Ви є тут

Головна

2019 рік

 • Турпак, С.М. Підвищення ефективності роботи пунктів навантаження металопродукції раціональним використанням мостових кранів / С.М. Турпак, Л.О. Васильєва, О.О. Падченко, Г.О. Лебідь // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. - Дніпро, 2019. - № 6 (84). - С. 130-141 https://doi.org/10.15802/stp2019/195757.

2018 рік

 • Турпак С.М. Дослідження мікрологістичної системи відвантаження готової продукції металургійного підприємства / С.М. Турпак, Л.О. Васильєва, О.О. Падченко, Г.О. Лебідь // Вчені записки таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія : Технічні науки. К.: 2018. Том 29 (68). № 4. Ч. 2. С. 156-162 http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntuts_2018_29%2868%29_4%282%29__30.

2017 рік

 • Турпак С.М. Оптимізація графіків внутрішніх залізничних перевезень металургійного підприємства  / С. М. Турпак, Л. О. Васильєва, Г. О. Лебідь, О. О. Падченко, Ю. Т. Сидоренко  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

2012 рік

 • Турпак С. М Визначення головних експлуатаційних показників використання вагонів для перевезення гарячого агломерату [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, О. О. Віговська, Л. О. Васильєва, Г. О. Лебідь // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – №6 (1). – С.150-154.

2011 рік

 • Турпак, С.М. Підвищення ефективності технології взаємодії міського та приміського залізничного пасажирського транспорту / С.М.Турпак, Г.О.Лебідь, О.О.Падченко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – №1, 2011. – С.13-15.

2010 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Микрологистическая система управления процессами межцеховых перевозок на машиностроительных заводах. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.О. Лебедь //   Вісник Східноукраїнського університету ім.. Володимира Даля/науковий журнал. №10 (152). Ч 1.2010.- с. 13-16.

2008 рік

 • Бабушкін Г.Ф. Управління транспортно-виробничими процесами виготовлення автомобілів на ЗАТ «ЗАЗ» на основі логістики. [Текст] / Г.Ф. Бабушкін, В.Х. Козирев, Г.О. Лебідь //   Вісник Східнослав’янського університету ім.. Володимира Даля. №7 (125). Луганськ, 2008. – С.110-111. 

2007 рік

 • Бабушкін Г.Ф. Формализация микрологистических систем управления заводскими перевозками / Г.Ф. Бабушкін, А.М. Каплуновська, Л.О.Васильєва,  Г.О. Лебідь // Логистика. Проблемы и решение. Международный нормо-практический журнал. - 2007. - №4 – (11). С.84 – 89.

2006 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Оперативное прогнозирование основных показателей технологического процесса производства «Авто-ВАЗ» на Запоржском автозаводе. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, В.Ф. Козырев, А.А. Лебедь//   Збірник наукових праць Національного гірничного університету №24. Дніпропетровськ: НГУ – 2006. – С.122-125.

2005 рік

 • Бабушкін Г.Ф. Впровадження повністю комбінованої транспортно-виробничої логістичної системи. [Текст] / Г.Ф. Бабушкін, Г.О. Лебідь, О.Д. Омельченко // Східно-Європейський журнал. Харків. – 2005 - №1/2 (13) – С.33-36.
 • Бабушкин Г.Ф. Совершенствование системы доставки мелких партий грузов заводским автомобильным транспортом. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.А. Лебедь // Збірник наукових праць Національного гірничного університету №21. Дніпропетровськ: НГУ – 2005. – С.100-107.

2004 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Маркетинг логистического транспортного обслуживания производственных цехов. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.А. Лебедь // Автомобильный транспорт. Сб.научн. трудов ХНАДУ. Вып.14. Харьков, 2004. – С.25-26.
 • Бабушкін Г.Ф. Підвищення ефективності управління транспортно-виробничими логістичними системами. [Текст] / Г.Ф. Бабушкін, Г.О. Лебідь, О.Д. Омельченко. // Східно-Європейський журнал передових технологій. Харків. – 2004. - №4 (10) ISSN 1729-3744 – C.146-149.  
 • Бабушкін Г.Ф. Ступені та рівні комплексної механізації й автоматизації навантажувально-розвантажувальних робіт у транспортно-виробничих системах. Нові матріали і технології в металургії та машинобудуванні. [Текст] / Г.Ф. Бабушкін, Г.О. Лебідь, О.Д. Омельченко // Науковий журнал. Запоріжжя, ЗНТУ. – 2004 - №2 – С.120-122.

2002 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Проблемы повышения эффективности оперативного управления транспортно-производительными системами промышленных преприятий. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, И.Д. Булавченко, А.А. Лебедь, В.В. Чередниченко // Наук. журн. «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні»: ЗНТУ – 2002 - №1. – С.103-106.