Ви є тут

Головна

Прізвище: Федорченко

Ім'я: Ольга

По батькові: Константинівна

 

Освіта: вища

  • Запорізький педагогічний інститут, Історичний, рік закінчення – 1976, спеціальність за дипломом – шифр спеціальності «Історія», кваліфікація за дипломом – «Викладач історії та суспільствознавства».

Наукові інтереси: ресурсне забезпечення виробничої діяльності підприємств.

Дисципліни, які викладає: історія економіки та економічної думки.

Федорченко, О.К. Інноваційна діяльність промислових підприємств України Тиждень науки-2019: щоріч. наук.- практ. конф., 15 - 19 квітня 2019 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 (подано до друку).

Основні наукові роботи (публікації):

  • Чумак О.В. Особливості інноваційного розвитку економіки України: регіональний аспект / О.В. Чумак, О.К. Федорченко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. - 2015. -  №1 (221). – С. 139-155.

Наукові праці Федорченко Ольги Константинівни

Участь у конференціях:

  • Федорченко, О.К. Інноваційна діяльність промислових підприємств України Тиждень науки-2019: щоріч. наук.- практ. конф., 15 - 19 квітня 2019 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 (подано до друку).
  • Федорченко О.К. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку промислових підприємств регіонів / О.К. Федорченко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-196-2. – С. 1471-1472.
  • Федорченко, О.К. Шляхи переходу України до інклюзивного розвитку / О.К. Федорченко // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 року), м. Запоріжжя / Редкол. : Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 80-81.

Тези доповідей Федорченко Ольги Константинівни на конференціях

Рік початку діяльності в університеті: 1977 р.

Мови спілкування: українська, російська.

Контакти:

адреса: адреса
аудиторія (кабінет): ауд.539
тел.: 7-698-265
e-mail: e-mail
URL: URL