Ви є тут

Головна

Наукова діяльність

Наукові  роботи  та  наукові  гранти  студентів-переможців  конкурсів  різних  рівнів  студентських  наукових  робіт  (за  останні  20  років):

П.І.П. студента-лауреата.    Назва наукової роботи.    Конкурс.    Науковий керівник.    Рік отримання.

Андрієнко Ганна, гр. Е-213 – «Джерела мудрості народного філософа України Г.С.Сковороди» – І місце Всеукраїнського конкурсу студентства та обдарованої молоді (під патронажем Верховної Ради України) – доц. Повзло О.М.  – 1995 р.

Шиніберов Олександр, гр. РП-427 – «Проблема людини у філософії Давньої Греції» – Лауреат Першої премії обласного конкурсу для обдарованої молоді, секція "філософія" – доц. Головко Л.В. – 1999 р.

Кононенко Максим, гр. РП-518 – «Філософські аспекти проблеми штучного інтелекту» – Лауреат Першої премії обласного конкурсу для обдарованої молоді, секція "філософія" – доц. Бондаренко О.В. – 2000 р.

Сємілєтов Станіслав, гр. РП-529 – «Людина, що грає: у суспільстві (у світі) та наодинці із собою» – Лауреат Першої премії обласного конкурсу для обдарованої молоді, секція "філософія" – доц. Бондаренко О.В. – 2001 р.

Максютенко Владислав, гр. РП-721 – «Хто у житті є головним? Ступіні пізнання життя» – Лауреат Першої премії обласного конкурсу для обдарованої молоді, секція "філософія" – доц. Бондаренко О.В. – 2003 р.

Горобець Вікторія, гр. ІОТ-532 – «Людина "у пошуках інди-відуальної свободи": філософський шлях через Середні віки – Реформацію – Відродження... у сучасний світ» – Лауреат Першої премії обласного конкурсу для обдарованої молоді, секція "філософія" – доц. Бондаренко О.В. – 2004 р.

Каспирович Ганна, гр. РП-113 – «Філософія про феномен душі» – Лауреат Першої премії обласного конкурсу для обдарованої молоді, секція "філософія" – доц. Бондаренко О.В. – 2005 р.

Сирцев  Антон, гр. РП-814 – «Тисячі шляхів ведуть до помилки, до істини – тільки один» – Лауреат Першої премії обласного конкурсу для обдарованої молоді, секція "філософія" – доц. Бондаренко О.В. – 2006 р.

Дерновий Ігор, гр. РП-115 – «Філософські роздуми про феномен цивілізації: плюси та мінуси сучасного світу у калейдоскопі цивілізацій давнини» – Лауреат Першої премії обласного конкурсу для обдарованої молоді, секція "філософія" – доц. Бондаренко О.В. – 2007 р.

Агаджанова Єлизавета, гр. ФЕУ-527 – «Ніцшеанська концепція “воля до влади” як влада над собою, як свобода самовираження» – Лауреат Першої премії обласного конкурсу для обдарованої молоді, секція "філософія" – доц. Арсентьєва Г.О. – 2008 р.

Огурцова Анастасія, гр. РТ-911 – «Трансформації готичної субкультури у системі динаміки українського суспільства» – Лауреат вузівського туру Конкурсу на кращу студентську наукову роботу (секція «Гуманітарна»), І місце; взяла участь у 2-му турі Всеукраїнського Конкурсу студентських наукових робіт з «філософських наук» (Одеський НУ ім. І.Мечнікова, квітень 2014 р.). – доц. Ємельяненко Є.О. – 2013 р.

Літвінов Денис, гр. Е-313 – «Трансформація змісту освіти – справа викладачів і студентів» – Лауреат вузівського туру Конкурсу на кращу студентську наукову роботу (секція «Гуманітарна»), ІІ місце – доц. Бондаревич І.М. – 2014 р.

Томіло Денис, гр. Е-313 – «Модернізація змісту дисципліни: справа викладачів і студентів» – Диплом ІІІ ступеня 2-го туру Всеукраїнського Конкурсу студентських наукових робіт з «філософських наук» (взяв участь у 2-му турі Всеукраїнського Конкурсу студентських наукових робіт, Одеський НУ ім. І.Мечнікова, березень 2015 р.) – доц. Бондаревич І.М. – 2014 р.

Шевченко Анжела, гр. Е-514 – «Феномен "гри в довіру" в українському соціальному просторі» – ІІІ місце Конкурсу студентських наукових робіт ЗНТУ, секція «гуманітарна» –  доц. Бондаревич І.М. – 2016 р.; взяла участь у Міжнародному студентському тижні 12-22.05.2017 р. у м. Ільменау (Німеччина).

Целікова Єлізавета, гр. ГП-325 – «Специфіка соціального простору суспільства перехідного типу: український контекст» – І місце Конкурсу студентських наукових робіт ЗНТУ, секція «гуманітарна» – доц. Бондаревич І.М. – 2017 р.; ІІІ місце 2-го етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з "філософії" (Одеський НУ ім. І.Мечнікова) – доц. Бондаревич І.М. – 2018 р.

Горбунова Анастасія, г. ГФ-327 – «Філософські засади самоздійснення людського "Я"» – сертифікат Науково-практичної конференції 2-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії (Одеський НУ ім. І.Мечнікова, ф-т історії та філософії) – доц. Арсентьєва Г.О. – 2019 р.

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ ТПП У НДРС 

Здобувачі вищої освіти активно приймають участь у конференціях як вузівських, так і міжнародних.

КОНФЕРЕНЦІЇ

Щорічно міжвузівська конференція ЗНУ РІЗДВЯНІ ЧИТАННЯ

1. Мартинова Марія Романівна (ГФ-319м) «Особливості передачі авторського стилю Ред’ярда Кіплінга в збірці «Книга Джунглів»» (наук. кер.: к.філол.н., доц. Костенко Г.М.) 2. Горбунова А.С. (ГФ-328) «Ромео та Джульєтта» В. Шекспіра в музиці: специфіка інтермедіального діалогу» (наук. кер.: к.філол.н., доц. Тарасенко К.В.) 3. Павленко М.В. (ГФ-318) «Стратегії популяризації Вільяма Шекспіра у молодіжному середовищі» (наук. кер.: к.філол.н., доц. Тарасенко К.В.) 4. Матюхін А. (ГФз-319м) Екстралінгвістичні особливості сучасного знайомства (на прикладі серіалу «Секс та місто») (наук. кер.: к.філол.н., доц. Кузнецова І.В.) 5. Артеменкова О.К. (ГФ-319м) НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З КОМПОНЕНТОМ «ПТАХ» 6. Анисимова В. (ГФ-319м) ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИСЛІВ’ЇВ З ГЕНДЕРНИМ КОМПОНЕНТОМ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 7. Мельнічук А.О. (ГФ-319м) Звуковідтворююча лексика як спосіб створення емоційної насиченості тексту романах Дена Брауна «Янголи та демони» і «Код да Вінчі» 8. Є.І. Гутарєва (ГФ-317) Мовна та культурна адаптація рекламних повідомлень компанії Coca-Cola відповідно до цільової аудиторії (наук.кер.: к.філол.н., доц. К.А.Лут ) Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку» (м. Одеса, 25-26 січня) Лисенко А.І. Філософсько-моральний підтекст творів А.Мердок (наук. кер.: канд. філол. н., доц. Лут К. А.)

ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА, ТЕКСТОЛОГІЇ І ДИСКУРСОЛОГІЇ» Запоріжжя, 5 квітня 2019 р.

ВОЛЕНКО К. В. Інформаційно-пошукова компетенція перекладача у дослідженні англомовних термінів-телескопізмів інтернет галузі КАЛАШНІК А. А. Стилістичні особливості англомовних текстів інноваційних технологій АНИСИМОВА В. О. Жанри англомовного наукового дискурсу ГУДИМ О. С. Особливості інтернет-дискурсу у світлі комунікативної лінгвістики КОМАР О. М. Інтердискурсивність як об’єкт лінгвістичних досліджень НЕБОГА А. А. Специфіка національної мовної картини світу в лінгвокультурологічній моделі перекладу СИДОРЕНКО А. І. Стратегії і тактики англомовного медичного дискурсу АРТЕМЕНКОВА О. К. Поповнення англійської електротехнічної термінології за рахунок запозичень БУРЯК К. М. Англійська зооморфна метафора в мовній картині світу БЛАКИТА І. О. Відтворення полілогічності вертикального контексту у мові перекладу (на матеріалі перекладу повісті О. Кобилянської «В неділю рано зілля копала») РУБАН В. М. Етнонім vs. етнофобізм НІКУЛІНА Г. В. Кореляція американського та британського варіантів англійської мови: соціолінгвальний аспект ПАСІЧНИК К. С. Прагматичні функції перекладу назв кінострічок ПОДЛЄСНА А. В. Особливості перекладу назв англомовних фільмів українською мовою СТАРЕНКОВА Г. О. Англійські фразеологізми лексико-семантичного поля «наука» та їх переклад українською мовою АНДРІЄНКО К. В. Особливості перекладу фахових текстів БІЛЯЄВА К. В. Способи перекладу англомовних термінів галузі електротехніки ВЕЛЬМОЖКО К. Г. Способи перекладу англомовних термінів галузі радіотехніки ГОРБУНОВА І. С. IT-переклад: специфіка та труднощі ЖЕРЕБЦОВ О. О. Особливості перекладу англійських термінів футбольної сфери ЖИГУЛІН В. В. Особливості перекладу англійських телескопічних одиниць КОРОСТОВЕЦЬ М. Г. Ідеографічні синоніми як одна з перекладацьких проблем КРАШЕВСЬКА І. В. «Динамізм» гандболу при перекладі німецькомовних текстів засобів масової інформації КУДЛАЙ Т. С. Переклад фразеологізмів в текстах галузі мистецтвознавства ЛАДАНОВА М. В. Особливості перекладу абревіатур в текстах галузі радіотехніки ЛЕПЕТЧЕНКО А. Г. Переклад термінів-словосполучень у галузі електротехніки НЕДОТОПА М. В. Особливості перекладу текстів рекламної галузі ОВЧИННИКОВА К. В. Специфіка термінів фотографії в технічному перекладі ПАВЛЕНКО Є. М. IT-переклад vs. науково-технічний переклад ПОРТНА А. А. Специфіка перекладу складених термінів СІМАГІНА А. К. Терміни у мові художньої прози СКИРТА А. А. Вторинна номінація при перекладі англомовних юридичних термінів СТРЕЛКОВСЬКА Е. В. Роль скорочень в англомовних наукових текстах ТРИГУБ А. Ю. Переклад багатокомпонентних термінів галузі радіотехніки УХАНЬ О. О. Специфіка семантики терміна в технічному перекладі АРТЮХ М. В. Структурні особливості англомовних термінів галузі радіотехніки КОЗАК Г. В. Структурно-типологічні особливості німецьких складних прикметників КОРІНЬ К. І. Суфіксально-префіксальний спосіб термінотворення МАКАРЕНКО А. В. Специфіка відтворення англомовних термінів галузі психології засобами української мови МЄЛАЙ Д. О. Специфіка перекладу неологізмів сфери IT-технологій ПРОКОПЕНКО О. С. Інтернаціоналізми та фальшиві друзі перекладача у сфері офісного приладдя СОКОЛ І. О. Лексико-семантичні групи медичних термінів в анотаціях ТИЧИНА Л. М. Англійські метафоричні терміни музичної терміносистеми ФЕСЕЧКО Д. М. Структурні особливості англомовної термінології галузі електротехніки АНДРЕЙЧИКОВА М. М. Еволюція образу Лорелеї в художній літературі БІЛОУСОВА Е. С. Багатозначність авторської позиції Дж. Конрада у повісті «Серце пітьми» ГАЛАХОВА М. О. Втілення типових німецьких рис у головних героях роману Даніеля Кельмана «Обмірювання світу» ДЕРКАЧОВА А. О. Специфіка науково-фантастичних оповідань Герберта Веллса ДИКОВА А. В. Постмодерністська складова роману Дж. Фаулза «Колекціонер» ДОНІНА А. О. Образ митця у романі Т. Манна «Доктор Фаустус» ДОЦЕНКО Д. С. Кіноверсії п'єси «Ідеальний чоловік» О. Уайлда ЗЕЛИНСЬКА Р. К. Способи створення фентезійної складової в циклі романів Дж. Р. Р. Мартіна «Пісня льоду та полум’я» КВЯТКОВСЬКИЙ Р. В. Специфіка репрезентації естетичних поглядів О. Вайлда у романі «Портрет Доріана Грея» КОРОЛЬОВА А. О. Традиції та новаторство у романі Емілії Бронте «Буремний перевал» ЛЕПЕТЧЕНКО А. Г. Риси роману-антиутопії у творі «451 градус за Фаренгейтом» МАКСИМОВСЬКА А. Р. Жанрово-стилістична своєрідність оповідань Джека Лондона МЕЛЬНІЧУК А. О. Терміни як стилетвірний елемент в романах Д. Брауна «Янголи і демони» та «Код да Вінчі» МОІСЕЄНКО О. А. Жанрові кліше в романі Дж. Р. Р. Мартіна «A Game of Thrones» СКОРІНА С. Д. Роман А. Мельничука «Що сказано» як зображення долі України ШИНКАРЕНКО А. О. Образ сильної жінки у романі Дж. Р. Р. Мартіна «A Game of Thrones»

Конференція «Тиждень науки-2019»

1. Телескопія як спосіб утворення комп’ютерної лексики у сучасній англійській мові Доповідач – студ. гр. ГФ-325 О. К. АРТЕМЕНКОВА Автори – доц. О. М. БОНДАРЕНКО, студ. гр. ГФ-325 О. К. АРТЕМЕНКОВА 2. Інтерсеміотичний аналіз англомовного веб-коміксу як мультимодального тексту Доповідач – студ. гр. ГФ-314м Є. С. БАБАК Автори – доц. М. О. КУЗНЕЦОВА, студ. гр. ГФ-314м Є. С. БАБАК 3. Роль англомовних запозичень у французькій мові Доповідач – студ. гр. ГФ-318 Є. А. ГУТАРЄВА Автори – доц. К. А. ЛУТ, студ. гр. ГФ-318 Є. А. ГУТАРЄВА 4. Anthropomorphic metaphors as stylistic means of innovative technologies discourse Доповідач – студ. гр. ГФ-314м А. А. КАЛАШНІК Автори – доц. Н. В. ЛАЗЕБНА, студ. гр. ГФ-314м А. А. КАЛАШНІК 5. Словотвірні моделі складних прикметників терміносистеми машинобудування Доповідач – студ. гр. ГФ-314м Г. В. КОЗАК Автори – доц. Н. П. ГУРА, студ. гр. ГФ-314м Г. В. КОЗАК 6. Порівняння категорії рекламного дискурсу та рекламного тексту Доповідач – студ. гр. ГФ-314м О. М. КОМАР Автори – доц. Є. О. ЧЕТВЕРТАК, студ. гр. ГФ-314м О. М. КОМАР 7. Труднощі перекладу ідеографічних синонімів Доповідач – студ. гр. ГФ-327 М. Г. КОРОСТОВЕЦЬ Автори – доц. О. М. ХАВКІНА, студ. гр. ГФ-327 М. Г. КОРОСТОВЕЦЬ 8. Лінгвостилістичні особливості англомовних текстів галузі гандболу Доповідач – студ. гр. ГФ-315 І. В. КРАШЕВСЬКА Автори – доц. М. О. КУЗНЕЦОВА, студ. гр. ГФ-315 І. В. КРАШЕВСЬКА 9. Особливості перекладу текстів галузі мистецтвознавства Доповідач – студ. гр. ГФ-314м Т. С. КУДЛАЙ Автори – доц. К. В. ТАРАСЕНКО, студ. гр. ГФ-314м Т. С. КУДЛАЙ 10. Проблема перекладу термінів у світлі теорії еквівалентності Доповідач – студ. гр. ГФз-314м А. В. МАКАРЕНКО Автори – доц. М. О. КУЗНЕЦОВА, студ. гр. ГФз-314м А. В. МАКАРЕНКО 11. Англомовні IT-неологізми та їх відтворення українською мовою Доповідач – студ. гр. ГФ-327 Д. О. МЄЛАЙ Автори – доц. О. М. ХАВКІНА, студ. гр. ГФ-327 Д. О. МЄЛАЙ 12. Поняття «рекламний текст» в світлі сучасних наукових інтерпретацій Доповідач – студ. гр. ГФ-314м М. В. НЕДОТОПА Автори – доц. К. В. ТАРАСЕНКО, студ. гр. ГФ-314м М. В. НЕДОТОПА 13. Досягнення еквівалентності при перекладі англомовних назв кінострічок Доповідач – студ. гр. ГФ-314м К. С. ПАСІЧНИК Автори – доц. Є. О. ЧЕТВЕРТАК, студ. гр. ГФ-314м К. С. ПАСІЧНИК 14. Класифікація фразеологізмів Доповідач – студ. гр. ГФз-314м М. О. ПОДОЛЯКІНА Автори – доц. Е. О. КУЩ, студ. гр. ГФз-314м М. О. ПОДОЛЯКІНА 15. Проблема перекладу інтернаціоналізмів та фальшивих друзів перекладача (на матеріалі термінології офісного приладдя) Доповідач – студ. гр. ГФ-327 О. С. ПРОКОПЕНКО Автори – доц. О. М. ХАВКІНА, студ. гр. ГФ-327 О. С. ПРОКОПЕНКО 16. Ономасіологічні характеристики етнонімічних назв Доповідач – студ. гр. ГФ-314м В. С. РУБАН Автори – доц. Е. О. КУЩ, студ. гр. ГФ-314м В. С. РУБАН 17. Stylistic features of the modern media texts Доповідач – студ. гр. ГФз-314м А. І. СИДОРЕНКО Автори – доц. Н. В. ЛАЗЕБНА, студ. гр. ГФз-314м А. І. СИДОРЕНКО 18. Особливості перекладу термінологічних одиниць у художніх текстах Доповідач – студ. гр. ГФ-314м А. К. Сімагіна Автори – доц. Г. М. КОСТЕНКО, студ. гр. ГФ-314м А. К. Сімагіна 19. Процес метафоризації у німецькій медичній термінології анотацій Доповідач – студ. гр. ГФ-314м І. О. СОКОЛ Автори – проф. В. І. ВОЛОШУК, студ. гр. ГФ-314м І. О. СОКОЛ 20. Специфіка відтворення англомовних фразеологізмів семантичного поля «наука» українською мовою Доповідач – студ. гр. ГФ-317 Г. О. СТАРЕНКОВА Автори – доц. О. М. ХАВКІНА, студ. гр. ГФ-317 Г. О. СТАРЕНКОВА 21. Прагматика англомовних рекламних текстів бренду Apple Доповідач – студ. гр. ГФз-314м А. І. ТАРАСЕНКО Автори – доц. Н. В. ЛАЗЕБНА, студ. гр. ГФз-314м А. І. ТАРАСЕНКО 22. Труднощі перекладу музичних термінів та шляхи їх подолання Доповідач – студ. гр. ГФз-314м Л. М. ТИЧИНА Автори – доц. О. М. ХАВКІНА, студ. гр. ГФз-314м Л. М. ТИЧИНА 23. The role of the press Доповідач – студ. гр. ГФ-215 Ю. М. КУЗЬМЕНКО Автори – викл. О. А. КУЛАБНЄВА, студ. гр. ГФ-215 Ю. М. КУЗЬМЕНКО 24. Особливості перекладу телескопічних одиниць у сфері інтернет-спілкування Доповідач – студ. гр. ГФ-314м К. В. ВОЛЕНКО Автори – доц. Г. М. ЛЕЩЕНКО, студ. гр. ГФ-314м К. В. ВОЛЕНКО 25. Особливості перекладу англійської зооморфної метафори Доповідач – студ. гр. ГФз-314м К. М. БУРЯК Автори – доц. І. В. КУЗНЄЦОВА, студ. гр. ГФз-314м К. М. БУРЯК 26. Метафора як прояв вторинної номінації при перекладі англомовних юридичних текстів Доповідач – студ. гр. ГФз-314м А. А. СКИРТА Автори – доц. І. В. КУЗНЄЦОВА, студ. гр. ГФз-314м А. А. СКИРТА 27. International labour migration as a factor of socio-economic development Доповідач – студ. гр. ГФ-217 Є. В. КОВАЛЕНКО Автори – викл. О. А. КУЛАБНЄВА, студ. гр. ГФ-217 Є. В. КОВАЛЕНКО 28. Advertising: History, influence of the economy, positive and negative sides Доповідач – студ. гр. ГФ-217 О. Г. МЄДВЄДЬ Автори – викл. О. А. КУЛАБНЄВА, студ. гр. ГФ-217 О. Г. МЄДВЄДЬ 29. Synergetic effect of TNC restructuring and its influence on international business in a global economy Доповідач – студ. гр. ГФ-217 Р. А. МЕЛЕЩЕНКО Автори – викл. О. А. КУЛАБНЄВА, студ. гр. ГФ-217 Р. А. МЕЛЕЩЕНКО 30. Мовленнєві стратегії ввічливості у дискурсі англомовних інтернет-форумів Доповідач – студ. гр. ГФ-314м О. С. ГУДИМ Автори – доц. Г. М. КОСТЕНКО, студ. гр. ГФ-314м О. С. ГУДИМ

ХI Міжнародної наукової конференції

“Іноземна філологія у ХХІ столітті” 1-2 ЛИСТОПАДА_2019 РОКУ (Запорізький національний університет)

1. Воленко К. Особливості перекладу телескопійних одиниць у сфері Інтернет-спілкування 2. Блакита І.О. Оcобливоcтi пeрeдaчi eлeмeнтiв вeртикaльного контeкcту мовою пeрeклaду (нa мaтeрiaлi пeрeклaду повicтi О. Кобилянcької «В нeдiлю рaно зiлля копaлa») 3. Мельничук А.О. СИНТАКСИЧНО-СТИЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ КОМПОЗИЦІЇ МОВНИХ ВІДРІЗКІВ В РОМАНА Д. БРАУНА «ЯНГОЛИ ТА ДЕМОНИ» ТА «КОД ДА ВІНЧІ» 4. Досанова А. Технонім у фразеологічній системі сучасної англійської мови ПУБЛІКАЦІЇ Статті 1. Лазебна Н. В., Тарасенко А. І. Англомовні тексти бренду Apple: лінгвопрагматичний аспект // Південний архів (філологічні науки). Херсон, 2018. №76. С. 75-77. 2. Лазебна Н.В., Сидоренко А. І. Маркетинг англомовних медичних блогів: вплив на реципієнта та труднощі перекладу // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Філологія. Одеса, 2018. – Т. 2, № 36. – С. 134-136. 3. Лазебна, Н.В., Калашнік, А.А. Англомовний інтегрований нанодискурс: термінологічна реалізація стратегій [Текст] / Н.В. Лазебна, А.А. Калашнік, ст. гр. ГФ-318 // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Київ, 2019. − Т. 30., № 3. − С. 133-136. Index Copernicus. 4. Лещенко Г.А., Воленко К. (Подана до друку, прийнята. Фахова) 5. Лещенко Г.А., Блакита І.О. Оcобливоcтi пeрeдaчi eлeмeнтiв вeртикaльного контeкcту мовою пeрeклaду (нa мaтeрiaлi пeрeклaду повicтi О. Кобилянcької «В нeдiлю рaно зiлля копaлa») // Нова філологія. № 76. (Подана до друку, прийнята. Фахова) 6. Кузнєцова, І.В. Особливості вживання англомовних зоонімів cat та dog в науковій літературі [Текст] / І.В. Кузнєцова, К.М. Буряк // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. ‒ Одесса, 2019. ‒ Вип. 38, том 3. ‒ С. 33–37. 7. Кузнєцова І.В. Метафора як засіб утворення англомовних юридичних термінів під час вторинної номінації [Текст] / І.В. Кузнєцова, А. А. Скирта // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. ‒ Одесса, 2019. ‒ Вип. 40, том 2. ‒ С. 76–80. 8. Мельничук А.О. СИНТАКСИЧНО-СТИЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ КОМПОЗИЦІЇ МОВНИХ ВІДРІЗКІВ В РОМАНА Д. БРАУНА «ЯНГОЛИ ТА ДЕМОНИ» ТА «КОД ДА ВІНЧІ» // Нова філологія. № 76. (Подана до друку, прийнята. Фахова) 9. Досанова А. ТЕХНОНІМ У ФРАЗЕОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ // Нова філологія. № 76. (Подана до друку, прийнята. Фахова) 10. Гура Н. П., Козак Г. В. Структурно-морфологічні особливості складних німецьких прикметників (на матеріалі машинобудівної галузі) / Н.П. Гура, Г.В. Козак // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – Одеса : МГУ, 2019. – Вип. 39. – Т. 2. – С. 20 – 22. Тези Лисенко А.І. Філософсько-моральний підтекст творів А. Мердок // Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 25-26 січня 2019 року. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2019. Ч.1. С. 52-55.

Різдвяні читання

1. Скорина София. (ЗНТУ) «Міфопоетика роману Аскольда Мельничука "Що сказано"» (наук. кер.: к.філол.н., доц. Костенко Г.М.) 2. Гутарєва Є.А. (ЗНТУ) «Мовна та культурна адаптація рекламних повідомлень компанії Coca-Cola відповідно до цільової аудиторії» (наук. кер.: канд. філол. н., доц. Лут К. А.) ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА, ТЕКСТОЛОГІЇ І ДИСКУРСОЛОГІЇ» Запоріжжя, 5 квітня 2019 р. (див. вище - 60) Тиждень науки (див. конф. вище – 30)

Конкурси студентських наукових робіт Вузівський (2019-2020 н.р.)

1. Андрейчинкова М.М., ГФ-316 наукова робота за темою: «Еволюція (трансформація) образу Лорелеї в поетичних творах різних епох» Волошук В.І..: робота є спробою вивчення відомого образу Лорелеї в поетичних творах різних епох, як новаторський, але водночас традиційний літературний витвір, як унікальне й цілісне явище, що значно відрізняється від попередніх традицій. 2. Галахова М.О. ГФ-316 наукова робота за темою: «Пошуки німецької ідентичності на матеріалі роману Д. Кельмана «Обмірювання світу»» Гура Н.П.: досліджується тема національної ідентичності в постмодерній літературі початку ХХІ століття на матеріалі роману Д. Кельман «Обмірювання світу». 3. Доніна А.О. ГФ-316 наукова робота за темою: «Ообраз митця у романы Т. Мана «ДОКТОР ФАУСТУС»» Лут К.А.: Роботу присвячено вивченню образу митця в певних політичних умовах. Дослідження представляє собою спробу самостійного аналізу особливостей стилю Т.Манна, а також виявлення ролі музики та митця у певному соціально-історичному контексті. Актуальність та новизна роботи полягає у необхідності глибокого вивчення роману «Доктор Фаустус» з точки зору його жанрової специфіки та дослідження ролі музики та мистецтва в романі для виявлення новаторського характеру погляду письменника на життя та мистецтво. 4. Деркачова А.О. ГФ-316 наукова робота за темою: «Людина і світ в оповіданнях Г. Веллса» Лут К.А.: Роботу присвячено аналізу оповідань Г. Веллса з метою визначити роль, яку в них відіграють людина та світ. У роботі виявляється основне коло філософських та соціальних проблем, порушених у творчості письменника, визначається специфіка жанру оповідання як форми, в якій втілено ідеї письменника, пов’язані з цими проблемами, досліджуються способи взаємодії людини, суспільства та світу на сторінках оповідань різної жанрової спрямованості. 5. Білоусова Е. С. ГФ-316 наукова робота за темою: «Багатозначність авторської позиції Дж. Конрада у повісті «Серце пітьми»» Лут К.А.: У роботі проводиться аналіз повісті Дж. Конрада «Серце пітьми», виявляються чинники, що вплинули на формування світогляду письменника, досліджуються автобіографічні риси повісті «Серце пітьми» і розглядаються центральні метафори «Темряви» та «Світла», що проходять наскрізним лейтмотивом у творі. 6. Скоріна С.Д. ГФ-316 наукова робота за темою: «Нове прочитання української історії в романі А. Мельничука «Що сказано»» Костенко Г.М.: Робота присвячена дослідженню питань функціонування в романі Аскольда Мельничука «Що сказано» різних типів художнього мислення, які створювалися на основі української літературної традиції та вплинули на міфопоетичну свідомість твору та питання самоідентифікації української діаспори. РЕЗУЛЬТАТИ Вузівського етапу 2019-2020 н.р.: 1 місце – Галахова М.О. (ГФ-316), наукова робота за темою: «Пошуки німецької ідентичності на матеріалі роману Д. Кельмана «Обмірювання світу»» (наук.кер. – Гура Н.П.) – Скоріна С.Д. (ГФ-316), наукова робота за темою: «Нове прочитання української історії в романі А. Мельничука «Що сказано»» (наук.кер. – Костенко Г.М.) 2 місце – Андрейчинкова М.М. (ГФ-316), наукова робота за темою: «Еволюція (трансформація) образу Лорелеї в поетичних творах різних епох» (наук.кер. – Волошук В.І.) – Деркачова А.О. (ГФ-316), наукова робота за темою: «Людина і світ в оповіданнях Г. Веллса» (наук.кер. – Лут К.А.)

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

1. Корольова А.О., ГФ-315 наукова робота за темою: «Традиції та новаторство у романі Емілії Бронте «Буремний перевал»» (Костенко Г.М.) 2. Лисенко А.І., ГФ-315 наукова робота за темою: «Проблема морального вибору людини в абсурдному світі (на матеріалі роману А.Мердок «Втеча від чарівника»)» (Лут К.А.). 3. Фесечко Д.М., ГФ-315 наукова робота за темою: «Клуб Дюма» (Гура Н.П.) – Диплом III рівня

Студенти кафедри теорії та практики перекладу" пишуть курсові роботи за наступними напрямками:

Наукові роботи студентів охоплюють важливі питання сучасного перекладознавства, як то:

Студенти постійно приймають участь в наукових студентських конференціях. У 2008 році студентки Пантелєва М. з доповіддю «Гендерні дослідження як науковий підхід у вивченні поетики художнього твору» взяла участь у студентській конференції на базі Донецького національного університету, також отримала диплом лауреата обласного конкурсу обдарованої молоді у галузі «Філософія» У 2010 році Михайлютенко К.Ю зайняла 3 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі «Переклад» в місті Донецьк. У 2011 році Михайлютенко К.Ю зайняла 1 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі «Переклад» в місті Донецьк. Студентка Черневич А.О. - стипендіат програми Всеукраїнської благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива».

  • Історія зарубіжної літератури. Тут розглядається творчість сучасних авторів та видатних письменників усіх епох, наприклад: «Сім готичних історій» К. Бліксен у світі тендерних досліджень» – науковий керівник Костенко Г. М.; «Урбаністичні мотиви поезії Еліота» – науковий керівник Кузнєцова І. В.; «Особливості художньої репрезентації теми ревнощів у сонет арії Шекспіра» – науковий керівник Торкут Н. М.; «Переосмислення ролі та місця жінки в творах Г. Флобера та В. Винниченка», »Зображення різних форс деградація розумної істоти в «Мандрах Гулів ера» Дж. Світа»» – науковий керівник Катиш Т. В.
  • Теорія англійської мови. Роботи пишуться з трьох основних дисциплін: «Теоретична фонетика» «Порівняльна лексикологія» «Теоретична граматика». Розглядаються актуальні питання сучасної англійської мови, наприклад: 1. «Гендерні особливості словникового складу англійської та української мов», «Категорія модальності в англійській мові» – науковий керівник Бережна О.О.;
  • Інтернаціоналізми та їх різновиди в англійській та українських мовах», «Конверсійний словотвір та його загальна характеристика» – науковий керівник Кущ Є.О. 3. «Практика перекладу науково-технічної літератури».
  • Дослідження структури опису винаходу в англомовному патенті і аналіз відмінностей правил опису винаходу в українській мові» – науковий керівник Дуйко Є.О.;
  • Особливості перекладу фразеологізмів», «Аналіз способів утворення еквівалентів термініві на матеріалі науково-технічних текстів» – науковий керівник Бережна О. О.;
  • Переклад англійських номінативних конструкцій», «Особливості перекладу багатокомпонентних термінів, аналіз перекладацьких рішень» – науковий керівник Кузнєцова І.В.

 

На кафедрі  приділяється велика увага роботі з обдарованою молоддю. Результати наукової роботи студентів доповідаються на університетських наукових конференціях, на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях та форумах у містах Києві, Дніпропетровську, Харкові та Донецьку.

За участь у конкурсі “Samsung Young Scientist Day” (Київ, 2006 р.) асп. Васютіну Є.В.  присуджено ІІ місце.

Студентська робота “Вольт-амперна характеристика одноелектронного транзистора” зайняла І місце на другому етапі Всеукраїнського конкурсу студ. наукових робіт з фізики у 2007 навчальному році,  а її автор студент гр. РП-311 Бабіч А.В. нагороджений Почесною грамотою.

Випускниками кафедри, які продовжили навчання в аспірантурі, захищені:

- у 2007 р. Васютіним Є.В. кандидатська дисертація на тему “Зарядові і розмірні ефекти в наноструктурах і кластерах”, представлена на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла;

-  у 2010 р. Жавжаровим Є.Л. кандидатська дисертація на тему “Дослідження впливу атомарного водню на поверхню та приповерхневі шари напівпровідникових кристалів”, представлена на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю – 01.04.18 - фізика і хімія поверхні;

-  у 2011р. Бабічем А.В. кандидатська дисертація на тему «Поверхневі та тунельні ефекти в металевих наноструктурах», представлена на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла;

-  у 2012р. Коротун А.В. кандидатська дисертація на тему «Оптичні властивості металевих низькорозмірних структур», представлена на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла;

- y 2015р. Надежда Драгнева (2011 год выпуска), закінцив курс навчання в аспірантурі  (Lakehead University, Thunder Bay, ON Canada), захистила дисертацію 13 травня 2015 г. на тему «Modelig Molecular mechanisms of biocompatibility of artificial materials» і отримала ступінь Doctor of Philosophy in Biotechnology!

-  у 2016р. Вакула П.В. кандидатська дисертація на тему «Енергетичні стани електронів та позитронів у вакансіях металів та шаруватих наноструктурах», представлена на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.

У 2010 р. доц. Расщупкіна М.С. проходила стажування в ін-ті Макса Планка (Штутгардт, Німеччина). По закінченню стажування залишилася працювати в в ін-ті Макса Планка за контрактом.

З 1 вересня 2011 р. ст. Драгнєва Н.С. (гр.РП-316) прийнята на навчання у магістратурі Lakehead університету (Канада). По закінченню магістратури поступила на навчання до аспірантури того ж університету.

2021 рік

Gudz Petro. Administrowanie budżetowe w gminie polskiej. Гармонізація обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції. / Petro Gudz, Patryk Krzemieniewski, Колективна монографія. Запоріжжя: видавець ФОП Мокшанов В.В. 2021. - 206 с. - С.177-191

Корольков, В.В. Формування механізму податкового адміністрування соціальних внесків і заробітної плати [Текст] / В. Корольков // Гармонізація обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції: колективна монографія кафедри обліку і оподаткування (НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя). – Запоріжжя : видавець ФОП Мокшанов В. В., 2021. 206 с

2020 рік

 1. Ґудзь П.В. Ґудзь М.В. Публічне адміністрування регіональним і локальним туристичним розвитком на основі узгодження інтересів учасників ринку Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі. За ред. проф. Матвійчук Л.Ю. Луцьк: вид-во Луцький національний технічний університет, 2020. 256 с. с.112-136.
 2. Kutidze L, Sorina O. Ensuring the socio-economic development of united territorial communities in the paradigm of governance : collective monograph / for order. prof. Gudz P. Zaporizhzhia, 2020. P. 185–196.

2019 рік

 1. Бут Т. В., Зайцева В.М., Пуліна Т.В., Ринок туристичних послуг України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Запоріжжя: ТОВ РВА «Просвіта», 2019, 312 с.
 2. Пуліна Т.В., Войнаренка, В. І. Дубницького, Теорія і практика кластеризації економіки / Розділ 2.4 Розвиток кластерних ініціатив у харчовій промисловості Запорізького регіону /[Текст] : [колект.] монографія / [М. П. Войнаренко та ін.] ; за наук. та заг. ред. М. П. ; Акад. екон. наук України [та ін.]. Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2019, 335 с .
 3. Шитікова Л. В. та ін.. Інноваційні механізми управління корпоративними інтеграційними процесами підприємств (підрозділ 3.2) За загальною редакцією Ткаченко А.М. ЗНТУ. Запоріжжя.  2019. С.53-64

2018 рік

 1. T. Pulina, P. Gudz. Public Administration for Sustainable Development.Collective monograph / The general ed. Chechel A., Khlobystov Ie. – Mariupol: «East Publishing House Ltd.», 2018. – 268 p.

2017 рік

 1. Шмиголь Н.М. Complex assessment of plant growing development in the regions of Ukraine. Economic transformation in Ukraine:  comparative analysis and European experience Warsaw 2017 ISBN 978-83-944739-0-7 Published by Consilium Sp. z o.o. 00-545 Poland Warsaw, Marszałkowska 58
 2. Шмиголь Н.М. Павлюк Т. Інноваційний розвиток держави: світовий досвід та Укаїна. Інтеграція освіти, науки і бізнесу: Монографія. Том 5 / за ред. А.В. Череп. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. – 396 с.

2016 рік

 1. Ґудзь П.В. Зарубіжний досвід розвитку міських агломерацій для України Зарубіжний досвід розвитку міських агломерацій. -С.36-46/ Управління розвитком великих міст та агломерацій: економіко-правовий аспект: монографія [Текст] За ред. проф. В.Устименка. - К.: видв-во ІЕПД НАН України, 2016.- 236 с.
 2. Шмиголь Н.М., Павлюк Т.С. Розділ 4. Інноваційний розвиток держави: світовий досвід та України. Інтеграція освіти, науки і бізнесу: Монографія. Том 5 / за ред. А.В. Череп. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2016. – 290 с.

2015 рік

 1. Пуліна Т. В., Гудзь П. В.,  Планування збалансованого і сталого розвитку економічного потенціалу промислового регіону на основі економіко-математичного моделювання. Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: проблеми, пріоритети, механізми реалізації : монографія. Запоріжжя: ЗНТУ, 2015, 129-135 с.
 2. Ґудзь П.В. Розробка механізму трансформації економічного потенціалу Запорізького регіону та модель його впровадження / П.В. Ґудзь, М.В.Попова// Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: проблеми, пріоритети, механізми реалізації : монографія / за ред. проф. П. В. Ґудзя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 171 с. c.82-94
 3. Ґудзь П.В. Прогнозування інвестиційної діяльності регіону на основі мультиплікативного методу /Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем :монографія/за ред.О.І. Черняка, П.В.Захарченка. - Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2015.- с.384. . С.40-50.
 4. Gudz P.V. Method of choosing investment priorities based on evaluation of the investment potential of region / monografia/ Efektowność ekonomiczna i adekwatność społeczna w wyborach gospodarczych. pod red. Prof. A. Czyżewskiego, D. Czakowskiego.- Bydgoszcs. Wyd. KPSW  w Bydgoszcs.- 2015. -164 s.. s.113-128.
 5. Кутідзе Л.С. Управління розвитком експортного потенціалу в процесі трансформації економічного потенціалу регіону. Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: проблеми, пріоритети, механізми реалізації : монографія / за ред. проф. П.В. Гудзя.– Запоріжжя : ЗНТУ, 2015 . – С. 104-111
 6. Нечаєва І.А. Кількісні та якісні параметри (показники) оцінки економічного потенціалу регіону // Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: проблеми, пріоритети, механізми реалізації: монографія/ за ред. проф. П. В. Ґудзя. – Запоріжжя: ЗНТУ. 2015. - 171 с. С.8-18.
 7. Ткачук, О. Ю. Організаційно – управлінські засади розробки та впровадження форсайт – проектів. Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: монографія / за ред.. проф..П. В.Гудзя. Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. С. 93 – 104.
 8. Шмиголь Н.М. Роль маркетингових служб у просуванні інноваційних товарів. Розділ 2. Бізнес-інкубатори як основа розвитку підприємництва в Україні. Запоріжжя, 2015. – с.90-94. Рекомендовано вченою радою ЗНУ. Протокол №11 від 26.05.2015
 9. Шмиголь Н.М., Кошелева М.О. Особливості маркетингу туристичної галузі. Розділ 1.  «Маркетингова діяльність як чинник розвитку суспільства» Монографія. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. С. 16-23 Рекомендовано вченою радою ЗНУ. Протокол №3 від 29.09.2015
 10. Шмиголь Н.М., Кошелева М.О. Доцільність створення індустріальних парків в Україні. Розділ 4. «Індустріальні парки: досвід розвинених країн та перспективи розвитку в Україні» Монографія. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. С. 64-69 Рекомендовано вченою радою ЗНУ. Протокол №3 від 29.09.2015
 1. Ґудзь П. В., Нечаєва І.А. Програмно-цільовий підхід в управлінні інвестиційним розвитком металургійного підприємства : монографія /, П. В. Ґудзь. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 326 с.
 2. Ґудзь П.В. Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами: Монографія / За ред. проф. П.В. Гудзя, Л.О. Кримської. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2011. – 234 c.
 3. Ґудзь П.В., Хуторянська І.С. Вага пільг платникам податків в контексті недоотримання платежів регіонального бюджету //Прогнозування соціально-економічних процесів : сучасні підходи та перспективи : Монографія / Під ред.О.І.Черняка, П.В.Захарченка.– Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2011, 2001.– 436 с. – С.321-335.
 4. Череп А.В., Пуліна Т.В. Створення та розвиток кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості: теорія та практика//Монографія. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 260 с.
 5. Гудзь П.В., Гудзь М.В., Захарченко П.В. Диагностика жизненного пространства курортных территорий //Диагностика развития регионов: структура, границы, методы. Монографія / Под ред.проф. В.Н. Василенко. : Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2009 – с. – С.119-221.
 6. Кримська Л.О.Тенденции развития и структура мирового топливно-энергетического комплекса // Экономическая безопасность государства и интеграционные формы ее обеспечения /под ред. Г.К. Вороновского, И.В.Недина. – К.: Знання України, 2007.– С. 62-68.

навчальні посібники

 1. Кримська Л.О. Миколаївський глиноземний завод – поразка чи надія Українського реформування // Менеджмент: Ситуаційні вправи: Навч. посіб./Упоряд.: О.І. Сидоренко, П.С. Редько. – К.: Навч.-мет. центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2004. – С.300-307.
 2. Кримська Л.О. Міжнародні орієнтири ВАТ «Дніпроспецсталь» // Маркетинг: Ситуаційні вправи: Навч. посіб. Консорціум із удоск. менеджмент-освіти в Україні. К.: Кондор, 2004. – С.357-363.
 3. Перегрін Г.Р., Башмакова Л.І., Поспеєва І.Є., Соріна О.О. Інженерні помилки: навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006 – 312 с.

 

Списки наукових публікацій за попередні роки: 201820172016, 2015, 2014, 2013, 2012

 • Сніжной Г.В. Модель контуру системи регуляції температури в інформаційно-вимірювальній системі / Г.В. Сніжной, О.В. Василенко, М.О. Кузьміна / Матеріали ІX Міжнародної науково-технічної конференції «Інформатика. Математика. Автоматика», 20-24 квітня 2020 р. – Суми: МОНУ, Сумський державний університет, 2020. – С.194-195.
 • Kolodka A.A. Implementation of highly loaded innovate clusters for data processing and data storing / А.А. Kolodka, G.V. Snizhnoi / Матеріали ІX Міжнародної науково-технічної конференції «Інформатика. Математика. Автоматика», 20-24 квітня 2020 р. – Суми: МОНУ, Сумський державний університет, 2020. – С.69-70.
 • Погосов В.В. Про розмірну залежність поверхневої енергії нанокластера / В.В. Погосов, Г.В. Сніжной, К.В .Ситник  // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 44-46.
 • Kolodka A. Innovation clusters for processing and storing data / A. Kolodka, G. Snіzhnoi, V. Pogosov // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 50-51.
 • Сажнєв В.М. Механічні властивості високомарганцевих аустенітних сталей при низьких температурах / В.М. Сажнєв, Г.В. Сніжной / Матеріали XVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Літво. Металургія. 2020», 8-10 вересня 2020 р./ Під. заг. ред. д.т.н., проф. Пономаренко О.І. – Запоріжжя: ФОП Мокшанов В.В., 2020. – С.125-127.
 • Kolodka A.A. Creation a secure network infrastructure of unied information processing systems-clusters / A.A. Kolodka, G.V. Snizhnoi // Матеріали X Ювілейної Міжнародної наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», 7-9 жовтня 2020 р. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.174-176.
 • Сніжной Г.В. Комп’ютерне моделювання фізичних параметрів хромонікелевих сталей. / Г.В. Сніжной, А.О. Червоненко // Матеріали X Ювілейної Міжнародної наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», 7-9 жовтня 2020 р. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.194-195.
 • Червоненко А.О. Графічний інтерфейс для моніторингу технологічних процесів. / А.О. Червоненко, Г.В. Сніжной // Матеріали X Ювілейної Міжнародної наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», 7-9 жовтня 2020 р. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.200-201.
 • Сніжной Г.В. Інтелектуальне реле для системи керування термоактиваційною спектроскопією / Г.В. Сніжной, О.В. Василенко, Н.А. Смирнова, С.А. Івченко // Матеріали VI Міжнар. наук.-техн. конф. з нагоди 90-річчя УДХТУ «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем», 4-6 листопада 2020 р. – Дніпро: УДХТУ, 2020. – С. 92-93.
 • Коротун, А. В. Вплив оксидного шару на ефективність поглинання сонячної радіації [Електронний ресурс] / А. В. Коротун, В. П. Курбацький, Д. В. Михайлов // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 133 с – С. 42 – 43.
 • Korotun, A. V. The polarizability of metal nanoislands on a dielectric substrate [Text] / A. V. Korotun, I. M. Titov, V. M. Rubish // Materials of the International Meeting ”Clusters and nanostructured materials (CNM-6)“ (2020, October 5-9, Uzhgorod Vodohraj), Uzhgorod, Ukraine, 2020 – 374 p. – P. 99–102.
 • Чиглашвілі, С. Вільна енергія вандерваальсівської взаємодії сферичних наночастинок [Текст] / С. Чиглашвілі, Н. Смирнова, А. Коротун // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики „ЕВРИКА-2020“ (Жовтень, 06-07, 2020). Львів. – 2020. – С. C17.
 • Коротун, А. В. Характеристики сенсорів на поверхневому плазмонному резонансі [Текст] / А. В. Коротун, В. І. Рева, О. М. Луценко, І. М. Тітов // VІ Міжнародна науково-технічна конференція з нагоди 90-річчя УДХТУ «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем» (КМОСС-2020) (Листопад, 4-6, 2020). – Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, Україна. – С. 190–191.
 • Кузьміна, М.О. Спектральний аналіз багаторівневого інвертора Василенко, О.В. Тези доповіді [Текст] / М.О. Кузьміна, О.В. Василенко Науково-практична конференція "Тиждень науки", Секція Мікро- та наноелектроніка, НУ ЗП, Запоріжжя, 16-19 квітня 2020 р. - С.46-47.
 • Коротун, А. В. Діелектрична функція біметалевих наночастинок [Текст] / А. В. Коротун, В.В. Погосов, В. П. Курбацький, Ю. Ю. Бєлякін(РТз-318м) // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 35–37.
 • Matyushin, V. М. Stimulation of diffusion processes in structure copper film - germany under atomic hydrogen [Текст] / V. М. Matyushin, М. V. Velikanov(РТ-318м) // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 46–49.
 • Гавриленко, Д. В. Системи автоматичного управління в САЕ [Текст] / Д. В. Гавриленко(РТ-318м)// Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 49–50.
 • Матюшин, В. М. Створення випрямляючої напівпровідникової структури при низькотемпературній дії активного водневого середовища [Текст] / В. М. Матюшин, В. Є. Павлюк // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 44–46.
 • Алексєєнко, І. О. Автоматизоване проектування мехатронних систем [Текст] / І. О. Алексєєнко(РТ-318м), О. В. Василенко // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 50–52.
 • Нікішин, В. В. Автоматичне керування штучного освітлення вітрин та зовнішніх рекламних щитів [Текст] / В. В. Нікішин(РТз-318м), В. І. Рева // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 52–53.
 • Степаненко, Т. В. Макромоделювання фотодіодів в ECAD [Текст] / Т. В. Степаненко (РТз-314), О. В. Василенко // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 54–55.
 • Медведков, С. С. Автоматизована система розумний будинок «SMART-HOUSE» [Текст] / С. С. Медведков(РТ-318м), О. В. Василенко // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 56–57.
 • Нагорна, Н. М. Опис функціонально-логічних блоків мовами високого рівня на базі САПР з електроніки [Текст] / Н. М. Нагорна, Ю. П. Жуков(РТ-318м) // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 58–61.
 • Нагорна, Н. М. Аналіз пропускної здатності каналів МІМО-систем [Текст] / Н. М. Нагорна, С. Г. Чирва(РТ-318м) // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 61–67.
 • Курбацький, В. П. До питання про граничну роздільність електронного мікроскопу [Текст] / В. П. Курбацький, В. В. Погосов, А. В. Коротун, Д. А. Пехотін(РТ-318сп)// Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 70–71.
 • Курбацький, В. П. Розрахунок шумових характеристик приладів нанометрології [Текст] / В. П. Курбацький, В. В. Погосов, А. В. Коротун, Р. О. Малиш(РТ-318сп)// Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 72–74.
 • Бистров, Я. В. Місце і роль відділу технічного контролю в системі менеджменту якості [Текст] / Я. В. Бистров, С. М. Степаненко(РТ-418м) // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 74–76.
 • Нестеренко, Ю. А. Системи якості освіти європи та США. Вдосконалення системи якості освіти україни [Текст] / Ю. А. Нестеренко(РТ-418м), Г. В. Сніжной // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 76–77.
 • Сніжной, Г. В. Забезпечення якості виробів на підприємстві [Текст] / Г. В. Сніжной, К. І. Чумак (РТ-418м) // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 78.
 • Дем’яненко, Д. В. Детектування плазмових хвиль вуглецевими нанотрубками [Текст] / Д. В. Дем’яненко, Я. В. Карандась, А. В. Коротун // Фізика, Електроніка, Електротехніка:: 2019 : Науково-техніч. конференція, Квітень, 23-26, 2019 : Тези доповідей – Суми. – 2019. – С. 44.
 • Тітов, В. В. Переріз поглинання електромагнітного випромінювання метал-оксидними наночастинками [Текст] / В. В. Тітов, А. О. Коваль, А. В. Коротун // Фізика, Електроніка, Електротехніка:: 2019 : Науково-техніч. конференція, Квітень, 23-26, 2019 : Тези доповідей – Суми. – 2019. – С. 47.
 • Редька, Д. О. Вплив розмірного квантування на дисперсію плазмових хвиль у вуглецевих нанотрубках із металевою провідністю [Текст] / Д. О. Редька, Я. В. Карандась, А. В. Коротун // Фізика, Електроніка, Електротехніка:: 2019 : Науково-техніч. конференція, Квітень, 23-26, 2019 : Тези доповідей – Суми. – 2019. – С. 49.
 • Дем’яненко, Д. В. Про розмірну залежність плазмової частоти ахіральних вуглецевих нанотрубок [Текст] / Д. В. Дем’яненко, Я. В. Карандась, А. В. Коротун // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики „ЕВРИКА-2019“ (Травень, 14-16, 2019). Львів. – 2019. – С. D6.
 • Karandas, Ya. V. More on the size dependence of the high-frequency surface conductivity of achiral carbon nanotubes [Text] / Ya. V. Karandas, D. V. Demianenko, A. V. Korotun // Матеріали Всеукраїнської конференції  з міжнародною участю «Хімія, фізика і технологія поверхні» і семінару «Синтез та застосування біосумісних наносистем на основі металів» – Київ, 2019. – 232 с. (Травень, 15 – 17, 2019). – С. 94.
 • Коротун, А. В. Діелектрична функція біметалевих наночастинок [Текст] / А. В. Коротун, В.В. Погосов, В. П. Курбацький, Ю. Ю. Бєлякін(РТз-318м) // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 35–37.
 • Матюшин, В. М. Створення випрямляючої напівпровідникової структури при низькотемпературній дії активного водневого середовища [Текст] / В. М. Матюшин, В. Є. Павлюк // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 44–46.
 • Matyushin, V. М. Stimulation of diffusion processes in structure copper film - germany under atomic hydrogen [Текст] / V. М. Matyushin, М. V. Velikanov(РТ-318м) // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 46–49.
 • Гавриленко, Д. В. Системи автоматичного управління в САЕ [Текст] / Д. В. Гавриленко(РТ-318м)// Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 49–50.
 • Алексєєнко, І. О. Автоматизоване проектування мехатронних систем [Текст] / І. О. Алексєєнко(РТ-318м), О. В. Василенко // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 50–52.
 • Нікішин, В. В. Автоматичне керування штучного освітлення вітрин та зовнішніх рекламних щитів [Текст] / В. В. Нікішин(РТз-318м), В. І. Рева // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 52–53.
 • Степаненко, Т. В. Макромоделювання фотодіодів в ECAD [Текст] / Т. В. Степаненко (РТз-314), О. В. Василенко // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 54–55.
 • Медведков, С. С. Автоматизована система розумний будинок «SMART-HOUSE» [Текст] / С. С. Медведков(РТ-318м), О. В. Василенко // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 56–57.
 • Нагорна, Н. М. Опис функціонально-логічних блоків мовами високого рівня на базі САПР з електроніки [Текст] / Н. М. Нагорна, Ю. П. Жуков(РТ-318м) // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 58–61.
 • Нагорна, Н. М. Аналіз пропускної здатності каналів МІМО-систем [Текст] / Н. М. Нагорна, С. Г. Чирва(РТ-318м) // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 61–67.
 • Курбацький, В. П. До питання про граничну роздільність електронного мікроскопу [Текст] / В. П. Курбацький, В. В. Погосов, А. В. Коротун, Д. А. Пехотін(РТ-318сп)// Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 70–71.
 • Курбацький, В. П. Розрахунок шумових характеристик приладів нанометрології [Текст] / В. П. Курбацький, В. В. Погосов, А. В. Коротун, Р. О. Малиш(РТ-318сп)// Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 72–74.
 • Бистров, Я. В. Місце і роль відділу технічного контролю в системі менеджменту якості [Текст] / Я. В. Бистров, С. М. Степаненко(РТ-418м) // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 74–76.
 • Нестеренко, Ю. А. Системи якості освіти європи та США. Вдосконалення системи якості освіти україни [Текст] / Ю. А. Нестеренко(РТ-418м), Г. В. Сніжной // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 76–77.
 • Сніжной, Г. В. Забезпечення якості виробів на підприємстві [Текст] / Г. В. Сніжной, К. І. Чумак (РТ-418м) // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 78.
 • Томашевський, О. В. Вплив використання засобів вимірювальної техніки з прихованими відмовами на втрати від браку [Текст]/ О. В. Томашевський, Т. С. Заярна, В. У. Ігнаткін// Прикладні науково-технічні дослідження: : матеріали III міжнар. наук.-прак. конф., 3-5 квіт. 2019 р. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019.-С.94.

На кафедрі здійснюються пошукові дослідно-конструкторські роботи зі створення спеціалізованого транспорту з колісною формулою 4x2 промислового призначення, для забезпечення потреб металургійного виробництва, а також багатоцільового повнопривідного шасі 4x4 модульної конструкції, що дозволяє створити на його базі гаму спеціалізованих машин сільськогосподарського і промислового призначення.

Активну участь у цих роботах брали к.т.н, доценти Черевань В.М., Козирев В.Х., Юдін В.П., Слюсаров О.С.

Промисловий технологічний транспортер 4x2, призначений для внутрішньозаводських перевезень, у тому числі на металургійних заводах для транспортування ковшів з розтопленим металом повною масою до 10 тонн, розроблений на замовлення Запорізького титано-магнієвого комбінату за участю студентів гр. А-148 Видиша А.І., Кусакова В.А., Приступи А.В., Ткачова В.І. та студента-заочника гр. 5337 Дар’їна М.А.

Шасі 4x4 розроблене для створення спеціалізованих машин сільськогосподарського призначення, в тому числі ґрунтооброблювальних машин з агрегатами, що мають привод від двигуна шасі, будівельно-дорожних машин різного призначення, як транспортна база для створення спеціальних автомобілів, причіпних і сідельних тягачів, за активної участі студентів гр. АМ-114: Осьмака Є.І., Карнауха В.Л., Соломонова О.А.

Розроблене малогабаритне шасі тракторного типу для механізації робіт у комунальному господарстві як тротуарна сміттєприбиральна, снігоочисна машина, газонокосарка, транспортно-технологічний засіб для механізації лісозаготівельних робіт на базі розроблювального ВАТ «МоторСіч» малогабаритного трактора за активної участі студентів гр. АМ-115 Михайлова В.В., та гр. АМ-116 Поршнева М.В. та Дмітрієва К.А., може застосовуватись для механізації сільськогосподарських робіт на малих ділянках, у садах і городах індивідуального і колективного господарства. Передбачається варіант шасі з пружним гусеничним обводом для механізації лісогосподарських робіт у зимовий період та гідромеліоративних робіт, розроблений студентами гр. Т-117 Сорокою А.В. та Долгополовим О.В.

Машина для внесення рідких мінеральних добрив і засобів захисту рідкісних рослин розроблена для малооб’ємного обприскування польових культур і багаторічних насаджень за участі студентів гр. Т-117 Грищенка Л.П., Пільника А.М. та Рахліна Є.Б. і співробітників Мелітопольського гідро-агрегатного заводу в рамках створюваного Запорізького відділення інженеринг-центру під керівництвом інж. Костичева В., з широким використанням автомобільних агрегатів і вузлів серійного виробництва.

Барабанний одновісний стенд для випробувань автомобілів з гідравлічним навантаженням, спроектований і виготовлений за участі студентів вечірнього відділення гр. АМВ-160 Лисуренка С.М. та Чистякова В.Б., під керівництвом ст. викл. Борисенка Г.В. та студентів денного відділення Кащеєва С.А., Назарчука А.М., Опанасенка В.В., під керівництвом доц. Козирева В.Х.

Монтажне пристосування для телескопічних стійок амортизаторів автомобілів розроблено для використання на СТО, що спеціалізуються з ремонту підвісок легкових автомобілів студентами гр. АМ-124 Макаровим І.Н. та Черненком А.І., під керівництвом доц. Брильова В.В.

Під керівництвом зав. лабораторій Усенка С.І. студентами розроблено і виготовлено для обслуговування і поточних ремонтів систем автомобілів ряд оригінальних технологічних засобів:

 • стенд для контролю елементів систем живлення двигунів внутрішнього згоряння з впорскуванням пального розроблено і виготовлено студентом гр. АМ-125 Гібою С.А. та студ. гр. 14АТ Відющенком В.І. Технологічний процес із застосуванням розробленого пристосування, впроваджений на СТО автоцентру «Суперіор» при поточних ремонтах автомобілів, що зменшило трудомісткість і підвищило якість виконання контрольних і регулювальних робіт елементів інжекторних систем живлення двигунів;
 • стенд для зняття характеристик рульового управління з гідропідсилювачем розроблено і виготовлено студентом гр. АМ-125 Зверевим А.В., студентом гр. 14-АТ Орещуком І.Г., що дозволяє визначити технічний стан елементів рульового управління, ефективність роботи гідравлічного підсилювача, виконати регулювальні роботи і призначений для діагностики рульового управління в умовах СТО;
 • пристосування для промивання інжекторів систем живлення двигунів внутрішнього згоряння з впорскуванням палива розроблено і виготовлено студентами гр. АМ-124 Солдатенком В.М. та Нікіфоровим Д.Ю. застосовується в технологічному процесі обслуговування систем живлення із застосовуванням промивальних спецрідин, що поставляються в Запорізький регіон НПП «Прокуб» (автоцентр «Суперіор»). Пристосування впроваджено на СТО для періодичного технічного обслуговування інжекторних систем живлення двигунів внутрішнього згоряння і підвищує надійність роботи систем живлення, а також забезпечує підвищення тягово-швидкісних, економічних і екологічних властивостей автомобілів;
 • пристосування для діагностики систем живлення карбюраторних двигунів розроблене і виготовлене студентами гр. АМ-123 Ревкою А.А. та Соколовим С.В., знижує трудомісткість і підвищує якість виконання контрольних і регулювальних робіт елементів карбюраторних систем живлення двигунів внутрішнього згоряння;
 • пристосування для діагностики електробензонасосів двигунів внутрішнього згоряння, розроблене і виготовлене студентом гр. АМ-126 Зозулею Ю.А., знижує трудомісткість і підвищує якість виконання контрольних і регулювальних робіт електробензонасосів для двигунів внутрішнього згоряння, рекомендовано для використання на СТО, що спеціалізуються по ремонту систем живлення легкових автомобілів.

Під керівництвом спеціалістів ВАТ «Мотор Січ» студенти групи Т-118 Письмиченко Є.О., Псьол М.А., Чепель О.Ю. та Новиков М.С. розробили проекти малогабаритного трактора тягового класу 0,3т. та вантажного автомобіля особливо малого класу у складі уніфікованого сімейства тягово-транспортних засобів виробництва ВАТ «Мотор Січ». Проекти виконано на базі серійних агрегатів, що спрощує вирішення питань їх впровадження у виробництво.

Під керівництвом доцентів Дударенко О.В. та Слюсарова О.С. студенти групи Т-119 Бондаренко О.В., Жерелін С.В., Маліночка С.А., Кузнецов Я.А., Лисиченко В.Г., Долгополов Д.В. розробили альтернативні варіанти перспективного легкового автомобіля малого класу для виробництва ЗАТ «ЗАЗ» з поліпшеними тягово-динамічними і ергономічними характеристиками.

Студенти групи Т-128 Лавров О.В. і Чернов О.В. та студ. гр. Т-119 Баштовий А.А. і Баштовий Б.А. розробили методики і технічні засоби для реєстрації робочих процесів автомобіля при тягово-динамічних та гальмівних випробовуваннях. Розроблений прилад для вимірювання натискного зусилля на педалі, а також запропонована методика і стенд для тарировки приладу впроваджені в навчальний процес на кафедрі автомобілів. В дипломних проектах студентів групи Т-129 Веропотвеляна П.М. та Балакірева Б.П. розроблялись методики і засоби діагностики технічного стану електронних датчиків систем керування двигунами та кондиціювання повітря автомобілів. Ці роботи виконані під керівництвом ст. викл. Борисенка Г.В. і мають практичне значення для впровадження у виробництво.

Під керівництвом ст. викл. Писаревського В.І. студ. гр. Тз-219 Лисенком С.П. розроблена установка для експериментального дослідження бічного відведення еластичної шини.

У магістерських роботах вирішувались актуальні питання дослідження впливу передаточних чисел коробки передач автомобіля особливо малого класу на паливну економічність (студ. гр. Т-118 Середюк С.І.) та тягово-швидкісні властивості (студ. гр. Т-118 Чуть А.М.), досліджувались можливості створення великовантажних причепів з частковим розвантаженням повітряною подушкою коліс (студ. гр. Т-118 Гецук О.Л.) та особливості вибору експлуатаційних характеристик таких причепів (студ. гр. Т-118 Омелюсік М.В.). Студ. гр. Т-128 Ніколаєв Є.М. розробив методику і стенд для контролю датчика масової витрати повітря системи керування паливоподачею двигуна. Роботи виконувались під керівництвом доцента Козирева В.Х. та ст. викл. Писаревского В.І. і Борисенка Г.В.

Студенти-магістри гр. Т-129 Донченко О.А., Сосик А.Ю. та студ. гр. Т-119 Страхов Д.В. під керівництвом доцентів Козирева В.Х. та Слюсарова О.С. проводили дослідження трибологічних характеристик фрикційних пар гальмівних механізмів та ефективності і порівняльного аналізу рушіїв транспортних засобів.

Характерно, що чимало студентів-автомобілістів захоплювалося науковими роботами із суспільних наук, міжнародного молодіжного руху, перемагали на різних конкурсах, у тому числі всесоюзних і республіканських. Лауреатами всесоюзних конкурсів стали студенти Микола Дєдков, Євген Карташов, Віктор Понеділко та інші. Цікаво, що Микола Дєдков і Віктор Понеділко захистили кандидатські дисертації з історії.

Наукові статті

2021

1. Нечаєва І. А., Костецька А. І. Використання гендерно орієнтованого підходу у бюджетному процесі громади.  Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2021. №9.  https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-9-7545

2. Корольков В. В., Ткачук О. Ю., Татоян В. В. Організація системи управління публічними закупівлями в об’єднаних територіальних громадах. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2380 (дата звернення: 02.01.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.37.

3. Корольков В. В., Соріна О. О., Тельчаров Е. А. Управління знаннями при реалізації стратегії інноваційного оновлення підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9529 (дата звернення: 02.01.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.71.

4. Гудзь П.В., Чукалін О. Внутрішній аудит та контроль як функція управління публічними фінансами. Гармонізація обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції. Колективна монографія. Запоріжжя: видавець ФОП Мокшанов В.В. 2021. 206 с.С.177-191.

5. Зінченко А.А. Порівняльний аналіз публічного управління Франції та України. с.211- 215. Механізми управління розвитком територій: зб. наукових праць у 2 ч. Ч. 1. Житомир: Поліський національний університет, 2021. 272 с. с.27-32

6. Марина Гудзь, Петро Гудзь, Карина Стуконог. The role of program Erasmus + in development in students of competencies soft skills. s. 185-194. Vzdelávanie a spoločnosť Medzinárodný nekonferenčný zborník. VI. Prešovská univerzita v Prešove, 2021. 451s. Publikácia bola vydaná elektronicky v Digitálnej knižnici UK PU: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova16  ISBN 978-80-555-2729-1

 

2020

1. Нечаєва І. А., Лавріненко В. О. Сучасний стан інвестування в економіку Запорізького регіону в контексті зміцнення його соціально-економічної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 152–158. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.152

2. Тесленок І. М., Соріна О. О., Мишакова В. О. Зв'язки з громадськістю як основний інструмент формування іміджу державної податкової служби. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 11. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1847 (дата звернення: 03.12.2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.32

3. Гудзь П.В., Лайкова К. Еволюція наукових поглядів просторового розвитку регіону. International Scientific Internet – Conference Organization and management in the serviices’sphere May 8, 2020. Berdyansk – Kyiv – Opole – Slovyansk.  The Academy of Management and Administration in Opole (Poland). 2020. 156 s.

4. Тесленок І. М., Соріна О. О., Коваль В. В. Розробка механізму стратегічного управління промисловим комплексом регіону. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 77–81. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.77. (Index Copernicus, Google Scholar)

2019

Пуліна Т. В., Тесленок І. М., Носов М. П. Проблеми та перспективи розвитку бізнес-інкубаторів в Україні як інноваційної організаційної структури. Ефективна економіка. 2019. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7471 (дата звернення: 10.03.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.5

2018

1.Гудзь П. В., Шадріна Є. С. Аналіз понятійно-категоріального апарату «публічного управління та адміністрування». Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління». 2018. № 3. С.51-59.

2.Тесленок, І.М. Пуліна, Т. В.,Нестеренко А. Г. Розробка стратегії енергоефективності Запорізької області. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. №11. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1331. DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.1

Тези наукових повідомлень

2021

1 Нечаєва І. А., Двояковський І.Ю. Диверсіфікація діяльності малого підприємства на ринку фотопослуг «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (12–13 жовтня 2021року) [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.304-306.

2 Костецька А. І., Нечаєва І.А. Дашборд як інструмент ухвалення управлінських рішень в умовах розвитку новоутворених громад.  Шевченківська весна 2021. Економіка. На шляху до сталого розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / за заг. ред. Л.А. Анісімової: Київ,Іінтерсервіс, 2021. – вип. ХІХ. 334 с., с. 154.

3 Соріна О. О., Чушкіна Ю. О. Складові механізму формування системи стратегічного управління підприємством. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : междунар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2021 р. : тези доп. Запоріжжя, 2021. С. 322-324 (українська, польска)

4 Соріна О. О., Доновський Д. В. Використання системного підходу в управлінні конкурентоспроможністю машинобудівного підприємства. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір междунар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2021 р. : тези доп. Запоріжжя, 2021. С. 319-322 (українська, польска)

5 Соріна О. О., Шугайло Д. Д. Класифікація стратегій розвитку підприємства. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимірмеждунар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2021р. : тези доп. Запоріжжя, 2021. С. 324-326 (українська, польска)

6 Гришіна Н. І., Соріна О. О. Створення системи забезпечення якості медичних послуг. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : междунар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2021 р. : тези доп. Запоріжжя, 2021. С. 317-319 (українська, польска)

7 Соріна О. О., Сапронова Ю. Ю. Оцінка трудового потенціалу медичної бюджетної установи. Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 19-23 квітня 2021 р.: [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С.225-227. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Назва з тит. екрана.

8 Соріна О. О., Чушкіна Ю. О. Дослідження підходів до класифікації конкурентних переваг підприємства. Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 19-23 квітня 2021 р.: [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 227-229. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана.

9 Шиловець І.О. Шведський досвід місцевого економічного розвитку для України, С. 1167-1171. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 13 жовтня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. – 1463 с.

10 Зінченко А.А. Порівняльний аналіз впровадження реформи децентралізації управління у Франції та Україні 798-802. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 13 жовтня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. – 1463 с.

11 Музолевська Б.Г. Особливості формування місцевих бюджетів в Україні та світі 356-360 Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 07 грудня 2021 року / за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва. Полтава : ПДАУ, 2021. 408 с.

12 Матюк А.В. Реалізація виконавчих функцій сільських рад в умовах адміністративно-територіальної реформи. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 07 грудня 2021 року / за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва. Полтава : ПДАУ, 2021. 408 с.

13 Клим Ю.В. Шляхи впровадження зарубіжних кращих практик місцевого самоврядування до вітчизняних громад. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 07 грудня 2021 року / за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва. Полтава : ПДАУ, 2021. 408 с.

14 Шиловець О.І. Цифровізація Василівської територіальної громади: очікування та реальність. 175-179. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 07 грудня 2021 року / за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва. Полтава : ПДАУ, 2021. 408 с.

15 Попова Ю.В. Управління розвитком територіальних громад: с.134-138. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 07 грудня 2021 року / за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва. Полтава : ПДАУ, 2021. 408 с..

16 Попович А.О. Публічне управління суспільним здоров’ям с.138-140. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 07 грудня 2021 року / за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва. Полтава : ПДАУ, 2021. 408 с.

2020

1.    Гудзь П.В., Бень В.В. Самоосвіта державних службовців як шлях підвищення їх кваліфікації С. 115 – 118. «Актуальні проблеми розвитку економіки, підприємництва та адміністрування в умовах трансформації економіки України»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, студентів та учнівської молоді присвячену 90-річчю Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» Харків (28-29 квітня 2020 року) – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2020. – 244 с.
2.    Бень В.В., Риженко О.М. Шляхи удосконалення системи оплати праці державних службовців С.200-202. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.
3.    Кутідзе Л.С., Бень В.В. Особливості організації управління персоналом на державній службі С. 256-258. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.
4.    Нечаєва І.А., Бень В.В. Етичність інвестування, як фактор конкурентної переваги фінансової компанії С. 99-101. Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Харків, 19–20 листопада 2020 р. / Харківський національний університет міського господарства імені О. М.Бекетова, Рада молодих вчених при МОН України, Одеський національний економічний університет, НТУ «Дніпровська політехніка» [та ін.] – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020 – 457 с.
5.    Гудзь П.В., Бень В.В. SMART-спеціалізація як обов’язковий елемент стратегічного планування регіонального розвитку С.11-13. Пріоритетні шляхи розвитку науки та освіти (частина І): матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 29-30 листопада 2020 року. – Львів : Львівський науковий форум, 2020. – 60 с.
6.    Нечаєва І. А., Лавріненко В. О. Інвестування: сутність, цілі, види, напрямки. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С.223 -225. https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-FEU.pdf
7.    Гудзь П.В., Кравченко К.Г. Формування і розвиток от як індикатор децентралізації влади. Матер. IV Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Перспективи розвитку територій: теорія і практика» 19-20 листопада 2020 р. м. Харків, Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020, с. 134-138. – 0,2 др .ар.  
8.    Гудзь П.В., Кравченко К.Г.  Посадові особи в ОТГ: функції та повноваження. Тиждень науки-2020. 0,15 др .ар.  
9.    Тесленок І. М., Мишакова В. О Професійна етика державного службовця як фактор іміджу державного органу. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск. (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-265-5. – С. 183–185.
10.    Тесленок І. М., Мишакова В. О. Роль професійної поведінки державного службовця при формуванні зовнішнього іміджу владної структури регіонального рівня. Наука, технології, інновації: світові тенденції та регіональний : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25–26 вересня 2020 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2020. – С.66–68.
11.    Гудзь П.В., Довга О.І. Реалізація проекту електронної бібліотеки територіальної громади як чинник соціально-культурного розвитку V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених, аспірантів і студентів  «Тенденції і прогнози розвитку світової економіки в умовах загострення глобальних ризиків» 30 листопада 2020 року., 0,25 др. арк. ФЕУ-517.
12.    Гудзь П.В., Мішакова В. Регіональні особливості формування іміджу державної податкової служби. с.216-218 Відкриті еволюціонуючі системи: матер.  V Міжнар. наук.-практ. конф. (19 - 21 травня 2020 р.). К.:ТНУ  імені В. І. Вернадського. 2020. 314 с. 0,1 др. арк.

13. Соріна О.О., Доновський Д.В. Формування іміджу сучасного підприємства. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 264-266

2019

1. Нечаєва І.А., Бень В.В. Формування та ефективне використання трудового потенціалу підприємства: фактори впливу С. 232-234. Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019.
2. Нечаєва І. А., Циба О. М. Особливості фінансування комунальних підприємств (установ, організацій). Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. С.152-154.
3. Нечаєва І. А., Кузьміна Д. А. Система соціального страхування: сутність, принципи організації, види та моделі (світова практика та особливості вітчизняної системи) // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2019. Pp. 630-636. URL: http://sci-conf.com.ua.
4. Тесленок І.М. Шляхи підвищення ефективності управління проектами в бізнес-інкубаторі на регіональному рівні / І.М. Тесленок, М.П. Носов // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали II Міжнародної науково–практичної конференції Запоріжжя (17-18 жовтня 2019 року) [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – С. 338-340.
5. Тесленок І.М. Управління розвитком проекту бізнес-інкубатору / І.М. Тесленок, М.П. Носов // Тиждень науки – 2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково–практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 184-186.
6. Гудзь М.В., Овчаренко С.В. Новітні форми розвитку економіки регіону с.233-235. Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика”: матер. VІІ Міжнародна заочна науково-практична конференція, 29 листопада 2019 р., м. Запоріжжя. Запоріжжя: КПУ, 2019.

7. Гудзь П.В., Калініна Н. В. Адміністрування закладами культури в регіоні С.302-304. «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (17–18 жовтня 2019року) [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019.

8. Соріна О.О., Біденко І.П. Еволюція поглядів на корпоративну культуру. Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. С. 201-203

9. Соріна О.О., Аболімова О.О. Проблеми розвитку проектного менеджменту в Україні Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. С. 203-205

10. Соріна О.О., Мєльніков О.В. Резерви підвищення ефективності діяльності підприємства Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. С.205-207

11. Соріна О.О., Аболімова О.О. Роль академічних бізнес-інкубаторів в інклюзивному розвитку регіону. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 16–17 жовтня 2019р. Запоріжжя С. 330– 332

12. Соріна О.О., Біденко І.П. Корпоративна культура як елемент управління організацією. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 16–17 жовтня 2019 р. Запоріжжя С.333– 335

13. Соріна О.О, Мєльніков О.В. Сучасні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 16–17 жовтня 2019 р. Запоріжжя С.335– 338

2018

1.    Gudz P., Ben V. Ratio between competence and responsibility of the employees from the Department of education and science in ZRSA C. 9-11. «Сучасна економічна наука: теорія і практика»: матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю Полтава (14 листопада 2018 року) – Полтава : ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка, 2018. 190 с.
2.    Гудзь П В., Блохін С. В. Вдосконалення публічного управління та адміністрування в об’єднаних територіальних громадах Запорізької області. С.367-370. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір: матер. міжнарод.наук.-практ. конф. 4-5 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя. [Електронний ресурс] / Редкол.: Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см.
3.    Гудзь П.В., Костецька А.І. Побудова ефективних комунікацій «керівник-підлеглий» в контексті менеджменту безпеки С.49-52. Теорія та практика менеджменту безпеки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (16 травня 2018 р.) / Відп. ред. проф. Л. М. Черчик. – Луцьк, 2018. – 160с.
4.    Гудзь П.В., Стуконог К. В. Принципи взаємовідносин органів місцевого самоврядування і органів державної виконавчої влади С.262-264.Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 19 червня 2018 р. / за заг. ред. С.М. Приліпка, О.І. Васильєвої, Н.В. Васильєвої, І.М. Грищенко. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2018. – 326 с.

5 Соріна О.О., Нестеренко А. Г. Підвищення управління якістю підготовки  кадрів в сфері публічного адміністрування. Тиждень  науки.  Тези  доповідей  науково-практичної  конференції. Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя: ЗНТУ, 2018.1 електрон. опт. диск(DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. С. 1331–1333

6 Соріна О.О., Магарламова Н. В. Впровадження системи управління якістю  освітньої діяльності / О.О. Соріна, Н.В. Магарламова // Тиждень  науки.  Тези  доповідей  науково-практичної  конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. 1 електрон. опт. диск(DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. С.1342–1344

Активну участь приймають здобувачі вищої освіти  у щорічній науково-практичній конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів «Тиждень науки»:

 

Збірка «Тиждень науки-2021. Факультет економіки та управління»;

Збірка «Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління»;

Збірка «Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління»;

Збірка «Тиждень науки-2018»;

Збірка «Тиждень науки-2017».

Під керівництвом викладачів кафедри здобувачі вищої освіти приймають участь у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах.
Високий рівень підготовки здобувачів вищої освіти кафедри підтверджений нагородами, подяками та призовими місцями за участь у

конкурсах та олімпіадах:

- Кабак Марія гр. ФЕУ-512м (науковий керівник доц. Нечаєва І.А.) – І місце в Обласному конкурсі для обдарованої молоді у галузі науки 2017 р.

- Коляда Катерина, гр.ФЕУ-513м (науковий керівник доц. Нечаєва І.А.) – ІІІ місце в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент організацій», 2018 р.;

- Коваль Дмитро, гр.ФЕУ-514м (науковий керівник ст. викл. Соріна О.О.) – Диплом YI ступеня за перемогу у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування» у 2018/2019 н.р.

- Стуконог Каріна студ. гр.ФЕУ-510м (Науковий керівник д.е.н. проф. Шмиголь Н.М.) – Диплом ІІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління у сфері економічної конкуренції» у 2021 р.

 

- Рощина Дар’я, студ.гр.ФЕУ-519м (Науковий керівник к.е.н. доц. Нечаєва І.А. – Диплом ІІІ ступеня ІІ туру Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент бізнес-структур» у 2021 р.

    

У вузівському конкурсі на кращу наукову студентську роботу представлені кращі студентські наукові роботи:

- 2018/2019 н. р. 

1) Оболадзе Альона Нугзарівна, ФЕУ-515, науковий керівник доц. Нечаєва І.А. Тема: «Формування методу оцінки репутації території»;
2) Подакова Ганна Юріївна, ФЕУ-515, науковий керівник доц. Нечаєва І.А. Тема: «Особливості оцінки конкурентної позиції закладів вищої освіти».
Обидві роботи вийшли до 2 туру вузівського конкурсу на кращу студентську наукову роботу;

-    2019/2020 н. р.  

1.    Дончик Дар’я Ігорівна, ФЕУ-516, науковий керівник доц. Нечаєва І.А. Тема: «Нестандартне використання управлінських методів та інструментів в антикризовому управлінні»;
2. Костецька Анастасія Іванівна, ФЕУ-516, науковий керівник доц. Нечаєва І. А. Тема: «Особливості використання в антикризовому менеджменті превентивних методів діагностики з метою вибору об’єкта інвестування».
3. Носов Микита Павлович, ФЕУ-318 м, науковий керівник доц. Тесленок І. М. Тема наукової роботи: «Розробка проекту «Туристичне бюро» на базі бізнес-інкубатору».
4. Сіленко Олена Едуардівна, ФЕУ-518 м, науковий керівник проф. Пуліна Т. В. Тема: Управління інноваційною діяльністю науково-виробничого підприємства.
До 2 туру вузівського конкурсу на кращу студентську наукову роботу вийшли Дончик Д. І. та Костецька А. І.

- 2020/2021 н. р.

У вузівському турі Всеукраїнського конкурсі на кращу наукову студентську роботу представлені кращі студентські наукові роботи: 

 1. Змикало Олександра С., ФЕУ-518, науковий керівник доц. Нечаєва І. А. Тема: Досвід та рекомендації виведення підприємства автомобілебудування з кризи.

Керівник к.е.н. доц. Нечаєва І.А.

 1. Подакова Ганна Юріївна, ФЕУ-519м, науковий керівник доц. Нечаєва І.А. Тема: Використання концепції wellbeing з метою підвищення продуктивності праці в умовах кризи, спричиненій пандемією.

Керівник к.е.н. доц. Нечаєва І.А.

Обидві роботи рекомендовані до 2 туру всеукраїнського вузівського конкурсу на кращу студентську наукову роботу

- 2021/2022 н.р.

1. Костецька Анастасія, ФЕУ-310м, науковий керівник доц. Нечаєва І.А. Тема: Управління розвитком ОТГ у умовах децентралізації. Робота  рекомендована до 2 туру всеукраїнського вузівського конкурсу на кращу студентську наукову роботу.

Також, здобувачі вищої освіти під керівництвом викладачів кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських конференціях:

1. Кутідзе Л. С. Єськов К. О. Впровадження нових принципів планування регіонального розвитку у контексті євроінтеграції україни.  Сучасний рух науки: тези доп. VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 квітня 2019 р.  Дніпро, 2019. С.619-624

2. Пуліна Т.В., Воробець М.В. Економічна діагностика металургійного підприємства. «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (17–18 жовтня 2019року). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. С. 319 – 320.

3. Пуліна Т.В., Голованова Г.С. Планування розвитку регіону на засадах smart-спеціалізації. «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (17–18 жовтня 2019року). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. С. 320 – 323.

4. Пуліна Т.В., Жукова С. Е. Управління якістю продукції науково-виробничого підприємства. «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (17–18 жовтня 2019року). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. С.  324-327.

5. Тесленок І.М. Широколобов Є.В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства та її місце в стратегічному управлінні машинобудівного підприємства. Економіка і управління в умовах глобалізації: матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15 травня 2019 р.) Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. С. 344–348.

6. Нечаєва І. А.,  Циба О. М. Особливості фінансування комунальних підприємств (установ, організацій). Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. 240 с. С.152-154.

7. Нечаєва І. А., Дончик Д. І. Особливості аналізу діяльності підприємства в умовах обмеженої інформації в антикризовому управлінні // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 652-656. URL: http://sci-conf.com.ua.

8. Нечаєва І. А., Костецька А. І. Особливості використання в антикризовому менеджменті превентивних методів діагностики з метою вибору об’єкту інвестування // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 657-661. URL: http://sci-conf.com.ua.

Набувати практичного досвіду здобувачам вищої освіти кафедри допомагає участь у професійних конкурсах, зокрема:

- участь в конкурсі з інвестиційного аналізу  CFA Institute Research Challenge-2017 – Амелькіна А. (гр. ФЕУ-514), Єськов К. (гр. ФЕУ-514), Біденко І. (гр. ФЕУ-524), Коляда К. (гр. ФЕУ-513м), Дьордій Є. (гр. ФЕУ-513м);

- отримано грант за проектом «Освіта+Бізнес=Успіх» в Конкурсі соціальних проектів «Ми – це місто» (соціальні програми «Запоріжсталь») –Єськов К., гр. ФЕУ-514м, Заїка В. В гр. ФЕУ -516 (науковий керівник доц. Нечаєва І.А.);

- участь у інженерних змаганнях EBEC Zaporizhzhya /«BEST» (за напрямом «Економічні проекти»).

- конкурс стартапів “Young business generation” - Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області».

Стартом для подальшої кар’єри та можливість відкрити власний бізнес став для багатьох «Бізнес-інкубатор НУ «Запорізька політехніка». Учасниками та випускниками бізнес-інкубатору «Бізнес-інкубатор НУ «Запорізька політехніка» у 2019-2020 рр. стали здобувачі вищої освіти кафедри:
- Оболадзе Альона Нугзарівна – проект «Мій рідний край»;
- Голованова Анна Сергіївна – проект «Мій рідний край»;
- Носов Микита Павлович – проект «Мій рідний край»;
- Жукова Світлана Едуардівна – проект «Мій рідний край»;
- Єськов Кирило Олегович – проект «Company Finance Controlling (CFC)»;
- Заїка Валерія Владиславівна – проект «Company Finance Controlling (CFC)»;
- Мірошниченко Валерій Олександрович – проект «Company Finance Controlling (CFC)»;
- Коваль Дмитро Сергійович – проект «Company Finance Controlling (CFC)»;
- Лавриненко Вадим Олексійович – проект «Sandbox» та інші.

Здобувачі вищої освіти мають можливість підвищити свій професійний рівень шляхом стажування як в Україні, так і за кордоном:
Подакова Ганна гр. ФЕУ-519м з 15.09.19 - 15.10.19 р. проходила стажування по програмі ERASMUS у Німеччині м.Франкфурт, маркетингова компанія - TIGER MARKETING Group GmbH.

Здобувачі вищої освіти спеціальностей кафедри менеджменту отримують додаткові знання та компетенції, як слухачі навчальних курсів, що рекомендовані викладачами кафедри:

- через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus студенти гр. ФЕУ-310

1) курс «Складання прогнозу місцевого бюджету: теорія і практичні аспекти»наданий проєктом «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів» 

2) курс «Ефективна взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськістю»

3) курс «Дослідження корупції: Як це працює?», тощо.

- через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus студ. гр.ФЕУ-310м Костецька Анастасія успішно закінчила курс «Смарт-громада: управління на основі даних», наданий експертами проєкту «Е-рішення для громад».

Студенти кафедри беруть активну участь у різноманітних науково-виховних заходах:

1.    Організація  та проведення зустрічей студентів з представниками бізнесу, участь у круглих столах з представниками містообразуючих підприємств. Круглий стіл «Обґрунтування розробки і впровадження структурних трансформацій в економіці регіону в умовах реформи державного управління».

2.    Участь у виставках є засобом демонстрації досягнень студентів і викладачів кафедри та залучення нових партнерів до співпраці, кафедра регулярно співпрацює з «Торгово-промисловою палатою» Запорізької області.

3.    Участь у програми обміну студентів від організації BEST (Board of European Students of Technology.

4.    Співпраця з Запорізьким обласним центром патріотичного виховання молоді, Запорізького обласного центру молоді.

5.    Співпраця з туристичним інформаційним центром Управління Туризму Запорізької міської ради.

Науково-дослідницька робота студентів в позанавчальний час виступає продовженням навчально-дослідницької і є ефективним засобом об'єктивного вияву обдарованої студентської молоді, реалізації її творчих здібностей, стимулювання потреби у творчому оволодінні знаннями, активізації навчально-пізнавальної діяльності.
Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.
Науковий гурток – організаційне утворення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів факультету, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

Курсові, дипломні і магістерські роботи є видом науково-дослідної роботи, який потребує від студентів уміння сформулювати тему, обрати методику дослідження, організувати і провести його, здійснити якісний і кількісний аналіз отриманих результатів, аргументувати свої висновки, оформити результати дослідження. На кафедрі захищаються курсові та дипломні роботи і проекти, що пов’язані з науковою роботою кафедри та реальними завданнями підприємств Запоріжжя, де вони впроваджуються.
Важливу роль у роботі з науково обдарованою студентською молоддю відіграє система заохочень. З метою розвитку студентської наукової творчості в університеті розвинуто систему стимулювання. Зокрема на кафедрі встановлено наступні форми заохочення студентів спеціальності, які займаються науково-дослідною роботою:

- отримання додаткових балів до рейтингу студентів, що враховуються оцінюванні знань студентів з дисциплін, до яких належать наукові здобутки;

- рекомендація до вступу в аспірантуру;

- нагорода дипломами університету;

- подяка із занесенням в індивідуальний план студента.

Варто відзначити такі роботи:

- Калініна Н.В., гр. ФЕУз-318м  Адміністрування районною радою публічного управління сервісними послугами закладам культури : теорія та практика , 2019 рік. Науковий керівник: проф. Гудзь П.В.

- Овчаренко С.В., гр. ФЕУз-318м Удосконалення адміністрування районною владою закладів освіти , 2019 рік. Науковий керівник проф. Гудзь П.В.

На рівні університету за підсумками участі у Всеукраїнських олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах на кращу студентську наукову роботу, університетських заходах науково-дослідної роботи студентів переможці заохочуються грамотами, дипломами та грошовими преміями.
Кращі студенти мають постійну і відчутну мотивацію щодо відмінного навчання, творчих наукових пошуків, досягнення високих пізнавальних результатів, які виходять за межі середнього студентського стандарту.

Залучення студентів до різноманітних форм науково-дослідної роботи дозволяє готувати не тільки високоякісних фахівців, але й створювати умови для подальшого залучення випускників кафедри до науково-педагогічної роботи в університеті.

 


 

Сторінки