Ви є тут

Головна
 
 З 2015р. на кафедрі проводиться науково-дослідна робота за такими держбюджетними темами:
  •    "Розробка та дослідження напівпровідникових перетворювачів для електроприводу за схемою струмопараметричного асинхронно-вентильного каскаду". (№0115U002566, тривалість: 2015–2016 рр., обсяг фінансування – 271,33 тис. грн., науковий керівник – д-р техн. наук, професор Андрієнко П. Д);
  •    " Енергоощадне керування експлуатаційними характеристиками та параметрами систем електричної тяги автономного електрорухомого складу" (№0115U002567 тривалість: 2015–2016 рр., обсяг фінансування – 507,426 тис. грн., науковий керівник – д-р техн. наук, професор Андрієнко П. Д);