Ви є тут

Головна

Перелік  навчально-методичних  документів  кафедри філософії.

Робочі  програми

Програми та Робочі програми з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою, - відповідно до вимог вищої школи, - складаються та оновлюються щорічно.

Методичні  вказівки

Навчально-методичні матеріали та Методичні вказівки з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою, - відповідно до вимог вищої школи - за необхідністю, але не рідше за раз на чотири роки.
 

Файл: