеціальностей денної форми навчання Частина І / укл. : Кузнєцова І.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 58 с.

77. Методичні вказівки до контрольних і самостійних робіт за підручником І.М. Бермана з дисципліни “Англійська мова” для студентів І курсу усіх технічних спеціальностей денної форми навчання Частина 2 / укл. : Кузнєцова І.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 54 с.

78. Методичні вказівки для практичних занять з англійської мови для студентів ІІ курсу спеціальності “Вантажні перевезення” транспортного факультету денної форми навчання 2 частина / укл. : Лагунова А.І. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 47 с.

79. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Ділова англійська мова” для студентів спеціальностей 6.050108 (Маркетинг), та 7.050201 (Менеджмент організацій) / укл. : Яковлєва О.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 22 с.

80. Німецько-російсько-український словник до “Методичних вказівок до практичних занять з німецької мови для студентів 2-3 курсів денної форми навчання за спеціальністю “Фінанси” / укл. : Школова Л.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 86 с.

81. Методичні вказівки до виконання тестів з французької мови для студентів денної форми навчання машинобудівного факультету / укл. : Лут К.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 34 с.

82. Методичні вказівки до виконання тестів з французької мови для студентів транспортного факультету (1 етап навчання) / укл. : Калантаєва О.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 15 с.

83. Методичні вказівки до практичних занять з французької мови для студентів транспортного факультету (2 етап навчання) / укл. : Калантаєва О.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 32 с.

84. Конспект лекцій з дисципліни “Порівняльна граматика англійської та української мов” для студентів спеціальності 7.030507 “Технічний переклад” / укл. : Яковлєва О.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 80 с.

85. Методичні вказівки для читання з дисципліни “Англійська мова” для студентів спеціальності “Дизайн” Частина 1 / укл. : Жукова Н.М., Лут К.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 102 с.

86. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Особливості мови науково-технічної літератури” для студентів спеціальності 7.030507 “Технічний переклад” / укл. : Соболь Ю.О., Сокол Т.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 11 с.

87. Методичні вказівки для практичних занять з англійської мови для студентів ІІ курсу спеціальності “Вантажні перевезення” транспорт. факультету ден. форми навчання / укл. : Лагунова А.І. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 24 с.

88. Basics of general chemistry / укл. : Капітан О.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 96 с.

89. Методичні вказівки з аудіювання до практичних занять з англійської мови

для студентів 1 курсу всіх спеціальностей денної форми навчання / укл. : Ткаліч О.Я., Чорна О.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 67 с.

90. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Англійська мова” для студентів ІІ курсу спец. 7.100103 “Авіаційні двигуни” денної форми навчання машинобудівного факультету / укл. : Шевелева Т.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2003. – 80 с.

91. Методичні вказівки з курсу “Порівняльна лексикологія англійської та української мов” для студентів спеціальності 7.030507 “Переклад” / укл. : Войтенко С.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2003. – 64 с.

92. Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу “Порівняльна лексикологія англійської та української мов” для студентів спеціальності 7.030507 “Переклад” / укл. : Войтенко С.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2003. – 52 с.

93. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів ІІ -ІІ курсів спеціальностей “Комп’ютерні системи та мережі” та “Програмне забезпечення автоматизованих систем” (8.091501, 7.091503, 8.080403) денної форми навчання Ч. ІІІ / укл. : Кузьменко В.Г. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2002. – 30 с.

94. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів ІІ-го курсу 1-го семестру за спеціальністю: “Двигуни внутрішнього згорання” денної форми навчання / укл. : Прошина Г.М., Булигіна Г.І. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2002. – 24 с.

95. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів ІІ -ІІ курсів спеціальностей “Комп’ютерні системи та мережі” та “Програмне забезпечення автоматизованих систем” (8.091501, 7.091503, 8.080403) денної форми навчання Ч. ІV / укл. : Кузьменко В.Г. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2002. – 30 с.

96. Методична розробка до практичних занять з вивчення технічних текстів для студентів 2 етапу навчання спеціальності “Обробка металів тиском”/ укл. : Сокол Т.О., Щербина О.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2002. – 26 с.

97. Методичні вказівки з використання ділових ідіом англійської мови у переговорному процесі для студентів спеціальності “Міжнародні економічні відносини” денної форми навчання / укл. : Суворова Т.М., Войтенко С.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2002. – 18 с.

98. Методичні вказівки до виконання тестів з французької мови для студентів денної форми навчання факультетів електротехнічного та радіоприладобудівного / укл. : Біла О.Т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2002. – 20 с.

99. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів 2 курсу всіх спеціальностей денної форми навчання / укл. : Афанасьєва А.Б., Чорна О.В.– Запоріжжя : ЗНТУ, 2002. – 134 с.

100. Training aids For laboratory assignments on course of physics for all specialties students / укл. : Pravda M. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2002. – 64 с.

101. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для всіх спеціальностей 1-го курсу. Розмовні теми. укл. : Афанасьєва А.Б. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2002. – 33 с.

102. Методичні вказівки з французької мови до розмовної практики для студентів 1 та 2 курсів технічних спеціальностей денної форми навчання / укл. : Калантаєва О.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2001. – 30 с.

103. Методичні вказівки до практичних занять з німецької мови за напрямком “Телекомунікації” / укл. : Клевакіна Ю.С. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2001. – 64 с.

104. Методичні вказівки до практичних занять за темою “Цінні папери” для студентів 2 та 3 курсів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / укл. : Бережна О.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2000. – 34 с.

    Наукова діяльність кафедри є інтегральним процесом дослідження актуальних питань лінгвістики, перекладознавства та методики викладання іноземних мов. Серед пріоритетних напрямів наукових розвідок викладачів можна виділити:
1)    інтерпретацію дійсності мовними засобами;
2)    утворення та функціонування науково-технічної термінології;
3)    комунікативні особливості науково-технічного викладу;
4)    подолання мовної інтерференції в процесі вивчення іноземної мови;
5)    диференційний підхід у викладанні іноземних мов;
6)    інтегроване вивчення мови і спеціальності;
7)    дослідження асиметричності мов і складнощів перекладу науково-технічних текстів.
     Наукові доробки знаходять своє відбиття у доповідях на щорічних науково-методичних семінарах кафедри, всеукраїнських та міжнародних конференціях, публікаціях у фахових вітчизняних виданнях та за кордоном. Зазначені заходи дозволяють забезпечити підвищення професійного рівня викладачів та сприяють обміну науковим досвідом. Окрім того, отримані результати наукових студій використовуються у навчальному процесі з метою покращення ефективності вивчення студентами іноземної мови.
 

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є такі:

  1. Диференційний підхід у викладанні іноземних мов.
  2. Утворення та функціонування науково-технічної термінології.
  3. Комунікативні особливості науково-технічного викладу.
  4. Засоби вираження та дискримінації упередженості.
  5. Інтерпретація дійсності мовними засобами.

       Науково-дослідна робота викладачів кафедри іноземних мов на період 2015-2018 р.р. проводиться в межах загальної теми «Вербальні засоби мови професійного спілкування» (Шифр НДР: 03915). Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Соболь Ю.О. Передбачається проведення наступних етапів дослідження:
1.    Вивчення і аналіз лексичних засобів мови професійного спілкування (01.09.15 – 30.06.16 р.р.).
2.    Вивчення і аналіз граматичних засобів мови професійного спілкування (01.09.16 – 30.06.17 р.р.).
3.    Вивчення і аналіз стильових та жанрових особливостей мови професійного спілкування (01.09.17 – 30.06.18 р.р.).
      Отримані наробки підлягають обговоренню на щорічних науково-практичних семінарах кафедри, виголошенню на конференціях, публікації у фахових виданнях. Здобуті результати мають практичну цінність при складанні посібників та довідникових видань, логічно інтегруючись у навчальний процес.
 

1. Соболь Ю.О. Інтерференція і взаємодія мов [Текст] / Ю.О. Соболь // «Тиждень науки» : НПК, 13-17 квітня 2015р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – Т.1. – С. 116-117

2. Соболь Ю.О. Міжмовна інтерференція / Ю.О. Соболь // Наукові записки. – Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія». – 2015. – Вип. 56. – С. 284 – 286

3. Адаменко О.В. Особливості лексичних завдань з англійської мови на підготовчих курсах [Текст] / О.В. Адаменко // «Тиждень науки» : НПК, 15-18 квітня 2015р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – Т.1. – С. 509-511

4. Бикова Ю.О. Преодоление лингвокультурной интерференции в процессе обучения иностранному языку [Текст] / Ю.О. Бикова // «Тиждень науки» : НПК, 13-17 квітня 2015р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – Т.1.– С. 119-120

5. Войтенко С.В. Засоби подолання інтерференції у процесі навчання граматики англійської мови в технічному університеті [Текст] / С.В. Войтенко // «Тиждень науки» : НПК, 13-17 квітня 2015р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – Т.1. – С. 123-124

6. Кузьменко, В.Г. Синтаксична інтерференція в професійно-орієнтованій комунікації та перекладі, шляхи її подолання [Текст] / В.Г. Кузьменко // «Тиждень науки» : НПК, 13-17 квітня 2015р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – Т.1.– С. 124-127

7. Кузьменко В.Г. Синтаксична інтерференція у професійно-орієнтованій комунікації та перекладі, шляхи її подолання / В.Г. Кузьменко // Наукові записки. – Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія». – 2015. – Вип. 56. – С. 160 – 163

8. Курілова Л.В. Виникнення міжмовної інтерференції та подолання її негативних явищ на різних рівнях мови [Текст] / Л.В. Курілова // «Тиждень науки» : НПК, 13-17 квітня 2015р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – Т.1. – С. 117-119

9. Сывачук Е.Н. Преодоление внутриязыковой интерференции при обучении лексике [Текст] / Е.Н. Сывачук // «Тиждень науки» : НПК, 13-17 квітня 2015р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – Т.1. – С. 127-128

10. Сокол Т.А. Уровни трудности анализа неизученных сложных слов [Текст] / Т.А. Сокол // «Тиждень науки» : НПК, 13-17 квітня 2015р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – Т.1. – С. 121

11. Суворова Т.М. Модель подолання лінгвокультурної інтерференції в процесі навчання іноземній мові студентів немовних вищих навчальних закладів [Текст] / Т.М. Суворова // «Тиждень науки» : НПК, 13-17 квітня 2015р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – Т.1. – С. 122-123

12. Соболь Ю.А. Интерференция как следствие асимметрии контактирующих языков [Текст] / Ю.А. Соболь // «Тиждень науки» : НПК, 14-17 квітня 2014 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – Т.1. – С. 253

13. Адаменко О.В. Модифікація ґендерних стереотипів в сучасному англомовному любовному романі / О.В. Адаменко // Наукові записки. Серія ,,Філологічна”. – 2014. – Вип. 44. – С. 26 – 28

14. Адаменко О.В. Актуалізація ґендерних стереотипів у фразеологічних одиницях сучасного англомовного любовного роману / О.В. Адаменко // Науковий вісник Чернівецького університету : Германська філологія. – 2014. – Вип. 690-691. – С. 7 – 10

15. Адаменко О.В. Гендерный аспект в употреблении табуированной лексики (на материале английского любовного романа и ,,чиклит”) / О.В. Адаменко // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота. – 2014. – № 5, Ч.II. – С. 16 – 19

16. Войтенко С.В. Мовні помилки як результат інтерференції на рівні морфеми [Текст] / С.В. Войтенко // «Тиждень науки» : НПК, 14-17 квітня 2014 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – Т.1. – С. 248

17. Жукова Н.М. Репрезентація концепту YARN в австралійській англомовній картині світу кінця ХІХ - середини ХХ століть / Н.М. Жукова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного унівесрситету : наук. зб. – 2014. – № 13. – С. 102-108

18. Калантаєва О.О. Психоісторія української літератури Н. Зборовської / О.О. Калантаєва // Актуальні проблеми слов’янської філології. Лінгвістика і літературознавство : [зб. наук. пр.]. – Електронний ресурс Бердянського державного педагогічного університету

19. Кузьменко В.Г. Граматична інтерференція в професійно орієнтованих комунікаціях та перекладі [Текст] / В.Г. Кузьменко // «Тиждень науки» : НПК, 14-17 квітня 2014 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – Т.1. – С. 256

20. Курілова Л.В. Граматична інтерференція під час перекладу з української мови на англійську [Текст] / Л.В. Курілова // «Тиждень науки» : НПК, 14-17 квітня 2014 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – Т.1. – С. 256

21. Рябенко Г.А. Труднощі оволодіння одиницями, які описують концепт «час» при вивченні німецької мови [Текст] / Г.А. Рябенко // «Тиждень науки» : НПК, 14-17 квітня 2014 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – Т.1. – С. 249

22. Сивачук О.М. Фонетична і граматична інтерференція у комп’ютерному жаргоні [Текст] / О.М. Сивачук // «Тиждень науки» :НПК, 14-17 квітня 2014 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – Т.1. – С. 259

23. Суворова Т.М. Інтерференція в сфері граматики і фонетики як наслідок двомовності [Текст] / Т.М. Суворова // «Тиждень науки» : НПК, 14-17 квітня 2014 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – Т.1.- С. 251

24. Соболь Ю.О. Предметно-мовне інтегроване навчання в технічному університеті / Ю.О. Соболь // Наукові записки. – Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія». – 2013. – Вип. 35. – С. 319-320

25. Соболь Ю.О. Явища інтерференції в перекладах студентів технічних спеціальностей [Текст] / Ю.О. Соболь // «Тиждень науки»: НПК, 15-19 квітня 2013 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2013. – Т.2. – С. 85

26. Соболь Ю.О. Проблеми мовної інтерференції в перекладі [Текст] / Ю.О. Соболь // Сб. НАУ «Гуманітарна освіта у вищих навчальних закладах». – Київ : Вид-во Національного авіаційного університету. – 2013. – С. 44-47

27. Адаменко О.В. Аксіологічні характеристики ґендерно маркованих стереотипів в англомовному любовному романі / О.В. Адаменко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. – № 18 (267). – Луцьк, 2013. – C. 127 – 130

28. Адаменко О.В. Механізм метафоричного зображення ґендерно маркованих стереотипів (на матеріалі англомовного любовного роману) / О.В. Адаменко // Мова і культура. – 2013. – Т II, № 16. – С. 374 – 378

29. Афанасьєва А.Б. Лексична інтерференція української та англійської мов [Текст] / А.Б. Афанасьєва // «Тиждень науки» : НПК, 15-19 квітня 2013 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2013. – Т.2. – С. 89

30. Бикова Ю.О. Загальна характеристика мовної інтерференції як бар’єру в навчанні англійської мови [Текст] / Ю.О. Бикова // «Тиждень науки» : НПК, 15-19 квітня 2013 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2013. – Т.2. – С. 87

31. Велика І.О. Англоамериканізми в лексико-семантичній системі сучасної німецької мови (на матеріалі економічної лексики) [Текст] / Велика І.О. // «Тиждень науки» : НПК, 15-19 квітня 2013 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2013. – Т.2. – С. 74

32. Войтенко С.В. Навчання розумінню змісту і розвиток творчих навичок при перекладі англомовного тексту [Текст] / С.В. Войтенко // «Тиждень науки» : НПК, 15-19 квітня 2013 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2013. – Т.2. – С. 81

33. Жукова Н.М. Лінгвосоціокультурна ситуація в Австралії кінця ХVІІІ – середини ХІХ століть / Н.М. Жукова // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 119. – С. 51 – 57

34. Жукова Н.М. Збереження британських арготизмів і утворення інновацій на їхній основі в англійській мові Австралії / Н.М. Жукова // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. пр. – Серія: Філологічні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет. – 2013. – № 1 – С. 98 – 107

35. Жукова Н.М. Концептуалізація знань про людину в австралійській англомовній картині світу кінця ХVІІІ – середини ХІХ століть та її витоки в субкультурі британського арго / Н.М. Жукова // Наукові записки. – Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія». – 2013. – Вип. 35. – С. 118 – 123

36. Жукова Н.М. Позакорпоративні ресурси в австралійській англомовній картині світу кінця ХVІІІ – середини ХІХ століть / Н.М. Жукова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Серія : Філологічні науки. – Випуск 32. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 143 – 148

37. Кузьменко В.Г. Лексико-семантична інтерференція в професійній комунікації [Текст] / В.Г. Кузьменко // «Тиждень науки» : НПК, 15-19 квітня 2013 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – Т.2. – С. 84

38. Курілова Л.В. Лексична інтерференція під час перекладу з української мови на англійську [Текст] / Л.В. Курілова // «Тиждень науки» : НПК, 15-19 квітня 2013 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – Т.2. – С. 77

39. Рябенко А.А. Ложные друзья переводчика-класс провокаторов в области лексической интерференции [Текст] / Г.А. Рябенко // «Тиждень науки» : НПК, 15-19 квітня 2013 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – Т.2. – С. 82

40. Сивачук О.М. Явище паронімії при навчанні англійської мови студентів немовних вузів [Текст] / О.М. Сивачук // «Тиждень науки» : НПК, 15-19 квітня 2013 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – Т.2. – С. 72

41. Сокол Т.О. Універсалізація у науковій мові [Текст] / Т.О. Сокол // «Тиждень науки» : НПК, 15-19 квітня 2013 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – Т.2. – С. 71

42. Суворова Т.М. Американська англійська мова і так званий Black English як зразок двостороннього лексичного запозичення [Текст] / Т.М. Суворова // «Тиждень науки» : НПК, 15-19 квітня 2013 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – Т.2. – С. 76

43. Шевелева Т.В. Інтерференція як одна з актуальних проблем перекладу [Текст] / Т.В. Шевелева // «Тиждень науки» : НПК, 15-19 квітня 2013 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – Т.2. – С. 79

44. Соболь Ю.О. Проблеми мовної інтерференції в перекладі. / Ю.О. Соболь // Сб. НАУ «Гуманітарна освіта у вищих навчальних закладах». – Київ : Вид-во Національного авіаційного університету. – 2013. – С. 55-61

45. Соболь Ю.О. Науково-технічний переклад в лінгвокультурному аспекті / Ю.О. Соболь // Сб. НАУ «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика». – Київ: Аграр Медіа Груп. – 2012. – С. 344-350

46. Соболь Ю.О. Лингвокультурологическая составляющая научно-технического перевода / Ю.О. Соболь // Наукові записки. – Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія». – 2012. – Вип. 25. – С. 103-106

47. Соболь Ю.А. Роль лінгвокультурного контексту в науково-технічному перекладі / Ю.А. Соболь // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 125

48. Адаменко О.В. Специфика гендерно детерминированных особенностей мужского и женского языка / О.В. Адаменко // Нова філологія : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – № 50. – C. 6 – 10

49. Афанасьєва А.Б. Порівняння стилістичних засобів англійської та української науково-технічної термінології / А.Б. Афанасьєва // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 147

50. Бикова Ю.О. Стилістичні особливості науково-технічного тексту / Ю.О. Бикова // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 138

51. Булигіна Г.І. Стилістичні засоби реалізації комунікативності в анотаціях науково-технічних текстів / Г.І. Булигіна // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 134

52. Великая И.О. Стилистические особенности научно-технической литературы в английском языке / И.О. Великая // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 154

53. Войтенко С.В. Стилістичні засоби інтенсифікації експресивності англійського рекламного наукового тексту / С.В. Войтенко // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 142

54. Жукова Н.М. Стильові особливості персонального сайту науковця / Н.М. Жукова // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 148

55. Закірова С.Г. Стилістичні особливості наукової літератури для здійснення комунікативних функцій / С.Г. Закірова // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 149

56. Калантаєва О.О. Особливості стилістики мови для наукових цілей / О.О. Калантаєва // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 144

57. Кузьменко В.Г. Стилістичні засоби етикетизації англійського наукового дискурсу / В.Г. Кузьменко // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 128

58. Курілова Л.В. Загально стилістичні модифікації в англо-українському науково-технічному перекладі / Л.В. Курілова // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 141

59. Прошина Г.М. Мовні особливості наукового стилю / Г.М. Прошина // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 136

60. Рябенко Г.А. Особливості подання науково-технічного тексту / Рябенко Г.А. // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 152

61. Семікіна Л.В. Жанрово-стильові, комунікативні та мета комунікативні особливості англомовного наукового лінгвістичного дискурсу в аспекті авторизації / Л.В. Семікіна // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 133

62. Сивачук О.М. Аналіз стилістичних особливостей науково-технічного дискурсу на прикладі комп’ютерного / О.М. Сивачук // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 145

63. Сівець Р.О. Стилістичні ознаки науково-технічного викладу / Р.О. Сівець // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 151

64. Сокол Т.О. Універсалізація в науковій мові / Т.О. Сокол // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 126

65. Суворова Т.М. Співставлення стилістичних особливостей англійського і українського наукового спілкування / Т.М. Суворова // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 130

66. Шевелева Т.В. Мовностилістичні засоби вираження комунікативних функцій технічного викладу / Т.В. Шевелева // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 131

67. Школовая Л.В. Особливості науково-технічного тексту / Л.В. Школовая // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 139

68. Соболь Ю.О. Content-Based language learning at technical university / Ю.О. Соболь // Збірник наукових праць «Сучасні тенденції в комп’ютеризованому навчанні іноземних мов». – Луганськ, 2011. – №6. – С. 21-26

69. Соболь Ю.О. Multimedia tools for teaching foreign languages at technical university / Ю.О. Соболь // Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – №12 (233). – С. 167-172

70. Соболь Ю.О. Проблеми мовної інтерференції у навчанні майбутніх перекладачів / Ю.О. Соболь // Науковий журнал «Функціональна лінгвістика». – Ялта, 2011. – №2. – Т. 2. – С. 196-198

71. Соболь Ю.О. Чинники, що зумовлюють використання пасиву у науково-технічному викладі / Ю.О. Соболь // «Тиждень науки» : НПК, 11-15 квітня 2011 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – Т.1. – С. 162

72. Калантаєва О.О. Семантико-структурний склад речення / О.О. Калантаєва // «Тиждень науки» : НПК, 11-15 квітня 2011 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – Т.1. – С. 156

73. Кузьменко В.Г. Імплікація оціночно-емоційного забарвлення на рівні синтаксису / В.Г. Кузьменко // «Тиждень науки» : НПК, 11-15 квітня 2011 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – Т.1. – С. 158

74. Рябенко Г.А. Використання модальних дієслів для актуалізації впливу автора в науково-технічній літературі (на прикладі німецької мови) / Г.А. Рябенко // «Тиждень науки» : НПК, 11-15 квітня 2011 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – Т.1. – С. 160

75. Соболь Ю.О. Стильові особливості науково-технічної мови і мовлення / Ю.О. Соболь // Наукові записки. – Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія». – 2010. – Вип. 5. – С. 43-52

76. Соболь Ю.О. Use of new teaching strategies in learning foreign languages / Ю.О. Соболь // International science Ukrainian edition. – United States of America, June 2010. – Р. 61-74

77. Соболь Ю.О. ESP teaching technologies at technical university / Ю.О.Соболь // Збірник тез конференції «Лінгвістична підготовка студентів». – Одеса: Одеська національна академія зв’язку, 2010. – С. 21-30

78. Соболь Ю.О. Проблеми мовної інтерференції у вивченні іноземних мов / Ю.О. Соболь // Fides. International Forum for the Development of Education and Science. – Norway, May 2010. – Р. 235-243

79. Адаменко О.В. Вербалізація ґендерних стереотипів в англомовному любовному романі / О.В. Адаменко // Нова філологія : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – № 41. – C. 6 – 10.

80. Жукова Н.М. Форма існування мови як засіб і результат своєрідної інтерпретації дійсності / Н.М. Жукова // Вісник ЗНУ. – Серія: Філологічні науки. – Запоріжжя, 2010. – №1. – С. 184-191

81. Калантаєва О.О. Approximate energodynamic calculation of the planetary drive / О.О. Калантаєва // Вісник НТУ «ХПІ» : [зб. наук. пр.] : Тематичний випуск: нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – №32. – С. 45-52

82. Соболь Ю.О. Стильові особливості науково-технічного викладу / Ю.О. Соболь // «Тиждень науки» : НПК, 13-17 квітня 2009 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – Т.2. – С. 287-289

83. Бикова Ю.О. Методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень / Ю.О. Бикова // «Тиждень науки» : НПК, 13-17 квітня 2009 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – Т.2. – С. 278-279

84. Велика І.О. Лексичні, лексико-семантичні та лексико-граматичні прийоми перекладу термінів / І.О. Велика // «Тиждень науки» : НПК, 13-17 квітня 2009 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – Т.2. – С. 280-281

85. Жукова Н.М. Арго британских ссыльных как источник формирования австралийской англоязычной картины мира / Н.М. Жукова // Социальные варианты языка – VI : материалы междунар. научн. конф. (16-17 апреля 2009 г.). – Нижний Новгород : НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 2009. – С. 148-150.

86. Жукова Н.М. Вплив лінгвокультур колоністів на формування австралійського варіанту англійської мови / Н.М. Жукова // Мова і культура : наук. журнал. – 2009. – Вип. 11. – Т. І (113). – С. 66-73.

87. Жукова Н.М. Концепт "ANZAC" як домінанта національної австралійської культури / Н.М. Жукова // Наукові записки: зб. наук. праць. – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : у 4 ч. – 2009. – Вип. 81 (3). – С. 275-280.

88. Жукова Н.М. Концепт "BUSHMANSHIP" как источник ценностных ориентиров австралийской нации / Н.М. Жукова // Язык и межкультурная коммуникация : материалы VI межвуз. научн.-практ. конф. (23-24 апреля 2009 г.). – СПб. : Изд-во СПбГУП, 2009. – С. 71-72.

89. Жукова Н.М. Культурные доминанты в австралийской англоязычной картине мира: вербализация концепта CONVICT / Н.М. Жукова // Актуальные проблемы теории и методологии науки о языке : материалы междунар. научн.-практ. конф. (23-24 мая 2009 г.). – СПб. : ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2009. – С. 118-120.

90. Жукова Н.М. Метафори як засіб репрезентації соціальної дійсності в австралійській англомовній картині світу / Н.М. Жукова // Studia Linguisticа : зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 2. – С. 158-164.

91. Жукова Н.М. Особливості репрезентації картини світу в британському арго кінця ХVІІІ – початку ХІХ століть / Н.М. Жукова // Держава та регіони : наук.-виробн. журнал. – Серія : Гуманітарні науки. – 2009. – № 3-4. – С. 64-69.

92. Жукова Н.М. Роль британських арготизмів у формуванні австралійського варіанта англійської мови / Н.М. Жукова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журнал. – 2009. – Вип. 47. – С. 228-232.

93. Жукова Н.М. Соціально-історична обумовленість маскуліноцентричності австралійської англомовної картини світу / Н.М. Жукова // "Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація" : матеріали VІІІ Всеукр. наук. конф. (5 лютого 2009 р.). – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – С. 102-103.

94. Калантаева О.А. Кинематические характеристики дезаксиального кривошипно-ползунного механизма кривошипных пресов / О.А. Калантаева // Вісник Кременчукського державного університету ім. Остроградського : наук. журнал. – 2009. – Вип. 12. – С. 32-40

95. Калантаєва О.О. Сучасні підходи до упорядкування термінології / О.О. Калантаєва // «Тиждень науки» : НПК, 13-17 квітня 2009 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – Т.2. – С. 281-283

96. Куліш І.В. Класифікація термінів / І.В. Куліш // «Тиждень науки» : НПК, 13-17 квітня 2009 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – Т.2. – С. 283-285

97. Рябенко Г.А. Новотвори у відображенні суспільно-політичної діяльності сьогодення (на прикладі німецької мови) / Г.А. Рябенко // Нова філологія : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – № 34. – C. 44-50

98. Сивачук О.М. Особливості передачі англійських економічних термінів українською мовою / О.М. Сивачук // «Тиждень науки» : НПК, 13-17 квітня 2009 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – Т.2. – С. 285-287

99. Соболь Ю.О. Словниковий склад мови науки та техніки / Ю.О. Соболь // Дні науки – 2008: збірник тез, доповідей: у трьох томах – Запоріжжя: КПУ, 2008.

100. Жукова Н.М. "Гра" як модель життєдіяльності в картині світу британських злочинців на початку ХІХ ст. / Н.М. Жукова // Нова філологія : зб. наук. праць. – 2008. – № 31. – С. 192-197.

101. Жукова Н.М. Роль суфіксації в актуалізації семантичної категорії особи (на матеріалі австралійського варіанта англійської мови) / Н.М. Жукова // Гуманітарний вісник : всеукр. зб. наук. праць. – Серія : Іноземна філологія. – Число 12 : у 2 т. – 2008. – Т. ІІ : Проблеми сучасної лінгвістики. – С. 57-61.

102. Рябенко Г.А. Соціолінгвістичні фактори функціонування неологізмів у газетно-публіцистичному стилі (на матеріалі німецької мови) / Г.А. Рябенко // Нова філологія : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – № 31. – C.

103. Рябенко Г.А. Способи уведення неологізмів у газетно-публіцистичному дискурсі (на матеріалі німецької мови ) / Г.А. Рябенко // Мова і культура. – 2008. – Т II, № 16. – С. 62-69

104. Куліш І.В. Міжмовна конфронтація терміносистем на семантичному рівні (на прикладі терміносистем з матеріалознавства) / І.В. Куліш // «Тиждень науки» : НПК, 23-28 квітня 2007 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2007. – Т.2. – С. 156

105. Виногрєєва О.М. Архаїзми у науково-технічній літературі / О.М. Виногрєєва // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України: [зб. наук. пр. VI Всеукраїнської науково-практичної конференції 6-8 жовтня 2005 р.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2005. – C. 236-238

106. Войтенко С.В. К вопросу о переводе синтаксических конструкцій в научно-технической литературе / С.В. Войтенко // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України: [зб. наук. пр. VI Всеукраїнської науково-практичної конференції 6-8 жовтня 2005 р.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2005. – C. 238-242

107. Сивачук О.М. Професійний жаргон / О.М. Сивачук // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України: [зб. наук. пр. VI Всеукраїнської науково-практичної конференції 6-8 жовтня 2005 р.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2005. – C. 2258-260

108. Соболь Ю.А. Ассиметрия терминологических единиц и проблемі их перевода / Ю.А. Соболь // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України: [зб. наук. пр. VI Всеукраїнської науково-практичної конференції 6-8 жовтня 2005 р.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2005. – C. 2260-264

109. Суворова Т.М. Конструкції та комплекси з інфінітивом в науково-технічній літературі / Т.М. Суворова // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України: [зб. наук. пр. VI Всеукраїнської науково-практичної конференції 6-8 жовтня 2005 р.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2005. – C. 2264-268

110. Шевелева Т.В. Термінологічна синонімія в науково-технічній літературі / Т.В. Шевелева // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України: [зб. наук. пр. VI Всеукраїнської науково-практичної конференції 6-8 жовтня 2005 р.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2005. – C. 268-270

Сторінки