Ви є тут

Головна

Учбовий процес також забезпечують завідувачі лабораторіями Ковбаса Володимир Григорович та Петрашов Олександр Сергійович, 3 учбових майстра та 3 лаборанти. Завдяки учбово-допоміжному персоналу кафедра підтримує у належному стані обладнання, проводить зі студентами першу технологічну практику, під час якої студенти набувають навичок в процесах ливарного виробництва, обробки металів тиском, зварювання, виготовлення деталей на металорізальних верстатах. Традиційно так склалося, що майстри виробничого навчання Ф.В. Гаврил-Оглу, В.М. Томілін, М.П. Родіонов, Ю.І. Сморкалов, В.Т. Сапожніков, Н.В. Широкобокова, крім навчального процесу, приймають участь у науково-дослідних роботах (виготовлення зразків, проведення випробувань, металографічний аналіз та ін.), чим допомагають кафедрі у виконанні госпдоговірних та держбюджетних робіт та у підготовці науково-педагогічних кадрів. Слід також відзначити, що оформлення методичних розробок, наукових звітів, підручників, монографій та дисертацій було б неможливим без "секретаріату" кафедри – лаборанта С.В. Кирилахи, яка майже весь свій час проводить за комп'ютером.