Ви є тут

Головна

Впродовж останніх 7 років (з 2004 р.) на кафедрі використовується диференційований підхід у викладанні іноземних мов студентам. Всі студенти технічних спеціальностей вивчають іноземну мову за загальноукраїнською програмою для технічних вузів, складають іспит, на основі якого відбирають 20% студентів з високим рівнем знань. Після вивчення мови впродовж трьох семестрів знову проводиться відбір кращих, який дорівнює 5% від початкового набору. Ці студенти вільно володіють іноземною мовою, захищають курсові та дипломні роботи на іноземній мові, виконують переклади науково-технічної літератури для фахових кафедр. За результатами підсумкового кваліфікаційного іспиту їм присвоюється кваліфікація «Перекладач технічної літератури» і видається відповідний сертифікат. Така форма навчання дає можливість поряд з загально мовною підготовкою надавати елітну мовну підготовку. Прикладом такої елітної мовної фахової підготовки є викладання англійською мовою всього комплексу дисциплін в групах електротехнічних напрямків. Випускники цих груп мають можливість працевлаштуватись в зовнішньо торговельних департаментах провідних підприємств міста та області, а також закордоном.

Викладачі кафедри викладають іноземну мову за спеціальними програмами «Професійне спілкування», «Бізнес курс», «Ділова іноземна мова» для магістрів і спеціалістів.