Ви є тут

Головна

Метою науково-дослідницької діяльності кафедри є зростання творчого потенціалу викладачів; одержання найновіших досягнень з соціогуманітарних наук; формування змісту навчальних програм дисциплін, лекцій, підручників та навчальних посібників з їх урахуванням ; залучення студентів до творчої роботи, навчання їх пошуку ефективних рішень проблем, придбання досвіду роботи з обраної спеціальності; органічна єдність змісту освіти і програм наукової діяльності; наближення навчального процесу до реальних потреб суспільства і держави.

Назва Керівник Роки виконання
Вдосконалення функціонування держави та права в Україні завідувач кафедрою конституційного, адміністративного та трудового права доктор юридичних наук , професор Максакова Руслана Миколаївна 01.09.2018-30.06.2021р.р.
Право та державознавство в умовах сучасних глобалізаційних процесів завідувач кафедрою конституційного, адміністративного та трудового права доктор юридичних наук , професор Максакова Руслана Миколаївна 01.09.2021-30.06.2024 р.р.