Ви є тут

Головна

Курс "Основи динаміки та міцності машин" є основою проектування і дослідження механізмів і машин різного призначення, однією з основних дисциплін, що забезпечують

спеціальну підготовку бакалаврів та магістрів. У ньому використовуються відомості, отримані при вивченні дисциплін «Теорія механізмів і машин», «Опір матеріалів» та ін.

 

Предмет дисципліни - теоретичні основи дослідження та синтезумеханічних систем і пристроїв з урахуванням їх динамічної поведінки.

Мета вивчення дисципліни - дати студенту знання, вміння і практичні навички, необхідні для подальшої його інженерної діяльності.

 

Завдання вивчення дисципліни

Основними завданнями курсу є: вивчення принципів динамічного аналізу і синтезу машин, методів дослідження усталеного руху та перехідних процесів.

 

Курс "Основи динаміки та міцності машин" передбачає вивчення методів і засобів дослідження динаміки і міцності машин та конструкцій.

Передбачається математичне та комп’ютерне моделювання поведінки технічних систем при статичних і динамічних навантаженнях, оцінка надійності та довговічності. Передбачається аналіз закономірностей динамічних процесів, напруженого стану і міцності машин методами механіки та математики.

 

Викладачі:

 

доц. Сочава Анатолій Іванович;

Лятуринський Василь Олександрович.