Ви є тут

Головна

На кафедрі «Охорони праці та навколишнього середовища» існує 6 лабораторій, які призначенні для проведення лабораторних та практичних робіт, що викладаються на кафедрі.

Аудиторія 23 – лабораторія «Охорони праці»

Аудиторія 22 – лабораторія «Безпеки життєдіяльності»

Аудиторія 48, 49, 50, 51 – лабораторія «Цивільного захисту»

Оснащення ауд. 22

Назва лабораторної роботи

Обладнання

1

Надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках.

- шини Крамера;

- джгут медичний;

- аптечка медична транспортних засобів 1;

- тонометр автоматичний  Mikrolife BP-2В10

2

Надання першої долікарської допомоги потерпілому від ураження електричним струмом.

- тренажер для штучного дихання;

- модель «штучне дихання»

3

Дослідження опору тіла людини електричному струму.

Стенд для вимірювання опору тіла людини електричному струму:

- мегаметр М-503;

- прилад для вимірювання опору тіла людини

4

Оцінка психологічних якостей особистості, що впливають на безпеку діяльності людини.

ПК «Рома» з відповідним програмним забезпеченням

5

Прилади радіаційної та хімічної розвідки.

- військовий прилад хімічної розвідки;

- радіометр ДП-5Б;

- радіометр ДП-24;

- дозиметр карманий прямопо-казуючий ИД-1;

- макет-схема рентгенометра ДП-5

6

Вивчення первинних засобів пожежогасіння – вогнегасників.

- модель вогнегасника хімічно-пінного ВХП-10;

- модель вогнегасника повітряно-пінного ВПП-10;

- модель вогнегасника вугле-кислотного ВВ-5;

- модель вогнегасника поро-шкового ВПС-5.

Оснащення ауд. 23

Назва лабораторної роботи

Обладнання

1

Дослідження використання захисного заземлення

Універсальний лабораторний стенд для:

- вимірювання опору ізоляції;

- дослідження безпеки в 3-х фазних мережах;

- для іспитів заземлюючих пристроїв;

- для дослідження захисного заземлення та занулення;

- для виміру опору тіла людини.

2

Нормалізація параметрів шуму і дослідження звукоізолюючої спроможності огороджувальних конструкцій (екранів).

Стенд для дослідження параметрів шуму:

- генератор сигналів низькочастотний ГЗ-104;

- шумомір Ш-71;

- камера шумопоглинаюча

3

Дослідження штучного освітлення робочих місць в приміщенні.

- лабораторний стенд для вимірювання штучного освітлення по точковому методу;

- люксметр Ю-16;

- моделі світильників

4

Дослідження природної освітленості виробничих приміщень.

- люксметр Ю-116;

5

Дослідження виробничих вібрацій та методи боротьби з ними.

- лабораторний стенд для вимірювання загальної та локальної вібрацій;

- віброметр ВПУ-1;

- стенд для вимірювання дисбалансу в системах, де є обертаючийся елемент;

- вимірювач шуму та вібрації 003 М12

6

Дослідження запиленості повітряного середовища у виробничих приміщеннях.

- установка для відтворювання запиленості повітря (аспіратор);

- апарат для проб повітря МОД-822.

-аналітичні важелі АДВ-200.

- барометр МД-49-2.

- психрометр Августа.

7

Дослідження метеорологічних умов на робочих місцях

Стенд для дослідження метеорологічних параметрів повітряного середовища:

-аспіраційний психрометр Асмана;

- чашковий анемометр;

- барометр МД-49-2;

- психрометр Августа