Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни "Теорія технічних систем" - придбання студентами удосконалених і відповідних запитам практики знань теорії створення механічних об'єктів, з якими пов'язані рівень якості створюваної техніки та темп її розвитку.
В результаті вивчення курсу студент повинен знати:

 • роль та призначення сучасного машинобудування і його розвиток;
 • структуру побудови, роль, розвиток і стан теорії при створенні об'єктів сучасної техніки;
 • структуру побудови загальної методології інженерної кібернетики;
 • дослідження основних форм, механізму, закономірностей і факторів технічної еволюції;
 • дослідження проектування, як процесу керування якістю складних технісних систем (ТС);
 • принцип проектування складних ТС при використанні інженерно-кібернетичної методології;
 • визначення загальних властивостей і якості складних ТС.

В результаті вивчення курсу студент повинен вміти:

 • описувати засоби функціонування та властивості машинних систем;
 • використовувати основоположну терміноголію теорії конструювання, теорію та робочі методи конструювання;
 • переносити професійний досвід з однієї галузі у інші завдяки системним категоріям;
 • трактувати технічну проблему цілісно, з позиції системного підходу;
 • прогнозувати розвиток технічної системи;
 • проводити оцінку на основі моделювання та уявляти систему у різних видах.

Види робіт: лекійні заняття, семінари, підготовка та захист рефератів.
Форма оцінювання: залік.