Ви є тут

Головна » Інститути » Машинобудівний інститут » Машинобудівний факультет

Кафедра обробки металів тиском

     Кафедра займає загальну площу 1062,9 кв. м. Площа, яка відведена під навчальні аудиторії та лабораторії, складає 743,17 кв. м. Кімнати професорсько- викладацького складу та допоміжного персоналу разом із кабінетом завідуючого кафедрою займають площу в 144,3 кв. м. Усі аудиторії оснащено наочними посібниками, стендами, ілюстративним матеріалом. Крім того, заняття по дисциплінах спеціальності, що акредитується, проводяться в лабораторіях і приміщеннях, які знаходяться у загальному користуванні.

     Усі лабораторії оснащено устаткуванням (в тому числі сучасним), яке включає різноманітну контрольно-вимірювальну апаратуру, обчислювальну техніку та обладнання.

 

     Для проведення лекційних, лабораторних, практичних та науково-дослідних робіт призначені наступні приміщення:

Аудиторія №24– («Теорія пластичної деформації і теорія процесів обробки металів тиском», «Обладнання для прокатного виробництва», «Сучасні методи аналізу процесів обробки металів тиском», «Технологія листового та сортового прокатування», «Технологія сортового прокатування»);

Аудиторія №26 – («Проектування та розрахунок штамп. оснащення для холодного штампування», «Технологія виробництва, експлуатації та ремонту ковальсько-штампувального обладнання», «Технологія холодного штампування», «Технологічні основи машинобудування», «Високо енергетичні способи обробки металів тиском», «Технологія холодного об'ємного штампування», «Технологія виробництва ковальсько-штампувальних машин», «Проектування та розрахунок штамп. оснащення для холодного штампування», «Технологія гарячого штампування», «Проектування та розрахунок штамп. оснащення для гарячого штампування», «Конструювання та виготовлення штампів», «Технологія виготовлення виробів із металевих та неметалевих порошків», «Технологія нагріву та нагрівальне обладнання»);

Аудиторія №26 фото1«Аудиторія №26 фото2«Аудиторія №26 фото3Аудиторія №26 фото4

Аудиторія №28 – («Динаміка ковальсько-штампувального обладнання», «Теорія геометричного моделювання та розкрою», «Оптимізація технічних рішень в ковальсько-штампувального виробництва», «Проектування та розрахунок кривошипних пресів», «Ковальсько-штампувальне обладнання. Механічні преси», «Спеціальні технологія та машини ковальсько-штампувального виробництва», «Проектування та розрахунок засобів автоматизації та роботизації ковальсько-штампувального виробництва», «Технологія та обладнання для ремонту та обслуговування ковальсько-штампувального обладнання», «Молоти, гідравлічні і гвинтові преси та системи керування ковальсько-штампувального обладнання», «Ковальсько-штампувальне обладнання. Гідравлічні преси», «Системи керування ковальсько-штампувальними машинами», «Сучасні напрями розвитку способів прокатки», «Технологія листового та сортового прокатування», «Ковальсько-штампувальне обладнання. Механічні преси», «Проектування цехів, дільниць ковальсько-штампувального виробництва», «Основи наукових досліджень»);

Аудиторія №28 фото1«Аудиторія №28 фото2«Аудиторія №28 фото3Аудиторія №28 фото4

Аудиторія №191– лабораторія технології та обладнання кафедри (машинний зал)має в наявності вимірювальні прилади, ковальсько-штампувальні машини, різні верстати, нагрівальні пристрої, стенди для проведення лабораторних робіт, дослідна апаратура, обчислювальна техніка та інші технічні засоби для якісного навчання.

Аудиторія №191 фото1«Аудиторія №191 фото2Аудиторія №191 фото4Аудиторія №191 фото5«Аудиторія №191 фото3

Аудиторія №538a – (комп’ютерний клас кафедри «Обробка металів тиском»; лабораторія з курсів «Системи автоматизованого проектування», «Системи автоматизованого проектування ковальсько-штампувального обладнання», «Теорія геометричного моделювання та розкрою», «Системи автоматизованого проектування технологічних процесів і ковальсько-штампувального обладнання», «Основи автоматизованого проектування», «Комп’ютерні графічні системи та їх програмне забезпечення», «Автоматизоване проектування штампового оснащення і процесів ковальсько-штампувального виробництва». 

Аудиторія №28 фото1«Аудиторія №28 фото2

33333 - загальна підготовка,   33333 - загальна професійна підготовка,  33333 - професійна підготовка.

#БАКАЛАВР

1 - й курс

1-й Семестр

Історія України

Іноземна мова

Вища математика

Політико - правова система України

 

Українська мова

( за професійним спрямуванням) 

Хімія та основи екологіЇ

Технологія  конструкційних  матеріалів

Фізичне виховання

2-й Семестр

Історія української культури

Іноземна мова

Вища математика

Нарисна геометрія, інженерна

та комп'ютерна графіка

Теоретична механіка

 

 Фізика

 Навчальна (ознайомча) практика

Фізичне виховання

2 - й курс

3-й Семестр

Безпека життєдіяльності фахівця

з основами охорони праці

Матеріалознавство

Електротехніка, електроніка та

мікропроцесорна техніка

Опір матеріалів

Теоретична механіка

Фізика

Інформатика

Фізичне виховання

4-й Семестр

Філософія

 

Основи теплотехніки та гідравліки

Електротехніка, електроніка та

мікропроцесорна техніка

Опір матеріалів

Теорія механізмів і машин

Вступ до спеціальності

Основи автоматизованого проектування

Фізичне виховання

3 - й курс

5-й Семестр

Деталі машин + (КП)

Взаємозамінність, стандартизація

та технічні вимірювання

Теорія пластичної деформації та

теорія процесів обробки металів

Технологія порошкової металургії

 

Технологія гарячого штампування

 

Технологічні основи машинобудування

 

Комп'ютерні графічні системи та

їх програмне забезпечення

Технологія нагріву та нагрівальне обладнання

6-й Семестр

Економічна теорія

Конструювання та виготовлення штампів

 

Технологія холодного штампування

 

Проектування та розрахунок штампового

оснащення для порошкової металургії

Проектування та розрахунок штампового

оснащення для гарячого штампування

Технологія прокатного виробництва.

Листове прокатування

Комп'ютерні графічні системи та

їх програмне забезпечення

Виробнича практика

4 - й курс

7-й Семестр

Проектування та розрахунок штампового

оснащення для гарячого штампування (КП)

Технологія прокатного виробництва.

Сортове прокатування

Ковальсько-штампувальне обладнання.

Механічні преси

Ковальсько-штампувальне обладнання.

Молоти, гідравлічні та гвинтові преси

 

Проектування та розрахунок штампового оснащення

для холодного штампування

Автоматизоване проектування штампового

оснащення та процесів ковальсько-штампувального

виробництва

Комп'ютерні графічні системи та

їх програмне забезпечення

Експлуатація та обслуговування машин

8-й Семестр

Економіка за видами діяльності

 

Художнє кування

 

Проектування та розрахунок штампового оснащення

для холодного штампування (КП)

Автоматизоване проектування штампового

оснащення та процесів ковальсько-штампувального

виробництва

Проектування та розрахунок молотів,

гідравлічних та гвинтових пресів

Проектування та розрахунок механічних пресів

 

 

Атестація

 

Виробнича практика

 
 
МАГІСТР

5 - й курс

1-й Семестр

Організація, планування та управління

промисловим підприємством

Обладнання прокатного виробництва

Проектування та розрахунок засобів автоматизації

та роботизації ковальсько-штампувального

виробництва

Проектування та розрахунок ковальсько-

штампувального обладнання (КП)

Проектування цехів та дільниць ковальсько-

штампувального виробництва

Системи автоматизованого проектування

технологічних процесів і

ковальсько-штампувального обладнання

Технологія виробництва, експлуатації та ремонту

ковальсько-штампувального обладнання

Контроль якості

2-й Семестр

Спеціальні розділи філософії

та психології

Методологія наукових досліджень

Високоенергетичні способи

обробки металів тиском

 

Динаміка ковальсько-штампувального обладнання

 

Оптимізація технічних рішеннь в ковальсько-

штампувальному виробництві

 Управління персоналом

 

 

Сучасні напрями розвитку обробки металів тиском

 

Цивільний захист і охорона праці в галузі

 

6 - й курс

3-й Семестр

Переддипломна практика (Стажування)

Дипломування (ОМТ)

Дипломування (ОПНС)

 

До комплексу навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри входять:

  • робоча навчальна програма відображає конкретний зміст навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та обсяг, визначає форми й засоби поточного та підсумкового контролю;
  • методичні вказівки до лабораторних (практичних) занять, в яких наведені теми занять, їх мета, приблизний перелік завдань, перелік літератури для самостійної підготовки, питання до самоконтролю;
  • завдання до поточного та підсумкового контролю;
  • екзаменаційні білети;
  • методичні рекомендації до виконання курсових робіт та проектів;
  • рекомендована основна та додаткова література, конспекти лекцій та навчальні посібники.

З усіх дисциплін навчального плану розроблені робочі навчальні програми, які містять мету та завдання, тематичний план, зміст за темами, тематику практичних і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, форми поточного і підсумкового контролю знань та критерії оцінок (умови заліків), рекомендовану літературу.

Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання домашніх завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо.

Викладачами кафедри розроблені методичні вказівки, які містять тематику курсових робіт (проектів), вимоги до їх змісту і оформлення, порядок захисту, рекомендовану літературу.

Сторінки