Ви є тут

Головна

2020 рік

 1. Герасименко, В.В. Реалізація сучасної термінальної системи доставки вантажів на прикладі компанії «Нова пошта» / В.В. Герасименко (Т-317), І.М. Райда // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 33-36 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 2. Герасименко, В.В. Роль транспортних терміналів в сучасному функціонуванні транспортної системи України / В.В. Герасименко (Т-317), І.М. Райда // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 11-14 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 3. Каплуновська, А.М. Сучасні системи доставки з використання провайдерів логистики (4PL і 5PL) / А.М. Каплуновська, Т.О. Шимко (Т-816) // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 36-39 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 4. Комягіна, О. Удосконалення документообороту при організації відправки готової продукції ПАТ «Запоріжсталь» / Комягіна О. (Т-819м), Ярова А. (Т-319м), Турпак С. М., Васильєва Л. О., // Тези доповідей учасників I Всеукраїнської науково-практичної конференції з транспортних технологій «Транспортні технології з погляду сучасної молоді». Відокремлений структурний підрозділ «Маріупольський політехнічний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет», 4 листопада 2020 р.
 5. Тарасенко, О. В. Ефективність впровадження служби інспекторів з паркування / О. В. Тарасенко, К.М. Чеботар (Т-316) // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 32-33 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 6. Трушевський, В.Е. Поліпшення безпеки дорожнього руху на регульованих перехрестях шляхом зміни параметрів перехідних інтервалів / В.Е. Трушевський, В.І. Ходан (Т-316), В.С. Кретов (Т-316) // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 90-92 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 7. Турпак, С. Дослідження ефективності управління вантажопотоками рідкого чавуну імітаційним моделюванням процесу доставки / С. Турпак, Ю. Завальна, С. Грицай, А. Пілікіна (Т-818м) // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій Міністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 34. К.: ДУІТ, 2019. С.230-241. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2019-34-2-6.
 8. Турпак, С.М. Дослідження процесів перевезень матеріалів на станцію південна ПАТ «Запоріжсталь» в умовах використання колійного розвитку ПАТ «Запоріжкокс» / С.М. Турпак, С.В. Грицай, Л.А. Веремеєнко, Г.Д. Суюнова (Т-819м) // Логістичне управління та безпека руху на транспорті: збірник наукових праць науково-практичної конф., 1-2 грудня 2020 р., м. Рубіжне (Луганська обл.) / відп. ред. Н.Б. Чернецька-Білецька. – Сєвєродонецьк: СНУ ім.В.Даля, 2020.
 9. Турпак, С.М. Підвищення ефективності взаємодії залізничного та водного транспорту визначенням раціональних розмірів руху / С.М. Турпак, Л.О. Васильєва, Т.В. Харченко, Л.А. Веремеєнко, В.В. Гришко (Т-814м) // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія : Технічні науки. - К., 2020. - Том 31 (70). - № 2. Ч. 2. С. 175-181.
 10. Турпак, С.М. Підвищення ефективності перевезень дрібнопартійної металопродукції споживачам шляхом концентрації вантажних робіт на зовнішніх металобазах / С.М. Турпак, О.О. Падченко, А.Є. Троян (Т-319м) // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПРОЦЕСАМИ» – Харків: ХНАДУ, 2020. – 300 с.
 11. Турпак, С.М. Скорочення простою вагонів під вивантаженням оперативним управлінням постачаннями / С.М. Турпак, О.О. Острогляд, Л.А. Веремеєнко, К.Д. Куртєва (Т-816) // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 67-69 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 12. Турпак, С.М. Скорочення тривалості вивантаження вагонів за рахунок коригування об’ємів надходження вантажів залежно від температурних умов / С.М. Турпак, О.О. Острогляд, Т.О. Шимко (Т-816), К.Б. Безкиш (Т-816) // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 63-65 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 13. Турпак, С.М. Удосконалення транспортної логістики шляхом планування зустрічних перевезень матеріалів для виробництва та продукції промпідприємства / С.М. Турпак, Г.О. Лебідь, Н.С. Родичкіна (Т-319м) // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПРОЦЕСАМИ» – Харків: ХНАДУ, 2020. – 300 с.