Ви є тут

Головна

Прізвище: Лукяненко

Ім'я: Наталія

По батькові: Едуардівна

Посада: старший викладач

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, факультет Економіки та управління, рік закінчення – 2002 р., спеціальність за дипломом – «Міжнародні економічні відносини», кваліфікація за дипломом – «спеціаліст з міжнародних економічих відносин»;
 • Дніпропетровський університет економіки та права ім. А..Нобеля, здобувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, з 2011 року.

Наукові інтереси: економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка.

Дисципліни, які викладає: політекономія, економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, основи економіки.

Основні наукові роботи (публікації):

 • Лу`кяненко Н.Е. Чинники ефективності диверсифікації діяльності підприємств / Н.Е. Лу`кяненко // Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of scientific articles (збірник включено до РИНЦ та CPCI-SSH). - "East West" Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015.- 260 p. - P. 95-97.

Наукові праці Лук'яненко Наталії Едуардівни

Участь у конференціях:

 • Лук’яненко, Н.Е. Перспективи розширення світової економічної експансії Китаю та її вплив на Україну. Тиждень науки-2019: щоріч. наук.- практ. конф., 15 - 19 квітня 2019 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 (подано до друку).
 • Лук’яненко, Н.Е. Глобальний вимір розвитку українських підприємств. Ефективне управління економікою: теорія і практика. Матеріали науково-практичної конференції (м. Рівне, 15-16 березня 2019 року). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2019. – С. 29-33.
 • Лук’яненко, Н.Е. Проблеми податкової системи України у глобальному та європейському вимірах. VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки» (4-5 квітня 2019 року). Дніпро. 2019. (передано до друку).
 • Лук’яненко, Н.Е. Перспективи інклюзивного розвитку економіки України в умовах глобалізації. Євроінтеграція в науці та інноваціях: матеріали LXI Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 15-16 жовтня 2018 р. - Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2018. – С. 9-11.
 • Лук’яненко, Н.Е. Необхідність протидії глобальним викликам для подолання економічної кризи в Україні. Актуальні питання науки та технологій: матеріали LXII Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 30-31 жовтня 2018 р. - Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2018. – С. 18-20.
 • Лук’яненко, Н.Е. Проблеми та перспективи переходу України від екстрактивного до інклюзивного зростання економіки. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 року), м. Запоріжжя / Редкол. : Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 49-51. 
 • Лук'яненко Н.Е. Особливості диверсифікації діяльності та ринків збуту вітчизняних підприємств машинобудування / Н.Е. Лук’яненко // Наука та інновації / Матеріали LVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 15-16 березня 2018 р. - Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2018. – с. 7-9.
 • Лук’яненко, Н.Е. Перспективи інклюзивного розвитку економіки України в умовах глобалізації / Лук’яненко Н.Е. // Євроінтеграція в науці та інноваціях: матеріали LXI Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 15-16 жовтня 2018 р. - Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2018. – С. 9-11.
 • Лук’яненко Н.Е. Проблеми бюджетної децентралізації в Ураїні / Н.Е.Лук’яненко // Наука та інновації / Тиждень науки - 2018. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ– Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.
 • Лук’яненко Н.Е. Аналіз рівня та якості життя в Україні в умовах нестабільності та транзитивної економіки / Н.Е.Лук’яненко // Вплив глобалізації на соціально-економічний розвиток / Матеріали LІХ Міжнародної науково- практичної конференції, Чернівці, 29-30 квітня 2018 р. - Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2018. – С.23-24.
 • Лук’яненко, Н.Е. Необхідність протидії глобальним викликам для подолання економічної кризи в Україні/ Лук’яненко Н.Е. // Актуальні питання науки та технологій / Матеріали LXII Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 30-31 жовтня 2018 р. - Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2018. – С. 18-20.
 • Лук’яненко Н.Е. Тенденції розвитку аутсорсингу у міжнародному бізнесі / Н.Е.Лук’яненко // «Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів» : матеріали Всеукраїнської інтернетконференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (27 квітня 2017 року, м. Запоріжжя. – Запоріжжя : Мокшанов В. В., 2017.
 • Лу`кяненко Н.Е. Роль децентралізації у фінансовому забезпеченні розвитку регіонів в Україні / Н.Е. Лу`кяненко // Тиждень науки - 2015. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, квітень. - 2015 р.

Тези доповідей Лук'яненко Наталії Едуардівни на конференціях

Рік початку діяльності в університеті: 2002.

Мови спілкування: українська, російська.

Контакти:

адреса: 69063,вул.Жуковського,64
аудиторія (кабінет): 539
тел.: 061-7698265
e-mail: lunatazp@ukr.net.
URL: URL