Ви є тут

Головна
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Дискретне перетворення Фур'є й вагові вікна" з дисципліни "Теорія радіотехнічних систем" для студентів спеціальності 7.090701 "Радіотехніка" усіх форм навчання [Електронний ресурс] [Текст] / Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій ; уклад. : Н. П. Чорнобородова, М. П. Чорнобородов. – Електронні дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 34 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Захист інформації в телекомунікаційних системах" для студентів напряму підготовки 6.050901 Інформаційні мережі зв'язку' всіх форм навчання [Електронний ресурс] [Текст] / Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій ; уклад. : В. П. Дмитренко, І. М. Сметанін. – Електронні дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 86 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Дискретне перетворення Фур'є й вагові вікна" з дисципліни "Теорія радіотехнічних систем" для студентів спеціальності 7.090701 "Радіотехніка" усіх форм навчання [Електронний ресурс] [Текст] / Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій ; уклад. : Н. П. Чорнобородова, М. П. Чорнобородов. – Електронні дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 34 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Фазокодоманіпульований сигнал" з дисципліни "Теорія і проектування систем РЛ та РН" для студентів спеціальності 7.090701, 8.090701 "Радіотехніка" усіх форм навчання [Електронний ресурс] [Текст] / Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій ; уклад.: Н. П. Чорнобородова, М. П. Чорнобородов. – Електронні дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 18 с.
 • Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Комп'ютерна електроніка" для студентів напряму підготовки 6.050102 "Комп'ютерна інженерія" заочної форм навчання [Електронний ресурс] [Текст] / Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій ; уклад. : В. П. Дмитренко, В. Г. Козодавов. – Електронні дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 46 с.
 • Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Захист інформації в телекомунікаційних системах " Ч.3. Асиметрична криптографія для студентів напряму підготовки 6.050903 "Телекомунікації" , всіх форм навчання [Текст]. Ч. 3 : Асиметрична криптографія / Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій ; уклад. : В. П. Дмитренко, Г. В. Мороз. – Електронні дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 34 с.
 • Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Пристрої надвисоких частот та антени" для студентів напряму підготовки 6.050901 "Радіотехніка" всіх форм навчання [Текст] / Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій ; уклад. : В. П. Дмитренко. – Електронні дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 42 с.
 • Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Комп'ютерна електроніка" для студентів напряму підготовки 6.050102 "Комп'ютерна інженерія" заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : В. П. Дмитренко, В. Г. Козодавов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 46 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Дискретне перетворення Фур'є й вагові вікна" з дисципліни "Теорія радіотехнічних систем" для студентів спеціальності 7.090701 "Радіотехніка" усіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Н. П. Чорнобородова, М. П. Чорнобородов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 34 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи автоматизації проектування радіоелектронної апаратури" для студентів з напряму підготовки 6.050901 "Радіотехніка" усіх форм навчання [Електронний ресурс]: Дослідження електроних схем за допомогою програми схемотехнічного моделювання Micro-Саp. Ч. 2 / уклад. : В. С. Кабак, С. С. Самойлик. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 74 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Цифрові пристрої та мікропроцесори " для студентів з напряму підготовки 6.050901 "Радіотехніка" всіх форм навчання [Електронний ресурс]: Програмовані логічні інтегральні схеми / уклад. : C. В. Морщавка, С. С. Самойлик. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 66 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи автоматизації проектування радіоелектронної апаратури" для студентів з напряму підготовки 6.050901 "Радіотехніка" усіх форм навчання [Електронний ресурс]: Дослідження електроних схем за допомогою програми схемотехнічного моделювання Micro-Саp. Ч. 2 / уклад. : В. С. Кабак, С. С. Самойлик. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 74 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Захист інформації в телекомунікаційних системах" для студентів напряму підготовки 6.050901 Інформаційні мережі зв'язку' всіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : В. П. Дмитренко, І. М. Сметанін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 86 с.
 • Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Обчислювальна техніка та мікропроцесори " для студентів спеціальності 6.050903 (телекомунікації) усіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : В. І. Мислєнков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 30 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теорія і проектування радіолокаційних систем" для студентів спеціальностей 7.05090101, 8.05090101 [Електронний ресурс]: Лабораторна робота. Виявлювач радіолокаційних сигналів зі стабілізацією рівня хибних тривог / уклад. : О. П. Залевський, Д. М. Піза. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 26 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи автоматизації проектування радіоелектронної апаратури" для студентів з напряму підготовки 6.050901 "Радіотехніка" усіх форм навчання [Електронний ресурс]= Дослідження електроних схем за допомогою програми схемотехнічного моделювання Micro-Саp. / уклад. : В. С. Кабак, С. С. Самойлик. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 70 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Функціональні пристрої в телекомунікаційних системах": для студентів спеціальності 6.092400 всіх форм навчання. Ч. I. / уклад. : В. С. Кабак, А. С. Сіренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 66 с. – 4 грн.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Пристрої підсилення сигналів": для студентів спеціальності 6.050901 всіх форм навчання / уклад.: В. С. Кабак., А. С. Сіренко, М. П. Чорнобородов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 62 с. – 11 грн.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Аналогові електронні пристрої": для студентів спеціальності 6.050901 всіх форм навчання. Ч. 1 / уклад. : В. С. Кабак, С. В. Морщавка, А. С. Сіренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 62 с. – 5 грн.
 • Методичні вказівки до контрольної роботи №1 з дисципліни "Теорія електричних кіл та сигналів": для студентів спеціальності 6.050903 "Телекомунікації" заочної форми навчання / уклад. : В. О. Костенко, Г. М. Романіченко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 22 с. – 2 грн.
 • Методичні вказівки до контрольної роботи №2 з дисципліни "Теорія електричних кіл та сигналів": для студентів спеціальності 6.050903 "Телекомунікації" заочної форми навчання / уклад. : В. О. Костенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 18 с. – 2 грн.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформаційні технології" розділ "Системи управління базами даних" для студентів спеціальностей 6.050903 "Інформаційні мережі зв'язку", 6.050901 "Радіотехніка" усіх форм навчання: СУБД / уклад. : А. М. Копильов, В. О. Костенко, Т. О. Паромова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 42 с. – 3 грн.
 • Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Пристрої підсилення сигналів": для студентів спеціальності 6.050901 всіх форм навчання. Ч. 1 / уклад. : В. С. Кабак., С. В. Морщавка, А. С. Сіренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 74 с. – 6 грн.
 • Методичні вказівки до лабораторної роботи "Прокладка оптичного кабелю" з дисципліни "Фізика оптичного зв'язку": для студентів спеціальності 6.050903 "Інформаійні мережі зв'язку" усіх форм навчання / укл.: О. В. Щекотихін, Н. Ю. Работа. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 14 с. – 1 грн.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Моделювання в техніці зв'язку": для студентів спеціальності 6.050903 "Інформаійні мережі зв'язку" усіх форм навчання / укл.: Копильов А. М., Н. Ю. Работа. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 54 c. – 4 грн.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електроживлення систем зв'язку": для студентів спеціальності 6.050903 "Телекомунікації" усіх форм навчання / уклад. : В. О. Костенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 66 с. – 5 грн.
 • Контрольна робота та методичні вказівки до неї з дисципліни "Захист інформації в телекомунікаційних системах": для студентів напряму підготовки 6.05093 "Телекомунікації" заочної форми навчання / уклад. : В. П. Дмитренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 30 с. – 3 грн.
 • Системи комутації в електрозв'язку. Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни "Системи комутації в електрозв'язку" для студентів усіх форм навчання: напряму підготовки 6.050903 "Телекомунікації": Цифрова комутаційна система С-32 / укл.: В. О. Борисенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 54 с.
 • Системи комутації в електрозв'язку. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Системи комутації в електрозв'язку" для студентів усіх форм навчання: напряму підготовки 6.050903 "Телекомунікацій". Ч. 1 / укл.: В. О. Борисенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 50 с.
 • Системи комутації в електрозв'язку. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Системи комутації в електрозв'язку" для студентів усіх форм навчання: напряму підготовки 6.050903 "Телекомунікації". Ч. 2 / укл.: В. О. Борисенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 62 с.
 • Мікропроцесори. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Мікропроцесори в системах та пристроях": для студентів фаху 7.090701 "радіотехніка" усіх форм навчання / укл.: В. І. Мислєнков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 66 с.
 • Мікропроцесори в системах та пристроях. Методичні вказівки до виконання курсової роботи за дисципліною "МПСП": для студентів спеціальності 7.090.701 "Радіотехніка" усіх форм навчання / укл.: В. І. Мислєнков, Ю. Л. Мейстер. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 82 с.
 • Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Пристрої підсилення сигналів" для студентів спеціальності 6. 050901 напряму "Радіотехніка" всіх форм навчання / укл.: В. О. Борисенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 65 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи автоматизації проектування радіоелектронної апаратури" для студентів з напряму 6.050901 - "Радіотехніка" усіх форм навчання / укл.: Л. М. Карпуков, С. М. Романенко, С. С. Самойлик. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 58 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Системи зв'язку з рухомими об'єктами" для студентів спеціальності 6.092400 всіх форм навчання. Ч. 1 / уклад. : В. С. Кабак, А. С. Сіренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 70 с. – 3 грн.
 • Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Аналогові електронні пристрої" для студентів спеціальності 6.090701 - "Радіотехніка" всіх форм навчання. Ч. 1 / уклад. : В. С. Кабак, А. С. Сіренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 70 с. – 2 грн.
 • Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни "Проектування радiолокацiйних систем" для студентів спеціальності 7.090701, 8.090701 "Радіотехніка" всіх форм навчання / укл.: Піза Д. М., Залевський П. А. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 62 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія електричних кіл та сигналів": для студентів спеціальностей 6.092400 "Інформаційні мережі зв'язку", 6.091501 "Комп'ютерні системи та мережі", 6.091503 "Спеціалізовані комп'ютерні системи" усіх форм навчання. Ч. 2 / укл.: В. О. Костенко, М. М. Касьян. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 34 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системне програмне забезпечення": для студентів спеціальності 6.092400 "Інформаційні мережі зв'язку" усіх форм навчання / укл.: В. О. Костенко, А. М. Копильов, Є. І. Колеснікова, Д. В. Бєліков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 78 с.
 • Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Системи зв'язку з рухомими об'єктами" для студентів спеціальності 6.092400 всіх форм навчання. Ч. 1 / уклад. : В. С. Кабак, А. С. Сіренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 74 с. – 3 грн.
 • Основи телебачення: методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи телебачення": для студентів спеціальності 7.090701 "радіотехніка " денної та заочної форм навчання / укл.: В. І. Мислєнков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 96 с.
 • Основи телебачення. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи телебачення": для студентів спеціальності 7.090701 "радіотехніка" заочної форми навчання / укл.: В. І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 25 с.
 • Наскрізна програма практик для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання за фахами 7.090701, 8.090701 " Радіотехніка" кафедри "Радіотехніка і телекомунікації" / уклад. : Б. М. Бондарев, В. І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 39 с.
 • Мікропроцесори: методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Цифрові пристрої та мікропроцесори" для студентів фаху 7.090701 "радіотехніка" усіх форм навчання. Ч. 4: Сигнальні процесори з фіксованою крапкою / уклад. : В. І. Мислєнков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 42 с.
 • Мікропроцесори: методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Цифрові пристрої та мікропроцесори " для студентів фаху 7.090701 "радіотехніка" всіх форм навчання. Ч. 2 / уклад. : В. І. Мислєнков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 22 с.
 • Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Радіоавтоматика" для студентів спеціальності 8.090701 денної та заочної форм навчання / уклад. В. С. Кабак, А. С. Сіренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 70 с.
 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Мікропроцесори в системах та пристроях": для студентів спеціальності 7.090701 (радіотехніка) заочної форми навчання / уклад. В. І. Мислєнков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 30 с.
 • Методичні вказівки до курсової роботи "Теорія електричних кіл та сигналів": для студ. спец. 6.092400 "Інформаційні мережі зв'язку", 7.160103 "Системи захисту інформації від несанкціонов. доступу", 7.160105 "Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах" усіх форм навч. / укл.: Костенко В. О., Касьян М. М., Бугрова Т. І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 54 с.
 • Цифрові пристрої та мікропроцесори: методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Цифрові пристрої та мікропроцесори" для студентів спеціальності 7.090701 (радіотехніка) денної та заочної форм навчання / укл.: В. І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 54 с.
 • Мікроконтролери: методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Цифрові пристрої та мікропроцесори" для студентів фаху 7.090701 спеціальності "радіотехніка " всіх форм навчання. Ч. 3 / укл.: В. І. Мислєнков, А. С. Сіренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 50 с.
 • Методичні вказівки з дисципліни "Радіоавтоматика" для студентів спеціальності 8.090701 денної та заочної форм навчання / укл.: В. С. Кабак, А. С. Сіренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 58 с.
 • Телекомунікаційні та інформаційні мережі. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Телекомунікаційні та інформаційні мережі": для студентів напряму підготовки 6.050903 "Телекомунікації" усіх форм навчання / Укл.: В.О. Борисенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 71 c.
 • Наскрізна програма практик: для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання напряму 6.050903 "Телекомунікації" / уклад. : Б. М. Бондарев, В. О. Борисенко, В. І. Мислєнков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 38 с
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Дослідження перехідних процесів у колах першого порядку" із застосуванням пакетів прикладних програм MathCAD та Electronics Workbench: для студентів спеціальностей: 7.050903 "Телекомунікації", 8.091501 "Комп'ютерні системи та мережі", 8.091503 "Спеціалізовані комп'ютерні системи" всіх форм навчання / укл.: В. О. Костеннко, М. М. Кас'ьян. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 27 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт "Прикладні комп'ютерні технології" (CISCO): для студентів спеціальності 7.050903 "Телекомунікацій" всіх форм навчання [Текст] / укл.: Ю. А. Гросфельд, В. О. Костенко, А. М. Копильов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 82 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1 "Поштові правила України" з дисципліни "Основи поштового зв'язку": для студентів спеціальності 6.092402 усіх форм навчання / укл.: В. В. Клочко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 62
 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи техніки телевізійних зображень": для студентів спеціальності 6.092.400 “Інформаційні мережі звязку ” заочної форми навчання / Укл.: В.І. Мислєнков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 26 с. – 1 грн. 17 к.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системи та мережі радіомовлення і телебачення": для студентів спеціальності 6.092.400 „Інформаційні мережі зв’язку” усіх форм навчання. / укл.: В. І. Мислєнков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 78 с. – 3 грн. 31 к.
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи за дисципліною "Системи прийому, обробки сигналів та відображення інформації": для студентів спеціальності 7.160.103 "Системи захисту інформації від несанкціонованого доступу" усіх форм навчання. Ч. 1 / укл.: В. І. Мислєнков, В. В. Клочко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 74 с. – 2 грн. 67 к.
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи за дисципліною "Системи прийому, обробки сигналів та відображення інформації": для студентів спеціальності 7.160.103 "Системи захисту інформації від несанкціонованого доступу" усіх форм навчання. Ч. 2 / укл.: В. І. Мислєнков, В. В. Клочко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 46 с. – 2 грн.
 • Комп’ютерна електроніка: методичні вказівки з дисципліни "Комп’ютерна електроніка" для студ. спец. 7.091 501 "Комп’ютерні мережі і системи", 7.091 503 "Спеціалізовані комп’ютерні системи"денної та заочної форм навчання. Ч. 2 / укл.: В. О. Борисенко, В. І. Мислєнков, В. В. Клочко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 47 с. – 2 грн.
 • Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни "Основи автоматизованого проектування радіоелектронних пристроїв" [Електронний ресурс]: для студентів спеціальності 7.090701 "Радіотехніка" заочної форми навчання / укл.: Л. М. Карпуков, С. М. Романенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 27 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Обчислювальна техніка та мікропроцесори" [Електронний ресурс]: для студентів спеціальності 6.92400 "Інформаційні мережі зв язку" усіх форм авчання, Ч. 3: Сигнальні процесори з фіксованою крапкою / укл.: В. І. Мисленков, А. С. Сіренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 44 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Обчислювальна техніка та мікропроцесори" [Електронний ресурс]: для студентів спеціальності 6.92400 "Інформаційні мережі зв язку" усіх форм авчання, Ч. 2: Мікроконтролери / укл.: В. І. Мисленков, А. С. Сіренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 48 с.
 • Методичні вказівки до курсового проекту з аналогової схемотехніки: для студ. спец. 7.160.103 "Системи захисту інформації від несанкціонованого доступу", 7.092.402 "Інформаційні мережі зв'язку" усіх форм навчання / Укл.: Л.М. Карпуков, С.М. Романенко, Р.Ю. Корольков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 47 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Методи розрахунку лінійних кіл синусоїдального струму" зі застосуванням прикладних пакетів MathCAD та Electronics Workbench: для студентів спеціальностей: 8.090.701 радіотехніка, 7.160103 системи захисту від несанкціонованого доступу, 7.160105 захист інформації в комп’ютерних мережах, 6.093402 телекомунікації / Укл.: В. О. Костенко, Г. М. Романіченко, Т. І. Бугрова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 22 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи за дисципліною "Мікропроцесори в системах захисту інформації" [Електронний ресурс]: для студентів спеціальності 7.160.103 "Системи захисту інформації від несанкціонованого доступу" усіх форм навчання / укл.: В. І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 78 с.
 • Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Спецрозділи електродинаміки": для студентів фахового напряму 1601 "Інформаційна безпека" денної форми навчання / укл.: В. П. Дмитренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 33 с.
 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Мікропроцесори в системах захисту": для студентів спеціальності 7.160.103 "Системи захисту від несанкціонованого доступу" заочної форм навчання / укл.: В. І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 33 с.
 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Мікропроцесори в системах захисту": для студентів спеціальності 7.160.103 "Системи захисту від несанкціонованого доступу" усіх форм навчання / укл.: В. І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 33 с.
 • Аналогова мікросхемотехніка: Методичні вказівки з вивчення дисц. "Мікросхемотехніка" для студ. спец. 7.160.103 "Системи захисту від несанкціонованого доступу" всіх форм навчання / Укл.: В.І. Мислєнков, В.В Клочко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 55 с.
 • Методичні вказівки до лабораторної роботи "Волоконно-оптичні розгалужувачі" з дисципліни "Квантові радіотехнічні пристрої та системи": для студентів за фахом 8.090701 "Радіотехніка" усіх форм навчання / Укл.: О.В. Щекотихін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 17 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних та практичних занять з навчальних дисциплін спеціальностей 6.092400, 7.091.503, 7.090 701, 7.091.503, 7.160.103: для студентів денної та заочної форм навчання. Ч. 1: Вивчення основ роботи з системою символьної математики MathCAD 2001 Pro / укл.: С. П. Гулін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 60 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт за курсом "Основи захисту інформації": для студентів спеціальностей: 1601 “Захист інформації”, 0915 “Комп`ютерна інженерія”, 0907 “Радіотехніка”,0924 “Телекомунікаціїї”, усіх форм навчання. Стеганографічний захист інформації / укл.: Г. Л. Козіна, С. М. Зав'ялов, О. Г. Михайленко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 29
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Вивчення лінійних кіл постійного струму" із застосуванням прикладних пакетів MathCAD та Electronics Workbench: для студентів спеціальностей: 8.090.701, 7.160103 , 7.160105 захист інформації в комп’ютерних мережах, 7.093402 телекомунікації всіх форм навчання / укл.: В. О. Костенко, Г. М. Романіченко, Т. І. Бугрова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 31 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з допомогою програми "Electronics Workbench": для студентів спеціальності 8.090701 , 7.160103, 7.160105, 7.093402 всіх форм навч., Ч. 1: Контрольно-вимірювальні прилади та складання електричних схем на EWB / укл.: В. О. Костенко, В. В. Клочко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 24 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Пристрої прийому та обробки сигналів" та "Радіоприймальні пристрої": для студентів спеціальностей 7.090.701 "Радіотехніка" усіх форм навчання / Укл.: С.П. Гулін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 50 с
 • Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Спецрозділи електродинаміки" та контрольні роботи: для студентів фахового напряму 1601 "Інформаційна безпека" заочної форми навчання / Укл.: В.П. Дмитренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 28 с.
 • Комп’ютерна електроніка: методичні вказівки з дисциплін "Комп’ютерна електроніка" для студентів спеціальностей 7.091501, 7.091 503. Ч. 1 / укл.: В. І. Мислєнков, В. В Клочко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 102 с.
 • Комп’ютерна електроніка: методичні вказівки з дисциплін "Комп’ютерна електроніка" для студентів спеціальностей 7.091501, 7.091 503, Ч. 2 / укл.: В. І. Мислєнков, В. В. Клочко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 102 с.
 • Розрахунок цифроаналогових пристроїв: методичні вказівки до виконання курсових та дипломних проектів для студентів спеціальностей 7.090.701, 7.0924, 8.091.501, 8.091.601 усіх форм навчанн / укл.: В. І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 24 с.
 • Радіоприймальні пристрої: методичні вказівки до вивчення дисципліни "Радіоприймальні пристрої" для студентів спеціальності 7. 090 701 "Радіотехніка" заочної форми навчання / укл.: В. І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 30 с.
 • Методичні вказівки до лабораторної роботи "Цифрові доплерівські фільтри з малим рівнем бокових пелюстків" з дисципліни "Теорія радіотехнічних систем" [Електронний ресурс]: для студентів спеціальності 7.090.701 "Радіотехніка" всіх форм навчання / Укл.: Д. М.Піза д.т.н., В.М.Лаврентьєв, П.А.Залевський. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 27 с.
 • Методичні вказівки до лабораторної роботи "Передавальні квантово-електронні оптичні модулі" з дисципліни "Квантові радіотехнічні пристрої та системи" [Електронний ресурс]: для студентів за фахом 8.090701 "Радіотехніка" усіх форм навчання / Укл.: О.В.Щекотихін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 22 с.
 • Методичні вказівки до лабораторної роботи "Передавальні квантово-електронні оптичні модулі" з дисципліни "Квантові радіотехнічні пристрої та системи" [Електронний ресурс]: для студентів за фахом 8.090701 "Радіотехніка" усіх форм навчання / Укл.: О.В.Щекотихін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 22 с.
 • Методичні вказівки до лабораторної роботи "Оптичні тестери" з дисципліни "Квантові радіотехнічні пристрої та системи" [Електронний ресурс]: для студентів за фахом 8.090701 "Радіотехніка" усіх форм навчання / Укл.: О.В.Щекотихін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 18 с.
 • Методичні вказівки до лабораторної роботи "Вимірювання загасання в волоконно-оптичній кабельній секції" з дисципліни "Квантові радіотехнічні пристрої та системи" [Електронний ресурс]: для студентів за фахом 8.090701 "Радіотехніка" усіх форм навчання / Укл.: О.В.Щекотихін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 15 с.
 • Цифрові пристроі та мікропроцесори: методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Цифрові пристроі та мікропроцесори"для студ. спец. 7.090.701(радіотехніка) денноі та заочноі форми навчання / уклад.: В. І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 55 с.
 • Методічни вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи телебачення": для студ. спеціальності 7.090701 (радіотехніка) заочноі форми навчання / уклад.: В. І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 24 с.
 • Методичні вказівки по роботі з панорамним вимірювачем амплітудно-частотних характеристик: для студ. фахів 6.090.701 "Радіотехніка", 6.160.103 "Сист. захисту від несанкц-го доступу", 6.092400 "Телекомунікац" усіх форм навчання / уклад.: В. П. Дмитренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 16 с.
 • Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Електродинаміка та поширення радіохвиль" та виконання контрольних завдань для студ. спец. 8.090.701 заочн. форми навчання / уклад.: Л. М. Логачова, Т. І.Б угрова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 92 с.
 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Мікропроцесори в системах та пристроях": для студентів спеціальності 7.090.701 заочноі форми навчання / уклад.: В. І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 32 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи телебачення": для студентів спеціальності 7.090.701 денноі та заочноі форми навчання. Ч. 2 / уклад.: В. І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 56 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи телебачення": для студентів спеціальності 7.090.701 денноі та заочноі форми навчання. Ч. 1 / уклад.: В. І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 48 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електродинаміка та поширення радіохвиль": для студентів спеціальності 8.090701 / уклад.: Л. М. Логачов, Т. І. Бугрова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 71 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін "Системи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури" і "Машинний аналіз і проектування схем" [Електронний ресурс]: для студентів спеціальності 7.090701 - "Радіотехніка" усіх форм навчання. / уклад.: С. М. Романенко, Л. М. Карпуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 28 с.
 • Методичні вказівки до контрольних та курсових робіт з дисциплін "Основи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури" і "Машинний аналіз і проектування схем" [Електронний ресурс]: для студентів спеціальності 7.090701 "Радіотехніка" заочної форми навчання / уклад.: С. М. Романенко, Л. М. Карпуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 19 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни "Квантові радіотехнічні пристрої" [Електронний ресурс]: для студентів спеціальностей 8.090701 "Радіотехніка" усіх форм навчання. Джерела випромінювання / Укл.: О.В.Щекотихін, В.І.Корнійчук. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 11 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Нерознімні з'єднання оптичних волокон" з дисципліни "Квантові радіотехнічні пристрої та системи" [Електронний ресурс]: для студентів за фахом. 8.090701 "Радіотехніка" / укл.: О. В. Щекотихін, В. І. Корнійчук. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 15 с.
 • Техніка та прибори НВЧ: програма, методичні вказівки для вивчення дисципліни та завдання на контрольну роботу для студентів фаху 7.090701 "Радіотехніка" заочної форми навчання / уклад.: В. П. Дмитренко. – Запоріжжя: ЗДТУ, 2001. – 18 с.
 • Методичні вказівки до курсосого і дипломного проектування підсилювальних пристроїв: для студ. спец. "Радіотехніка" всіх форм навчання / Укл.: І.О. Добржанський, В.І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1999. – 58 с.
 • Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни "Сигнали та процеси в радіотехніці": з фаху 7.090701 "Радіотехніка" для студентів заочної форми навчання, Ч. 1 / Укл.: К.М. Касьян, М.М. Касьян. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1998. – 33 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Сигнали та процеси в радіотехніці": для студ. спец. 7.090701 "Радіотехніка" всіх форм навчання / Укл.: К.М. Касьян, М.М. Касьян. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1998. – 16 с.
 • Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни "Сигнали та процеси в радіотехніці": з фаху 7.090701 "Радіотехніка" для студентів заочної форми навчання, Ч. 2 / Укл.: К.М. Касьян, М.М. Касьян. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1997. – 39 с.
 • Методичні вказівки до курс. і дип. проектування зв'язних і радіомовних приймачів: для студ. спец. "Радіотехніка" всіх форм навчання / уклад. : І. О. Добржанський. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1997. – 62 с.
 • Пристрої генерації та формування радіосигналів: Програма, методичні вказівки та контрольна робота для студентів фаху 7.090.701 "Радіотехніка" заочної форми навчання / Скл.: В.О.Борисенко. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1996. – 47 с.
 • Наскрізна програма виробничої практики студентів спеціальності "Радіотехніка": Розроблено застосовно до навчального плану від 31.10.95 р. і кваліфікаційній характеристиці / Скл.: Е.М.Касьян, В.І.Маслінков, Д.М.Пиза. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1996. – 29 с.
 • Методичні вказівки до лаб. робіт по курсу "Пристрої прийому та обробки сигналів для студ. спец. "Радіотехніка" всіх форм навчання. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1996. – 72 с.
 • Розрахунок цифроаналогових пристроїв: Методичні вказівки по виконанню курсових та дипломних проектів для студентів спеціальності 22.01, 23.01 усіх форм навчання / Укл.: К.М.Касьян, В.І.Мисленков. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1995. – 22 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Пристрої НВЧ та антени": для студентів спеціальності 7.090.701 всіх видів навчання: розрахунок елементів НВЧ трактів / Укл.: Л.М. Логачова, Т.І.Бугрова. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1995. – 40 с
 • Методичнi вказiвки до лабораторної роботи "Дослідження характеристик фрактальних антен" з дисциплiн "Антени спеціального призначення та САПР АСП" і "ТЕД, ПРХ та А" для студентів спеціальностей 7.05090101, 6.0509 всіх форм навчання / уклад. : Т. I. Бугрова, Л. М. Логачова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 22 с.
 • Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Системи та мережі радіомовлення і телебачення" для студентів спеціальності 6.050903 (телекомунікації) денної та заочної форм навчання / уклад. : В. І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 38 с. – 2 грн.
 • Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Основи телебачення": для студентів спеціальності 7.05090101 (радіотехніка) денної та заочної форм навчання / уклад. : В. І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 30 с. – 2 грн.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Системи документального електрозв'язку" для студентів напряму 6.050903 "Телекомунікації" всіх форм навчання / уклад. : А. М. Копильов, Є. О Звягінцев, Копильова Н. Ю., Є. І. Колєснікова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 38 с. – грн.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Мережеві операційні системи" для студентів спеціальності 7.05090301 "Інформаційні мережі зв'язку" всіх форм навчання / уклад. : А. М. Копильов, Є. О Звягінцев, Н. Ю. Копильова, Є. І. Колєснікова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 46 с. – грн.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Лінії передачі" для студентів напряму підготовки 6.050903 "Телекомунікації" усіх форм навчання / уклад. : В. П. Дмитренко, К. М. Горпинич. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 42 с. – 3 грн.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерна електроніка. Аналогова схемотехніка" з застосуванням програмного комплексу Electronics Workbench: для студентів напряму підготовки 6.050102 "Комп'ютерна інженерія" всіх форм навчання / уклад. : В. П. Дмитренко, В. Г. Козодавов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 74 с. – 4 грн.
 • Цифрові пристрої та мікропроцесори. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Цифрові пристрої та мікропроцесори": для студентів спеціальності 7.090701 (радіотехніка) денної та заочної форм навчання / уклад. : В. І. Мислєнков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 54 с. – 5 грн.
 • Методичні вказівки до самостійної роботи за розділом "Теорія електричних сигналів" дисципліни "Теорія електричних кіл та сигналів": для студентів напрямку підготовки 6.050903 "Телекомунікації" заочної форми навчання / уклад. В. О. Костенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 38 с. – 3 грн.
 • Методичні вказівки до самостійної роботи за розділом "Теорія електричних кіл" дисципліни "Теорія електричних кіл та сигналів": для студентів напрямку підготовки 6.050903 "Телекомунікації" заочної форми навчання / уклад. : В. О. Костенко, Г. М. Романіченко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 46 с. – 4 грн.
 
 1. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни "Теорія і проектування радiотехнічних систем" для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" ОПП "Радіотехніка" всіх форм навчання [Текст] / Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій ; уклад.: Д. М. Піза, М. П. Чорнобородов. – Електронні дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 62 с.
 2. Конспект лекцій з дисципліни "Методологія наукових досліджень" для студентів спеціальності 125 "Кібербезпека", 172 "Телекомунікації та радіотехніка" всіх форм навчання [Текст]. Ч. 1 / Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій; уклад. : С. І. Лізунов., В. О. Костенко. – Електронні дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 100 с.
 3. Конспект лекцій з дисципліни "Методологія наукових досліджень" для студентів спеціальності 125 "Кібербезпека", 172 "Телекомунікації та радіотехніка" всіх форм навчання [Текст]. Ч. 2 / Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій; уклад. : С. І. Лізунов., В. О. Костенко. – Електронні дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 60 с.
 4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформаційні технології" для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" всіх форм навчання [Текст]. Основи програмування на Сi++ / Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій ; уклад.: В. О. Костеннко. – Електронні дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 72 с.
 5. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теорія і проектування радіотехнічних систем" для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" ОПП "Радіотехніка" усіх форм навчання: [Текст] : Лабораторна робота "Автокомпенсатор активних завад" / Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій ; уклад. : Д. М. Піза, М. П. Чорнобородов. – Електронні дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 17 с.
 6. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теорія і проектування радіотехнічних систем" для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" ОПП "Радіотехніка" усіх форм навчання: [Текст] : Лабораторна робота "Автокомпенсатор активних завад" / Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій ; уклад. : Д. М. Піза, М. П. Чорнобородов. – Електронні дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 17 с.
 7. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Теорія електричних кіл та сигналів" для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" [Текст] / Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій ; уклад. : В. О. Костенко. – Електронні дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 20 с.
 8. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теорія і проектування радіотехнічних систем" для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" всіх форм навчання [Текст] : лабораторна робота "Виявлювач радіолокаційних сигналів зі стабілізацією рівня хибних тривог" / Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій ; уклад.: М. П. Чорнобородов, Д. М. Піза. – Електронні дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 26 с.
 9. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерні мережі та Інтернет" для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" всіх форм навчання [Текст] / Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій ; уклад. : В. О. Костенко. – Електронні дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 86 с.
 10. Компоненти та пристрої волоконно-оптичних ліній зв'язку [Текст] : навч. посібник / О. В. Щекотихін, Д. М. Піза, Т. І. Бугрова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 306 с. – ISBN 978-617-529-111-5