Ви є тут

Головна

Напрямки методичної роботи

Застосування технічних засобів навчання і контролю, розробка індивідуальних завдань, розробка пакетів документів для технічних засобів навчання, розробка лекційних демонстрацій, розробка і виготовлення лабораторних стендів, впровадження фронтальної методики лабораторних занять, художнє оформлення приміщень, розробка методичних посібників і в тому числі на англійській мові, розробка тестових завдань для вступних іспитів і впровадження кредитно-модульної системи.