Ви є тут

Головна

У номінації «Державне управління та політичні науки» серед студентів —

ДУПЛІЙ Аліна Дмитрівна, студентка групи МТЕ-111м
(науковий керівник — Шелеметьєва Тетяна Вячеславівна, доктор економічних наук, професор кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу);

У номінації «Державне управління та політичні науки» серед молодих науковців —

БЕКДАМИРОВА Лідія Заурівна, аспірант
(науковий керівник — Філей Юрій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права, декан юридичного факультету);

У номінації «Філософські та соціологічні науки» серед молодих науковців —

БЕКДАМИРОВА Лідія Заурівна, аспірант
(науковий керівник — Філей Юрій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права, декан юридичного факультету);

У номінації «Юридичні науки» серед молодих спеціалістів —

ШМАРІН Ігор Олександрович
(науковий керівник — Філей Юрій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права, декан юридичного факультету);

У номінації «Менеджмент управління» серед молодих науковців —

ЗЕРКАЛЬ Анастасія Вікторівна, професор кафедри маркетингу та логістики, доктор економічних наук

Відділ наукової роботи студентів

Зичимо нових успіхів і досягнень у науковій роботі!