Ви є тут

Головна

Кафедра веде підготовку фахівців освітніх ступенів:

БАКАЛАВР

Зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (галузь знань  17 «Електроніка та телекомунікації») за освітніми програми «Радіотехніка» та «Інформаційні мережі зв’язку» з ліцензованим обсягом 50 осіб денної форми навчання  та 20 осіб заочної форми навчання.  Термін навчання – 4 роки. Ліцензія діє до 01.07.2021 р.

Під час навчання випускник здобуває кваліфікації технічний фахівець у галузі електроніки та телекомунікацій.

 

МАГІСТР

Зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (галузь знань  17 «Електроніка та телекомунікації»)  за освітньо-професійними програми «Радіотехніка», «Інформаційні мережі зв’язку», «Телемедичні та біомедичні системи» з ліцензованим обсягом75 осіб денної та  заочної форм навчання.

Термін навчання – 1,5 роки. Ліцензія діє до 01.07.2021 р.

Під час навчання випускник здобуває кваліфікації та може працювати:

  • Науковими співробітниками (електроніка, телекомунікації, біомедичні системи);
  • Інженери в галузі електроніки та телекомунікацій;
  • Інженери (інші галузі інженерної справи);
  • Викладачі університетів та вищих навчальних закладів;
  • Викладачі середніх навчальних закладів, у т.ч. викладачі професійно-технічних навчальних закладів.

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (PhD)

Зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (галузь знань  17 «Електроніка та телекомунікації»)  зіспеціалізаціями «Радіотехніка», «Інформаційні мережі зв’язку», «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки» з терміном навчання 4 роки.

 

Цілями запропонованих освітніх програм є набуття теоретичних і практичних знань та вмінь, навичок та інших компетенцій для успішної професійної діяльності з:

  •   широкими фундаментальними знаннями, здатністю до адаптації при змінних вимогах ринку праці та технологій у напрямку радіотехніки та телекомунікацій, біомедичної техніки;
  •   сукупністю теоретичних і практичних навичок, які встановлюються професійною освітньою програмою;
  •  підготовленістю до здійснення професійних функції в рамках одного чи більше видів діяльності, які потребують розуміння основних тенденцій розвитку теорії та практики радіоелектронних пристроїв, систем та комплексів;
  •   навичок оперувати термінами економічної доцільності змін інфраструктури галузей радіотехніки, електроніки та телекомунікацій, знань принципів та методів управління;
  • отримання освіти з широким доступом до працевлаштування, підготовленості здатних студентів до подальшого навчання.

Характерною особливістю наших освітніх програм є широкий та універсальний характер, який передбачає інтеграцію знань і практичних навичок у сферах аналогової та цифрової електроніки, мікропроцесорних систем, радіотехнічних систем, у тому числі радіолокаційних та навігаційних, телекомунікацій з використанням радіоканалів, телемедичних систем, що обумовлює набуття таких загальних і фахових компетенцій, які дозволяють здобувачу успішно застосовувати передові інженерні та наукові досягнення для розв’язання комплексних задач при створенні, модернізації та обслуговуванні сучасних радіотехнічних та телекомунікаційних засобів та систем, біомедичної техніки.

Студенти цих напрямів підготовки вчаться проектувати, експлуатувати та ремонтувати сучасні радіотехнічні системи. Освоюють сучасні радіолокаційні, радіонавігаційні прилади та комунікаційні системи, крім того, вивчається ряд дисциплін телекомунікаційної спрямованості, що дозволяє майбутнім фахівцям займатися розвитком сучасних систем зв'язку, у тому числі супутникових, стільникових (мобільних), волоконно-оптичних та інших. Навчальні лабораторії створені на базі кафедри з залученням обладнання підприємств зв'язку міста і області.

На філії кафедри при НВК «Іскра» створені навчальні лабораторії з використанням сучасного промислового та вимірювального обладнання. В навчальному процесі філії використовується унікальне обладнання, зокрема: комп'ютерізованний аналогообчислювальний стенд для дослідження амплітудно-фазового розподілу електромагнітного поля в розкриві антен; фрагмент фазової антенної решітки; виносне робоче місце оператора РЛС, що дозволяє вивчати процес виявлення цілей та формування трасової інформації; просторові та поляризаційні адаптивні фільтри; різні варіанти побудови систем селекції рухомих цілей і т.і. До проведення навчальних занять залучаються провідні фахівці підприємства.

За своїм професійним призначенням фахівець з даної спеціальності може здійснювати професійну діяльність в різних типах державних та недержавних установ і організацій, приватних підприємствах, органах місцевого самоврядування, технічних підрозділах Служби Безпеки України, закладах вищої освіти, тощо. Таким чином, кваліфікація випускників повністю відповідає потребам підприємств нашого регіону, серед яких:

– науково-виробниче підприємство «Хартрон-Юком»;

– Запорізьке виробниче об’єднання «Перетворювач»;

– публічне акціонерне товариство «Укртелеком»;

– акціонерне товариство «Мотор-Січ»;

– Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес»;

– казенне підприємство «Науково-виробничий комплекс «Іскра»;

– Запорізький Державний авіаційний ремонтний завод «МіГремонт»;

– ДП обслуговування повітряного руху України «УкрАероРух»;

– ЗФ Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

 

ІНФОРМАЦІЯ ДО АКРЕДИТАЦІЇ  >>ТУТ>> !