Ви є тут

Головна

 

Прізвище: Карпуков

Ім'я: Леонід

По батькові: Матвійович

 

Посада: професор кафедри захисту інформації

Вчений ступінь, звання: докт. техн. наук, професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-7098-6018

 

Освіта: вища

Запорізький Машинобудівний Інститут, м. Запоріжжя, рік закінчення – 1968, спеціальність за дипломом - «Радіотехніка».

 

Дисертації:

Кандидатська дисертація:

спецтема, 05.12.14 «Радіолокація і радіонавігація», рік захисту – 1979, Всесоюзний НДІ радіотехніки, м. Москва.

Докторська дисертація:

"Розвиток теорії багатошарових інтегральних схем НВЧ", 05.12.07 «Антени і пристрої мікрохвильової техніки»,
рік захисту – 2005, НТУ України "Київський політехнічний інститут", м. Київ.

Наукові інтереси: Моделювання і розробка мікрохвильових елементів і пристроїв.

Дисципліни, які викладає:

  1. Основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації.
  2. Основи теорії кіл і сигналів в електроніці.
  3. Основи теорії планування експерименту.

Основні наукові роботи (публікації):

  1. Карпуков Л.М.  Прямой синтез шлейфных фильтров нижних частот с чебышевской характеристикой / Л.М. Карпуков, Р.Ю.Корольков // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. 2014 №1. с.35-39.
  2. Карпуков Л.М. Прямой метод синтеза полосно-пропускающих шлейфовых фильтров с чебышевской характеристикой / Карпуков Л.М., Корольков Р.Ю. // Радіотехніка. ХНУРЕ. – 2013. - №1.
  3. Карпуков, Л.М. Защита информации в волоконно-оптических линиях связи [Текст] / Л.М. Карпуков, О.В. Щекотихін, В.И. Мысленков // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. №2. С.180-182.
  4. Карпуков, Л.М. Завадостійкий  спосіб передачі інформації в системах оптичного зв’язку [Текст] / Л.М. Карпуков, О.В. Щекотихін, Р.Ю. Корольков // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. №2. С.188-192.
  5. Пат. 31105 Україна, МПК (2006) H03M 5/00, G09C 1/00, H03M 7/00. Спосіб формування і перевірки достовірності колективного електронного цифрового підпису для засвідчення електронного документа [Текст] / Л.М. Карпуков , Г.Л. Козіна , О.А. Молдов’ян , М.А. Молдов’ян ; заявник і патентовласник Запорізький національний технічний університет. – № u200713254; заявл. 28.11.07; опубл. 25.03.08, Бюл. № 6.

Всього наукових праць: __, з них патентів – __, монографій – __, навчальних посібників – __.

Участь у конференціях:

  1. Лізунов С.І. Застосування сучасних технічних засобів захисту інформації в інформаційних мережах / Лізунов С.І., Карпуков Л.М. // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності органів внутрішніх справ: Всеукраїнський науково-практ. семінар (22 листопада 2013 року, Дніпропетровськ): Матеріали семінару. Дніпропетровськ: Державний університет внутрішніх справ, 2013. – С.5-8.
  2. Карпуков Л.М. Прямой синтез шлейфного фильтра низких частот с нулями равноволновой передаточной функции / Карпуков Л.М., Корольков Р.Ю. // Тиждень науки – 2014: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.

Рік початку діяльності в університеті: ____

Мови спілкування: українська, російська.

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64, 3 корпус
аудиторія (кабінет): 33-а
тел.: +380(61)7698268
e-mail: kafedra_zahisty@zntu.edu.ua
URL: http://www.zntu.edu.ua/kafedra-zahistu-informaciyi