Ви є тут

Головна

Прізвище: Бугрова

Ім'я: Тетяна

По батькові: Іванівна

 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-1701-9771

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут, електронної техніки, 1979, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 0701 «Радіотехніка»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.12.07 «Антени та мікрохвильові пристрої»:
  «Квазіоптичні інтегральні діаграмоутворюючі схеми багатороменевих антен діапазону міліметрових хвиль», рік захисту – 2009, Харківський національний університет радіоелектроніки

Наукові інтереси:

 • НВЧ техніка та антени
 • квазіоптичні пристрої
 • техніка мобільного зв'язку
 • фрактальні антени та застосування метаматеріалів у антенній техніці

Дисципліни, які викладає:

 • Супутникові інформаційні системи
 • Антени спеціального призначення та системи автоматизованого проектування антен
 • Сигнали та процеси в радіотехніці
 • Основи теорії передачі інформації та статистична  радіотехніка

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Бугрова, Т.І. Міліметрові хвилі та їх застосування в медицині: навч. посібн. / Т.І. Бугрова, Л.М. Логачова.– Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020.–200 с.
 2. Логачова, Л.М. Поширення земних радіохвиль та мобільний зв’язок [текст] / Л.М. Логачова, Т.І.Бугрова / Навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 236 с. ISBN 978-617-529-208-2.
 3. Пиза, Д.М. Проектирование РЛС. Монография [Текст] / Д.М.Пиза, Д.С.Семенов, Т.И.Бугрова.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. -232 с.- ISBN 978-966-2752-04-9.
 4. Piza, D.М. Selector of Classified Training Samples for Spatial Processing of Signals under the Impact of Combined Clutter and Jamming [Теxt] / D.М.Piza, T.I.Bugrova, V.M.Lavrentiev, D.S.Semenov// Радиоэлектроника, информатика, управление. – 2017. – №4. –С.
 5. Щекотихін О. В. Компоненти та пристрої волоконно-оптичних ліній зв’язку [текст] [Навчальний посібник з грифом МОНУ] /О.В. Щекотихін, Д. М.Піза , Т. І. Бугрова . – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 309с.
 6. Чорнобородова Н.П. Поліпшення швидкісної характеристики РЛС 35Д6 [Текст] / Н.П. Чорнобородова, М.П. Чорнобородов, А.С. Сіренко, Т.І. Бугрова // Системи озброєння та військова техніка. – Х.: ХУПС, 2012. – Вип. 1. – С. 143-146.
 7. Дмитренко, В.П. Пристрої НВЧ. Основи теорії [Текст] [Монографія][Наукове видання]/В.П.Дмитренко,Т.І. Бугрова, Л.М Логачова.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 280 С.
 8. Бугрова Т.И. Квазиоптические интегральные диаграммообразующие схемы многолучевых антенн диапазона миллиметровых волн [Рукопись].-Дисс. на соиск. уч степени канд. техн. наук по спец. 05.12.07 – Антенны и микроволновые устройства.-Запорожье:ЗНТУ,2009.-169с.
 9. Бугрова Т.И. Дифракция основной волны диэлектрической пластины на ленточной решетке [Текст] / Т.И. Бугрова, В.М. Морозов // Физика. Радиоэлектроника: Сб. научн. трудов ДНУ. – Днепропетровск: ДНУ, 2003. - Вып. 10. - С. 163 - 167.
 10. Бугрова Т.И. Взаимодействие поверхностной Н1-волны диэлектрической пластины с решеткой диэлектрических щелевых волноводов [Текст] / Т.И. Бугрова, В.М. Морозов // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч. - техн. сб.- 2003. - Вып. 135.- С. 48 – 52.

Всього наукових праць: 30, з них патентів – 1, монографій – 2, навчальних посібників – 3, публікацій, індексованих в Scopus -10.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 1. Бугрова, Т.И. Оптимизация параметров антенн для систем беспроводного доступа в среде проектирования HFSS/ Т.И. Бугрова, А.Л. Чуб // НПК «Тиждень науки».- Запоріжжя, ЗНТУ, 09-11 квітня 2012р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С. 334-336.
 2. Бугрова, Т.И. Моделирование полей излучения мобильных телефонов с помощью современных средств автоматизированного анализа/ Т.И.Бугрова, И.А.Оболенцев // НПК «Тиждень науки».- Запоріжжя, ЗНТУ, 09-11 квітня 2012р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С.336-338.
 3. Бугрова, Т.И. Сравнение характеристик направленности фрактальных антенн/ Т.И.Бугрова, А.Л.Чуб // НПК «Тиждень науки».- Запоріжжя, ЗНТУ, 15-18 квітня 2013р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С.192-194.
 4. Бугрова, Т.И. Повышение качества мобильной связи с помощью внешней абонентской антенны / Т.И.Бугрова, Г.В.Мороз // НПК «Тиждень науки».- Запоріжжя, ЗНТУ, 15-18 квітня 2013р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С.195-197.
 5. Bugrova; T. I.  Directional properties of 3D fractal hybrid antennas based on metamaterials [Текст] / T. I. Bugrova; D. M. Piza//2016 International Conference Radio Electronics & Info Communications (UkrMiCo), Kyiv, KPI, Ukraine, 11-16 Sept. 2016. - IEEE Publisher: IEEE Xplore Digital Library. - DOI: 10.1109/UkrMiCo.2016.7739605.-P.P. 1-3. - ISBN: 978-1-5090-4409-2.
 6. Piza, D.M. Method of forming classified training sample with spatial signal processing under the impact of combined clutter and jamming [Текст] /D.M.Piza; T.I.Bugrova; V.M.Lavrentiev; D.S.Semenov//2016 International Conference Radio Electronics & Info Communications (UkrMiCo), , Kyiv, KPI, Ukraine, 11-16 Sept. 2016.-  IEEE  Publisher:  IEEE Xplore Digital Library. - DOI: 10.1109/UkrMiCo.2016.7739602. – P.P. 1-3. - ISBN: 978-1-5090-4409-2.
 7. Бугрова, Т.И. Частотные свойства электрически малых антенн на основе фракталов с применением метаматериалов [Текст] // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехнки, телекомунікацій та інформаційних технологій»: тези доповідей. 21–23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя, ЗНТУ. - С.31-32. - ISBN 978-617-529-152-8.
 8. Bugrova, Т.I. Spectral properties of 3d fractal hybrid antennas based on metamaterials for antenna arrays / Т.I.Bugrova, D.A.Polyarush, O.M.Misiuk // Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних  технологій»,  (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол. : Д. М. Піза, С. В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. 03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя. – Електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – С.20-22.
 9. Бугрова Т.І. Класифікація метаматеріалів за їх властивостями / Т.І. Бугрова// Тиждень науки-2019:Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 8-10. -ISBN 978-617-529-223-5.
 10. Bugrova Т.І., Chornoborodov М.P., Мoroz  G.V., Dеnека  М.А. Helix oscillator of multifrequency antenna array for circular polarization with metamaterial reflector/// Зб. праць Х Міжнар. наук.-практ. конф. «Суч. пробл. і досягн. в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформ. технол.» (07–09 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Рік початку діяльності в університеті: 1979.

Мови спілкування: українська, російська, англійська.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063;
аудиторія (кабінет): 34;
тел.: +380(61)7643281.