Ви є тут

Головна

Збереження життя і працездатності людини на виробництві визначено законом України «Про охорону праці» як пріоритет по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємства. Тому одним із основних принципів державної політики в галузі охорони праці є безперервне навчання працівників підприємств, організацій, установ усіх форм власності з питань охорони праці. Зусилля кафедри «Охорони праці і навколишнього середовища» налаштовані на навчання студентів з навчальних дисциплін, зазначених у Типовому Положенні про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого Державним комітетом України з нагляду за охороною праці (НПАОП 0.00-4.12-05).

Діяльність кафедри почалася з Рішення Уряду СРСР і ВЦРПС  1966 року про започаткування викладання  дисципліни «Охорона праці» у вищій школі.

В цей період викладання дисципліни започатковано на кафедрі «Металознавства та термічної обробки», де була створена лабораторія охорони праці.

Одними з перших викладачів з охорони праці були доцент Лящінский Б.І., асистенти Потуремець А.А. та Бондаренко А.Л.

До розбудови лабораторії та викладання дисципліни були залучені викладачі Тищенко В.Д., Дуднік Г.І., Хомоза В.А., Порохненко В.П., Савчук О.М. Колективом співробітників було виконан значний об’єм робіт з постановки дисципліни, а саме, підготовка лекційного курсу, створення лабораторної бази, тобто підбір необхідного обладнання, виготовлення спеціалізованих стендів та різноманітних засобів представлення навчальних матеріалів.  В 1967 році завершено роботи з організації лабораторії.

У 1994 році наказом Міносвіти України було створено самостійну кафедру «Охорона праці і навколишнього середовища». До складу кафедри було включено цикл Цивільної оборони, який мав нове спрямування – цивільний захист населення в надзвичайних ситуаціях.

Завідувачем кафедри був призначений кандидат технічних наук, доцент Дуднік Г.І. На кафедрі склався колектив однодумців, зусилля яких були спрямовані на створення умов ефективного навчання з нових дисциплін "Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист».

Значну роботу по створенню матеріалів крім засновників кафедри провели доцент Лавренко А.С. та Шмирко В.І., старші викладачі Коробко О.В., Писарський А.О.,  Курков О.Б., Журавель М.О., Денщиков О.Є., Ткаченко І.В., Коваленко О.В., Волошин Г.І.., старші лаборанти Сердюк В.О., Насадюк О.А.

Зусиллями співробітників кафедри під керівництвом завідувача кафедри Дудніка Г.І. були створені та відпрацьовані нові лабораторні роботи по електробезпеці, по оцінці психологічних властивостей людини, по наданню першої допомоги потерпілому від нещасних випадків, по дослідженню вентиляційної мережі та інші.

В ці ж роки розширюється лабораторна база, удосконалюється методичне оснащення, запроваджується машинне опитування студентів, що дає змогу на кожній лабораторній роботі опитувати усіх студентів і підняти якість навчання.

Кафедра завжди намагалась підтримувати зв’язок з фахівцями, які працювали на різних підприємствах та інших кафедрах. Так, до складу кафедри влилися доценти Нестеров О.В., Лазуткін М.І. та асистенти Якімцов Ю.В. і Журавель С.М., а посади асистентів за сумісництвом посіли асистенти Бондаренко Л.О. та Рубан В.Т., практикуючий лікар вищої категорії Михайлова Т.І.

З 2009 року завідуючою лабораторії кафедри ОПіНС працює Троян Ю.І., яка є магістром психології і разом з основною роботою приймає участь у науковій діяльності кафедри та проводить практичні та лабораторні заняття як асистент за сумісництвом.

З лютого 2011 року кафедру очолив доцент Нестеров О.В.

У 2010 році до ЗНТУ надійшов спільний наказ Міністерства освіти та науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21 жовтня 2010 р. № 969/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України».

На кафедрі ОПіНС прийняті до виконання типові навчальні програми з нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці», «Охорона праці в галузі» та «Цивільний захист».

Суттю наказу було отримання студентами глибоких знань з питань охорони праці в прив’язці до виробництва, як складової частини всього виробничого комплексу. Реалізація вимог типових програм впроваджували шляхом поширення учбових занять, зокрема, крім лекційних та лабораторних курсів передбачалось проведення практичних занять, підготовка та захист розрахунково-графічних робіт. Також  було передбачено включення розділів з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях в дипломні проекти спеціалістів та магістрів усіх спеціальностей, передбачено участь викладачів кафедри у державних екзаменаційних та кваліфікаційних комісіях по захисту дипломних проектів бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Співробітники кафедри були закріплені за відповідними факультетами та підготували нові комплекти учбово-методичної документації.

Кафедра оновлюється з приходом молодих, енергійних випускників нашого університету Скуйбіда О.Л., Петрищев А.С., які підготували та захистили дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук; Журавель С.М. планується до вступу в аспірантуру кафедри «Приводу та автоматизації промислових установок»). Процес підвищення наукової кваліфікації подовжується. Так завідувач кафедри доцент Нестеров О.В. закінчив дослідження в рамках фундаментальної наукової держбюджетної теми та розпочав обробку отриманих матеріалів для захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. Доцент Петрищев А.С. планується до зарахування до докторантури в 2016 році.

Починаючи з 2015/16 навчального року, з метою оптимізації освітнього процесу згідно положення Закону України від 1 липня 2014 року №1556-VII «Про вищу освіту»,  наказів МОН України та згідно рішення Вченої ради, на кафедрі планується викладання двох об’єднаних дисциплін «Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці» та «Цивільний захист і охорона праці в галузі».