Ви є тут

Головна » Факультети » Економіки та управління

Кафедра менеджменту

Акредитація освітньо-професійної програми  "Менеджмент організацій та адміністрування" спеціальності 073 «Менеджмент», освітнього ступіня «бакалавр»

Галузь знань: 07 "Управління та адміністрування"

Файл: 
 
спеціальність 281
«Публічне управління та адміністрування»
(освітня програма «Регіональне управління»)
 
Бакалавр
 
 
2021
  ОБОВ`ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
01 Адміністративні процедури та послуги
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
02 Адміністрування податків та зборів
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
03 Атестаційний екзамен
04 Безпека життєдіяльності фахівців з основами охорони праці
Робоча програма дисципліни
/ Силабус навчальної дисципліни
05 Виробнича (за фахом) практика
06 Вступ до спеціальності
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
07 Державна політика
Силабус навчальної дисципліни
08 Державне управління
Силабус навчальної дисципліни
09 Економічна теорія
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
10 Інвестування регіональних програм та проектів
Робоча програма дисципліни
/Силабус навчальної дисципліни
11 Іноземна мова
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
12 Інформаційні системи та технології в публічній сфері
Робоча програма дисципліни
/Силабус навчальної дисципліни
13 Історія та культура України
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
14 Історія українського державотворення
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
15 Кваліфікаційна робота
16 Людина і світ:філософський дискурс
17 Менеджмент публічних установ та організацій
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
18 Методи та інструменти оцінювання аналізу інформації>
Силабус навчальної дисципліни
19 Місцеве самоврядування
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
20 Місцевий та регіональний розвиток
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
21 Муніципальний менеджмент
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
22 Навчальна (ознайомча практика)
23 Основи наукових досліджень
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
24 Основи публічного управління та адміністрування
Курсова робота
25 Основи публічного управління та адміністрування
Робоча програма та силабус навчальної дисципліни
26 Переддипломна практика
Робоча програма переддипломної практики
27 Політико-правова система України
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
28 Право (Правознавство, Господарське право, Адміністративне право, Трудове право)
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
29 Психологія
Робоча програма дисципліни
/Силабус навчальної дисципліни
30 Публічна служба
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
31 Регіональне управління
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
Курсова робота
32 Соціальний розвиток та активність громад
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
33 Соціологія
Робоча програма та силабус навчальної дисципліни
34 Стратегічне управління регіоном
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
35 Українська мова (за професійним спілкуванням)
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
36 Управління неприбутковими організаціями
Робоча програма та силабус навчальної дисципліни
37 Цифровізація врядування
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
 
 
 
  2021
  ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ
01 Публічна статистика
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
02 Публічні фінанси
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
03 Регіональний маркетинг
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
04 Історія української культури
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
05 Інвестування регіональних програм та проектів
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
06 Основи систем та системного аналізу
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
07 Управління інноваціями в публічній сфері
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
08 Економіка регіону
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
09 Діджиталізація в публічному управлінні
Робоча програма дисципліни
/Силабус навчальної дисципліни
10 Логіка
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
11 Фізичне виховання
Робоча програма дисципліни, 1 семестр
Силабус навчальної дисципліни, 1 семестр
Робоча програма дисципліни, 2 семестр
Силабус навчальної дисципліни, 2 семестр
 
 
 
 
АКРЕДИТАЦІЯ 2021 
Робочі програми програми дисциплін освітньо-професійної програми  "Регіональне управління"

спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»,

освітній рівень "бакалавр"

 
 
  2019
Назва освітнього компонента
01 ЗПВС 01 Історія української культури
02 ЗПН 01 Психологія
03 ЗПН 02 Соціологія
04 ЗПН 04 Історія України
05 ЗПН 05 Політико-правова система України
06 ЗПН 06 Іноземна мова
07 ЗПН 07 Українська мова (за професійним спрямуванням)
08 ЗПН 10 Філософія
09 ЗПН 11 Фізичне виховання
10 ППВ 01 Вступ до спеціальності
11 ППВС 02 Статистика
12 ППВС 03 Основи наукових досліджень
13 ППВС 05 Організаційна поведінка
14 ППВС 05 Фінанси, гроші та кредит
15 ППВС 06 Інформаційні ресурси та сервіси в публічному адмініструванні
16 ППВС 06 Міжнародні економічні відносини
17 ППВС 07 Організація праці менеджера
18 ППВС 09 Управління соціальною та економічною безпекою
19 ППВС 10 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
20 ППВС 11 Інвестування регіонального розвитку
21 ППВС 12 Електронні послуги на місцевому рівні
22 ППВС 13 Антикризове управління
23 ППВС 14 Управлінський контроль в публічній сфері
24 ППВС 15 Діджиталізація в публічному управлінні
25 ППВС 16 Time-менеджмент
26 ППВС08 Управління діловими комунікаціями
27 ППН 01 Вища і прикладна математика
28 ППН 02 Інформаційні системи та технології
29 ППН 03 Менеджмент
30 ППН 04 Економічна теорія
31 ППН 06 Державне та регіональне управління
32 ППН 08 Безпека життєдіяльності
33 ППН 09 Управління персоналом
34 ППН 10 Маркетинг
35 ППН 11 Облік і аудит
36 ППН 12 Міжнародне публічне управління
37 ППН 12 Операційний менеджмент
38 ППН 13 Державна служба
39 ППН 14 Менеджмент публічних установ та організацій
40 ППН 17 Управлінські рішення в публічної сфері
41 ППН 18 Управління інноваціями
42 ППН 19 Місцевий та регіональний розвиток
43 ППН 20 Національна та регіональна економіка
44 ППН 21 Адміністративний менеджмент
45 ППН 22 Виробнича практика
46 ППН 23 Атестація
47 ППН 24 Стратегічне управління регіоном
48 ППН 25 Управління змінами в публічній сфері
49 ППН 26 Загальноекономічна практика
50 ППН 26 Регіональна бюджетна політика
51 ППН 27 Теорія організації
 

Робочі програми програми +силабуси освітньо-професійної програми  "Регіональне управління"

спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»,

освітній рівень "бакалавр"

Назва освітнього компонента
Нормативна частина
01 ППН 02 Інформаційні системи та технології
02 ППН 04 Менеджмент
03 ППН 09 Державне та регіональне управління
04 ППН 10 Управління персоналом
05 ППН 14 Менеджмент публічних установ та організацій
06 ППН 12 Операційний менеджмент
07 ППН 17 Управлінські рішення в публічної сфері
08 ППН 18 Управління інноваціями
09 ППН 19 Місцевий та регіональний розвиток
10 ППН 20 Національна та регіональна економіка
11 ППН 21 Адміністративний менеджмент
12 ППН 24 Стратегічне управління регіоном
13 ППН 25 Управління змінами в публічній сфері
14 ППН 26 Регіональна бюджетна політика
15 ППН 27 Теорія організації
  ППН 12 Міжнародне публічне управління
  ППН 13 Державна служба
Вибіркова частина
01 ППВС 03 Основи наукових досліджень
02 ППВС 06 Інформаційні ресурси та сервіси в публічному адмініструванні
03 ППВС08 Управління діловими комунікаціями
04 ППВС 09 Управління соціальною та економічною безпекою
05 ППВС 11 Інвестування регіонального розвитку
06 ППВС 12 Електронні послуги на місцевому рівні
07 ППВС 13 Антикризове управління
08 ППВС 14 Управлінський контроль в публічній сфері
09 ППВС 15 Діджиталізація в публічному управлінні
10 ППВС 16 Time-менеджмент
11 ППВС 05 Організаційна поведінка

 

Магістратура
Робочі програми програми дисциплін освітньо-професійної програми  "Регіональне управління"

спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»,

освітній рівень "магістр"

 
 
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
ЗПН 01
ЗПН 02
ППН 01
ППН 02
ППН 03
ППН 04
ППН 05
 
 
 Цивільний захист і охорона праці в галузі
 
ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
ЗПВ 01
ЗПВ 02
Ділова іноземна мова за професійним спрямуванням
ЗПВ 03
ППВ 01
ППВ 02
ППВ 04
ППВ 05
ППВ 06
ППВ 07
Управління розвитком організацій

 
 

 Акредитація освітньо-професійної програми  "Регіональне управління" спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», освітнього ступіня «бакалавр»

Спеціальність  "Публічне управління та адміністрування"

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»,

Спеціальність:  281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітня программа: "Регіональне управління"

Бакалавр з публічного управління та адміністрування (кваліфікація: організатор діловодства (державні установи); помічники керівників підприємств, установ та організацій)

По закінченню навчання випускники можуть займати посади керівників та провідних фахівців служб державних та місцевих органів влади обласного, районного рівня; керівників та провідних фахівців підприємств, установ і організацій різних форм власності та їх заступників; керівників місцевих органів самоврядування; менеджерів (управитель) у соціальній сфері; керівників окремих ланок профспілкових організацій; керівників громадських організацій, Державний експерт директорату /генерального департаменту.

АКРЕДИТАЦІЯ 2022

 

АКРЕДИТАЦІЯ 2021

Освітньо-професійна програма «Регіональне управління» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

 

Співпраця зі стейкхолдерами

Угоди та меморандуми

Органи державної влади та місцевого самоврядування

Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації

Меморандум про співпрацю: Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Запорізької обласної державної адміністрації

Угода про співпрацю: Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Запорізької обласної державної адміністрації

Широківська територіальна громада Запорізького району Запорізької області

Договір про співробітництво: Широківська ТГ Запорізького району Запорізької області»

Малобілозерська сільська рада Василівського району Запорізької області

Договір про співробітництво: Малобілозерська сільська рада Василівського району Запорізької області»

 

Громадські організації та підприємства

Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Запоріжжя"

Договір про співробітництво: Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Запоріжжя"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго""

Договір про партнерство та співробітництво: ПрАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго»»

 

Міжвузівська спільнота

Запорізький національний університет

Договір про співпрацю: Запорізький національний університет

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України

Угода про співпрацю: Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України

Черкаський державний технологічний університет

Меморандум про співпрацю: Черкаський державний технологічний університет

Львівський торговельно-економічний університет

Угода про співпрацю: Львівський торговельно-економічний університет

Херсонський національний технічний університет

Угода про співпрацю: Херсонський національний технічний університет

 

Міжнародна міжвузівська спільнота

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

Меморандум про співпрацю: Państwową Uczelnię Stanisława Staszica

Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz

Договір про співпрацю: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

University of the Third Age in Gromadka», Poland

Меморандум про співпрацю: «University of the Third Age in Gromadka», Poland

Poznan University of Technology (PUT)

Меморандум про співпрацю: «Poznan University of Technology (PUT)»

Практична підготовка

Договір про проведення практики студентів: Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області»

Договір про проведення практики студентів: Малобілозерська сільська рада Василівського району Запорізької області»

Договір про проведення практики студентів: Широківська ТГ Запорізького району Запорізької області»

Договір про проведення практики студентів: Запорізька торгово-промислова палата»

Договір про проведення практики студентів: Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Запоріжжя"

Договір про проведення практики студентів: ПрАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго»»

 

>> Дивитись "Навчальні курси/дисципліни кафедри менеджменту "

АНКЕТУВАННЯ

Анкетування здобувачів вищої освіти

НАУКОВИ ШКОЛИ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Інформація про діяльність наукових шкіл кафедри менеджменту доступна за посиланням


 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ТА ІННОВАЦІЇ"

 Посилання на сторінку журналу на сайті НУ "Запорізька політехніка"


КОМПЛЕКСНА НАУКОВА ТЕМА КАФЕДРИ

Головними напрямами наукової тематики, що досліджується на кафедрі менеджменту, є проблеми, пов’язані з формуванням комплексу способів, прийомів і методів, механізмів організаційного, економічного, управлінського, фінансового, інституційного, маркетингового, інформаційного забезпечення ефективного використання видів потенціалу промислового регіону.


У 2021 році розпочато роботу над Комплексною науковою темою кафедри: 05411 Адміністрування та управління механізмом соціально-економічного розвитку господарського комплексу регіону (2021-2024 рр.).

Державний реєстраційний номер: 0121U112835

Категорія роботи: фундаментальне дослідження.
Керівник роботи: Пуліна Тетяна Веніамінівна, д-р екон. наук, професор, зав. кафедри.
Виконавці:
Пуліна Тетяна Веніамінівна, д-р екон. наук, професор, зав. кафедри
Ґудзь Петро Васильович, д-р екон. наук, професор
Шмиголь Надія Миколаївна, д-р екон. наук, професор

Антонюк Дмитро Анатолійович, д-р екон. наук, проф.

Буканов Григрий Миколайович, д-р з держ. управл., професор

Соколов Андрій Васильйович, канд. з держ управл., доц.

Тесленок Ірина Миколаївна, канд. екон. наук, доцент  
Нечаєва Ірина Анатоліївна, канд. екон. наук, доцент 
Панкова Алла Юріївна, канд. екон. наук, доцент
Кутідзе Людмила Сергіївна, канд. екон. наук, доцент
Ткачук Олександр Юхимович, канд. сільгосп. наук, доцент
Шитікова Лариса Віталіївна, канд. екон. наук, доцент
Соріна Оксана Олександрівна, старший викладач


Комплексна наукова тема кафедри: 05418 (2018-2021 рр.),  Формування механізму публічного управління промисловим комплексом адміністративного регіону. №0118U100048

  Категорія роботи: фундаментальне дослідження.
Керівник роботи: Пуліна Тетяна Веніамінівна, д-р екон. наук, професор, зав. кафедри.
Виконавці:
Пуліна Тетяна Веніамінівна, д-р екон. наук, професор, зав. кафедри
Ґудзь Петро Васильович, д-р екон. наук, професор
Тесленок Ірина Миколаївна, канд. екон. наук, доцент  
Нечаєва Ірина Анатоліївна, канд. екон. наук, доцент 
Панкова Алла Юріївна, канд. екон. наук, доцент
Ткачук Олександр Юхимович, канд. сільгосп. наук, доцент
Риженко Олексій Миколайович, канд. екон. наук, доцент 
Кутідзе Людмила Сергіївна, канд. екон. наук, доцент
Соріна Оксана Олександрівна, старший викладач
Кунаєв Артем Юрійович, аспірант
 

Результати дослідження знайшли застосування в навчальному процесі при викладанні таких дисциплін: «Інвестування регіонального розвитку», «Управління соціальною та економічною безпекою» для бакалаврів (281 «Публічне управління та адміністрування»); «Планування розвитку територій», «Електронне врядування» для магістрів (281 «Публічне управління та адміністрування»);  «Основи управлінського консультування» та «Корпоративне управління» (методи оцінки зовнішнього середовища організації) для магістрів (073 «Менеджмент»); для бакалаврів (073 «Менеджмент») та магістрів (281 «Публічне управління та адміністрування»): «Регіональна політика ЄС», «Управління регіоном», «Державне регулювання економіки та економічна політика», «Державне та регіональне управління», «Управління розвитком організації», «Теорія організації. Актуальні проблеми сучасного менеджменту», «Операційний менеджмент», «Менеджмент», «Електронні послуги на місцевому рівні».

Також результати даного дослідження передбачається використовувати у викладанні таких курсів:
- для магістрів (281 «Публічне управління та адміністрування») «Адміністрування публічних фінансів» (для пояснення можливостей щодо повноважень регіональних органів влади залучати, розподіляти та ефективно використовувати публічні фінанси в сфері управління виробничою інфраструктурою);
 - за основу для оцінювання ефективності менеджменту на основі цільового підходу обрано удосконалену Систему збалансованих показників (BSC), яка на відміну від класичної, враховує як внутрішню, так і зовнішню складові ефективності менеджменту за рахунок включення п’ятої складової оцінювання - «Соціальна відповідальність», що може бути використано при підготовці бакалаврів за фахом 073 «Менеджмент» по курсу «Операційний менеджмент» по темі 9 «Управління результативністю операційної діяльності»;
- методичний підхід у формі матриці оцінки ефективності управлінської праці керівника з урахування специфіки інструментів оцінювання, яка основана на використанні п’яти інструментів оцінювання: Експертна думка керівників; Тест «Бізнес IQ»; Ассессмент-центр; Тест "Бізнес-профіль"; Метод 360 градусів. Встановлено, що основними факторами успіху прийняття та реалізації кадрових рішень за результатами оцінки ефективності управління на основі компетентністного підходу будуть: зосередження зусиль на розвитку бізнесу; розуміння перспективних задач та цілей підприємства за основними напрямками діяльності; націленість на вирішення проблем, з якими стикається організація. Ці положення використовуються при підготовці магістрів за фахом 073 «Менеджмент» з курсу «Управління розвитком організацій» (Тема 10. Ефективність управління розвитком організації).
 

Перелік докторських і кандидатських дисертацій, що захищені та підготовлено на базі науково-дослідної роботи за час її виконання:
- «Науково-методичне обґрунтування системи оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства». кандидатська дисертація, Кунаєв А. Ю., науковий керівник д.е.н., проф., Ґудзь П. В., дата захисту – 29.05.2019 р.
Перелік курсових, дипломних та інших робіт, що захищені на базі зазначеної наукової роботи за час її виконання:
- магістерська робота «Управління розвитком транспортного комплексу регіону», студента групи ФЕУз -313 Горбенко А. Є. . , науковий керівник - к.е.н., доц. Кутідзе Л. С.;
- магістерська робота «Створення та розвиток кластерного об’єднання агропромислових підприємств», студентки групи ФЕУ-513 Скрипки Н. О., науковий керівник – д.е.н., проф., Пуліна Т. В.;
- магістерська робота «Державна політика у сфері енергозбереження», студентки ФЕУ-313 Нестеренко А. Г., науковий керівник – д.е.н., проф., Пуліна Т. В.

Використання результатів у науковій роботі, науково-технічній та інноваційній діяльності студентів:
- наукова робота «Формування методу оцінки репутації території», ст. групи ФЕУ-515 Оболадзе А.Н., науковий керівник - к.е.н., доцент Нечаєва І.А.
 

Підприємства, організації, установи, заклади, що впроваджують результати НДР:
- ДП «Антонов» (Довідка про впровадження № 00711-ЛГ),
- АТ «Мотор Січ» (довідка про впровадження від 11.10.2018 р. № ВДТ 21264),
- підприємства «Авіаційна компанія «АгроавіаДніпро» Дніпропетровської міської громадської організації «Асоціація авіації ЗАНГ України» (довідка про впровадження від 12.10.2018 р. 2018 р., № 12/10-02),
- AAL Group Ltd, Sharjah Airport International, United Arab Emirates (довідка про впровадження від 10.10.2018, № 348/ AA101018).
 

Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, патентів, наукових статей, інших публікацій, які опубліковано за матеріалами досліджень за період виконання НДР:
1. Монографії:
1. Кунаєв А. Ю. Оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства: теоретичні, методичні, прикладні аспекти: монографія / за наук. ред. проф. Ґудзя П. В. Запоріжжя : ЗНТУ-ФОП Мокшанов В. В., 2018. 296 с.
2. Kunaev Artem. Analysis of the management effectiveness evaluation of the aircraft building enterprise by a target approach. p. 95-113. Competitiveness of entrepreneurial structures: features and prospects. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2018, 232.

2 Наукові статті:
1. Петро Гудзь, Артем Кунаєв. Визначення ступеню досягнення стратегічних цілей авіапідприємства за цільовим підходом на основі BSC. Rocznikі Ekonomicznе Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. 2018. № 11. s. 277-300.
2. Кунаєв А. Ю., Ґудзь П. В. Компетентністна складова забезпечення ефективності менеджменту авіабудівного підприємства. Економічний вісник Запорізького національного технічного університету. 2018. №2. С.72-80.
3. Кунаєв А. Ю. Використання методології системного підходу до оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства. Вчені записки ТНУ імені В.І.Вернадського. Серія : Економіка  і управління. 2018. Т.29 (68). № 1. С.34-39.
4. Кунаєв А. Ю. Специфіка діяльності авіабудівного підприємства та оцінювання ефективності менеджменту. Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць. 2018. № 1 (63). С.72-81.
5. Нечаєва, І. А. Особливості прийняття управлінських рішень, їх оцінка та оцінювання в умовах кризи [Текст] / І. А. Нечаєва // Економічний аналіз, 2019. Т.29 – № 1. – С. 156-163.
6. Alla Pankova, Determination of smart-profiles of united territorial communities of zaporizhzhia region / Petro Gudz, Alla Pankova // European journal of economics and management. - Volume 5.- Issue 2.- 2019. pp.188-195.
7. Пуліна Т.В. Створення концепції агропломислового кластеру
у запорізькій області / Т.В. Пуліна, Н.О. Хмара, Н.О. Скрипка// Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. - №4. – 2018. – С. 53-61.
8. Пуліна Т. В. Управління якістю в проектному менеджменті органів публічної влади/ Т.В. Пуліна // Інвестиції: практика та досвід. - № 18.  – 2017. – С. 65-69.
9. Пуліна Т. В. Розробка стратегії енергоефективності запорізької області/ Т.В. Пуліна , І.М. Тесленок, А.Г. Нестеренко// Державне управління: удосконалення та розвиток.- № 11.  – 2018. – С. 65-69.
10. Пуліна Т. В. Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби/ Т.В. Пуліна , О.Ю. Ткачук, А.О. Вафіна// Економіка та держава. - № 12.  – 2018. – С. 44-49.

3. Тези доповідей:
1. Кунаєв А. Ю. Науково-методичні підходи до визначення критеріїв і показників оцінювання ефективності авіабудівного підприємства. Менеджмент, фінанси та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Львів, 24 лютого 2018 р.). Львів: ЛЕФ, 2018. С.36-38.
2. Кунаєв А. Ю. Організаційне забезпечення використання системи оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства. II International Scientific Conference The Modern Trends in the Development of Business Social Responsibility, Part II, June 29th, 2018. Lisbon. Portugal. S.21-25.
3. Кунаєв А. Ю., Горбенко А. Є. Проблема управління технологічним процесом сучасного вертолітного будування на прикладі уособленого підрозділу «Вертольоти «Мотор-Січ». Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір. Міжнар. наук.-практ. конф. 4-5 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя. Запоріжжя: ЗНТУ. 2018. С. 392-394.
4. Кутідзе, Л. С. Проблеми державного управління інклюзивним розвитком ринку праці в Україні [Текст] / Л. С. Кутідзе, І. С. Єрьоменко // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 року), м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. : Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. - С.395-397.
5. Кутідзе, Л. С. Принципи обґрунтування структурних змін в економіці регіону [Текст] / Л.С. Кутідзе // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана С.-1259 -1261.
6. Кутідзе, Л. С. Впровадження нових принципів планування регіонального розвитку у контексті євроінтеграції україни [Текст] / Л.С. Кутідзе, К.О., Єськов // Сучасний рух науки: тези доп. VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 квітня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С.619-624
7. Соріна О. О. Роль мережевих господарських структур в інклюзивному розвитку регіонів / О.О. Соріна // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 року), м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. : Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 439– 441.
8. Панкова А. Ю. Зарубіжний досвід місцевого самоврядування / А.Ю.Панкова, А.А.   Іванова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 18–12 квітня 2018 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.1294-1296.
9. Панкова А.Ю., Коцур А.О. Публічно-приватне партнерство як інструмент регіонального розвитку в Україні та ЄС / А.Ю. Панкова,  А.О.  Коцур// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 18–12 квітня 2018 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.1336-1337.
 

 


Викладачі кафедри працювали над науково-дослідній роботой на тему "НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ" під науковим керівництвом д.е.н., проф. П.В. Ґудзя.

Кафедра менеджменту виконала науково-дослідну роботу 05419 на тему «Забезпечення сталого розвитку регіону на основі інноваційних моделей» (2009-2012рр.) під науковим керівництвом завідуючого кафедрою, д.е.н., проф. П.В. Ґудзя. В основу науково-дослідної роботи покладено наукові праці співробітників кафедри, а також дисертаційні дослідження І.А. Нечаєвої, І.М. Тесленок, О.О. Соріної, Т.В. Пуліної, В.В. Лифар.


Співробітники кафедри також приймали участь у науково-дослідній роботі ДБ№05411 на тему «Забезпечення ефективного використання видів потенціалу промислового регіону (на прикладі Запорізької області)» (2011-2013 рр.) під науковим керівництвом завідуючого кафедрою, д.е.н., проф. П.В. Ґудзя. В основу науково-дослідної роботи покладено наукові праці співробітників кафедри В.В. Лифар, А.Ю. Панкової, а також дисертаційні дослідження Т.О. Коваленко, В.С. Бойченко, В.В. Королькова, С.В. Шарової.


Починаючи з 2008 року кафедра менеджменту є ініціатором та співорганізатором проведення щорічної міжрегіональної науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах»,: 21-22 травня 2008р., 27-28 травня 2011р. – м. Запоріжжя, 16-17 жовтня 2009 р. – м. Маріуполь, 20-21 травня 2011 р. – м. Запоріжжя..

Кафедра менеджменту на факультеті економіки та управління запровадила та щорічно проводить конкурс «Інновація року» серед студентів.


Кафедра щорічно у квітні проводить науково-технічну конференцію «Тиждень науки» серед викладачів та студентів.

 

 

НАУКОВА ШКОЛА «БАГАТОРІВНЕВЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ДЕРЖАВА, РЕГІОН, ПІДПРИЄМСТВО»

У 2021 році у НУ «Запорізька політехніка» було затверджено реєстрацію наукової школи «Багаторівневе управління економікою: держава, регіон, підприємство» під науковим керівництвом доктора економічних наук, професора Гудзя П.В.

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації

06 ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ УДК 33

06.61 Територіальна структура економіки. Регіональна та міська економіка УДК 332.1

06.81 Економіка та організація підприємства. Керування підприємством УДК 658

Кількісний та кваліфікаційний склад наукової школи

До складу науковой школи входить 39 осіб, з них:

- докторів наук - 5

- кандидатів наук, докторів філософії - 15

- докторантів - 1

- аспірантів - 3

- здобувачів вищої освіти - 15

Кадровий потенціал наукової школи

1 Ґудзь Петро Васильович, тема докторської дисертації «Механізм розвитку курортно-рекреаційних територій у сучасних умовах» 22.01.2004, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут економіко-правових досліджень НАН України

2 Пуліна Тетяна Веніамінівна, тема докторської дисертації «Методологія реструктуризації промисловості в умовах інноваційного розвитку економіки регіону»» 23.02.2009, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Рада з вивчення продуктивних сил НАН України

3 Ґудзь Марина Вікторівна, тема докторської дисертації «Формування та реалізація стратегії ефективного використання потенціалу приморських курортно-рекреаційних територій» 13.05.2011, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут економіко-правових досліджень НАН України

4 Лифар Владислава Віталіївна, тема докторської дисертації «Формування та реалізація транзитного потенціалу регіону» 24.04.2013, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут економіко-правових досліджень НАН України

5 Візіренко Світлана Вікторівна, тема кандидатської дисертації «Формування та використання потенціалу економіки знань регіону» 22.05.2013,  спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут економіко-правових досліджень НАН України

6 Панкова Алла Юріївна, тема  кандидатської дисертації «Забезпечення структурних змін в економіці великого промислового міста» 21.06.2013, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут економіко-правових досліджень НАН України

7 Шарова Світлана Василівна, тема кандидатської дисертації «Розвиток ринку нерухомості в системі продуктивних сил регіону» 20.09.2013, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Полтавський національний технічний університет  імені Ю.Кондратюка

8 Бут Тетяна Вікторівна, тема кандидатської дисертації «Діагностика розвитку металургійного комплексу регіону» 30.05.2016, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка,  Східноукраїнський національний університет імені В.Даля

9 Кунаєв Артем Юрійович, тема «Науково-методичне обґрунтування системи оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства» 29.05.2019, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Національний авіаційний університет

10 Безхлібна Анастасія Павлівна, докторант, доцент кафедри міжнародного туризму НУ «Запорізька політехніка»,  тема дослідження «Науково-методичне забезпечення конкурентоспроможності приморських регіонів»

11 Лайкова Катерина Миколаївна, аспірантка кафедри менеджменту, ст.викл. кафедри фінансів, банківської діяльності НУ «Запорізька політехніка», тема дослідження «Науково-методологічне обґрунтування розвитку промислового міста»

Наукові досягнення школи

Найбільш вагомі результати

- вперше обґрунтовано теорію кластерного розвитку курортно-рекреаційної економіки;

- обґрунтовано нову концепцію - квазікорпоративного управління територій на прикладі курортних поселень;

- вперше обґрунтовано нову економічну категорію -  рекреаноміка;

- вперше аргументовано - створення єврорегіону на теренах українсько-російського північного Приазов’я (2001).

Виконання держбюджетних і госпрозрахункових наукових тем

1. 05116 Дослідження тенденцій та закономірностей розвитку вітчизняного бізнесу в умовах формування економіки знань (2007-2009)

2. 05419 Забезпечення сталого розвитку промислового регіону на основі інноваційних моделей управління. (2009-2012)

3. 05411. Забезпечення ефективного використання видів потенціалу промислового регіону (на прикладі Запорізької області) (2011-2012)

4. 05412, Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: проблеми, пріоритети, механізми реалізації. (2013-2015).

5. 05415, Науково-методичне забезпечення структурних трансформацій в економіці промислового регіону (2015-2018).

6. Формування механізму публічного управління промисловим комплексом адміністративного регіону (2018-2021).

7. Тема договору: «Облік, аналіз і аудит в управлінні ефективністю діяльності суб’єктів господарювання». Договор №571-21 від 12.04.2021 р. з ТОВ «Аудиторська фірма «Злагода» (12.04 - 25.05.2021). Гудзь П.В., Чукалін О. Внутрішній аудит та контроль як функція управління публічними фінансами.

Впровадження та апробація результатів наукових досліджень

- апробовано методичний підхід до оцінки ефективності менеджменту авіабудівного підприємства шляхом встановлення взаємозв’язку ключових показників ефективності та компетентністного підходу у формі матриці BSC компетенцій категорій менеджерів (Мотор Січ, А.Ю. Кунаєв);

 - розроблено методику оцінювання ефективності менеджменту авіапідприємства з урахуванням за ключовими показниками ефективності підприємства та показниками соціальної відповідальності бізнесу як інтегрованого показника цінності підприємства для суспільства (ДП «Антонов», А.Ю. Кунаєв);

- розроблено і впроваджено  інструментарій діагностики механізму формування і використання ринку нерухомості на основі індексного методу при визначенні механізмів реалізації економічного потенціалу Запорізької області (Центр прикладних економічних досліджень Запорізької торгово-промислової палати. Шарова С.В.);

- розроблена і прийнята до впровадження методика експрес-діагностики ефективності управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності ( ПАТ «Мотор Січ», Борисенко О.Є.);

- отримано Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Вдосконалення маркетингового процесу підприємства машинобудівної галузі на основі досвіду іноземної компанії» Борисенко О., Онуфрієнко Н.. Елькаді М. № 59452 від 28.04.2015 р.

Кількість наукових публікацій

Перелік наукових публікацій доступний за посиланням: Публікації наукової школи

Кількість захищених (рекомендованих до захисту) докторів, кандидатів наук (докторів філософії)

Інформація про захищені (рекомендовані до захисту) роботи докторів, кандидатів наук (докторів філософії) доступна за посиланням: Інформація про захищені роботи

Публікації про наукову школу та її членів

1 Гудзь П.В. Енциклопедія сучасної України. Том 7. 2007. с.105. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=25875

2 Гудзь П.В. Економіка природокористування в іменах та звершеннях: НАН України, Ін-т. пробл. ринку та еколог-екон. дослідж. Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2015. – 558 с. с. 54-55

3 Гудзь П.В. Славетні запоріжці. URL: http://sites.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=5721&lang=ukr&news_code=

Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою

Керівника наукової школи, проф. Гудзя П.В. нагороджено орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» (Наказ Запорізької обласної ради № 325-м від 16.09.2020 р.).


НАУКОВА ШКОЛА «НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ І РЕГІОНІВ»

В даний час в НУ «Запорізька політехніка» на громадському обговоренні знаходиться «Положення про наукові школи», яке ще не набуло чинності. Положення регламентує діяльність наукових шкіл, що утворені і функціонують в Університеті. Робочу групу розробників «Положення…» очолює проф. Ґудзь П.В.

Наукова школа «Наукове обґрунтування підвищення ефективності управління соціально-економічним розвитком підприємств і регіонів»  функціонує як творчий науковий колектив дослідників різної кваліфікації та вікових груп (докторів, кандидатів наук, докторів філософії, наукових співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти), які працюють в різних структурних підрозділах Університету, але за одним напрямом досліджень і проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження з пріоритетних напрямів науки і техніки та отримують важливі наукові результати, які є визнаними в Україні та поза її межами.

Основні напрямки досліджень

менеджмент організацій  – актуальні науково-теоретичні та прикладні аспекти кластеризації економіки підприємств та організацій; діагностика ефективності управління підприємствами реального сектору економіки, ресурсним забезпеченням; дослідження сучасних проблем управління змінами, тайм-менеджменту; цифровізація економіки підприємств та нові бізнес-моделі управління;

розвиток продуктивних сил і регіональна економіка -  теоретичні, методичні, прикладні аспекти просторової економіки, регіонального менеджменту, адміністрування, управління містом, потенціалу регіональних соціально-економічних та економіко-екологічних комплексів та підсистем; проблема ефективності управління регіональним розвитком; регіональні проекти цифрової економіки.

Кадровий потенціал наукової школи

за напрямом менеджмент організацій

Пуліна Тетяна Веніамінівна, тема докторської дисертації, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Нечаєва Ірина Анатоліївна, тема «Управління інвестиційним розвиток металургійного підприємства на основі програмно-цільового підходу» 24.02.2011,  08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),  Класичний приватний університет
Борисенко Олена Євгеніївна, тема «Діагностика управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності металургійного підприємства» 12.03.2015, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Національний гірничий університет
Кунаєв Артем Юрійович, тема кандидатської дисертації «Науково-методичне обґрунтування системи оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства», 29.05.19, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Національний авіаційний університет
Павелко Віталій Юрійович, тема кандидатської дисертації «Підвищення ефективності управління аеропортовим комплексом на основі концепції якості», 4.06.15, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Національний авіаційний університет.
Тесленок Ірина Миколаївна,  тема кандидатської дисертації, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Маріупольський державний технічний університет
Кутідзе Людмила Сергіївна, тема кандидатської дисертації «Ефективність використання виробничих ресурсів машинобудівних підприємств (на матеріалах Запорізької області)!, рік захисту – 1994, Спеціальність 08.00.05 Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями (промисловість). РВПС України АН України
Риженко Олексій Миколайович, тема кандидатської дисертації, «Бюджетування діяльності акціонерних товариств», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Класичний приватний університет, 2011 р.

за напрямом розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Ґудзь Петро Васильович, тема докторської дисертації «Механізм розвитку курортно-рекреаційних територій у сучасних умовах» 22.01.2004, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут економіко-правових досліджень НАН України
Ґудзь Марина Вікторівна, тема докторської дисертації «Формування та реалізація стратегії ефективного використання потенціалу приморських курортно-рекреаційних територій» 13.05.2011, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут економіко-правових досліджень НАН України
Візіренко Світлана Вікторівна, тема кандидатської дисертації «Формування та використання потенціалу економіки знань регіону» 22.05.2013,  спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут економіко-правових досліджень НАН України
Панкова Алла Юріївна, тема  кандидатської дисертації «Забезпечення структурних змін в економіці великого промислового міста» 21.06.2013, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут економіко-правових досліджень НАН України
Ткачук Олександр Юхимович, кандидат с./г. наук СХ№006183 від 6.04.1983 р., 06.01.12 луговодство; тема дисертації: "Виявлення оптимальної потужності розрахункового шару зволоження грунту злаково - бобових пасовищ, створених на слабовищелоченних чорноземах".
Шарова Світлана Василівна, тема кандидатської дисертації «Розвиток ринку нерухомості в системі продуктивних сил регіону» 20.09.2013, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Полтавський національний технічний університет  імені Ю. Кондратюка
Бут Тетяна Вікторівна, тема кандидатської дисертації «Діагностика розвитку металургійного комплексу регіону» 30.05.2016, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка,  Східноукраїнський національний університет імені В. Даля.
Безхлібна Анастасія, к.е.н., доц., докторант,   тема дослідження «Науково-методичне забезпечення конкурентоспроможності приморських регіонів»
Лайкова Катерина Миколаївна, аспірантка, тема дослідження «Науково-методологічне обґрунтування розвитку промислового міста»

За даними напрямами працюють:

професор, д.е.н. Прушківський Володимир Геннадійович, тема докторської дисертації «Методологія реструктуризації промисловості в умовах інноваційного розвитку економіки регіону»» 23.02.2009, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Рада з вивчення продуктивних сил НАН України
професор, д.е.н. Лифар Владислава Віталіївна, тема докторської дисертації «Формування та реалізація транзитного потенціалу регіону» 24.04.2013, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Наукові дослідження

Виконання держбюджетних і госпрозрахункових наукових тем

 

 1. 05116 Дослідження тенденцій та закономірностей розвитку вітчизняного бізнесу в умовах формування економіки знань (2007-2009)
 2. 05419 Забезпечення сталого розвитку промислового регіону на основі інноваційних моделей управління. (2009-2012)
 3. 05411. Забезпечення ефективного використання видів потенціалу промислового регіону (на прикладі Запорізької області) (2011-2012)
 4. 05412, Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: проблеми, пріоритети, механізми реалізації. (2013-2015).
 5. 05415, Науково-методичне забезпечення структурних трансформацій в економіці промислового регіону (2015-2018).
 6. Формування механізму публічного управління промисловим комплексом адміністративного регіону (2018-2021). виконується

 

Результати наукових досліджень

Впровадження  в управління підприємством

В рамках науково-дослідних роботи «Науково-методичне забезпечення структурних трансформацій в економіці промислового регіону» (ДР № 0115U004679, 2015-2018 рр.) асп. Кунаєвим А.Ю. запропоновано встановлення взаємозв’язку ключових показників ефективності та компетентністного підходу у формі матриці BSC компетенцій категорій менеджерів при оцінці ефективності менеджменту авіабудівного підприємства; обґрунтовано використання цільового підходу до оцінювання ефективності менеджменту, розроблено модель ключових показників ефективності за критеріями фінансової та клієнтської складової, розвитку та навчання, соціальної відповідальності.

Основними практичними результатами наукового дослідження є використання прикладних аспектів впровадження засобів та інструментів оцінки ефективності менеджменту авіабудівного підприємства, зокрема у практичній діяльності ДП «Антонов» (довідка б/н), АТ «Мотор Січ» (довідка № ВДТ 21264 від 11.10.2018 р.), підприємства «Авіаційна компанія «АгроавіаДніпро» Дніпропетровської міської громадської організації «Асоціація авіації ЗАНГ України» (довідка № 12/10-02 від 12.10.2018 р.), AAL Group Ltd, United Arab Emirates (довідка № 348/AA101018 від 10.10.2018 р.).

Дані теоретичні положення використано в навчальній роботі факультету економіки та менеджменту НУЗП при складанні робочих навчальних програм і викладанні дисциплін «Операційний менеджмент», «Оцінка ефективності управління організацією» (довідка № 37-52/2882 від 27.09.2018 р.).

Показники роботи
наукової школи НУ «Запорізька політехніка»
«Наукове обґрунтування підвищення ефективності управління соціально-економічним розвитком підприємств і регіонів» за 5 років (2015-2020)

 

 

 

афіліація НУЗП з 1.09.20

ВІДОМОСТІ ПРО ВИДАВНИЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ «МЕНЕДЖМЕНТ» ЗА 2015-2021 РОКИ


Відомості про видавничу діяльність кафедри за ОП "Регіональне управління"


2021 рік

Монографії та розділи монографій

1 Gudz Petro. Administrowanie budżetowe w gminie polskiej. Гармонізація обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції. / Petro Gudz, Patryk Krzemieniewski, Колективна монографія. Запоріжжя: видавець ФОП Мокшанов В.В. 2021. - 206 с. - С.177-191

2 Корольков, В.В. Формування механізму податкового адміністрування соціальних внесків і заробітної плати [Текст] / В. Корольков // Гармонізація обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції: колективна монографія кафедри обліку і оподаткування (НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя). – Запоріжжя : видавець ФОП Мокшанов В. В., 2021. 206 с.

 

Наукові статті:

Публікації в наукометричних базах Scopus

1 Shmygol N. (2021) Environmental Performance Index to Assess the Situation in Regions of Ukraine in Terms of their Competitiveness. / N. Shmygol and others. European Research Studies 24, 3-27

2 Shmygol N. (2021) EU agricultural policy and its role in smoothing the sustainable development of the EU’s agricultural areas. / N Shmygol, T Pulina and others . IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 628 (1), 012030

 

Публікації в наукометричних базах Web of Science

1 Bezkhlibna A. Experience in ensuring the competitiveness of coastal regions in the EU and all over the world / Bezkhlibna A., Gudz P. and others.

 

Публікації в наукометричних базах Google Scholar

1 Gudz Maryna. Innovations of local authorities./ Maryna Gudz, Petro Gudz. European Journal of Management and Social Science. Вроцлав Інститут Макса Вебера 0, 8 др.арк. https://www.ejmss-journal.com/wydane-numery - 2021. № 1. vol.2, - р. 51-56. https://f177a24f-5bcc-448e-81c2-4c6a152f5183.filesusr.com/ugd/6ba610_0d3...

2 Gudz,P.V. Wspólne polityki unii europejskiej w sferze przemysłu: problemy i wyzwania w nowych realiach postpandemii. / P.V. Gudz, M.V. Gudz, Barbara Dąbrowska; Економічні інновації; зб. наук. праць.– Т.23.Вип. 3 (80). 2021.- с.85-100.

3 Гудзь Марина. The role of program Erasmus + in development in students of competencies soft skills. / Марина Гудзь, Петро Гудзь, Карина Стуконог. Роль Програми ERASMUS+ в розвитку у студентів компететностей soft skills. Vzdelávanie a spoločnosť Medzinárodný nekonferenčný zborník. VI. Prešovská univerzita v Prešove, 2021. - s. 185-194. Publikácia bola vydaná elektronicky v Digitálnej knižnici UK PU: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova16 ISBN 978-80-555-2729-1

 

Наукові конференції за кордоном

1 Gudz Petro. Nowacji i innowacji w jednostkach samorządu terytorialnego Ukrainy w dobie COVID – 19. VI Międzynarodowe sympozjum „Innowacji w dobie COVID – 19. Innowacje w jednostkach samorządu terytorialnego” 21 Maja Wrocław Інститут Макса Вебера, англ 0,3 Програма конференції https://www.imw.edu.pl/konferencje-sympozja

2 Гудзь П.В. Цифровизация пространственного управления в парадигме цифровой экономики. Материали международной научно-практической конференции «Стратегические императивы развития хозяйствующих субъектов в условиях турбулентности» 15 мая 2021 г., София, Болгария. рос. Сертификат

3 The role of program Erasmus + in development in students of competencies soft skills. Марина Гудзь, Петро Гудзь, Карина Стуконог. Роль Програми ERASMUS+ в розвитку у студентів компететностей soft skills. s. 185-194. Vzdelávanie a spoločnosť Medzinárodný nekonferenčný zborník. VI. Prešovská univerzita v Prešove, 2021. 451s. Publikácia bola vydaná elektronicky v Digitálnej knižnici UK PU: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova16 ISBN 978-80-555-2729-1 Прешов, Словаччина 0,5

 

Тези конференцій

1 Нечаєва І. А. Енергетичні кооперативи, як запорука енергоефективності та енергонезалежності громад / І. А. Нечаєва // Еко Форум – 2021: збірка тез доповідей V спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму, 14 – 16 вересня 2021 р. / Запорізька міська рада, Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя: Запорізька торговопромислова палата, 2021. – с. 161-163. Мова конференції - українська

2 Гудзь П.В., Панкова А.Ю. Цифровізація управління містом / П.В.Гудзь, А.Ю. Панкова, // Тиждень науки-2021. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2021. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана.

3 Панкова А.Ю., Інклюзивний вектор, як сучасний пріоритет регіонального розвитку /А.Ю.Панкова // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» 12-13 жовтня 2021 р. м. Запоріжжя

4 Тесленок І. М. Розробка шляхів покращення зовнішнього іміджу державного органу влади [Електронний ресурс] // Тиждень науки-2021. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19 –23 квітня 2021 р. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 179–181. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-318-8. – Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/4.1/TN_FEU.pdf

5 Гришіна, Н. І. Створення системи забезпечення якості медичних послуг [Текст] / Н. І. Гришіна, О. О. Соріна // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : междунар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2021 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2021. – С. 317-319 (українська, польска)

6 Gudz P.V. Administration local governments in Polish of small business development / P.V. Gudz, M.V. Gudz // Менеджмент ХХІ століття : глобалізаційні виклики : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції : зб. наук. пр. - Полтава : ПП «Астрая», 2021. - s.124-126 англ.

7 Ґудзь П.В. Підходи до оцінювання конкурентоспроможності приморських регіонів. / П. В. Ґудзь, А. П. Безхлібна // Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції : зб. тез доповідей, 31 березня – 01 квітня 2021 р. /за заг. ред. О.В. Панухник. - Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2021. - с.125-126. укр.

8 Гудзь П. В. Європейський зелений лад: сучасна трансформаційна політика європейського союзу на екологічних засадах. / П. В.Гудзь, М. В. Гудзь. // Матеріали Першого Всеукраїнського Круглого столу «Екологічна безпека держави», 16 вересня 2021 р. укр.

9 Гудзь П. В. Цифровізація просторового управління в парадигмі цифрової економіки / П.В. Гудзь , М.В. Гудзь // матеріали XІІ Міжнародної науково-практичної конференції, смт. Залізний Порт Херсонської обл. 9-10 вересня 2021р. укр.

10 Gudz Piotr. Analiza porównawcza finansów lokalnych wybranych gmin województwa kujawsko - pomorskiego w latach 2016-2020. / Piotr Gudz, Maria Gotowalska, Maryna Gudz Місцеве самоврядування в Україні та світі: теорія і практика: матер. 1 міжнар. науково-практич. конф., 7 грудня 2021 року - м. Полтава

11 Agnieszka Pufal. Formy i sposoby finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w regionie wielkopolski. / Agnieszka Pufal, P. Gudz. // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали І1І Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (12–13 жовтня 2021року) [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка» - 2021.

12 Шитікова Л.В. Трансформація державних послуг в електронні / Л.В. Шитікова, А. А. Боршош // Тиждень науки-2021: науково-практична конференція. Факультет економіки та управління, Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 19-23 квітня 2021 р. : тези доповідей – Запоріжжя, 2021. - С. 185-187.

13 Шитікова Л.В., Жижа М.С. Електронні послуги: очікування та наслідки впровадження. / Л.В. Шитікова, А. А. Боршош // Тиждень науки-2021: науково-практична конференція. Факультет економіки та управління, Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 19-23 квітня 2021 р. : тези доповідей – Запоріжжя, 2021. - С. 187-189.

14 Шитікова Л.В. Якість електронних державних послуг - пріоритетний напрямок розвитку країни. / Л.В. Шитікова, К.Д. Климeнкo // Тиждень науки-2021: науково-практична конференція. Факультет економіки та управління, Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 19-23 квітня 2021 р. : тези доповідей – Запоріжжя, 2021. - С. 189-191.

15 Шитікова Л.В. Історія розвитку інформатизації в державному управлінні. / Л.В. Шитікова, М.Г. Семенуха // Тиждень науки-2021: науково-практична конференція. Факультет економіки та управління, Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 19-23 квітня 2021 р. : тези доповідей – Запоріжжя, 2021. - С. 196-198.

16 Нечаєва І. А. Особливості та переваги використання програмно-цільового методу в формуванні бюджету ОТГ [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, А. І. Костецька // Тиждень науки-2021: щоріч. наук.- практ. конф., 19–23 квітня 2021 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : НУ «Запорізька Політехніка», 2021. - C. 223-225 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

17 Нечаєва І.А. Дашборд як інструмент ухвалення управлінських рішень в умовах розвитку новоутворених громад. / І. А. Нечаєва, А. І. Костецька // Шевченківська весна 2021. Економіка. на шляху до сталого розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / За заг. ред. Л.А. Анісімової: - К., Інтерсервіс, 2021. – ВИП. ХІХ. – С. 154. Мова конференції – українська

18 Панкова А.Ю. Запорізька область – привабливо туристичний край /А.Ю. Панкова, А.А. Андрієнко //Тиждень науки-2021. Факультет економіки та управління. Тези до-повідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2021. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана.

19 Панкова А.Ю. Безпечне, облаштоване та доступне міське середовище /А.Ю. Панкова, Я.М. Кривошей //Тиждень науки-2021. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2021. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана.

20 Кутідзе, Л. С. Проблеми реалізації державної підтримки розвитку громадянського суспільства [Текст] / Л. С. Кутідзе, К. В. Стуконог студ. гр. ФЕУ-510м НУ «Запорізька політехніка»// Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. - С. 203-205.

21 Кутідзе, Л. С. Особливості мотивації працівників бюджетної сфери [Текст] / Л. С. Кутідзе, Ю.Ю. Сапронова студ. гр. ФЕУз-510м НУ «Запорізька політехніка»// Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С.205-208.

22 Соріна, О. О., Оцінка трудового потенціалу медичної бюджетної установи / О. О. Соріна, Н. І. Грішина  // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 19-23 квітня 2021 р.: [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. - [Електронний ресурс] С. 225-227. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Назва з тит. екрана.


2020 рік

Монографії та розділи монографій

1 Буканов Г. М. Державне управління у сфері формування та реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні: теоретичний і практичний аспекти: монографія. Запоріжжя: КПУ, 2020. 440 с.

2 Ґудзь П.В. Ґудзь М.В. Публічне адміністрування регіональним і локальним туристичним розвитком на основі узгодження інтересів учасників ринку Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі. За ред. проф. Матвійчук Л.Ю. Луцьк: вид-во Луцький національний технічний університет, 2020. 256 с. с.112-136.

3 Kutidze L, Sorina O. Ensuring the socio-economic development of united territorial communities in the paradigm of governance : collective monograph / for order. prof. Gudz P. Zaporizhzhia, 2020. P. 185–196.

 

Наукові статті:

Публікації в наукометричних базах Scopus

1 Gudz, P., Oliinyk, Y., Shkurupska, I., Ivanchenkov, V., Petrenko, O., Vlasenko, Y. Formation of foreignt economic potential of the region as a factor of competitive development of the terrirory. International Journal of Management Vol.11 Issue 5, Maj 2020, Pages 590-601.http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISSUE_5/I... https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210954368

2 Nadiia Shmygol, Olga Galtsova, Viktor Koval, I Wayan Edi Arsawan. Analysis of country’s competitiveness factors based on inter-state rating comparisons. E3S Web Conf. Volume 153, 2020. International Conference on Sustainability Science and Management: Advanced Technology in Environmental Research (CORECT-IJJSS 2019) Published online 17 February 2020

3 Nadiia Shmygol, Władysława Łuczka, Olena Trokhymets, Dariusz Pawliszczy, Ruslan Zavgorodniy. Model of diagnostics of resource efficiency in oil and gas sector of economy of Ukraine. Журнал E3SWC 2020/5 Том166. С. 13005

4 Gudz P., Gudz M., Vdovichena O., Tkalenko O. (2020) Scientific Approaches for Planning the Architecture for Urban Economic Space. In: Onyshchenko V., Mammadova G., Sivitska S., Gasimov A. (eds) Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations. ICBI 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 73. Springer, Cham  https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-42939-3_57 DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_57

 

Публікації в наукових фахових виданнях України

1 Нечаєва І. А. Реформа системи соціального страхування як засіб зміцнення соціально-економічної безпеки України в умовах перманентної кризи. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1634 (дата звернення: 02.05.2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.58.

2 Нечаєва І. А. Оцінка прозорості та відкритості комунального підприємства (установи, організації) як запорука ефективного використання місцевих фінансів і територіального розвитку. Проблеми економіки. 2020. №2. C. 265–273. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-2-265-273.

3 Нечаєва І. А. Податкова реформа в умовах євроінтеграційних процесів та кризи: можливі результати для України. Modern Economics. 2020. № 22(2020). С. 64-71. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V22(2020)-10.

4 Ткачук А. Ю., Панкова А. Ю. Адміністрування критичних технологій в АПК на регіональному рівні як інструменту форсайту. Бизнес Информ  Електронне наукове фахове видання - 2020. №7. C. 93-99. — Режим доступу: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-93-99

5 Nadiia Shmygol, Somchenko V.V.,  Gnidkova A.V. Analysis of the use of labor resources in the industrial sector of the economy. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Economic Sciences 2020/7/9. Випуск 2 (46) С. 143-149.

6 Тесленок І. М., Соріна О. О., Коваль В. В. Розробка механізму стратегічного управління промисловим комплексом регіону. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 77–81. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.77. (Index Copernicus, Google Scholar)

7 Тесленок І. М., Соріна О. О., Мишакова В. О. Зв'язки з громадськістю як основний інструмент формування іміджу державної податкової служби. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1847 (дата звернення: 03.12.2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.32 (Index Copernicus)

 

Статті в інших виданнях

1.    Iryna Nechayeva (2020) “Analysis of state and development of industrial infrastructure in Zaporizhzhya region”, Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy  Roczniki Ekonomiczne Vol. 12, pp. 137-150, available at: http://kpsw.edu.pl/nauka-i-rozwoj/roczniki-ekonomiczne-kpsw/roczniki-eko...

 

Матеріали конференцій

Матеріали міжнародних конференцій в Україні

1 Гудзь П.В., Гудзь М.В.Оцінка корпоративної культури в системі менеджменту організації. С.86-88. Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : матер. XXV Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 трав. 2020 р.) / відп. ред. Л. Г. Ліпич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 144 с.  

2 Гудзь П.В., Мішакова В. Регіональні особливості формування іміджу державної податкової служби. с.216-218 Відкриті еволюціонуючі системи: матер.  V Міжнар. наук.-практ. конф. (19 - 21 травня 2020 р.). К.:ТНУ  імені В. І. Вернадського. 2020. 314 с.

 

3 Гудзь П.В., Гудзь М.В.Інструменти адміністрування розумних міст. Теорія та практика менеджменту: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (13 квітня 2020 р., м. Луцьк).  Луцьк: ВНУ. 2020. 254 с.

Нечаєва І. А. Програмування розвитку регіону: основні методи та підходи Міжнародна науково-практична конференція «Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами» (ММП-2020), Коблево, 14-18 вересня 2020 р. Праці – Харків: ХНУРЕ, 2020. – 144 с. С.90-93.

Матеріали всеукраїнських конференцій

1 Гудзь П.В., Бень В. Самоосвіта державних службовців як шлях підвищення їх кваліфікації. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, студентів та учнівської молоді «Актуальні проблеми розвитку економіки, підприємництва та адміністрування в умовах трансформації економіки України» Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського 27-28 квітня 2020 р. м.Харків

2 Гудзь П.В., Гудзь М.В.Адміністрування органами місцевого самоврядування малого і мікробізнесу в умовах пандемії Covid-19 польський досвід. с.457-459. Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Черкаси, 16–17 квітня 2020 року. Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2020. 557 с.

3 Нечаєва І. А., Методичний підхід до проведення оцінки інвестиційного проекту //Наукове електронне видання: Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція. Збірник тез доповідей 16–17 квітня 2020 року. Черкаси. 2020. С.45-47. URL: http://www.suem.edu.ua/documents/tezy_conference_2020_04.pdf.

 

Матеріали внутривузівських конференцій

1 Кутідзе Л.С., Бень В.В. Особливості організації управління персоналом на державній службі. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 256-258.

2 Нечаєва І. А. Євроінтеграційні процеси, формування та збереження національної ідентичності. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С.169-173.

3 Нечаєва І. А., Рощина Д. С. Основні риси та форми державно-приватного партнерства в Україні. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С.225-228.

4 Бень В.В., Риженко О.М. Шляхи удосконалення системи оплати праці державних службовців. Тиждень  науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. С.200-202. Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-FEU.pdf


Відомості про видавничу діяльність кафедри за ОП "Менеджмент організацій та адміністрування"


2021 рік 

Наукові статті:

Публікації в наукометричних базах Scopus

1 Gudz, P. V. Use of State Support Levers for Small and Medium-Sized Enterprises within the Dynamic Environment / P. V. Gudz, Pavlinka Ileva-Naydenova, A. V. Cherep, L. H. Oleinikova. Икономически изследвания. 2021 Книжка 2, (p. 140-158) https://www.iki.bas.bg/spisanie-ikonomicheski-izsledvaniia

2 Shmygol N. (2021) Exploring the experience of integrated teaching of the management core courses in a foreign language based on ICT use./ NM Shmygol and others; Journal of Physics: Conference Series 1840 (1), 012046

3 Shmygol N. (2021) Organic farming support policy in a sustainable development context / N. Shmygol and others : A Polish case study Energies 14 (14), 4208

4 Shmygol N. (2021) Model of sectoral competitiveness index by environmental component. / N Shmygol and others IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 628 (1), 012023

 

Публікації в наукометричних базах Web of Science

1          T. Pulina Determination of the Clustering Potential of the Machine-Building Industry in Zaporizhzhia Region. / Pulina T., Shmygol N., Gudz P. and others; SHS Web of Conferences 100 2021

2 Shmygol N. (2021) Modeling the development of the tourism industry in the smart age of globalization through transnational cooperation and capacity building / N Shmygol and others .SHS Web of Conferences 107, 07002

3          Pulina T. (2021) Improving the innovative development management of Zaporizhzhia region’s industrial complex / T Pulina, N Shmygol and others SHS Web of Conferences 107, 06002

4         Shmygol N . (2021) Improvement of the Salary Organization on the Basis of the Personnel Professional-Qualification Level Evaluation Method / N Shmygol and others. SHS Web of Conferences 100, 01022 0,52

 

Публікації в наукометричних базах Index Copernicus

1 Шитікова Л.В. Ефективна управлінська складова - основа збільшення інноваційного потенціалу. / Шитікова Л.В.; Економічний вісник Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет",- м. Дніпро. 2021.№1 - C. 113-118

2 Нечаєва, І. А. Аналіз можливості та обґрунтування необхідності створення проектів розвитку людського потенціалу регіону [Електроний ресурс] / І. А. Нечаєва, О. Є. Борисенко, Н. Л. Онуфрієнко // Економіка та суспільство. – Режим доступу : https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-51

3 Нечаєва І. А. Використання гендерно орієнтованого підходу у бюджетному процесі громади [Електроний ресурс] / І. А. Нечаєва, А. І. Костецька // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки", - 2021. – №9. – Режим доступу : https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-9-7545

4 Sorina O. Features of Forming an Enterprise Strategy Based on the Sustainable Development Concept. Green, Blue and Digital Economy Journal. 2021. Vol.2 No. 1. PP. 90-95 (IndexCopernicus, Research Papers in Economics)

 

Публікації в наукометричних базах Google Scholar

1 Фесик, Я.А. Інтелектуальний потенціал – вирішальний фактор інноваційного розвитку України в сучасних умовах. / Я.А.Фесик, Л.В. Шитікова; Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : збірник наукових праць здобувачів вищої освіти і молодих учених / ред. кол.: Н. А. Хрущ, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун та ін. (відп. ред. Н. А. Хрущ). - Хмельницький : ХНУ. 2021.- С.180-182, 0,36 друк.арк.

2 Нєфьодов, Є.О. The importance of creating new innovations in Ukraine (Важливість створення нових інновацій в Україні)./ Л.В. Шитікова, Є.О.Нєфьодов; Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : збірник наукових праць здобувачів вищої освіти і молодих учених / ред. кол.: Н. А. Хрущ, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун та ін. (відп. ред. Н. А. Хрущ). - Хмельницький : ХНУ, 2021. - C.140-141, 0,0,24 друк.арк.

3 Гудзь П.В. Економічна теорія неокласицизму та виклики сучасної економіки. / П.В. Гудзь; Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 2021. 13. - s.71-86 http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re13/gudz.pdf

4 Гудзь Марина. The role of program Erasmus + in development in students of competencies soft skills. / Марина Гудзь, Петро Гудзь, Карина Стуконог. Роль Програми ERASMUS+ в розвитку у студентів компететностей soft skills. Vzdelávanie a spoločnosť Medzinárodný nekonferenčný zborník. VI. Prešovská univerzita v Prešove, 2021. - s. 185-194. Publikácia bola vydaná elektronicky v Digitálnej knižnici UK PU: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova16 ISBN 978-80-555-2729-1

5 Корольков В. В., Соріна О. О., Тельчаров Е. А. Управління знаннями при реалізації стратегії інноваційного оновлення підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9529 (дата звернення: 30.11.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.71

Наукові конференції за кордоном

1 The role of program Erasmus + in development in students of competencies soft skills. Марина Гудзь, Петро Гудзь, Карина Стуконог. Роль Програми ERASMUS+ в розвитку у студентів компететностей soft skills. s. 185-194.

2 Vzdelávanie a spoločnosť Medzinárodný nekonferenčný zborník. VI. Prešovská univerzita v Prešove, 2021. 451s. Publikácia bola vydaná elektronicky v Digitálnej knižnici UK PU: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova16 ISBN 978-80-555-2729-1 Прешов, Словаччина 0,5

3 Гудзь П.В. Marketing of innovations. Innovations in marketing (2021). Materials of the International Scientific Internet Conference (7-9 December, 2021). Bielsko-Biala: WSEH. [E-edition] Бєльсько-Бяла, Польща 0,2 https://wseh.pl/pl/publikacje/marketing-innovations-innovations-marketin...

4 Gudz Piotr. Wykorzystanie instrumentów marketingu bankowego dla rozwiązania problemu płynności płatniczej / Piotr Gudz, Monika Mindak, Maryna Gudz. Marketing of innovations. Innovations in marketing (2021). Materials of the International Scientific Internet Conference (7-9 December, 2021). Bielsko-Biala: WSEH. [E-edition]

 

Тези конференцій

1 Шитікова Л.В. Формування механізму управління інноваціями підприємства в умовах інклюзивного розвитку регіону. / Л.В Шитікова. // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 12-13 жовтня 2021 р. - м. Запоріжжя. 2021. - С. укр.

2 Шитікова Л.В Аналіз сучасного стану інноваційної активності. / Л.В. Шитікова // Тиждень науки-2021: науково-практична конференція. Факультет економіки та управління, Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 19-23 квітня 2021 р. : тези доповідей – Запоріжжя, 2021. - С. 177-179

3 Нечаєва І. А. Сектор страхування як каталізатор розвитку національної економіки [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва // Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. - С. 124-127. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1t5AjMhYEPKn4UKlEjAbet2wfey3h4-4U/view. Мова конференції - українська

4 Нечаєва І. А. Огляд світових тенденцій розвитку ринку освіти для дорослих. / І. А. Нечаєва, О. Є. Борисенко, Н. Л. Онуфрієнко // Management of modern university : III international scientific and practical conference proceedings (Kyiv, april 29, 2021). Kyiv, 2021. - Р.47-53. – Режим доступу : https://www.bijb.study/conf2021/includes/conference-proceedings.pdf?v=2 Мова конференції - українська, англійська

5 Нечаєва І. А. Енергетичні кооперативи, як запорука енергоефективності та енергонезалежності громад / І. А. Нечаєва // Еко Форум – 2021: збірка тез доповідей V спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму, 14 – 16 вересня 2021 р. / Запорізька міська рада, Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя: Запорізька торговопромислова палата, 2021. – с. 161-163. Мова конференції - українська

6 Кутідзе, Л. С. Інтеграційні стратегії як напрямки організаційно-економічного розвитку сучасного підприємства [Текст] / Л. С. Кутідзе // Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. - С. 173-175.

7 Соріна, О.О. Оцінка ефективності діяльності академіного бізнес-інкубатору [Електронний ресурс] / О. О. Соріна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 19-23 квітня 2021 р.: [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. - C. 175-177. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Назва з тит. екрана.

8 Гришіна, Н. І. Створення системи забезпечення якості медичних послуг [Текст] / Н. І. Гришіна, О. О. Соріна // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : междунар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2021 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2021. – С. 317-319 (українська, польска)

9 Гудзь П. В. Сучасні тренди конфліктології стосунків у менеджменті персоналу / П. В.Гудзь, М. В. Гудзь.// Актуальні проблеми менеджменту в умовах сучасних викликів (Івано-Франківськ, 7-8 квітня 2021 року): Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 2021. - с. 17-19. укр.

10 Шитікова Л.В. Роль інноваційних послуг в системі економіки України. / Л.В Шитікова., І.О. Довга // Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: міжнародна науково-практична інтернетконференція, 16 квітня 2021. - Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021.- С. 162-164, укр.

11 Шитікова Л.В. Особливості формування та управління інноваційним потенціалом організації. / Л.В Шитікова, В.В. Бень // «Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку»: ІV міжнародна науково-практична конференція, 20-21 травня 2021 р. - Одеса: Державний університет «Одеська політехніка», 2021 . -С.191-193

12 Шитікова Л.В. Аналіз інноваційної діяльності підприємств Запорізької області. / Л.В Шитікова., І.О. Довга // «Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку»: ІV міжнародна науково-практична конференція, 20-21 травня 2021 р. - Одеса: Державний університет «Одеська політехніка», 2021. - С. 193-195 укр.

13 Шитікова Л.В. Інтелектуальний потенціал – вирішальний фактор інноваційного розвитку України в сучасних умовах євроїнтеграції / Л.В Шитікова, Я.А. Фесик // Розвиток інноваційного фінансового управління суб’єктами економіки в умовах реалізації євроінтеграційної стратегії України: всеукраїнська науково-практична інтернет конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, 16 листопада 2021 р. - м.Хмельницький. 2021. - С. укр.

14 Шитікова Л.В. The importance of creating new innovations in Ukraine (Важливість створення нових інновацій в Україні) / Л.В. Шитікова, Є. О. Нефьодов // Розвиток інноваційного фінансового управління суб’єктами економіки в умовах реалізації євро інтеграційної стратегії України: всеукраїнська науково-практична інтернет конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, 16 листопада 2021 р. - м. Хмельницький. 2021. - С. укр.

15 Шитікова Л.В. Аналіз світових систем електронних платежів. / Л.В. Шитікова, А.П. Кубряченко // Тиждень науки-2021: науково-практична конференція. Факультет економіки та управління, Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 19-23 квітня 2021 р. : тези доповідей – Запоріжжя, 2021. - С. 191-193

16 Шитікова Л.В. Емоційний інтелект як компетенція менеджера у ХХІ столітті. / Л.В. Шитікова, І.А. Самсонова // Тиждень науки-2021: науково-практична конференція. Факультет економіки та управління, Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 19-23 квітня 2021 р. : тези доповідей – Запоріжжя, 2021. - С. 193-196

17 Нечаєва І. А. Розвиток сектору страхування як індикатор рівня розвитку національної економіки [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, А. І. Костецька // Тиждень науки-2021: щоріч. наук.- практ. конф., 19–23 квітня 2021 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : НУ «Запорізька Політехніка», 2021. - C. 169-172 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

18 Панкова А.Ю. Вчення В.І. Вернадського про ноосферу в сучасному баченні організації /А.Ю. Панкова, В.В. Бень //Тиждень науки-2021. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2021. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана.

19 Кутідзе, Л. С. Дослідження споживачів з метою підвищення ефективності просування товарів [Текст] / Л. С. Кутідзе, К.О. Павлова студ. гр. ФЕУ-510м НУ «Запорізька політехніка» // Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. - С. 208-210.

20 Тесленок І. М. Стратегічні зміни підприємства в умовах COVID-19 [Електронний ресурс] / І. М. Тесленок, А. Ю. Павлова // Тиждень науки-2021. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19 –23 квітня 2021 р. / Редкол.:В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 213–215. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.ISBN 978-617-529-318-8. – Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/4.1/TN_FEU.pdf

21 Соріна, О. О. Дослідження підходів до класифікації конкрентних переваг підприємства [Електронний ресурс] / О. О. Соріна, Ю. О. Чушкіна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 19-23 квітня 2021 р.: [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. - С. 227-229. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Назва з тит. екрана.

22 Соріна, О. О. Складові механізму формування системи стратегічного управління підприємством / О. О. Соріна, Ю. О. Чушкіна // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : междунар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2021 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2021. – С. 322-324 (українська, польска)

23 Соріна, О. О. Використання системного підходу в управлінні конкурентоспроможністю машинобудівного підприємства [Текст] /О. О. Соріна, Д. В. Доновський // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : междунар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2021 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2021. – С. 319-322 (українська, польска)

24 Соріна, О. О. Класифікація стратегій розвитку підприємства [Текст] / О. О. Соріна, Д. Д. Шугайло // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : междунар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2021 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2021. – С. 324-326 (українська, польска)


2020 рік 

 

Монографії

 1. Gudz Petro. Administrowanie budżetowe w gminie polskiej. Гармонізація обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції. / Petro Gudz, Patryk Krzemieniewski, Колективна монографія. Запоріжжя: видавець ФОП Мокшанов В.В. 2021. - 206 с. - С.177-191
 2. Корольков, В.В. Формування механізму податкового адміністрування соціальних внесків і заробітної плати [Текст] / В. Корольков // Гармонізація обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції: колективна монографія кафедри обліку і оподаткування (НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя). – Запоріжжя : видавець ФОП Мокшанов В. В., 2021. 206 с.

Наукові статті:

Публікації в наукометричних базах Scopus

 1. Gudz, P. V. Use of State Support Levers for Small and Medium-Sized Enterprises within the Dynamic Environment / P. V. Gudz, Pavlinka Ileva-Naydenova, A. V. Cherep, L. H. Oleinikova. Икономически изследвания. 2021 Книжка 2, (p. 140-158) https://www.iki.bas.bg/spisanie-ikonomicheski-izsledvaniia
 2. Shmygol N. (2021) Exploring the experience of integrated teaching of the management core courses in a foreign language based on ICT use./ NM Shmygol and others; Journal of Physics: Conference Series 1840 (1), 012046
 3. Shmygol N. (2021) Organic farming support policy in a sustainable development context / N. Shmygol and others : A Polish case study Energies 14 (14), 4208
 4. Shmygol N. (2021) Environmental Performance Index to Assess the Situation in Regions of Ukraine in Terms of their Competitiveness. / N. Shmygol and others . European Research Studies 24, 3-27
 5. Shmygol N. (2021) EU agricultural policy and its role in smoothing the sustainable development of the EU’s agricultural areas. / N Shmygol, T Pulina and others . IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 628 (1), 012030
 6. Shmygol N. (2021) Model of sectoral competitiveness index by environmental component. / N Shmygol and others IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 628 (1), 012023

Публікації в наукометричних базах Web of Science

 1. Bezkhlibna A. Experience in ensuring the competitiveness of coastal regions in the EU and all over the world / Bezkhlibna A., Gudz P. and others.
 2. T. Pulina Determination of the Clustering Potential of the Machine-Building Industry in Zaporizhzhia Region. / Pulina T., Shmygol N., Gudz P. and others; SHS Web of Conferences 100 2021
 3. Shmygol N. (2021) Modeling the development of the tourism industry in the smart age of globalization through transnational cooperation and capacity building / N Shmygol and others .SHS Web of Conferences 107, 07002
 4. Pulina T. (2021) Improving the innovative development management of Zaporizhzhia region’s industrial complex / T Pulina, N Shmygol and others SHS Web of Conferences 107, 06002
 5. Shmygol N . (2021) Improvement of the Salary Organization on the Basis of the Personnel Professional-Qualification Level Evaluation Method / N Shmygol and others. SHS Web of Conferences 100, 01022 0,52
 6. Pulina T. (2021) Determination of the Clustering Potential of the Machine-Building Industry in Zaporizhzhia Region. / T Pulina, N Shmygol, P Gudz and others. SHS Web of Conferences 100

Публікації в наукометричних базах Index Copernicus

 1. Шитікова Л.В. Ефективна управлінська складова - основа збільшення інноваційного потенціалу. / Шитікова Л.В.; Економічний вісник Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет",- м. Дніпро. 2021.№1 - C. 113-118
 2. Нечаєва, І. А. Аналіз можливості та обґрунтування необхідності створення проектів розвитку людського потенціалу регіону [Електроний ресурс] / І. А. Нечаєва, О. Є. Борисенко, Н. Л. Онуфрієнко // Економіка та суспільство. – Режим доступу : https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-51
 3. Нечаєва І. А. Використання гендерно орієнтованого підходу у бюджетному процесі громади [Електроний ресурс] / І. А. Нечаєва, А. І. Костецька // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки", - 2021. – №9. – Режим доступу : https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-9-7545
 4. Sorina O. Features of Forming an Enterprise Strategy Based on the Sustainable Development Concept. Green, Blue and Digital Economy Journal. 2021. Vol.2 No. 1. PP. 90-95 (IndexCopernicus, Research Papers in Economics)

Публікації в наукометричних базах Google Scholar

 1. Фесик, Я.А. Інтелектуальний потенціал – вирішальний фактор інноваційного розвитку України в сучасних умовах. / Я.А.Фесик, Л.В. Шитікова; Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : збірник наукових праць здобувачів вищої освіти і молодих учених / ред. кол.: Н. А. Хрущ, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун та ін. (відп. ред. Н. А. Хрущ). - Хмельницький : ХНУ. 2021.- С.180-182, 0,36 друк.арк.
 2. Нєфьодов, Є.О. The importance of creating new innovations in Ukraine (Важливість створення нових інновацій в Україні)./ Л.В. Шитікова, Є.О.Нєфьодов; Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : збірник наукових праць здобувачів вищої освіти і молодих учених / ред. кол.: Н. А. Хрущ, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун та ін. (відп. ред. Н. А. Хрущ). - Хмельницький : ХНУ, 2021. - C.140-141, 0,0,24 друк.арк.
 3. Gudz Maryna. Innovations of local authorities./ Maryna Gudz, Petro Gudz. European Journal of Management and Social Science. Вроцлав Інститут Макса Вебера 0, 8 др.арк. https://www.ejmss-journal.com/wydane-numery - 2021. № 1. vol.2, - р. 51-56. https://f177a24f-5bcc-448e-81c2-4c6a152f5183.filesusr.com/ugd/6ba610_0d3058ecd7e54d81b5852dd0cbf83175.pdf
 4. Гудзь П.В. Економічна теорія неокласицизму та виклики сучасної економіки. / П.В. Гудзь; Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 2021. 13. - s.71-86 http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re13/gudz.pdf
 1. Gudz,P.V. Wspólne polityki unii europejskiej w sferze przemysłu: problemy i wyzwania w nowych realiach postpandemii. / P.V. Gudz, M.V. Gudz, Barbara Dąbrowska; Економічні інновації; зб. наук. праць.– Т.23.Вип. 3 (80). 2021.- с.85-100.
 2. Гудзь Марина. The role of program Erasmus + in development in students of competencies soft skills. / Марина Гудзь, Петро Гудзь, Карина Стуконог. Роль Програми ERASMUS+ в розвитку у студентів компететностей soft skills. Vzdelávanie a spoločnosť Medzinárodný nekonferenčný zborník. VI. Prešovská univerzita v Prešove, 2021. - s. 185-194. Publikácia bola vydaná elektronicky v Digitálnej knižnici UK PU: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova16 ISBN 978-80-555-2729-1
 3. Gudz Piotr. Wykorzystanie instrumentów marketingu bankowego dla rozwiązania problemu płynności płatniczej / Piotr Gudz, Monika Mindak, Maryna Gudz. Marketing of innovations. Innovations in marketing (2021). Materials of the International Scientific Internet Conference (7-9 December, 2020). Bielsko-Biala: WSEH. [E-edition]
 4. Корольков В. В., Соріна О. О., Тельчаров Е. А. Управління знаннями при реалізації стратегії інноваційного оновлення підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9529 (дата звернення: 30.11.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.71

Тези конференцій:

 1. Шитікова Л.В. Формування механізму управління інноваціями підприємства в умовах інклюзивного розвитку регіону. / Л.В Шитікова. // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 12-13 жовтня 2021 р. - м. Запоріжжя. 2021. - С. укр.
 2. Шитікова Л.В Аналіз сучасного стану інноваційної активності. / Л.В. Шитікова // Тиждень науки-2021: науково-практична конференція. Факультет економіки та управління, Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 19-23 квітня 2021 р. : тези доповідей – Запоріжжя, 2021. - С. 177-179
 3. Нечаєва І. А. Сектор страхування як каталізатор розвитку національної економіки [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва // Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. - С. 124-127. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1t5AjMhYEPKn4UKlEjAbet2wfey3h4-4U/view. Мова конференції - українська
 4. Нечаєва І. А. Огляд світових тенденцій розвитку ринку освіти для дорослих. / І. А. Нечаєва, О. Є. Борисенко, Н. Л. Онуфрієнко // Management of modern university : III international scientific and practical conference proceedings (Kyiv, april 29, 2021). Kyiv, 2021. - Р.47-53. – Режим доступу : https://www.bijb.study/conf2021/includes/conference-proceedings.pdf?v=2 Мова конференції - українська, англійська
 5. Нечаєва І. А. Енергетичні кооперативи, як запорука енергоефективності та енергонезалежності громад / І. А. Нечаєва // Еко Форум – 2021: збірка тез доповідей V спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму, 14 – 16 вересня 2021 р. / Запорізька міська рада, Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя: Запорізька торговопромислова палата, 2021. – с. 161-163. Мова конференції - українська
 6. Гудзь П.В., Панкова А.Ю. Цифровізація управління містом / П.В.Гудзь, А.Ю. Панкова, // Тиждень науки-2021. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2021. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. ек-рана.
 7. Панкова А.Ю., Інклюзивний вектор, як сучасний пріоритет регіонального розвитку /А.Ю.Панкова // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» 12-13 жовтня 2021 р. м. Запоріжжя
 8. Кутідзе, Л. С. Інтеграційні стратегії як напрямки організаційно-економічного розвитку сучасного підприємства [Текст] / Л. С. Кутідзе // Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. - С. 173-175.
 9. Тесленок І. М. Розробка шляхів покращення зовнішнього іміджу державного органу влади [Електронний ресурс] // Тиждень науки-2021. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19 –23 квітня 2021 р. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 179–181. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-318-8. – Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/4.1/TN_FEU.pdf
 10. Соріна, О.О. Оцінка ефективності діяльності академіного бізнес-інкубатору [Електронний ресурс] / О. О. Соріна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 19-23 квітня 2021 р.: [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. - C. 175-177. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Назва з тит. екрана.
 11. Гришіна, Н. І. Створення системи забезпечення якості медичних послуг [Текст] / Н. І. Гришіна, О. О. Соріна // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : междунар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2021 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2021. – С. 317-319 (українська, польска)
 12. Gudz P.V. Administration local governments in Polish of small business development / P.V. Gudz, M.V. Gudz // Менеджмент ХХІ століття : глобалізаційні виклики : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції : зб. наук. пр. - Полтава : ПП «Астрая», 2021. - s.124-126 англ.
 13. Гудзь П. В. Сучасні тренди конфліктології стосунків у менеджменті персоналу / П. В.Гудзь, М. В. Гудзь.// Актуальні проблеми менеджменту в умовах сучасних викликів (Івано-Франківськ, 7-8 квітня 2021 року): Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 2021. - с. 17-19. укр.
 14. Ґудзь П.В. Підходи до оцінювання конкурентоспроможності приморських регіонів. / П. В. Ґудзь, А. П. Безхлібна // Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції : зб. тез доповідей, 31 березня – 01 квітня 2021 р. /за заг. ред. О.В. Панухник. - Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2021. - с.125-126. укр.
 15. Гудзь П. В. Європейський зелений лад: сучасна трансформаційна політика європейського союзу на екологічних засадах. / П. В.Гудзь, М. В. Гудзь. // Матеріали Першого Всеукраїнського Круглого столу «Екологічна безпека держави», 16 вересня 2021 р. укр.
 16. Гудзь П. В. Європейський зелений лад: сучасна трансформаційна політика європейського союзу на екологічних засадах. / П. В.Гудзь, М. В. Гудзь. // Матеріали Першого Всеукраїнського Круглого столу «Екологічна безпека держави», 16 вересня 2021 р. укр.
 17. Гудзь П. В. Цифровізація просторового управління в парадигмі цифрової економіки / П.В. Гудзь , М.В. Гудзь // матеріали XІІ Міжнародної науково-практичної конференції, смт. Залізний Порт Херсонської обл. 9-10 вересня 2021р. укр.
 18. Gudz Piotr. Analiza porównawcza finansów lokalnych wybranych gmin województwa kujawsko - pomorskiego w latach 2016-2020. / Piotr Gudz, Maria Gotowalska, Maryna Gudz Місцеве самоврядування в Україні та світі: теорія і практика: матер. 1 міжнар. науково-практич. конф., 7 грудня 2021 року - м. Полтава
 19. Agnieszka Pufal. Formy i sposoby finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w regionie wielkopolski. / Agnieszka Pufal, P. Gudz. // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали І1І Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (12–13 жовтня 2021року) [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка» - 2021.
 20. Шитікова Л.В. Роль інноваційних послуг в системі економіки України. / Л.В Шитікова., І.О. Довга // Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: міжнародна науково-практична інтернетконференція, 16 квітня 2021. - Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021.- С. 162-164, укр.
 21. Шитікова Л.В. Особливості формування та управління інноваційним потенціалом організації. / Л.В Шитікова, В.В. Бень // «Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку»: ІV міжнародна науково-практична конференція, 20-21 травня 2021 р. - Одеса: Державний університет «Одеська політехніка», 2021 . -С.191-193
 22. Шитікова Л.В. Аналіз інноваційної діяльності підприємств Запорізької області. / Л.В Шитікова., І.О. Довга // «Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку»: ІV міжнародна науково-практична конференція, 20-21 травня 2021 р. - Одеса: Державний університет «Одеська політехніка», 2021. - С. 193-195 укр.
 23. Шитікова Л.В. Інтелектуальний потенціал – вирішальний фактор інноваційного розвитку України в сучасних умовах євроїнтеграції / Л.В Шитікова, Я.А. Фесик // Розвиток інноваційного фінансового управління суб’єктами економіки в умовах реалізації євроінтеграційної стратегії України: всеукраїнська науково-практична інтернет конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, 16 листопада 2021 р. - м.Хмельницький. 2021. - С. укр.
 24. Шитікова Л.В. The importance of creating new innovations in Ukraine (Важливість створення нових інновацій в Україні) / Л.В. Шитікова, Є. О. Нефьодов // Розвиток інноваційного фінансового управління суб’єктами економіки в умовах реалізації євро інтеграційної стратегії України: всеукраїнська науково-практична інтернет конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, 16 листопада 2021 р. - м. Хмельницький. 2021. - С. укр.
 25. Шитікова Л.В. Трансформація державних послуг в електронні / Л.В. Шитікова, А. А. Боршош // Тиждень науки-2021: науково-практична конференція. Факультет економіки та управління, Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 19-23 квітня 2021 р. : тези доповідей – Запоріжжя, 2021. - С. 185-187.
 26. Шитікова Л.В., Жижа М.С. Електронні послуги: очікування та наслідки впровадження. / Л.В. Шитікова, А. А. Боршош // Тиждень науки-2021: науково-практична конференція. Факультет економіки та управління, Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 19-23 квітня 2021 р. : тези доповідей – Запоріжжя, 2021. - С. 187-189.
 27. Шитікова Л.В. Якість електронних державних послуг - пріоритетний напрямок розвитку країни. / Л.В. Шитікова, К.Д. Климeнкo // Тиждень науки-2021: науково-практична конференція. Факультет економіки та управління, Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 19-23 квітня 2021 р. : тези доповідей – Запоріжжя, 2021. - С. 189-191.
 28. Шитікова Л.В. Аналіз світових систем електронних платежів. / Л.В. Шитікова, А.П. Кубряченко // Тиждень науки-2021: науково-практична конференція. Факультет економіки та управління, Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 19-23 квітня 2021 р. : тези доповідей – Запоріжжя, 2021. - С. 191-193
 29. Шитікова Л.В. Емоційний інтелект як компетенція менеджера у ХХІ столітті. / Л.В. Шитікова, І.А. Самсонова // Тиждень науки-2021: науково-практична конференція. Факультет економіки та управління, Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 19-23 квітня 2021 р. : тези доповідей – Запоріжжя, 2021. - С. 193-196
 30. Шитікова Л.В. Історія розвитку інформатизації в державному управлінні. / Л.В. Шитікова, М.Г. Семенуха // Тиждень науки-2021: науково-практична конференція. Факультет економіки та управління, Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 19-23 квітня 2021 р. : тези доповідей – Запоріжжя, 2021. - С. 196-198.
 31. Шитікова Л.В. Значення і переваги електронних держпослуг. / Л.В. Шитікова, Б.А. Титаренко // Тиждень науки-2021: науково-практична конференція. Факультет економіки та управління, Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 19-23 квітня 2021 р. : тези доповідей – Запоріжжя, 2021. - С. 198-200.
 32. Шитікова Л.В. Система ідентифікації населення. / Л.В. Шитікова, О.В. Чукалін // Тиждень науки-2021: науково-практична конференція. Факультет економіки та управління, Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 19-23 квітня 2021 р. : тези доповідей – Запоріжжя, 2021. - С.200-202.
 33. Нечаєва І. А. Розвиток сектору страхування як індикатор рівня розвитку національної економіки [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, А. І. Костецька // Тиждень науки-2021: щоріч. наук.- практ. конф., 19–23 квітня 2021 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : НУ «Запорізька Політехніка», 2021. - C. 169-172 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 34. Нечаєва І. А. Особливості та переваги використання програмно-цільового методу в формуванні бюджету ОТГ [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, А. І. Костецька // Тиждень науки-2021: щоріч. наук.- практ. конф., 19–23 квітня 2021 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : НУ «Запорізька Політехніка», 2021. - C. 223-225 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 35. Нечаєва І.А. Дашборд як інструмент ухвалення управлінських рішень в умовах розвитку новоутворених громад. / І. А. Нечаєва, А. І. Костецька // Шевченківська весна 2021. Економіка. на шляху до сталого розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / За заг. ред. Л.А. Анісімової: - К., Інтерсервіс, 2021. – ВИП. ХІХ. – С. 154. Мова конференції - українська
 36. Панкова А.Ю. Вчення В.І. Вернадського про ноосферу в сучасному баченні організації /А.Ю. Панкова, В.В. Бень //Тиждень науки-2021. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2021. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана.
 37. Панкова А.Ю. Запорізька область – привабливо туристичний край /А.Ю. Панкова, А.А. Андрієнко //Тиждень науки-2021. Факультет економіки та управління. Тези до-повідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2021. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана.
 38. Панкова А.Ю. Безпечне, облаштоване та доступне міське середовище /А.Ю. Панкова, Я.М.Кривошей //Тиждень науки-2021. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2021. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана.
 39. Кутідзе, Л. С. Проблеми реалізації державної підтримки розвитку громадянського суспільства [Текст] / Л. С. Кутідзе, К. В. Стуконог студ. гр. ФЕУ-510м НУ «Запорізька політехніка»// Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. - С. 203-205.
 40. Кутідзе, Л. С. Особливості мотивації працівників бюджетної сфери [Текст] / Л. С. Кутідзе, Ю.Ю. Сапронова студ. гр. ФЕУз-510м НУ «Запорізька політехніка»// Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С.205-208.
 41. Кутідзе, Л. С. Дослідження споживачів з метою підвищення ефективності просування товарів [Текст] / Л. С. Кутідзе, К.О. Павлова студ. гр. ФЕУ-510м НУ «Запорізька політехніка» // Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. - С. 208-210.
 42. Тесленок І. М. Стратегічні зміни підприємства в умовах COVID-19 [Електронний ресурс] / І. М. Тесленок, А. Ю. Павлова // Тиждень науки-2021. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19 –23 квітня 2021 р. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 213–215. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.ISBN 978-617-529-318-8. – Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/4.1/TN_FEU.pdf
 43. Соріна, О. О. Оцінка трудового потенціалу медичної бюджетної установи / О. О. Соріна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 19-23 квітня 2021 р.: [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. - [Електронний ресурс] С. 225-227. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Назва з тит. екрана.
 44. Соріна, О. О. Дослідження підходів до класифікації конкрентних переваг підприємства [Електронний ресурс] / О. О. Соріна, Ю. О. Чушкіна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 19-23 квітня 2021 р.: [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. - С. 227-229. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Назва з тит. екрана.
 45. Соріна, О. О. Складові механізму формування системи стратегічного управління підприємством / О. О. Соріна, Ю. О. Чушкіна // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : междунар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2021 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2021. – С. 322-324 (українська, польска)
 46. Соріна, О. О. Використання системного підходу в управлінні конкурентоспроможністю машинобудівного підприємства [Текст] /О. О. Соріна, Д. В. Доновський // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : междунар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2021 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2021. – С. 319-322 (українська, польска)
 47. Соріна, О. О. Класифікація стратегій розвитку підприємства [Текст] / О. О. Соріна, Д. Д. Шугайло // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : междунар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2021 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2021. – С. 324-326 (українська, польска)

Наукові конференції за кордоном

 1. Гудзь П.В. Цифровизация пространственного управления в парадигме цифровой экономики. Материали международной научно-практической конференции «Стратегические императивы развития хозяйствующих субъектов в условиях турбулентности» 15 мая 2021 г., София, Болгария. рос. Сертификат
 2. Gudz Petro. Nowacji i innowacji w jednostkach samorządu terytorialnego Ukrainy w dobie COVID – 19. VI Międzynarodowe sympozjum „Innowacji w dobie COVID – 19. Innowacje w jednostkach samorządu terytorialnego” 21 Maja Wrocław Інститут Макса Вебера, англ 0,3 Програма конференції https://www.imw.edu.pl/konferencje-sympozja
 3. The role of program Erasmus + in development in students of competencies soft skills. Марина Гудзь, Петро Гудзь, Карина Стуконог. Роль Програми ERASMUS+ в розвитку у студентів компететностей soft skills. s. 185-194. Vzdelávanie a spoločnosť Medzinárodný nekonferenčný zborník. VI. Prešovská univerzita v Prešove, 2021. 451s. Publikácia bola vydaná elektronicky v Digitálnej knižnici UK PU: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova16 ISBN 978-80-555-2729-1 Прешов, Словаччина 0,5
 4. Гудзь П.В. Marketing of innovations. Innovations in marketing (2021). Materials of the International Scientific Internet Conference (7-9 December, 2021). Bielsko-Biala: WSEH. [E-edition] Бєльсько-Бяла, Польща 0,2 https://wseh.pl/pl/publikacje/marketing-innovations-innovations-marketin...

2020 рік

Монографії:

 • Буканов Г. М. Державне управління у сфері формування та реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні: теоретичний і практичний аспекти: монографія. Запоріжжя: КПУ, 2020. 440 с.
 • Ґудзь П.В. Ґудзь М.В. Публічне адміністрування регіональним і локальним туристичним розвитком на основі узгодження інтересів учасників ринку Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі. За ред. проф. Матвійчук Л.Ю. Луцьк: вид-во Луцький національний технічний університет, 2020. 256 с. с.112-136.
 • Kutidze L, Sorina O. Ensuring the socio-economic development of united territorial communities in the paradigm of governance : collective monograph / for order. prof. Gudz P. Zaporizhzhia, 2020. P. 185–196.

Наукові статті:
Публікації в наукометричних базах Scopus

 1. Pulina, T. But, T. Khrystenko, O. Zaytseva, V. (2020) Managing the Field of Reconstruction and Preservation of Historical and Cultural Complexes in Ukraine and Europe // Lecture Notes in Civil Engineering 73, с. 709-720. (Scopus).
 2. Gudz, P., Oliinyk, Y., Shkurupska, I., Ivanchenkov, V., Petrenko, O., Vlasenko, Y. Formation of foreignt economic potential of the region as a factor of competitive development of the terrirory. International Journal of Management Vol.11 Issue 5, Maj 2020, Pages 590-601.http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISSUE_5/I... https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210954368
 3. Nadiia Shmygol, Kostetska, K., Khumarova, N., Umanska, N., Koval, V. Institutional Qualities of Inclusive Environmental Management in Sustainable Economic Development. Management Systems in Production Engineering,  Scopus 2020
 4. Nadiia Shmygol, Olga Galtsova, Viktor Koval, I Wayan Edi Arsawan. Analysis of country’s competitiveness factors based on inter-state rating comparisons. E3S Web Conf. Volume 153, 2020. International Conference on Sustainability Science and Management: Advanced Technology in Environmental Research (CORECT-IJJSS 2019) Published online 17 February 2020
 5. Nadiia Shmygol, Władysława Łuczka, Olena Trokhymets, Dariusz Pawliszczy, Ruslan Zavgorodniy. Model of diagnostics of resource efficiency in oil and gas sector of economy of Ukraine. Журнал E3SWC 2020/5 Том166. С. 13005
 6. Nadiia Shmygol, Оlena Cherniavska, Tеtіana Pulina, Ruslan Zavgorodniy. Economic assessment of the implementation of the resource-efficient strategy in the oil and gas sector of the economy on the basis of distribution of trade margins between extracting and processing enterprises. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2020;23(3):135–146 Access mode: https://epj.min-pan.krakow.pl/Economic-assessment-of-the-implementation-....
 7. Gudz P., Gudz M., Vdovichena O., Tkalenko O. (2020) Scientific Approaches for Planning the Architecture for Urban Economic Space. In: Onyshchenko V., Mammadova G., Sivitska S., Gasimov A. (eds) Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations. ICBI 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 73. Springer, Cham  https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-42939-3_57 DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_57
 8. Korolkov, V.V. Modeling Ukraine Economic growth based with knowledge Factors/ V. Korolkov, K. Lytvyn // Economic Annals of Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz, 2020/ №13 pp.87-97 URL: http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re13/korolkov.pdf

Публікації в наукометричних базах Web of Science

 • A. V. Cherep, Z. I. Simanaviciene, O. H. Cherep, P. V. Gudz. Assessment of the possibility of enhancing innovation and its impact on the prospects of engineering enterprises development. Збірник наукових праць Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Вип. 1(32).2020. с.403-414. http://fkd.org.ua/issue/view/12179  OI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i32.200529

Публікації в наукометричних базах Index Copernicus

 • Шитікова Л.В. Вплив освітнього рівня підготовки та професійної кваліфікації персоналу на формування товарної політики та розвиток інноваційного потенціалу підприємства./ Л.В.,Шитікова, О.Є. Борисенко; Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». - Випуск 60. 2020. - С. 17-23.
 • Кутідзе, Л. С. Методика застосування бенчмаркінгу для удосконалення процесу управління персоналом торговельних підприємств [Текст] / Л. С. Кутідзе // Приазовський економічний вісник.– 2020. – Випуск 6 (23). – С. 97-102.
 • Корольков, В.В. Удосконалення мотиваційного механізму управління персоналом підприємства / В.Корольков, Д.Бабенко // Ефективна економіка. 2020. № 11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8345

Наукові публікації в закордонних виданнях

 1. Nadiia Shmygol, Оlena Cherniavska, Tеtіana Pulina, Ruslan Zavgorodniy Economic assessment of the implementation of the resource-efficient strategy in the oil and gas sector of the economy on the basis of distribution of trade margins between extracting and processing enterprises. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2020;23(3):135–146 Access mode: https://epj.min-pan.krakow.pl/Economic-assessment-of-the-implementation-...

Публікації в наукових фахових виданнях України

 1. Пуліна Т. В., Сіленко О.В., Хмара Н.О. Вдосконалення управління інноваційною діяльністю науково-виробничого підприємства. Бізнес інформ, № 1, 2020, 78-85 с.
 2. BUT, T., PULINA, T. & ZAYTSEVA, V. Justification of ukraine’s tourist services development strate Електронне наукове фахове видання «Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку», № 1(11), 2020, 23-40 с.
 3. Нечаєва І. А. Реформа системи соціального страхування як засіб зміцнення соціально-економічної безпеки України в умовах перманентної кризи. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1634 (дата звернення: 02.05.2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.58.
 4. Нечаєва І. А. Оцінка прозорості та відкритості комунального підприємства (установи, організації) як запорука ефективного використання місцевих фінансів і територіального розвитку. Проблеми економіки. 2020. №2. C. 265–273. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-2-265-273.
 5. Нечаєва І. А. Податкова реформа в умовах євроінтеграційних процесів та кризи: можливі результати для України. Modern Economics. 2020. № 22(2020). С. 64-71. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V22(2020)-10.
 6. Ткачук А. Ю., Панкова А. Ю. Адміністрування критичних технологій в АПК на регіональному рівні як інструменту форсайту. Бизнес Информ  Електронне наукове фахове видання - 2020. №7. C. 93-99. — Режим доступу: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-93-99
 7. Nadiia Shmygol, Somchenko V.V.,  Gnidkova A.V. Analysis of the use of labor resources in the industrial sector of the economy. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Economic Sciences 2020/7/9. Випуск 2 (46) С. 143-149.
 8. Nadiia Shmygol, Kasіanok M.A. Management of economic sustainability of the enterprise. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Economic Sciences 2020/4/8. Випуск 1 (45). С. 51-55
 9. Тесленок І. М., Соріна О. О., Коваль В. В. Розробка механізму стратегічного управління промисловим комплексом регіону. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 77–81. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.77. (Index Copernicus, Google Scholar)
 10. Тесленок І. М., Соріна О. О., Мишакова В. О. Зв'язки з громадськістю як основний інструмент формування іміджу державної податкової служби. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1847 (дата звернення: 03.12.2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.32 (Index Copernicus)

Статті в інших виданнях
1.    Iryna Nechayeva (2020) “Analysis of state and development of industrial infrastructure in Zaporizhzhya region”, Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy  Roczniki Ekonomiczne Vol. 12 , pp. 137-150, available at: http://kpsw.edu.pl/nauka-i-rozwoj/roczniki-ekonomiczne-kpsw/roczniki-eko....

Тези конференцій:
Наукові конференції за кордоном

 1. Brzeziński, Łukasz&Wyrwicka, Magdalena&Gudz Petro. The possibilities of digitizing the preparation process for shipping batteries in a distribution warehouse - a case study. 15th International Congress of Logistics and SCM Systems (ICLS 2020), July 1~3, 2020 Poznan, Poland.
 2. Gudz Petro, Gudz Maryna. Definicja podejść do rebrandingu miasta przemysłowego Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Artefakty a mechanizmy w społeczeństwie i gospodarce” 20 września 2020, Jedlina – Zdrój, Wroclaw, Poland  

Матеріали міжнародних конференцій в Україні

 1. Гудзь П.В., Гудзь М.В.Оцінка корпоративної культури в системі менеджменту організації. С.86-88. Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : матер. XXV Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 трав. 2020 р.) / відп. ред. Л. Г. Ліпич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 144 с.  
 2. Гудзь П.В., Мішакова В. Регіональні особливості формування іміджу державної податкової служби. с.216-218 Відкриті еволюціонуючі системи: матер.  V Міжнар. наук.-практ. конф. (19 - 21 травня 2020 р.). К.:ТНУ  імені В. І. Вернадського. 2020. 314 с.
 3. Гудзь П.В., Гудзь М.В.Інструменти адміністрування розумних міст. Теорія та практика менеджменту: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (13 квітня 2020 р., м. Луцьк).  Луцьк: ВНУ. 2020. 254 с.
 4. Гудзь П.В., Гудзь М.В.Цифрова економіка в парадигмі відтворення. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (14 квітня 2020 р., м. Кропивницький).  Кропивницький: ЦУНТУ. 2020. 216 с.
 5. Нечаєва І. А., Дончик Д. І. Особливості аналізу діяльності підприємства в умовах обмеженої інформації в антикризовому управлінні // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 652-656. URL: http://sci-conf.com.ua.
 6. Нечаєва І. А., Костецька А. І. Особливості використання в антикризовому менеджменті превентивних методів діагностики з метою вибору об’єкту інвестування // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 657-661. URL: http://sci-conf.com.ua.
 7. Нечаєва І. А. Програмування розвитку регіону: основні методи та підходи Міжнародна науково-практична конференція «Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами» (ММП-2020), Коблево, 14-18 вересня 2020 р. Праці – Харків: ХНУРЕ, 2020. – 144 с. С.90-93.
 8. Нечаєва І. А., Подакова Г. Ю. Практика використання концепції wellbeing з метою підвищення продуктивності праці в умовах кризи, спричиненій пандемією. LIІ Міжнародна інтернет — конференція «Осінні наукові читання». 25 вересня 2020 р. м. Дніпро URL : http://el-conf.com.ua.
 9. Шитікова Л. В. Братішко Я.Ю Сутність, склад та характеристика економічно-активного населення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої до 120-річчя Національного університету «Запорізька політехніка» «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» 14-15 травня 2020р. м. Запоріжжя; НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.388-391
 10. Шитікова Л. В. Антоневич А.А. Нормування затрат і їх роль в управлінні витратами. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої до 120-річчя Національного університету «Запорізька політехніка» «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» 14-15 травня 2020р. м. Запоріжжя; НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.96-97
 11. Шитікова Л. В., Кугушева Ю.С. Вплив інноваційного розвитку на ефективність роботи підприємства. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої до 120-річчя Національного університету «Запорізька політехніка» «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» 14-15 травня 2020р. м. Запоріжжя; НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.98-99
 12. Шитікова Л. В., Дацько Н.М. Оцінка соціально-економічних ефектів міграції населення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої до 120-річчя Національного університету «Запорізька політехніка» «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» 14-15 травня 2020р. м. Запоріжжя; НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.391-393
 13. Шитікова Л. В., Маслов Д.Г Аналіз сучасних напрямків розвитку нормування праці персоналу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої до 120-річчя Національного університету «Запорізька політехніка» «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» 14-15 травня 2020р. м. Запоріжжя; НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.393-395
 14. Шитікова Л. В., Поляшова О.О. Удосконалення системи нормування праці, мотивації та оплати праці персоналу підприємства. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої до 120-річчя Національного університету «Запорізька політехніка» «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» 14-15 травня 2020р. м. Запоріжжя; НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.395-399
 15. Шитікова Л. В., Пуценя В.О. Оцінка критеріїв і показників ефективності інтелектуальної праці управлінського персоналу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої до 120-річчя Національного університету «Запорізька політехніка» «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» 14-15 травня 2020р. м. Запоріжжя; НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.399-403
 16. Шитікова Л. В., Смьордова В.В. Окремі аспекти міжнародної трудової міграції з України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої до 120-річчя Національного університету «Запорізька політехніка» «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» 14-15 травня 2020р. м. Запоріжжя; НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.403-407

Матеріали всеукраїнських конференцій
1.    Островська М.Е., Огородник Р.П., Гудзь П.В. Напрями удосконалення імпортної товарно-цінової політики автодилера в умовах економічного спаду. С.48-50 Професійне становлення молоді в умовах інтеграційного розвитку України: Матеріали шістнадцятої всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених, аспірантів та студентів. – Херсон: Херсонський національний технічний університет, 2020. – 108 с.
2.    Гудзь П.В., Бень В. Самоосвіта державних службовців як шлях підвищення їх кваліфікації. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, студентів та учнівської молоді «Актуальні проблеми розвитку економіки, підприємництва та адміністрування в умовах трансформації економіки України» Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського 27-28 квітня 2020 р. м.Харків
3.    Гудзь П.В., Гудзь М.В.Адміністрування органами місцевого самоврядування малого і мікробізнесу в умовах пандемії Covid-19 польський досвід. с.457-459. Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Черкаси, 16–17 квітня 2020 року. Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2020. 557 с.
4.    Нечаєва І. А., Методичний підхід до проведення оцінки інвестиційного проекту //Наукове електронне видання: Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція. Збірник тез доповідей 16–17 квітня 2020 року. Черкаси. 2020. С.45-47. URL:
 http://www.suem.edu.ua/documents/tezy_conference_2020_04.pdf.

Матеріали внутривузівських конференцій
1.    Кутідзе Л.С., Бень В.В. Особливості організації управління персоналом на державній службі. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 256-258.
2.    Нечаєва І. А. Євроінтеграційні процеси, формування та збереження національної ідентичності. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С.169-173.
3.    Нечаєва І. А., Лавріненко В. О. Інвестування: сутність, цілі, види, напрямки. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С.223 -225.
4.    Нечаєва І. А., Рощина Д. С. Основні риси та форми державно-приватного партнерства в Україні. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С.225 -228.
5.    Нечаєва І. А., Оболадзе А. Н. Порівняльний аналіз понять «інвестиційна привабливість», «репутація» та «імідж». Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С.228-230.
6.    Нечаєва І. А., Гордієнко І. А. Особливості управління розвитком організації в умовах кризи. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С.230 -233.
7.    Нечаєва І.А., Подакова Г.Ю. Фактори формування конкурентної позиції ЗВО. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С.233-235.
8.    Панкова А.Ю. Ключові етапи формування ефективної команди за моделлю Такмана / А.Ю. Панкова,  А.І. Костецька //    Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези до-повідей науково-практичної конфе-ренції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. ек-рана.    
9.    Панкова А.Ю. Вдосконалення системи оперативного управління виробництвом ПАТ «Запоріжсталь» / А.Ю. Панкова,  В.В.Заїка  //    Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези до-повідей науково-практичної конфе-ренції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. ек-рана.    
10.    Панкова А.Ю. Екологічно свідомий менеджмент як основна стратегія і концепція сучасних підприємств / А.Ю. Панкова,  А.М. Луценко   //    Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези до-повідей науково-практичної конфе-ренції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. ек-рана.    
11.    Панкова А.Ю. Сутність та зміст стратегічного управління інноваційними проектами підприємства /А.Ю. Панкова,  Д.І. Дончик //    Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези до-повідей науково-практичної конфе-ренції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. ек-рана.    
12.    Панкова А.Ю. Формування професійних компетенцій сучасного менеджера /А.Ю. Панкова,  Д.В. Фисина //    Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези до-повідей науково-практичної конфе-ренції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. ек-рана.    13.    Панкова А.Ю. Менеджмент конкурентних дій як невід'ємна частина управління бізнесом /А.Ю. Панкова,  К.В.Стуконог //    Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези до-повідей науково-практичної конфе-ренції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. ек-рана.    
14.    Панкова А.Ю. Основні управлінські рішення підприємств ЗЕД при виході на міжнародні ринки /А.Ю. Панкова,  К.О.Чернецова //    Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези до-повідей науково-практичної конфе-ренції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. ек-рана.    
15.    Селіверстова А.В., Риженко О.М. Мотивація персоналу: значення для керівників з обліку. Тиждень  науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. С.190-192. Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-FEU.pdf
16.    Атрощенко В.С., Риженко О.М. Управління матеріальними ресурсами підприємства. Тиждень  науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. С.192-194. Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-FEU.pdf
17.    Бірківскій Ю.С., Риженко О.М. Сучасні проблеми оптимізапії матеріальних запасів на підприємстві. Тиждень  науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. С.194-196. Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-FEU.pdf
18.    Мельник О.М., Риженко О.М. Управління персоналом підприємства на прикладі посади головного бухгалтера. Тиждень  науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. С.196-198. Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-FEU.pdf
19.    Пилипенко В.С., Риженко О.М. Контроль у бухгалтерському обліку як функція управління. Тиждень  науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. С.198-200. Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-FEU.pdf
20.    Бень В.В., Риженко О.М. Шляхи удосконалення системи оплати праці державних службовців. Тиждень  науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. С.200-202. Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-FEU.pdf
21.    Яворська В.О., Риженко О.М. Організаційна підготовка виробництва та освоєння нового продукту. Тиждень  науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. С.202-204. Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-FEU.pdf
22.    Ткаченко А.В., Риженко О.М. Вивчення зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. Тиждень  науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. С.204-206. Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-FEU.pdf
23.    Тиха А.Д., Риженко О.М. Інноваційне використання бухгалтерського обліку для ефективного стратегічного управління підприємством. Тиждень  науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. С.206-208. Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-FEU.pdf
24.    Семеніхін М.С., Риженко О.М. Інновації в практиці управління персоналом на підприємстві. Тиждень  науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. С.208-210. Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-FEU.pdf
25.    Гайворонська Д.С., Риженко О.М. Формування системи стратегічного управлінського обліку виробничих підприємств в умовах невизначеності. Тиждень  науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. С.210-212. Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-FEU.pdf
26.    Запорожська Д.С, Риженко О.М. Основні види аутсорсингу та їх застосування в управлінні діяльністю підприємства. Тиждень  науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. С.212-214. Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-FEU.pdf
27.    Козирєва Є.О., Риженко О.М. Менеджмент ефективності інноваційних процесів у загальноосвітніх навчальних закладах. Тиждень  науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. С.214-216. Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-FEU.pdf
28.    Кравченко К.Г., Риженко О.М. Методи і моделі прийняття рішень в операційному менеджменті. Тиждень  науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. С.216-218. Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-FEU.pdf
29.    Новікова О. О., Риженко О.М. Вибір місця розташування виробництва: сутність, необхідність і завдання. Тиждень  науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. С.218-220. Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-FEU.pdf
30.    Єфанов Л.М., Риженко О.М. Організація виробництва на підприємстві. Тиждень  науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. С.221-222. Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-FEU.pdf
31.    Соріна О.О. Вибір моделі життєвого циклу проекту. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 175-177
32.     Соріна О.О., Доновський Д.В. Формування іміджу сучасного підприємства. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 264-266
33.    Тесленок І. М. Концептуальні моделі розвитку корпоративної культури підприємства // Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск. (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-265-5. – С. 177–179.
34.    Тесленок І. М., Трибой І. А. Проблеми розробки стратегії розвитку підприємства у сфері оздоровлення та відпочинку / І. М. Тесленок, І. А. Трибой // Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск. (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-265-5. – С. 180–182.
35.     Тесленок І. М., Мишакова В. О. Професійна етика державного службовця як фактор іміджу державного органу / І. М. Тесленок, В. О. Мишакова // Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск. (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-265-5. – С. 183–185.
36.     Тесленок І. М., Коваль В. В. Теоретичні підходи до вивчення виробничої інфраструктури регіону / І. М. Тесленок, В. В. Коваль // Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск. (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-265-5. – С. 185–188.
37.    Тесленок І. М., Бузовєрова Є. О. Вибір конкурентної стратегії підприємства під час кризи / І. М. Тесленок, Є. О. Бузовєрова // Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск. (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-265-5. – С. 188–190.


2019 рік

Монографії:
1.    Бут Т. В., Зайцева В.М., Пуліна Т.В., Ринок туристичних послуг України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Запоріжжя: ТОВ РВА «Просвіта», 2019, 312 с.
2.    Пуліна Т.В., Войнаренка, В. І. Дубницького, Теорія і практика кластеризації економіки / Розділ 2.4 Розвиток кластерних ініціатив у харчовій промисловості Запорізького регіону /[Текст] : [колект.] монографія / [М. П. Войнаренко та ін.] ; за наук. та заг. ред. М. П. ; Акад. екон. наук України [та ін.]. Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2019, 335 с .
3.    Шитікова Л. В. та ін.. Інноваційні механізми управління корпоративними інтеграційними процесами підприємств (підрозділ 3.2) За загальною редакцією Ткаченко А.М. ЗНТУ. Запоріжжя.  2019. С.53-64

Наукові статті:
Публікації в наукометричних базах Scopus
1.    Petro Gudz&Iryna Dawydenko… Support System of Solutions for Planning Sales Actavaties in the Tourizm Industry. International Journal of Ingineering and Advanced Technology (IJEAT). ISSN: 2249-8958,  Volume-8 Issue-6, August, 2019. P. 3979-3983 https://www.ijeat.org/wp-content/uploads/papers/v8i6/F9082088619.pdf
2.    Kryvovyazyuk Igor, Kovalska Liubov, Gudz Petro, Kovalchuk Oleg, Pavliuk Liudmyla, Kravchuk Pavlo, Oksenіuk Kateryna, Baula Olena, Oleksandrenko Iryna. Entrepreneurial initiative as a factor for the development of the innovation activity of country enterprises. Academy of Entrepreneurship Journal. 2019. Volume 25, Issue 4. (видання у міжнародних наукометричних базах даних SCOPUS, SCIMAGO, UGC, ABDC, CiteFactor, CNKI, J-Gate, Questia, JournalTOCs, WorldCat) SNIP 0,568. https://www.abacademies.org/articles/Entrepreneurial-initiative-as-a-fac...
3.    Gudz P., Gudz M., Vdovichena O., Tkalenko O. (2020) Scientific Approaches for Planning the Architecture for Urban Economic Space. In: Onyshchenko V., Mammadova G., Sivitska S., Gasimov A. (eds) Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations. ICBI 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 73. Springer, Cham  https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-42939-3_57 DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_57
4.    Nadiia Shmygol, Henryk Dzwigol, Olena Aleinikova, Yuliia Umanska, Yaroslav Pushak. An Entrepreneurship Model for Assessing the Investment Attractiveness of Regions. Journal of Entrepreneurship Education (Print ISSN: 1098-8394; Online ISSN: 1528-2651) 2019 Vol: 22 Issue: 1S H Index: 8 | Google Scholar h5 index: 13 | Scopus
5.    Nadiia Shmygol, Perevozova, Tereshchenko, Kandahura, Katerna. Introduction of creative economy in international relations: aspects of development security.   JOURNAL OF SECURITY AND SUSTAINABILITY ISSUES ISSN 2029-7017 print/ISSN 2029-7025 online 2019 September Volume 9 Number 1

Публікації в наукометричних базах Web of Science
1.    Gudz P.V.б Gudz M.V., Sydoruk I.S.,Kunaiev A.Yu. Financial component of estimation of efficiency of management of enterprise on basis of BSC. Збірник наукових праць Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Том 4, № 31 (2019) http://fkd.org.ua/article/view/190804 DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190804  
2.    Bazeli B., Gudz P., Patryk Krzemieniewski. Analiza formowania i wykorzystania budżetu gminy Chodzież w latach 2014-2018. Економічні інновації. Зб. наук. праць. Т.21. № 3.Вип. 3 (72). 2019. с.54-58.

Наукові публікації в закордонних виданнях
1.    Petro Gudz, Alla Pankova, Determination of SMART-profiles of united territorial communities of Zaporizhzhia region. European journal of economics and management. Volume 5 Issue 2 2019  р.188-194.
2.    Petro Gudz, Maryna Gudz. Inclusive development of the region’s economy: the challenges of globalization and the possibility of regionalization Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy. 2019. 12. s.93-100
 http://kpsw.edu.pl/nauka-i-rozwoj/roczniki-ekonomiczne-kpsw/roczniki-eko...
3.    Petro Gudz, Viacheslav Ivanchenkov, Yaroslav Oliinyk, Georgii Korepanov, Iryna Shkurupska, Angela Boyko. Innovative Social Technologies in the Region Management System. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN: 2249 – 8958, Volume-9 Issue-1, October 2019. Pages 1562 - 1567. DOI: 10.35940/ijeat.A1352.109119. https://www.ijeat.org/wp-content/uploads/papers/v9i1/A1352109119.pdf
4.    Kryvovyazyuk, Igor V., Kovalska, Liubov L., Gudz, Petro V., Gudz, Maryna V., Kaminska, Iryna M. Manage business effectively: analysis and forecasting MNC market opportunities. Revista Espacios. Vol. 41 (29   

Публікації в наукових фахових виданях України
1.    Пуліна Т. В., Тесленок І. М., Носов М. П. Проблеми та перспективи розвитку бізнес-інкубаторів в Україні як інноваційної організаційної структури. Ефективна економіка. 2019. № 12. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7471 (дата звернення: 10.03.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.5Пуліна Т. В., Тесленок І. М., Носов М. П.
2.    Кутидзе Л.С., Хмара Н.О.Визначення факторів ризику функціонування систем управління якістю підприємств. Приазовський економічний вісник.  Випуск 5 (16). 2019. С 159-164
3.     Нечаєва І. Особливості прийняття управлінських рішень, їх оцінка та оцінювання в умовах кризи. Економічний аналіз. Тернопіль. 2019. Том 29. №1. С. 156-163.
4.    Тесленок І. М., Пeрeтокіна-Пічхая Н. В. Оцінка впливу факторів бізнес-середовища на підприємство сфери послуг з індивідуального пошиття одягу. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7426 (дата звернення: 10.03.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.74
5.     Тесленок, І.М. Оцінка конкурентоспроможності машинобудівного підприємства / І. М. Тесленок, Є.В. Широколобов // «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування. – № 4.  – 2019. – С. 118–125.
6.     Тесленок, І.М. Дослідження впливу зовнішніх факторів на стан корпоративної культури українських ІТ-підприємств / І. М. Тесленок, Д. А. Сех // Економічний простір. – №149. – 2019. – С. 81–86.
7.    Шитікова Л. В., Войтенко С.В. Theoretical and methodological aspects of effective technical maintenance and repair of production assets in order to reduce costs and increase enterprise potential (Теоретико-методичні аспекти організації ефективного технічного обслуговування та ремонтів виробничих активів з метою зниження витрат та підвищення потенціалу підприємства). Економічний вісник  Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет", Випуск  1. м.Дніпро. 2019. C.130-135.
8.    Шитікова Л. В. Теоретичні аспекти ефективного управління персоналом в сучасних економічних умовах. Науковий вісник Мукачівського державного університету, Випуск  2(12).  м. Мукачево. 2019. С.86-90.
9.    Шмиголь Н.М., Соловйов О.А. Сутність конкурентоспроможності галузі в системі конкурентних відносин. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості.-2019.-№ 2.-С. 210-217.-Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/UJRN/nvifnunge_2019_2_21.
10.    Шмиголь Н.М., Соловйов О.А. Методи управління конкурентоспроможністю галузі промисловості methods of the industry competitiveness management. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2019 р., № 5 (110)
http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2019/5_2019/5_2019.pdf#p...
11.    Шмиголь Н.М., Макієнко Ю.В. Аналіз закордонного досвіду у сфері методів нарахування амортизації analysis of foreign experience in the field of depreciation methods. Приазовський економічний вісник Електронний науковий журнал 5(16) 2019
http://www.pev.kpu.zp.ua/journals/2019/5_16_uk/5_16_2019.pdf#page=98
Науковий журнал індексується у наукометричній базі Index Copernicus
12.    Nadiia Shmygol, Varlamova I.S., Suleymanov S.S. Economic problems of the functioning of metallurgical enterprises of Ukraine. Журнал Bulletin of Zaporizhzhia National University. Economic Sciences 2019 Випуск 2 (42) С. 49-54
13.    Nadiia Shmygol, Somchenko V.V., Romanova A.S. Actual problems of accounting and evaluation of non-etherical assets of the enterprise. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Economic Sciences 2019/10/23. Випуск 3 (43). С. 67-71
14.    Nadiia Shmygol, Khakimova Kh.R., Makiienkо Yu. V., Shmygol Ye. I. Financial results management methods based on the application of different amortizations’methods. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Economic Sciences 2019/12/9. Випуск 4 (44). С 73-77.
 
 Статті в інших виданнях
2.    Шмиголь Н.М., Урусова З.П., Грінченко А.Ю. Корпоративно-соціальна відповідальність підприємств як фактор інноваційного розвитку сучасної економіки в Україні. Причорноморські економічні студії, 2019 Випуск 39 (1) С. 11-14

Тези конференцій:

Матеріали міжнародних конференцій в Україні
1.    Гудзь П.В., Овчаренко С.В. Новітні  форми розвитку економіки регіону с.233-235. Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика”: матер. VІІ Міжнародна заочна науково-практична конференція, 29 листопада 2019 р., м. Запоріжжя. Запоріжжя: КПУ, 2019.
2.    Gudz Petro, Chakovska Helena. Inclusion and greening of economic development: search of balance of entropy С.300-303Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (17–18 жовтня 2019року) [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019.
3.    Гудзь П.В., Калініна Н. В.Адміністрування закладами культури в регіоні С.302-304. «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (17–18 жовтня 2019року) [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019.
4.    Gudz Petro,  Dariusz Czakowski, Magdalena Kędzierska Formy i warunki aktywizacji biznesu działalności w rolnictwie w gminie Białośliwie. с.23-26.. Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації: Матер.Міжнар. наук.-практ. конф. 29-30 жовтня 2019 року, м. Запоріжжя. Нац. ун-т Запоріз. політехніка, 2019. 245 с.
5.    Gudz Petro. Beata Bazeli, Weronika Ksobiech Natura, pojawienie się i rozwój elektronicznego pieniądza. с.57-60. Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації: Матер.Міжнар. наук.-практ. конф. 29-30 жовтня 2019 року, м. Запоріжжя. Нац. ун-т Запоріз. політехніка, 2019. 245 с
6.    Bazeli B., Gudz P., Anna Stręk Racjonalność gospodarowania środkami finansowymi na przykładzie ludowego zespołu jadowniki w latach 2013-2018 с.87-91. Світові тенденції розвитку зеленої економіки: регіональні аспекти і межі зростання/ ХІ Міжнарод. науково-практична конф. (смт. Залізний Порт Херсонської обл. 12-13 вересня 2019 р.)
7.    Dominika Szczepańska, Gudz P., Gudz M. Podatkowe administrowanie działalności godpodarczej przez osoby fizyczne: regionalne aspekty с.91-93 Світові тенденції розвитку зеленої економіки: регіональні аспекти і межі зростання: Матеріали одинадцятої міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон: Херсонський національний технічний університет, 2019. – 111 с. – Мова: укр., пол., рос., англ.
http://kntu.net.ua/ukr/content/download/62139/368341/file/%D0%97%D0%B1i%...
8.    Гудзь П.В, Божко К.К.Маркетингові технології виходу українських підприємств на європейський ринок С.50-53. Сучасні напрями модернізації економіки та фінансової системи країни:реалії та можливості в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9 лютого 2019 р.). – Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2019. – 104 с.
9.    Гудзь П.В., Гудзь М.В.Адміністрування розвитком міст на основі платформи SMART- CITY c.85-87Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції Львів 23–25 травня 2019 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019.– 1 електрон. опт.диск (CD-ROM).
10.    Гудзь П.В., Гудзь М.В. Нові форми розвитку економіки в регіоні«Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України», ІІ Міжнародна науково-практична конференція 11 квітня 2019 року, м. Кропивницький.
11.    Нечаєва І. А., Циба О. М. Особливості фінансування комунальних підприємств (установ, організацій). Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. С.152-154.
12.    Нечаєва І. А., Кузьміна Д. А. Система соціального страхування: сутність, принципи організації, види та моделі (світова практика та особливості вітчизняної системи) // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2019. Pp. 630-636. URL: http://sci-conf.com.ua.
13.    Соріна О.О., Аболімова О.О. Роль академічних бізнес-інкубаторів в інклюзивному розвитку регіону. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 16–17 жовтня 2019 р. Запоріжжя С. 330– 332
14.      Соріна О.О., Біденко І.П. Корпоративна культура як елемент управління організацією. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 16–17 жовтня 2019 р. Запоріжжя С. 333– 335
15.     Соріна О.О, Мєльніков О.В. Сучасні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 16–17 жовтня 2019 р. Запоріжжя С. 335– 338
16.    Тесленок І.М. Оцінка конкурентоспроможності підприємства та її місце в стратегічному управлінні машинобудівного підприємства / І.М. Тесленок, Є.В. Широколобов  // Економіка і управління в умовах глобалізації: матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15 травня 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. – С. 344–348.
17.    Тесленок І.М. Вибір бізнес–моделі соціального підприємництва при обґрунтуванні стратегії розвитку підприємства у сфері послуг / І.М. Тесленок, Н.В. Перетокіна-Пічхая // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали II Міжнародної науково–практичної конференції Запоріжжя (17-18 жовтня 2019 року) [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – С. 341-343.
18.     Тесленок І.М. Шляхи підвищення ефективності управління проектами в бізнес-інкубаторі на регіональному рівні / І.М. Тесленок, М.П. Носов // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали II Міжнародної науково–практичної конференції Запоріжжя (17-18 жовтня 2019 року) [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – С. 338-340.
19.     Тесленок І.М. Дослідження впливу зовнішніх факторів на стан корпоративної культури ІТ-підприємства / І.М. Тесленок, Д.А. Сех // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали II Міжнародної науково–практичної конференції Запоріжжя (17-18 жовтня 2019 року) [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – С. 344-346.
20.    Тесленок І.М. Дослідження конкурентного середовища підприємства машинобудівної галузі / І.М. Тесленок, Є.В. Широколобов  // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали II Міжнародної науково–практичної конференції Запоріжжя (17-18 жовтня 2019 року) [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – С. 346-348.
21.    Шитікова Л. В. Дослідження сутності сучасного ефективного управління підприємством. II Міжнародна науково-практична конференція «Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку» 23-24 травня 2019 р. м.Одеса; ОНПУ, 2019.  С.132-134

Матеріали всеукраїнських конференцій
1.    Гудзь П.В., Гудзь М. В. Адміністративні впливи на економічний розвиток регіону. Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування с.145-148: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 жовтня 2019 року, Мелітополь, Україна) / відп. ред. Ортіна Г.В. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. – 373 с.
2.    Гудзь П.В., Гудзь М. В.Вектор розвитку сучасної економічної науки. Сучасна економічна наука: теорія і практика. Матер. ІХ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, 13 листопада 2019 року м. Полтава.
3.    Кутідзе Л.С., Єськов К.О. Впровадження нових принципів планування регіонального розвитку у контексті євроінтеграції України // Сучасний рух науки: тези доп. VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 квітня 2019 р. Дніпро, 2019.С.619-624
4.    Кутідзе Л.С,  Коваль Д.С. Організація управління транспортним комплексом регіону. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см.
5.    Кутідзе Л.С. Джерела залучення коштів для розвитку малого та середнього бізнесу. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. –  С. 207-209.
6.    Кутідзе Л.С., Котенкова В. В.Важелі державного стимулювання інклюзивного розвитку регіонів. «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (17–18 жовтня 2019 року) [Електронний ресурс] Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см.  Назва з тит. екрана. С.310-312
7.    Кутідзе Л.С., Носов М. П. Напрямки вдосконалення системи електронного урядування в Україні. Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Проблеми публічного управління та адміністрування на регіональному рівні» [Електронний ресурс].  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. 2019.  С. 59-61.

Матеріали внутривузівських конференцій
1.    Нечаєва І. А., Кутідзе А. М. Розвиток організаційних форм торговельних підприємств. Тиждень  науки-2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. С.230-232. URL: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_FEU.pdf
2.    Нечаєва І. А., Бень В. В. Формування та ефективне використання трудового потенціалу підприємства: фактори впливу. Тиждень  науки-2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. С.232-234. URL:  http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_FEU.pdf
3.    Нечаєва І. А., Педенко Г. К. Продуктивність праці та чинники її підвищення.  Тиждень  науки-2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. С.234-236. URL: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_FEU.pdf
5.    Нечаєва І. А., Єгорова О. В. Напрями підвищення ефективності відтворення основних фондів підприємства в сучасних умовах. Тиждень  науки-2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. С.236-238. URL:   http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_FEU.pdf
6.    Нечаєва І. А. Екологічний менеджмент в системі державного управління. Збірник тез доповідей ІІ Спеціалізованого Міжнародного Запорізького екологічного форуму «ЕКО ФОРУМ – 2019», 2019.  262 с.  С.16-18.
7.    Нечаєва І.А. Інструменти інвестування регіонального розвитку. Тиждень  науки-2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. С.162-164. URL: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_FEU.pdf.
8.    Панкова А.Ю. Раціональне управління витратами, як запорука фінансової стабільності та стійкості підприємства / А.Ю. Панкова,  Д.М.Віхляєва //    Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана.    
9.    Панкова А.Ю. Людські ресурси як ключ ефективності функціонування організації на сучасному етапі / А.Ю. Панкова, О.О.Острогляд // Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління. Тези до-повідей науково-практичної конфе-ренції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. ек-рана.    
10.    Панкова А.Ю. Перспективи та недоліки від вступу України до ЄС / А.Ю. Панкова,  А.Р.Кібальнік  //    Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління. Тези до-повідей науково-практичної конфе-ренції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. ек-рана.    
11.    .Риженко О.М. Енергоменеджмент як інструмент забезпечення енергоефективності на підприємстві / Дончик Д.І., Риженко О.М.  // Тиждень науки – 2019 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2019. – С.199 – 201;
12.    Риженко О.М. Основні рішення з оновлення організації в системі  корпорації «Google» / Дуленко Ю.О., Риженко О.М.  // Тиждень науки – 2019 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2019. – С.244 – 245;
13.    Риженко О.М. Організаційна культура роботи з персоналом компанії PROCTER & GAMBLE» / Крамаренко К.І, Риженко О.М.  // Тиждень науки – 2019 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2019. – С.254 – 255;
14.    Риженко О.М. АВС-аналіз як універсальний механізм аналізу товарного асортименту» / Луценко А.М., Риженко О.М.  // Тиждень науки – 2019 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2019. – С.252 – 254;
15.    Риженко О.М. Основні рішення компанії "Roshen" в комплексі маркетинг-мікс» / Павлова К.О., Риженко О.М.  // Тиждень науки – 2019 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2019. – С.195 – 197.
16.    Риженко О.М. Планування змін на промисловому підприємстві» / Пономаренко А. Ю., Риженко О.М.  // Тиждень науки – 2019 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2019. – С.250 – 251;
17.    Риженко О.М. Системи управління продуктивністю та результативністю операційною діяльністю» / Прохорович В. В., Риженко О.М.  // Тиждень науки – 2019 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2019. – С.190 – 192;
18.    Риженко О.М. державної виконавчої влади» / Стуконог К. В., Риженко О.М.  // Тиждень науки – 2019 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2019. – С.193 – 195;
19.    Риженко О.М. Основні управлінські рішення підприємств ЗЕД при виході на міжнародні ринки / Чернецова К.О., Риженко О.М.  // Тиждень науки – 2019 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2019. – С.248 – 250.
20.    Риженко О.М. Аналіз та перспективи розвиткухарчової промисловості України / Костецька А.І., Риженко О.М.  // Тиждень науки – 2019 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2019. – С.197 – 199.
21.    Риженко О.М. Реінжинірінг бізнес-процесів / Головина А.В., Риженко О.М.  // Тиждень науки – 2019 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2019. – С.245 – 247.
22.    Соріна О.О. Мотивація підприємницької діяльності. Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. С. 170-172
23.    Соріна О.О., Біденко І.П. Еволюція поглядів на корпоративну культуру. Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. С. 201-203
24.     Соріна О.О., Аболімова О.О. Проблеми розвитку проектного менеджменту в Україні Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. С. 203-205
25.     Соріна О.О., Мєльніков О.В. Резерви підвищення ефективності діяльності підприємства Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. С.205-207
26.    Тесленок І.М. Особливості розробки комплексу маркетингу для приватного підприємця – фізичної особи / І.М. Тесленок, Н.В. Перетокіна-Пічхая // Тиждень науки – 2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково–практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 186-188.
27.    Тесленок І.М. Особливості використання методів планування діяльності підприємства / І.М. Тесленок, А.Ю. Дереза // Тиждень науки – 2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково–практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 180-181.
28.    Тесленок І.М. Формування корпоративної культури ІТ-підприємства / І.М. Тесленок, Д.А. Сех // Тиждень науки – 2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково–практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 182-183.
29.     Тесленок І.М. Управління розвитком проекту бізнес-інкубатору / І.М. Тесленок, М.П. Носов // Тиждень науки – 2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково–практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 184-186.
30.    Шитікова Л. В., Зінченко Д.М. Економічна сутність інновацій в контексті реалізації цілей підприємства. Тези доповідей науково-технічної конференції Тиждень науки. Запоріжжя, 2019. С. 219-220
31.    Шитікова Л. В. Теоретичне підґрунтя дослідження управління персоналом сучасних підприємств. Тези доповідей науково-технічної конференції Тиждень науки. Запоріжжя, 2019. C. 255-256.


2018 рік

Монографії:
1. T. Pulina, P. Gudz. Public Administration for Sustainable Development.Collective monograph / The general ed. Chechel A., Khlobystov Ie. – Mariupol: «East Publishing House Ltd.», 2018. – 268 p.

Наукові статті:
Публікації в наукометричних базах Web of Science
1.    Гудзь П. В. Роль ОТГ в новій конфігурації економіки регіонального простору. Економіка та право. – 2018.- № 2 (52).- С. 24-34. (Фахове видання).
2.    Гудзь П. В. Шадріна Є.А наліз понятійно-категоріального апарату публічного управління та адміністрування». Науковий журнал "Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. серія "державне управління". Маріуполь, ДонДУУ. №3(81)'2018. С. 31-38.
3.    Гудзь П.В. Причинно-наслідковий вплив інформаційних технологій на розвиток економіки України та її регіонів. Сталий розвиток економіки. 2018.  № 4 (41). С.182-183.
4.    Гудзь П.В. Тимченко А.В. Джерела фінансування інноваційної діяльності  промислових підприємств. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління» (Серія: Економіка). 2018. с.36-42.
5.    Гудзь П. В. Визначення доцільності створення кластера для суб’єктів кластерної політики. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. №1(13).с.161-165.
6.    Гудзь П.В. Теоретичні основи становлення економіки платформи як новітньої форми організації регіонального простору. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 792. Економіка. Чернівці. – ЧНУ, 2018.  с. 56-72.
7.    Гудзь П.В. Аналіз управління готельним господарством регіону. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2018. — № 1 (41). — С. 112–119.
8.    Гудзь П.В. Польський досвід для України регулюванні розвитку готельного ринку регіону. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2018.- № 1-2. С.182-191.
9.    Nadiia Shmygol, Galtsova O., Varlamova I. Developing a methodology to assess the environmental and economic performance index based on international research to resolve the economic and environmental problems of Ukraine. Baltic Journal of Economic . 2018.  № 4.  C. 366-375.  

Публікації в наукових зарубіжних виданнях
1.    Nadiia Shmygol, Vicen Vlastimil. Approaches to determine the economic security level of enterprises. European Science 1/2018, http://european-science.sk/pdf3/shmygol%20vicen.pdf
2.    Шмиголь Н.М., Кириленко Л.В. Застосування методів ідентифікації фінансового стану для підприємств машинобудівної галузі Журнал Management and Entrepreneurship: Trends of Development 2018/3/20 Том 1 Випуск 03 С. 8-18

Публікації в наукових фахових виданнях України
1.    Пуліна Т. В., Хмара Н. О., Скрипка Н. О., Створення концепції агропломислового кластеру у Запорізькій області. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку,  № 4, 2018, 53-61 с.
2.    Пуліна Т. В., Тесленок І. М., Ткаліч Я. С., Управління розвитком маркетингових комунікацій організації. Інвестиції: практика та досвід, № 23, 2018, 72-77 с.
3.    Пуліна Т. В., Нечаєва І. А., Коляда К. Г, Методика оцінки інвестиційної привабливості IT-компанії за допомогою показників аналізу акцій та інтегрального показника інвестиційної привабливості. Інвестиції: практика та досвід, № 19, 2018, 41-45 с.
4.    Пуліна Т. В., Тесленок І. М., Нестеренко А. Г, Розробка стратегії енергоефективності запорізької області. Державне управління: удосконалення та розвиток, № 11, 2018, 65-69 с.
5.    Пуліна Т. В., Ткачук О. Ю., Вафіна А. О., Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби. Економіка та держава, № 12, 2018, 44-49 с.
6.    Пуліна Т. В., Кутідзе Л. С., Іванова А. О., Упровадження досвіду японської системи управління персоналом на українських підприємствах. Бізнес інформ., № 10, 2018, 398-403 с.
7.    T. Pulina Nanotechnology as a Means of Forming Benefits for the Sustainable Development of Ukraine’s Economy/ Tetiana Pulina, Olena Zerniuk, Alla Glebova. International Journal of Engineering & Technology vol. 7 (4.8) (2018) 226-229.
8.    Кутідзе Л.С., Іванова А. О., Пуліна Т. В.Упровадження досвіду японської системи управління персоналом на українських підприємствах. Бізнес Інформ. – 2018. – №10. – C. 398–403.
9.    Нечаєва І. А., Коляда К. Г., Пуліна Т. В. Методика оцінки інвестиційної привабливості IT-компанії за допомогою показників аналізу акцій та інтегрального показника інвестиційної привабливості. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 19. С. 41–45.
10.    Нечаєва І. А., Дьордій Є. А. Управління ризиками підприємства в секторі ІТ-послуг як інструмент підвищення його конкурентоспроможності. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6797 (дата звернення: 01.01.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.120.
11.    Тесленок, І.М. Особливості розробки інноваційної стратегії підприємства [Текст] / І. М. Тесленок, Ю. О. Квач // Наук. журнал. Економічний вісник Запорізького національного технічного університету. – Запоріжжя: ЗНТУ, Вип. 2, 2018. – С. 35 – 40.
12.    Корольков В., Ткачук О., Корогод М. Удосконалення механізму стимулювання торговельно-оперативного персоналу мережі Сільпо. Науковий вісник Одеський національний економічний університет. 2018.  №9 (261). С. 84 – 102
13.    Корольков В.В. Впровадження концепції безперервного вдосконалення на прикладі промислового підприємства[Текст] / В.В. Корольков, О.В. Березовська // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2018. – No 9 (261). -208с. – с.84-96
14.    Шитікова Л. В. Окремі аспекти статистичної оцінки стану показників ефективного управління трудовими ресурсами підприємства. Економічний простір. Збірник наукових праць Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. № 132 м.Дніпро – 2018. С.175-184
15.    Шитікова Л. В., Кугушева  Ю.С. Дослідження показників оцінки ефективності роботи промислових підприємств. Економічний простір. Збірник наукових праць Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. № 137 м. Дніпро. 2018. С.190-197.
16.    Шмиголь Н.М. Коваленко О. ., Антонюк А. Обґрунтування необхідності створення транспортно-логістичних центрів в Україні. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018.  C. 99 - 102.   URL: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/903.
17.    Nadiia Shmygol, Metelenko N. Логістичні центри як напрямок розвитку логістики водного транспорту. Management And Entrepreneurship: Trends Of Development. 2018.  № 2.  C. 1.   URL: https://management-journal.org.ua/index.php/journal/article/view/79.  
18.    Nadiia Shmygol, Durnin V. ., Oleksenko Y. Controlling in the management of financial and economic security of enterprises. Management And Entrepreneurship: Trends Of Development, . 2018.  № 4.  C. 69-75.   URL: https://management-journal.org.ua/index.php/journal/article/view/79.  
19.    Шмиголь Н.М. Колісник Т.А., Буднікова І.С. Економічна сутність основних засобів підприємства та форми їх відтворення. ПРИАЗОВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК Електронний науковий журнал 5(10) 2018http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/5_10_uk/5_10_2018.pdf#page=229
20.    Шмиголь Н.М. Гальцова О.Л. Розвиток харчової промисловості: макро-, мезо-та мікро рівні. Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки Випуск 4 С. 3-13.
21.    Шмиголь Н.М. Бірюков Т.Р., Коломоєць І.Л., Антонюк А.А. Закордонний досвід використання логістики внутрішніх водних шляхів для розвитку агробізнесу України. Журнал Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки 2018 Випуск 2 С. 112-121
22.    Nadiia Shmygol, Participatory budget as a financial mechanism of the participation ensuring of territorial communities in municipal government. Журнал Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки 2018 Випуск 1 С. 108-112
23.    Nadiia Shmygol, Vіacheslav Durnin, Yevhen Oleksenko Controlling in the management of financial and economic security of enterprises. Журнал Management and Entrepreneurship: Trends of Development 2018/12/16 Том 4 Випуск 06 С. 69-75

Статті в інших виданнях
1.    Нечаєва І. А. Управління продуктивністю праці з метою підвищення ефективності підприємства.  XIV Міжнародна конференція «Стратегія якості у промисловості і освіті» (4-7 червня 2018 р., Варна, Болгарія): Матеріали. У 2-х томах. Упорядники Хохлова Т.С., Ступак Ю.О. – Дніпро-Варна, 2018. 396 с. С. 371-376.
2.    Шмиголь Н.М., Касянок М.А. Управління фінансово-економічною стійкістю комерційного банку в умовах економічної конкуренції Інфраструктура ринку: економіка та управління підприємствами. №19. 2018. С. 379-385.

Тези конференцій:

Матеріали міжнародних конференцій в Україні
1.    Гудзь П В., Блохін С. В. Вдосконалення публічного управління та адміністрування в об’єднаних територіальних громадах Запорізької області. С.367-370. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір: матер. міжнарод.наук.-практ. конф. 4-5 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя. [Електронний ресурс] / Редкол.: Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см.
2.    Чаковська Хелена, Гудзь П. В. Проблеми і шляхи становлення публічного управління інклюзивним розвитком економіки регіону. С. 460-464. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір: матер. міжнарод.наук.-практ. конф. 4-5 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя. [Електронний ресурс] / Редкол.: Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см.
3.    Гудзь П.В., Гудзь М.В.Критерії та ознаки іміджу Запорізької області С.218-221. Сучасний стан та перспективи розвитку туризму : Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 2-4 травня 2018 р. – Чернівці : ПВКФ «Технодрук», 2018. – 287 с.
4.    Гудзь П. В., Костецька А.І.Побудова ефективних комунікацій «керівник-підлеглий» в контексті менеджменту безпеки С.49-52. Теорія та практика менеджменту безпеки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (16 травня 2018 р.) / Відп. ред. проф. Л. М. Черчик. – Луцьк, 2018. – 160с.Petro Gudz, Lebiedź Małgorzata Teoria a praktyka formowania bezpieczeństwa energetycznego UE I Polski С.128-132. Теорія та практика менеджменту безпеки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (16 травня 2018 р.) / Відп. ред. проф. Л. М. Черчик. – Луцьк, 2018. – 160с.
5.    Гудзь П.В. Удосконалення адміністрування ОТГ на основі комптетентісної складової С.32-33Матеріали X Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток». Тези доповідей. Частина 3. – Харків: ХНУБА, 2018. – 417 с.
6.    Кутідзе Л.С., Єрьоменко І. С. Проблеми державного управління інклюзивним розвитком ринку праці в Україні. «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 року), м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. : Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. - С.395-397.
7.    Нечаєва І. А. Податок на виведений капітал – зростання інвестицій і активізація бізнесу чи ризик бюджетних втрат? «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 року). Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. С. 397-402.
8.    Соріна О.О. Роль мережевих господарських структур в інклюзивному розвитку регіонів / О.О. Соріна // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 року), м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. : Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 439– 441
9.    Тесленок, І. М. Функції та роль корпоративної культури в управлінській діяльності промислового підприємства [Текст] / І. М.  Тесленок, Г. Г. Поздняков // Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 25 червня 2018 р.): у 4 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 4. – С, 43 – 44.
10.    Тесленок, І. М. Огляд сучасних методів оцінки іміджу промислового підприємства [Текст] / І. М.  Тесленок, А. О. Павлова //«Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 року), м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. : Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 446 – 448.
11.    Тесленок, І. М. Аналіз підходів до оцінки впливу корпоративної культури на ефективність діяльності підприємства [Текст] / І. М.  Тесленок, Г. Г. Поздняков // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 року), м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. : Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 449 – 451.
12.    Шмиголь Н.М. Явор Є. О. Зарубіжні моделі корпоративної соціальної відповідальності. Управління соціально-економічним розвитком держави та регіонів : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Запоріжжя, 26 – 27 квітня 2018 р.). / за ред. А.В. Череп. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2018. – 444 с.
13.    Nadiia Shmygol, Orlova N. P., Gryn V. P Features of expert investigation of the tax from the personnal income. Управління соціально-економічним розвитком держави та регіонів : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Запоріжжя, 26 – 27 квітня 2018 р.). / за ред. А.В. Череп. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2018. – 444 с.
14.    Шмиголь Н.М. Саєнко О. Р., Мєрєнкова В. В Реформи в аудиті та бухгалтерському обліку. Управління соціально-економічним розвитком держави та регіонів : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Запоріжжя, 26 – 27 квітня 2018 р.). / за ред. А.В. Череп. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2018. – 444 с.
15.    Шмиголь Н.М. Антонюк А. Корпоративна соціальна відповідальність, як мотивація для персоналу. Управління соціально-економічним розвитком держави та регіонів : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Запоріжжя, 26 – 27 квітня 2018 р.). / за ред. А.В. Череп. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2018. – 444 с.
16.    Шмиголь Н.М. Кирилюк В.О. Стратегічного планування під час фінансової кризи. Управління соціально-економічним розвитком держави та регіонів : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Запоріжжя, 26 – 27 квітня 2018 р.). / за ред. А.В. Череп. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2018. – 444 с.
17.    Шмиголь Н.М. Буднікова і. С. Облік основних засобів: Порівняльний аналіз мсбо та п(с)боЗбірник матеріалів XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2018. 482 с.
18.    Шмиголь Н.М. Матвейчук л. О.Управління оподаткуванням В умовах розвитку цифрової економікиЗбірник матеріалів XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2018. 482 с.

Матеріали всеукраїнських конференцій
1.    Gudz P., Dovha I.A.Methodology of production meetings: Secrets of business communications in the leading companies of the world (Facebook,  Google, Microsoft) Стратегії міжнародної економічної діяльності підприємств в умовах глобалізації/ Матер. ІII Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених, аспірантів і студентів 29 листопада 2018 року, м. Херсон. – Херсон. 2018. Англ. мовою
2.    P.Gudz, V.Beng Ratio between competence and responsibility of the employees from the department of education and science in ZRSA С.9-11. Сучасна економічна наука: теорія і практика» Матер. VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 14 листопада 2018 року м. Полтава. Полатва: ПНТУ, 2018.  англ мовою
3.    Гудзь П.В., Стуконог К. В. Принципи взаємовідносин органів місцевого самоврядування і органів державної виконавчої влади С.262-264.Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 19 червня 2018 р. / за заг. ред. С.М. Приліпка, О.І. Васильєвої, Н.В. Васильєвої, І.М. Грищенко. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2018. – 326 с.
4.    Miązek J., Gudz P. Аdministrowanie finansowe gminy Inowrocław na podstawie dochodów budżetu С.130-132. Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 19 червня 2018 р. / за заг. ред. С.М. Приліпка, О.І. Васильєвої, Н.В. Васильєвої, І.М. Грищенко. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2018. – 326 с.
5.    Нечаєва І. А., Єськов К. О. Практика та досвід управління дефіцитом коштів у бюджетах різних рівнів. Конференція НБУ та Київської школи економіки. Київ, 2018. С.168.
6.    Тесленок, І. М. Сучасні тенденції розвитку управління прибутком та рентабельністю промислового підприємства [Текст] / І. М.  Тесленок, М. В. Богатирьова // «Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів» : матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (27 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. – Запоріжжя : Мокшанов В. В., 2017. – С. 275 – 276.
7.    Тесленок, І. М. Огляд сучасних моделей управління стратегічними змінами на підприємстві [Текст] / І. М.  Тесленок, Ю. В. Косенко // «Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів» : матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (27 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. – Запоріжжя : Мокшанов В. В., 2017. – С. 288 – 291.
8.    Тесленок, І. М. Особливості розробки стратегії розвитку підприємства сфери послуг [Текст] / І. М.  Тесленок, М. В. Кузьменко // «Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів» : матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (27 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. – Запоріжжя : Мокшанов В. В., 2017. – С.  291 – 293.
9.    Тесленок, І. М. Дослідження теоретичних підходів до визначення поняття «стратегія» [Текст] / І. М.  Тесленок, А. І. Моісеєнко // «Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів» : матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (27 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. – Запоріжжя : Мокшанов В. В., 2017. – С. 294 – 296.
10.    Шитікова Л. В., Ільіна С.С.Характеристика кваліфікаційного складу персоналу підприємства. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні, та житловокомунальному господарстві»  6-8 грудня 2018 року м. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. С. 219-221.
11.    Шитікова Л. В., Антоневич А.А. Міжнародна організації праці: основні завдання та напрямки діяльності, особливості організації. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні, та житловокомунальному господарстві»  6-8 грудня 2018 року м. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. С. 222-224.
12.    Шитікова Л. В., Кугушева Ю.С. Рентабельність як основний показник ефективності діяльності підприємства. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні, та житловокомунальному господарстві»  6-8 грудня 2018 року м. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. С. 215-227
13.    Шитікова Л. В., Маслов Д.Г. Підвищення продуктивності праці - джерело реального економічного прогресу. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні, та житловокомунальному господарстві»  6-8 грудня 2018 року м. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. С. 217-230.
14.    Шитікова Л. В., Шепель А.А. Сучасні проблеми працевлаштування молоді в україні та подолання негативних наслідків міграції. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні, та житловокомунальному господарстві»  6-8 грудня 2018 року м. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. С. 230-233.
15.    Шмиголь Н.М., Касянок М. Суть та інформаційне забезпечення аналізу фінансової стійкості підприємства. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України. 2018.  C. 183.
16.    Шмиголь Н.М. , Yeremenko O. O. Features of the audit of operations with fixed assets in conditions of using the latest information technologies. «Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів» : матеріали Всеукраїнської інтернетконференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (27 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. – Запоріжжя : Мокшанов В. В., 2018. – 448 с.
17.    Шмиголь Н.М., Мейстер М. В. Features of the accounting process of overdraft loans. «Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів» : матеріали Всеукраїнської інтернет конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (27 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. – Запоріжжя : Мокшанов В. В., 2018. – 448 с.
18.    Шмиголь Н.М., Кучеренко О. Система оплати праці в бюджетній установі. «Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів» : матеріали Всеукраїнської інтернет конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (27 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. – Запоріжжя : Мокшанов В. В., 2018. – 448 с
19.    Шмиголь Н.М., Савін С. О.  Features forensic accounting expertise of operations with fixed assets. «Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів» : матеріали Всеукраїнської інтернет конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (27 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. – Запоріжжя : Мокшанов В. В., 2018. – 448 с.
20.    Nadiia Shmygol, Shchegol E. I. Internal control as an integral part of intemal audit in the management system of an industrial enterprise. «Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів» : матеріали Всеукраїнської інтернет конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (27 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. – Запоріжжя : Мокшанов В. В., 2018. – 448 с.
21.    Шмиголь Н.М., Дурнін В.А Ефективність впровадження управлінського обліку в умовах ринкової економіки. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України: Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 травня – 1 червня 2018 року). — Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2018. — 246 с.
22    Шмиголь Н.М., Касянок М.А. Суть та інформаційне забезпечення аналізу фінансової стійкості підприємства. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України: Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 травня – 1 червня 2018 року). — Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2018. — 246 с.
23. Шмиголь Н.М., Олексенко Є.Є. Обліково-економічний аспект визначення безпеки підприємств. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України: Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 травня – 1 червня 2018 року). — Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2018. — 246 с.

Матеріали внутривузівських конференцій
1.    Кутідзе Л.С., Жукова С.Е.  Вимоги до сертифікації продукції та систем якості на промисловому підприємстві. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. –  С.1326-1328
2.    Кутідзе Л.С., Магарламова Н.В.Проблеми впровадження систем якості на машинобудівних підприємствах України. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. –  С.1328-1331 .
3.    Кутідзе Л.С., Золотих Д.І. Аналіз змін структури та динаміки експорту Запорізької області.  Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. –  С.1326-1326
4.    Кутідзе Л.С. Принципи обґрунтування структурних змін в економіці регіону.  Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. –  С.1259-1261.
5.    Кутідзе Л.С., Єськов К. О. Оцінка тенденцій та визначення факторів розвитку регіонального ринку праці.
6.    Нечаєва І.А. Продуктивність праці в системі управління ефективністю підприємства. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 16–20 квітня 2018 р. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. С.1261-1262. URL: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
7.    Нечаєва І. А., Заїка В. В. Характеристика моделей корпоративного менеджменту. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 16–20 квітня 2018 р. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. С.1275-1276.  URL: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
8.    Нечаєва І. А., Костецкая А.І. Огляд основних джерел залучення фінансових ресурсів на перших етапах підприємницької діяльності. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 16–20 квітня 2018 р. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. С.1277-1279. URL: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
9.    Нечаєва І. А., Оболадзе А. Н. Стандартизація продукції в системі управління якістю. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 16–20 квітня 2018 р. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. С.1280-1282. URL:  http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
10.    Нечаєва І. А., Рощіна  Д. О. Особливості використання процесного підходу з метою мінімізації ризиків організації. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 16–20 квітня 2018 р. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. С.1282-1283. URL: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
11.    Нечаєва І. А., Котовенко В. В. Огляд сучасних методів організації виробництва. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 16–20 квітня 2018 р. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. С.1284-1285. URL: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
12.    Нечаєва І. А., Власова А. В. Системний підхід в управлінні операційною діяльністю підприємства. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 16–20 квітня 2018 р. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. С.1285-1287. URL: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
13.    Нечаєва І. А., Шувакіна К. Г. Особливості, переваги та проблеми використання ситуаційного підходу в операційному менеджменті. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 16–20 квітня 2018 р. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. С.1287-1289. URL: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
14.    Нечаєва І. А., Дьордій Є. А. Використання сучасних технологій та концепцій управління персоналом. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 16–20 квітня 2018 р. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. С.1289-1291. URL: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
15.    Нечаєва І. А., Коляда К. Г. Сучасні підходи до визначення сутності інвестиційної привабливості. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 16–20 квітня 2018 р. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. С.1291-1293. URL: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
16.    Нечаєва І. А., Подакова Г. Ю. Досвід впровадження системи «точно - вчасно» на підприємствах України. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 16–20 квітня 2018 р. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. С.1337-1339. URL: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
17.    Панкова А.Ю., Перехід від управління маркетингом до маркетингового менеджменту у торгівлі   / А. Ю. Панкова, В.В. Котенкова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 2018 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.1296
18.    Панкова А.Ю., Сучасне підприємництво в комплексі маркетинг-менеджменту / А. Ю. Панкова, Д.С. Рощина//Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 2018 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.1297
19.    Панкова А.Ю., Системи мотивації персоналу на підприємстві  / А. Ю. Панкова, А.С.Березовський // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 2018 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.1333.
20.    Панкова А.Ю., Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства / А. Ю. Панкова, І.А. Бут // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 18–12 квітня 2017 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С.1334.
21.    Панкова А.Ю. Зарубіжний досвід місцевого самоврядування / А.Ю.Панкова, А.А.   Іванова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 18–12 квітня 2018 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.1294-1296
22.    Панкова А.Ю. Публічно-приватне партнерство як інструмент регіонального розвитку в Україні та ЄС / А.Ю. Панкова,  А.О.  Коцур// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 18–12 квітня 2018 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.1336-1337
23.    Соріна О.О. Роль мережевих господарських структур в інклюзивному розвитку регіонів / О.О. Соріна // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 року), м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. : Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 439– 441
24.    Соріна О.О. Роль мережевих господарських структур у забезпеченні структурних змін в економіці / О.О. Соріна // Тиждень  науки.  Тези  доповідей  науково-практичної  конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск(DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1269 – 1270
25.    Соріна О.О. Підвищення управління якістю підготовки  кадрів в сфері публічного адміністрування / О.О. Соріна, А.Г. Нестеренко // Тиждень  науки.  Тези  доповідей  науково-практичної  конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск(DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 1331–1333
26.    Соріна О.О., Впровадження системи управління якістю  освітньої діяльності / О.О. Соріна, Н.В. Магарламова // Тиждень  науки.  Тези  доповідей  науково-практичної  конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск(DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1342–1344
27.    Тесленок, І. М. Аналіз ринкової влади покупців на ринку менеджмент-освіти Запорізької області [Текст] / І. М.  Тесленок, М. В. Кузьменко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 1298 –1300.
28.    Тесленок, І. М. Роль стратегії розвитку в діяльності науково-виробного підприємства [Текст] / І. М.  Тесленок, А. І. Моісеєнко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 1300 –1302.
29.    Тесленок, І. М. Порівняння підходів до управління стратегічними змінами на підприємстві [Текст] / І. М.  Тесленок, Ю. В. Косенко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 1303 –1305.
30.    Тесленок, І. М. Особливості формування іміджу промислового підприємства [Текст] / І. М.  Тесленок, А. О. Павлова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 1305 –1307.
31.    Шитікова Л. В. , Заїка В.В. Аналіз стану сучасної трудової міграції в Україні. Тези доповідей науково-технічної конференції Тиждень науки. Запоріжжя, 2018. С.699-701.
32.    Шитікова Л. В., Кугушева Ю.С. Прибуток як один з основних економічних показників оцінки ефективності розвитку підприємства. Тези доповідей науково-технічної конференції Тиждень науки. Запоріжжя, 2018. С.701-702
33.    Шитікова Л. В., Вегера О.П. Оціночні процедури з застосуванням методів порівняльного підходу для оцінки цілісного майнового комплексу. Тези доповідей науково-технічної конференції Тиждень науки. Запоріжжя, 2018. С.702-704.
34.    Шитікова Л. В. Оцінка використання персоналу сучасного агропромислового підприємства. Тези доповідей науково-технічної конференції Тиждень науки. Запоріжжя, 2018. С.743-744
35.    Риженко О. М., Риженко О.М. Проблеми впровадження електронного урядування на місцевому рівні [Текст] / О. М. Риженко // Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф.,  14-18  квітня 2018 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. Т. 2. / Запорізький національний технічний університет, 15-16 травня 2018. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. –  с. 188-193.


2017 рік

Монографії:
1.    Шмиголь Н.М. Complex assessment of plant growing development in the regions of Ukraine. Economic transformation in Ukraine:  comparative analysis and European experience Warsaw 2017 ISBN 978-83-944739-0-7 Published by Consilium Sp. z o.o. 00-545 Poland Warsaw, Marszałkowska 58
2.    Шмиголь Н.М. Павлюк Т. Інноваційний розвиток держави: світовий досвід та Укаїна. Інтеграція освіти, науки і бізнесу: Монографія. Том 5 / за ред. А.В. Череп. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. – 396 с.

Наукові статті:

Публікації в наукометричних базах Web of Science
1.    Гудзь П. В. Теоретичне обґрунтування практичної реалізації кластерної політики в регіоні. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2017. — № 4 (40). — С. 68–74.
2.    Гудзь П. В. Управлінські практики планування розвитку промислових міст шляхом  ревіталізації територій. Економічні інновації. Зб. наук. праць. - Вип.64. 2017.- с.71-76.
3.    Ґудзь П.В. Zarządzanie projektami Unijnymi w  Polsce a powiecie Pilskim / P.Gudz, Bazeli B., Adamska M.// Економічні інновації. Зб. наук. праць. - Вип.64. 2017.- с.54-58. польською мовою
4.    Ґудзь П.В. Практика адміністрування розвитку тарифів на національних і регіональних ринках електроенергії за кордоном/ П. В. Гудзь // Вісник ЧДТУ: зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. — Серія : Економічні науки. — Вип. 44. Ч. ІІ. — Черкаси: ЧДТУ, 2017. — С. 13-20.
5.    Шмиголь Н.М. Варламова И.С. Вибір моделі залежності економічної стійкості. Współpraca Europejska, Warsaw, 2017 Volume: 9 Issue: 28 Pages: 65-73 ResearcherID Integration with Web of Science.

Публікації в наукових зарубіжних виданнях
1.    Nadiia Shmygol, Methods of decision making supporting for state regulation of crop production development in the regions of Ukraine. Research Papers in Economics and Finance International Quarterly Publication of Scholarly Papers Founded and published by Faculty of Economics, Poznań University of Economics and Business 2017

Публікації в наукових фахових виданнях України
1.    Т. В. Пуліна, Т О. Фоміних, О. О. Соріна Можливості та перспективи управління проектами на основі методології  ISO 21500. Економічний простір: Збірник наукових праць.  Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017, №122, 126 – 138 с.
2.    Пуліна Т.В. Управління якістю в проектному менеджменті органів публічної влади. Науково-практичний журнал: Інвестиції: практика та досвід  №18 вересень 2017. Київ: Чорноморський університет імені Петра Могили, 2017, 65-69 с.
3.    Пуліна Т.В. Аналіз методів внутрішнього аудиту для оцінювання системи управління системи управління якістю в органах влади.  Бізнес інформ: науковий журнал №8, Харків, 2017,  259-264 с.
4.    Пуліна Т. В., Маланіна Д. К., Контролінг системи управління якістю машинобудівного підприємства.  Економічний простір: Збірник наукових праць, № 123. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017, 177-188 с.
5.    Пуліна Т. В., Єршов С. В., Аналіз розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств Запорізького регіону. Економічний простір: Збірник наукових праць,  №124. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017, 102-113 с.
6.    Пуліна Т. В. Сучасні аспекти та методи управління ризиками інноваційних проектів в Україні. Економіка та держава, №10,  2017, 4-8 с.
7.    Корольков В.В. Формування стратегії розвитку проектно–конструкторського підприємства в умовах нестабільності економіки України [Текст] / В.В. Корольков, А.В. Бренер // Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, випуск 19, 2017. –с.144-149
8.    Кутідзе Л.С. Міжнародне співробітництво як механізм стимулювання економічного розвитку регіону. Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21–23 вересня 2017 р.). — Запоріжжя : Запорізька державна інженерна академія ; ФОП Систерова Н. О., 2017. — 240 с. С.194-197.
9.    Кутідзе Л.С., Бренер А. В. Формування стратегії розвитку будівельно-проектного підприємства з використанням маркетингового підходу. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.962 – 964.
10.    Кутідзе Л.С., Сокол Н.Є. Механізм впровадження гнучкої системи ІТ- аутсорсингу на підприємствах. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.957 - 959.
11.    Кутідзе Л.С., Сенчукова В. С. Методи формування мотиваційних механізмів розвитку персоналу.  Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. – С.960 – 962.
12.    Кутідзе Л.С. Міжнародне співробітництво як механізм розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіону. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. –  С.940 - 942.
13.    Нечаєва, І. А. (2017) Аналіз формування та витрачання публічних фондів грошових коштів в умовах бюджетної децентралізації.  Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – URL: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=eng&z=5429.
14.    Нечаєва І. А. Напрями, особливості та проблеми формування та використання місцевих фінансів в Україні в умовах бюджетної децентралізації. Економіка та держава. 2017. № 7. С. 40 – 48.
15.    Нечаєва І. А. Бюджетна децентралізація: підсумки, результати та наслідки перших етапів її впровадження для місцевих фінансів (на прикладі Запорізької області). Інвестиції : практика та досвід.  2017.  № 19. С. 72 – 81.
16.    Нечаєва І. А., Кабак М. В. Особливості управління підприємством на основі використання сучасних технологій і систем менеджменту. Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5771.
17.    Панкова А. Ю. Досвід регіональної політики ЄС: модель управління економікою регіону  на основі промислових кластерів / А. Ю. Панкова  //    Економічний простір: Збірник наукових ппраць. - №119 . – 2017. – С.95-104.
18.    Тесленок, І.М. Алгоритм розробки стратегії  розвитку малих підприємств [Текст] / І. М. Тесленок, К. А. Воровська // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №125. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – С. 159 – 171.
19.    Тесленок, І.М. Удосконалення системи стимулювання інноваційної активності персоналу ТОВ «ЗЛМЗ» [Текст] / І. М. Тесленок, А.О. Гладун // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №125. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – С. 211 – 220.
20.    Тесленок, И.Н. Тенденции, проблемы и концепции развития мирового рынка электроэнергетики [Текст] / И. Н. Тесленок, А. О. Чмырь-Протасова // Наук. журнал. Економічний вісник Запорізького національного технічного університету. – Запоріжжя: ЗНТУ, Вип. 1, 2017. – С. 148 – 154.
21.    Ткачук А. Е., Емелина Г.С. Фрагментарная реализация технологии форсайта на региональном уровне. Економічний вісник Запорізький національний технічний університет. 2017. №1. С. 154 – 163.
22.    Шмиголь Н.М. Антонюк А.А., Піун М., Павлішци Д. Контролінг, як інструмент управління торговим підприємством. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. –Запоріжжя : КПУ.- 2017.- №1, с.50-56
23.    Шмиголь Н.М. Урусова З.П., Лукашенко А.В. Корпоратиана соціальна відповідальність як чинник інноваційного розвитку світової економіки на прикладі досвіду європейських держав. Вісник Запорізького національного університету. Збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2 (34), 2017.
24.    Шмиголь Н.М. Оцінювання ефективності використання капіталу підприємств. Науковий вісник херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. –Херсон: ХДУ.- 2017.- Випуск 22, с.144-146.
25.    Шмиголь Н.М. Балака Т. Дохід підприємства: історичні етапи формування категорії в обліку та економічній теорії. Економічний вісник, 2017 Випуск 1(01) 2017, с. 3-9.
26.    Шмиголь Н.М. Павлюк  Т.С. Торговельні відносини як основа зовнішньоекономічної діяльності між Україною та ЄС. Міжнародні економічні відносини та світове господарство.  Науковий вісник ужгородського національного університету. Ужгород – 2017, С. 198-201
27.    Nadiia Shmygol, Varlamova I Selection of dependence model of ecological sustainability. European Cooperation. 2017.  C. 65-73.  (Index Copernicus).
Статті в інших виданнях
1.    Nechaeva I., Kalishchuk K. Analysis of broadcasting segment of media market in Ukraine and its potential. Економічний вісник Запорізького національного технічного університету. 2017. № 1. С. 53 – 57.
2.    Nechaeva I. A., Shostak   M.D. Analysis of macro-economic influence on development of a small enterprise in Ukraine. Економічний вісник Запорізького національного технічного університету. 2017. № 2. С. 74 – 78
3.    Шмиголь Н.М. Цикало К.С. Проблема співробітництва бізнесу і освіти як важливого елементу соціальної відповідальності бізнесу України. Причорноморські економічні студії.–Одеса: ПНДІЕ.- 2017.- Випуск 17, с.146-150.
4.    Шмиголь Н.М. Павлюк  Т.С. Проблемні питання розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. Причорноморські економічні студії. Одеса: ПНДІЕ. 2017. Випуск 3, с.118-121.

Статті в інших виданнях
1.    Риженко О. М. Проблеми ринку корпоративних цінних паперів як ефективного інструменту залучення фінансових ресурсів / С. В. Шарова, О.М.Риженко // Економічний вісник: науковий журнал Запорізького національного технічного університету. – 2017. – № 2. – С. 10-16.
2.    Риженко О. М. Особливості венчурного інвестування в Україні / А. В. Карпенко, І. І. Корейба, О.М.Риженко // Економічний вісник: науковий журнал Запорізького національного технічного університету. – 2017. – № 1. – С. 88-92.

Тези конференцій:

Матеріали міжнародних конференцій в Україні
1.    Гудзь М.В., Гудзь П.В. Пріоритетні напрями досягнення конкурентоспроможності університету в умовах економіки знань С.51-55. Інтернаціоналізація як фактор конкурентоспроможності сучасного університету» : матеріали міжнародної науково-практичної  конференції 25-26 травня 2017 р., м. Маріуполь.-  Маріуполь: МДУ, 2017.-
2.    Beata Bazeli, Piotr Gudz, Monika Adamska Rozwoju społeczny i gospodarczy w powiecie Pilskim С.29-30. Сучасні стратегії регіонального розвитку Українського Причорномор’я: виклики та рішення: Матеріали десятої міжнародної науково-практичної конференції 17 вересня, м. Херсон. – Херсон: Херсонський національний технічний університет, 2017. – 129 с.
3.    Piotr Gudz, Ewelina Glonke Źródła finansowania obiektów kultury i ocena ich efektywności С.164-166. Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21–23 вересня 2017 р.). — Запоріжжя : Запорізька державна інженерна академія ; ФО-П Систерова Н. О., 2017. — 240 с.
4.    Piotr Gudz, Edyta Jankowska Kształtowanie się długu publicznego w Polsce na przełomie ostatnich 5 lat С.162-164. Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21–23 вересня 2017 р.). — Запоріжжя : Запорізька державна інженерна академія ; ФО-П Систерова Н. О., 2017. — 240 с.
5.    Гудзь П.В. Зарубіжний досвід ревіталізації промислових міст С.141-143 Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. –Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. – 604 с.
6.    Petro Gudz, Lilianna Stach-Szyszlak EUROPA 2020 – założenia programowe w obszarze rynku pracy, ich realizacja w Unii Europejskiej i w Polsce С.144-147. Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. –Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. – 604 с.
7.    Тесленок, І. М. Сутність і роль інтернет-брендінгу в розвитку підприємства [Текст] / І. М. Тесленок, Е. О. Діброва // Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21–23 вересня 2017 р.). – Запоріжжя : Запорізька державна інженерна академія ; ФО-П Систерова Н. О., 2017. – С. 157–159.
8.    Тесленок І.М. Оцінка макросередовища підприємств з роздрібного продажу санітарно-технічних виробів [Текст] / І. М. Тесленок, К.А. Воровська // Економічне зростання як складова ресурсного забезпечення економіки країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 17–18 листопада 2017 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2017. – С. 27-30.
9.    Тесленок, І.М. Проблеми інноваційного розвитку ДП «Івченко-Прогрес» [Текст] / І.М.Тесленок, Ю.О.Квач // «Досягнення і проблеми сучасної економічної науки»: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2017. – С. 60-61.
10.    Тесленок, І. М. Інноваційна активність персоналу як ключова складова розвитку організацій [Текст] / І. М.  Тесленок, А. О. Гладун // «Напрямки та тенденції розвитку економіки України»: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2017. – С. 77–78.
11.    Шмиголь Н.М. Планування заходів з корпоративної соціальної відповідальності в сучасній системі менеджменту. Тенденції розвитку національних економік: економічний та правовий виміри:  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18-19 травня 2017 р. – Київ : ККІБП, 2017, 2 т. — 124 с., с.35-39.
12.    Шмиголь Н.М. Піун М.В. Досвід України та Польщі щодо використання системи контролінгу в управлінні підприємствами. Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21–23 вересня 2017 р.). — Запоріжжя : Запорізька державна інженерна академія, 2017. — 240 с. С. -132-169.
13.    Шмиголь Н.М. Павлюк Т.С. Тарифні квоти між Україною та ЄС за умов Зони вільної торгівлі: аналіз сучасного стану та тенденції подальшого застосування. Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21–23 вересня 2017 р.). — Запоріжжя : Запорізька державна інженерна академія, 2017. — 240 с., С. -159-162.
14.    Шмиголь Н.М. Явор Є.О. Застосування досвіду Польші та Німеччини при формуванні напрямків розвитку КСВ в Україні. Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21–23 вересня 2017 р.). — Запоріжжя : Запорізька державна інженерна академія, 2017. — 240 с., С 81-83.
15.    Шмиголь Н.М. Павлюк Т.С. Стан зовнішньої торгівлі запорізького машинобудування в умовах інтернаціоналізації української економіки. Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації та енергозбереження»: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (м.Дніпро, 4-5 квітня 2017р.) – Т1.-216с., С. 194-198.
16.    Шмиголь Н.М. Григоренко В.В. Формування основних показників звіту про фінансові результати в аграрних підприємствах. Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації та енергозбереження»: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (м.Дніпро, 4-5 квітня 2017р.) – Т1.-216с., С.213-215.
17.    Шмиголь Н.М. Антонюк А.А. Фінансові механізми забезпечення участі місцевих громад у муніципальному плануванні. Польсько-українське співробітництво в розв'язанні сучасних соціальноекономічних проблем: наука, освіта, досвід : збірник тез доповідей на міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій III SYMPOZJUM NAUKOWE «UKRAINA-POLSKA – WSPÓŁPRACA SYNERGETYCZNA»13-19 lutego 2017 r. Kijów, Połtawa, Słowiańsk (Слов’янськ, 16-18 лют. 2017 р.) / МОН України ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». – Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2017. – 180 с., С.20-22
18.    Шмиголь Н.М. Залучення громадськості до муніципального бюджетування. Польсько-українське співробітництво в розв'язанні сучасних соціальноекономічних проблем: наука, освіта, досвід : збірник тез доповідей на міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій III SYMPOZJUM NAUKOWE «UKRAINA-POLSKA – WSPÓŁPRACA SYNERGETYCZNA»13-19 lutego 2017 r. Kijów, Połtawa, Słowiańsk (Слов’янськ, 16-18 лют. 2017 р.) / МОН України ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». – Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2017. – 180 с., С.155-158.

Матеріали всеукраїнських конференцій
1.    Камінчук В.Б., Гудзь П.В. Проблеми ефективного розвитку економіки підприємства в сучасних умовах С.113-114. Стратегії міжнародної економічної діяльності підприємств в економічному розвитку регіонів України: Матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції молодих вчених, аспірантів та студентів30 листопада 2017 р. – Херсон: Херсонський національний технічний університет, 2017. – 132 с.
2.    Ґудзь П.В., Хандога М. Активізація громадянського суспільства у процесах соціально-економічного розвитку регіонів.«Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» / [за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2017. – 24 с.

Матеріали внутривузівських конференцій
1.    Нечаєва І. А., Шостак М. Д.  Роль малого підприємництва в розвитку економіки України. Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя : Запорізька державна інженерна академія ; ФО-П Систерова Н. О., 2017. С. 170-172.
2.    Нечаєва І. А. Огляд сучасних підходів та методів оцінювання ефективності менеджменту. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 18–21 квітня 2017 р. Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. С. 942-944.
3.    Нечаєва І. А., Воробець М. В. Продуктивність та рентабельність праці як основні показники ефективності управління підприємством. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 18–21 квітня 2017 р. Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. С. 1013-1014.
4.    Нечаєва І. А., Амелькина А. О. Особливості управління нематеріальними ресурсами підприємства в сучасних умовах. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 18–21 квітня 2017 р. Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. С. 1014 – 1016.
5.    Нечаєва І. А., Кабак М. В. Огляд сучасних технологій менеджменту. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 18–21 квітня 2017 р. Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. С. 1016-1018.
6.    Нечаєва І. А., Шостак М. Д. Особливості розвитку малого підприємства в сучасних умовах. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 18–21 квітня 2017 р. Запоріжжя : ЗНТУ, 2017.  С. 1018 – 1020.
7.    Нечаєва І. А., Біденко І. П. Управлінські аспекти формування та ефективного використання трудового потенціалу підприємства. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 18–21 квітня 2017 р. Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. С.1020 – 1022.
8.    Нечаєва І. А., Трубачова Є. О. Витрати з оплати праці в системі управління витратами підприємства. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 18–21 квітня 2017 р. Запоріжжя : ЗНТУ, 2017.  С.1022 -1024.
9.    Нечаєва І. А., Богатирьова М. В. Методи та інструменти управління прибутком та рентабельністю промислового підприємства. Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 18–21 квітня 2017 р. Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. С.1024-1026.
10.    Риженко О. М. Риженко О.М. Організація простої та ефективної системи фінансового менеджменту для керівників [Текст] / О. М. Риженко // Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф.,  14-18  квітня 2017 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. Т. 2. / Запорізький національний технічний університет, 15-16 травня 2017. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. –  с. 188-193.
11.     Риженко О. М. Управління фінансовими ризиками компанії [Текст] / О.М.Риженко, К.В. Васильєва // Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф.,  14-18  квітня 2017 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. Т. 2. / Запорізький національний технічний університет, 15-16 травня 2017. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. –  с. 188-193.
12.     Риженко О. М. Антикризове управління діяльністю підприємства [Текст] / О. М. Риженко, К. В. Глибченко // Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф.,  14-18  квітня 2017 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. Т. 2. / Запорізький національний технічний університет, 15-16 травня 2017. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. –  с. 188-193.
13.    Панкова А. Ю. Підготовка кадрів місцевого самоврядування в умовах започаткування діяльності об'єднаних територіальних громад/ А. Ю. Панкова, Ю.М.Загіченко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 18–12 квітня 2017 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С454.
14.    Панкова А. Ю. Ефективність Євроінтеграційних процесів в регіонах України / А. Ю. Панкова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 18–12 квітня 2017 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С.386.    
15.    Панкова А. Ю. Методи регіональних досліджень: їх класифікація та характеристика / А. Ю. Панкова, А.В.Ярмола // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 18–12 квітня 2017 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С.387.
16.    Панкова А. Ю. Класичні теорії управління розвитком просторової економіки / А. Ю. Панкова, М.М.Чебикін // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 18–12 квітня 2017 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С.456.
17.    Панкова А.Ю. Децентралізація влади як запорука сучасної концепції публічного управління     / А.Ю. Панкова, С.Ю.Горпинич //    Міжнародна науково-практична конференція «Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі» 21-23 вересня 2017 року.    
18.    Соріна, О.О. Україна в контексті світових тенденцій: доктрина збалансованого розвитку «Україна 2030» / О.О. Соріна // Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в  умовах  новітніх  глобальних  викликів  для  України  і  Польщі : матеріали  Міжнародної  науково-практичної  конференції  (м. Запоріжжя, 21–23  вересня  2017  р.). —  Запоріжжя :  Запорізька  державна  інженерна академія; ФО-П Систерова Н. О., 2017. – С. 179-180 (мова збірника – українська, польська);
19.    Соріна, О.О. Механізм управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами проекту [Текст] / О.О. Соріна // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик  (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. – С. 950 – 951
20.    Соріна, О.О. Проблеми та особливості операційного менеджменту в сфері послуг [Текст] / О.О. Соріна, Ю.О. Шевченко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. – С. 1011 – 1013
21.    Соріна, О.О. Шляхи покращення управління якістю на українських підприємствах, використовуючи досвід Японії [Текст] / О.О. Соріна, А.В. Бренер // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. – С. 1009 – 1011
22.    Тесленок, І. М. Дослідження методів вирішення конфліктів на підприємстві [Текст] / І. М.  Тесленок, А. О. Гладун // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.  –  С.  988–990.
23.    Тесленок, І. М. Роль бренд-менеджменту у стратегічному розвитку підприємства [Текст] / І. М.  Тесленок, Е. О. Діброва // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.  –  С.  990–992.
24.    Тесленок, І. М. Мережеві структури та їх роль в економічному розвитку регіонів [Текст] / І. М.  Тесленок, Ю. О. Квач // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.  –  С. 992–993.
25.    4. Тесленок, І. М. Огляд конкурентного середовища підприємства з продажу сантехнічних виробів [Текст] / І. М. Тесленок, К. А. Воровська // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. –   С. 994–995.
26.    Тесленок, І. М. Аналіз методів розрахунку валового регіонального продукту [Текст] / І. М.  Тесленок, Д. К. Маланіна // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. –  С.  996–998.
27.    Тесленок, І. М. Управління системою закупівель і розподілу на прикладі КТ «ЗЗВА» [Текст] / І. М. Тесленок, О. А. Буренко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. –  С.  998–999.
28.    Тесленок, І. М. Визначення напрямків розвитку та готовності підприємства АТ «Мотор Січ» до змін [Текст] / І. М.  Тесленок, А. С. Тихоновський // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 1000–1001.
29.    Тесленок, І. М. Сучасна парадигма управління розвитком регіональної економіки [Текст] / І. М. Тесленок // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 945–946.
30.    Шитікова Л. В. Організація сервісу як способу забез-печення конкурентоспроможності потенціалу і розвитку підприємства Тези доповідей науково-технічної конференції. Тиждень науки. Запоріжжя, 2017. С. 1196-1197
31.    Шитікова Л. В. , Макрієва К.М. Вплив сучасної економічної ситуації на демографічний стан України. Тези доповідей науково-технічної конференції Тиждень науки. Запоріжжя, 2017. С. 1210-1211.
32.    Шитікова Л. В., Милосердова А.К. Статистичне дослідження інфляційних процесів в Україні та шляхи їх подолання. Тези доповідей науково-технічної конференції  Тиждень науки. Запоріжжя, 2017. С. 1212-1213.
33.    Шитікова Л. В., Рощина Д.С. Статистична оцінка рівня доходів населення. Тези доповідей науково-технічної конференції. Тиждень науки. Запоріжжя, 2017. С. 1215-1216.
34.    Шитікова Л. В. , Котенкова В.В. Статистична оцінка життєвого рівня населення України. Тези доповідей науково-технічної конференції Тиждень науки. Запоріжжя, 2017. С. 1214-1215.
35.    Шитікова Л. В., Великодна О.О. Заробітна плата як можливість реалізації економічних інтересів населення. Тези доповідей науково-технічної конференції Тиждень науки. Запоріжжя, 2017. С. 1208-1209.


2016 рік

Монографії:
1.    Ґудзь П.В. Зарубіжний досвід розвитку міських агломерацій для України Зарубіжний досвід розвитку міських агломерацій. -С.36-46/ Управління розвитком великих міст та агломерацій: економіко-правовий аспект: монографія [Текст] За ред. проф. В.Устименка. - К.: видв-во ІЕПД НАН України, 2016.- 236 с.
2.    Шмиголь Н.М., Павлюк Т.С. Розділ 4. Інноваційний розвиток держави: світовий досвід та України. Інтеграція освіти, науки і бізнесу: Монографія. Том 5 / за ред. А.В. Череп. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2016. – 290 с.

Наукові статті:
Публікації в наукометричних базах Web of Science
1.    Gudz P. V. Territorial and industry analysis of the fulfillment of Zaporizhian regional projects [Online] // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2016. №2. Available:
http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2016_2/2016_2_3.pdf
2.    Ґудзь П.В. Гудзь М.В. Визначення сценаріїв виробництва Валового регіонального продукту. Економіка та право. – 2016.- № 2 (44).- С. 14-19.
3.    Ґудзь П.В. Територіально-галузевий аналіз реалізації  регіональних проектів Запорізької області / Економічні проблеми сталого розвитку : моногр. за ред. проф. О. Прокопенко  [Текст].  Суми: СумДУ, 2016.- С.154-161.
4.    Череп А.В. Гудзь П.В. Сучков А.В. Информатизация процесса принятия управленческих решений субъектами малого предпринимательства.  Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов. 2016.- Випуск № 28/1. – С.84-90.
5.    Фінагіна О.В., Гудзь П.В., Грон А.В. Перспективні напрямки розвитку електроенергетичного ринку України: інновації та регіональні кластери. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції // Херсонський національний технічний університет. Херсон. 2016. № 23 (12). Т. ІІ.  С. 57-61.
6.    Ґудзь П.В. Трубін В. Планування ревіталізації промислових територій: зарубіжний досвід для українських міст. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». 2016.  Вип. №22. – С.36-42.
7.    Ґудзь П.В. Ґудзь М.В. Визначення диспропорцій використання економічного потенціалу Запорізького регіону. Збірник наукових праць «Регіональна економіка». 2016. №  4. (26). С.52-60. ЛНТУ.
8.    Ґудзь П.В. Інноваційна складова економіки знань регіону. Науковий економічний журнал «Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу». 2016.- № 4 (36).- С.113-120.28.Gudz P. V. Measurement of the effectiveness of non-profit organizations [Online] Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2015. № 3. Available:http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_3/2015_3_2.pdf
9.    Nadiia Shmygol, Ляшенко О.М. AN ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF MECHANICAL ENGINEERING DEVELOPMENT IN ZAPORIZHIA REGION. European cooperation Vol. 8(15) p. 196-209 ResearcherID Integration with Web of Science.

Публікації в наукових фахових виданнях України
1.    Пуліна Т. В., Атаманюк К. В.,  Аналіз інноваційної активності машинобудівного комплексу Запорізького регіону. Економічний простір: Збірник наукових праць. № 86. Дніпропетровськ : ПДАБА, 2016,  83–93 с.
2.    Нечаєва І. А., Савчук І. О. Оцінка ефективності менеджменту організації на прикладі машинобудівного підприємства. Молодий вчений. – Херсон.  2016.  № 11 (38). С. 635-639.
3.    Панкова А. Ю.  Ефективність впровадження стратегії розвитку регіону у відповідності державної стратегії розвитку та Євроінтеграційних процесів    / А. Ю. Панкова, Т.В.Лагутін // Економіка та держава. – 2016. -№11. С.58-61   
4.    Панкова А. Ю. Актуальні питання щодо інтеграції України до Європейського союзу / А. Ю. Панкова, А.С.Вайновська  //    Економічний простір: Збірник наукових ппраць. - №115. – 2016. – С.32-40.
5.    Бренер А. В., Соріна О. О. Шляхи покращення управління якістю на українських підприємствах, використовуючи досвід Японії Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове фахове видання. 2016. № 14. С. 283-287. URL: http://global-national.in.ua/issue-14-2016/22-vipusk-14-gruden-2016-r/25....
6.    Шмиголь Н.М., Антонюк А.А., Богатирьова Г.Ю. Методи формування зведеного ризик-орієнтованого бюджету підприємства. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. –Запоріжжя : КПУ.- 2016.- №1, с.87-92
7.    Шмиголь Н.М., Монастирська Д.С. Сучасні тенденції в організації оплати праці в зарубіжних країнах  в розрізі систем оплати праці. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. –Запоріжжя : КПУ.- 2016.- №2, с.71-76
8.    Шмиголь Н.М., Явор Є.О. Аналіз ефективності управління кредиторською заборгованістю підприємств. Вісник Запорізького національного університету. Збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2 (30), 2016, - с. 59-67.
9.    Шмиголь Н.М., Косимськова Ю.О. Сучасні підходи до обліку фінансових результатів діяльності підприємств. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. –Запоріжжя : КПУ.- 2016.- №3, с.67-72.
10.    Шмиголь Н.М., Маніца Л.В. Основні аспекти моніторингу діяльності підприємств. Інфраструктура ринку.  http://market-nfr.od.ua/journals/2016/1_2016_ukr/18.pdf
11.    Шмиголь Н.М., Іващенко О.В, Дяченко К.І Сутність фінансової стійкості банку як складової його фінансової безпеки. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. –Запоріжжя : КПУ.- 2016.- №4, с.102-106.
12.    Шмиголь Н.М., Куковинець С. В. Особливості формування фінансового звіту про рух грошових коштів у вітчизняній та зарубіжній практиці. Вісник Запорізького національного університету. Збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 3 (26), 2016.
13.    Шмиголь Н.М. Методика складання бюджетів муніципальних соціальних проектів. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. –Запоріжжя : КПУ.- 2016.- №6, с.102-106

Статті в інших виданнях
1.    Кутідзе Л.С., Сидорова Ю. В.  Проблеми управління об’єктами інфрастуктурного забезпечення річкового судноплавства. Вісник ЗНТУ, 2016,.№2.
2.    Нечаєва, І. А. Визначення, ознаки та характеристики старопромислового регіону. Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами V міжнародної науково-практичної конференції: «Осінні наукові читання». Київ: Центр наукових публікацій, 2016. 124 с. С.105-114.  
3.    Шмиголь Н.М Метод оцінки ефективності вкладання коштів в основні засоби з метою розвитку підприємств.  Причорноморські економічні студії.–Одеса: ПНДІЕ.- 2016.- Випуск 12, с.198-203.

Тези конференцій:

Матеріали міжнародних конференцій в Україні
1.    Гудзь П.В., Ґудзь М.В.Оцінка використання рекреаційного потенціалу територій Північного Приазов’я Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону»/  18-20 квітня 2016 р.- Суми: СумДУ, 2016
2.    Гудзь П.В., Аль-Шаргі  Ф.М.Концептуальні основи побудови системного механізму управління підприємством і його процессами С. 126-129.  Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах європейської інтеграції / П. В. Ґудзь, Аль-Шаргі  Ф.М. Збірник тез доповідей 1 Міжнародної  науково-практичної конференції  21-22 квітня 2016 р./ - Дніпропетровськ: УДХТУ, 2016.
3.    Kutidze LS. The analysis of possibilities and limits of intensification of international cooperation of region.  EUREKA: Social and Humanities –2016. –  № 5.-  с. 27-34    (індекс.)
4.    Панкова А. Ю.  Рекреаційний потенціал як запорука активізації промислового міста    / А. Ю. Панкова, А. П.Дяченко //    «Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня 2016 р.Міжнародна науково-практична конференція
5.    Панкова А. Ю.  Планування розвитку рекреаційного потенціалу міста в сучасних умовах господарювання     / А. Ю. Панкова, К. М. Курченко // «Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня 2016 р.    Міжнародна науково-практична конференція        
6.    Панкова А. Ю.  Форми і способи використання рекреаційного потенціалу міста в  сучасних умовах господарювання / А. Ю. Панкова, Г.А. Симоненко // «Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня 2016 р.    Міжнародна науково-практична конференція
7.    Тесленок, І. М. Дослідження підходів оптимізації управління промисловим підприємством [Текст] / І. М. Тесленок // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених  6-7 квітня 2016 року. – Запоріжжя : Мокшанов В.В., 2016. – С. 241–242.
8.    Шмиголь Н.М., Піун М. Сутність, проблеми та перспективи розвитку маркетингового контролінгу. Збірник матеріалів XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2016. – 308 с.
9.    Шмиголь Н.М., Богатирьова Г. Бюджетування, як метод управління фінансовими результатами діяльності підприємств. Тези доп. Х міжнародної конференції студентів та молодих вчених «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» –  Запоріжжя: ЗНУ. – 2016.- С.157-159
10.    Шмиголь Н.М., Горбань Т. Прибуткові податки, як фінансовий інструмент. Тези доп. Х міжнародної конференції студентів та молодих вчених «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» Запоріжжя: ЗНУ. 2016.- С.163-165
11.    Шмиголь Н.М., Торубалко К. Аналіз ефективності використання основних засобів на підприємстві. Тези доп. Х міжнародної конференції студентів та молодих вчених «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави»  Запоріжжя: ЗНУ.  2016. С.187-189.
12.    Шмиголь Н.М., Ширяєва О., Сьомченко В.В. Світові тенденції нарахування заробітної плати та її обліку. Тези доп. Х міжнародної конференції студентів та молодих вчених «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави»  Запоріжжя: ЗНУ. 2016. С.193-195.
13.    Шмиголь Н.М., Явор Е. Удосконалення обліку кредиторської заборгованості. Тези доп. Х міжнародної конференції студентів та молодих вчених «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» –  Запоріжжя: ЗНУ. – 2016.- С.3195-197
14.    Nadiia Shmygol, Стрілець Н.В. Regulatory framework definition of financial results in Ukraine. Materiály XII mezinárodní vědecko - praktická konference « Vědecký průmysl evropského kontinentu – 2016». – Díl 2. Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o -24-26 stran

Матеріали всеукраїнських конференцій
1.    Білоус Я.В., Гудзь П.В. Інформаційно-комунікаційні технології в системі розвитку світової економіки С.11-13. Міжнарождні економічні відносини в умовах  нестабільного глобального розвитку: Матер. Першої Всеукр. наук.-практ конф. молодих вчених, аспірантів і студентів.- Херсон: ХНТУ, 2016.- 152 с.
2.    Гудзь П.В. Місце регіонального менеджменту в теорії управління Сучасна економічна наука: теорія і практика»// Матер. Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 17 листопада 2016 року. м. Полтава.- Полтава, вид-во ПНТУ, 2016.
3.    Кутідзе Л.С., Савчук І. О. Оцінка показників ефективності рекламної кампанії в мережі Інтернет. Молодий вчений. — 2016. — №4., С. 100-103 (індекс.)

Матеріали внутривузівських конференцій
1.    Кутідзе Л.С. Маркетингові інструменти у регіональному менеджменті. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 18-22 квітня 2016 р. В   томах. Т. 2 / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.– С.390-393
2.    Кутідзе Л.С., Сенчукова В. С. Сучасні методи управління персоналом на підприємстві: світові тенденції мотивації персоналу. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 18-22 квітня 2016 р. В  5-ти  томах. Т. 2 / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.– С.414-417
3.    Кутідзе Л.С., Яковенко П. О. Організація діяльності дистриб’ютора на ринку продовольчих товарів. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 18-22 квітня 2016 р. Т. 2 / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.– С.417-419
4.    Нечаєва І. А. «Чоловік на годину» або коротко про інтерім-менеджмент. Тиждень науки – 2016 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ.  Запоріжжя, 2016. С. 375-378 .
5.    Нечаєва І. А. Старопромислові регіони: ознаки і характеристики. Тиждень науки – 2016 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ.  Запоріжжя, 2016.  С.393-397 .
6.    Нечаєва І. А., Ляшенко А. А. Теоретичні засади управління операційною системою організації як об’єкту операційного менеджменту. Тиждень науки – 2016 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ.  Запоріжжя, 2016. С.419-422.
7.    Нечаєва І. А., Лучанінова Т. І. Роль операційного менеджменту у забезпеченні конкурентоспроможності організації. Тиждень науки – 2016 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ.  Запоріжжя, 2016. С .422-424 .
8.    Нечаєва І. А., Шостак М. Д. Особливості використовуваних форм та методів організації операційного процесу виробництва товарів на вітчизняних підприємствах. Тиждень науки – 2016 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ.  Запоріжжя, 2016. С. 424-426 .
9.    Панкова А. Ю.  Використання зарубіжного досвіду управління в регіональній економіки України / А. Ю. Панкова, Т.В. Лагутін // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С.411-414.
10.    Риженко О.  М. Актуальність бизнес-плану: типові помилки при організації бізнесу  / О.  М.  Риженко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. В  5 томах. Т. 2 / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 397-399
11.    Риженко О.  М. Управління замовленнями в логістичних процесах на розподільних центрах / О. М. Риженко, Т.Р.Сердюкова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. В  5 томах. Т. 2 / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 435-436
12.    Риженко О.  М. Теоретичні прийоми та методичні підходи управління поліпшенням  діяльністю організації / О. М. Риженко, А.В.Трусова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. В  5 томах. Т. 2 / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 433-435
13.    Риженко О.  М. Організація внутріфірмового планування на основі контролінгу / О. М. Риженко, А.С. Яворська // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. В  5 томах. Т. 2 / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 436-438
14.    Соріна, О. О. Сутність, причини та наслідки структурних зрушень в економіці регіону / О.О. Соріна // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. В  5 томах. Т. 2 / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 384-386
15.    Петюк В. А., Сорина О .А. Организация бизнеса по Интернет-продвижению товаров и услуг / В.А. Петюк, О .А. Сорина // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. В  5 томах. Т. 2 / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 438-440
16.    Келлер М. С. Сорина О .А. Методы и инструменты продвижения товаров и услуг в сети Интернет // М. С. Келлер, О.А. Сорина // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. В  5 томах. Т. 2 / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С.440-441
17.    Тесленок, І. М. Нові підходи до комунікації в публічному адмініструванні [Текст] / І. М. Тесленок // Тиждень науки – 2016 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 18-22 квітня 2016 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2016. – Т2. – С. 388–390.
18.    Тесленок, И. Н. Деловое совещание как форма бизнес-коммуникации [Текст] / И. Н. Тесленок, Ю. А. Шевченко // Тиждень науки – 2016 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 18-22 квітня 2016 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2016. – Т2. –  С. 430–432.
19.    Шитікова Л. В., Наливайко К.В.  Гендерна дискримінація на ринку праці. Тези доповідей науково-технічної конференції Тиждень науки. Запоріжжя, 2016. Т. 2. С. 222-224
20.    Шитікова Л. В. , Богатирьова М. В. Методичні підходи щодо оцінки системи управління інноваційним потенціалом підприємств. Тези доповідей науково-технічної конференції Тиждень науки. Запоріжжя, 2016. Т. 2. С. 218-220.
21.    Шитікова Л. В., Біденко І.П. Основні управлінські методи відбору персоналу. Тези доповідей науково-технічної конференції Тиждень науки.  Запоріжжя, 2016. Т. 2. С. 226-227.
22.    Шитікова Л. В., Сіленко О.Є. Сільськогосподарські угіддя агропромислового комплексу як об'єкт інноваційного менеджменту. Тези доповідей науково-технічної конференції Тиждень науки Запоріжжя, 2016. Т. 2. С. 224-226.
23.    Шитікова Л. В., Голованова Г.С. Оцінка соціально-економічного потенціалу Запорізького регіону. Тези доповідей науково-технічної конференції Тиждень науки.  Запоріжжя, 2016. Т. 2. С. 216-218.
24.    Шитікова Л. В. , Воробець М.В. Сучасний стан ринку праці Запорізької області. Тези доповідей науково-технічної конференції  Тиждень науки. Запоріжжя, 2016. Т. 2. С. 220-222.
25.    Шитікова Л. В., Єськов К.О. Тенденції розвитку економіки Запорізького регіону. Тези доповідей науково-технічної конференції  Тиждень науки. Запоріжжя, 2016. Т. 2. С. 214-216.
26.    Шмиголь Н.М., Татьяненко К. Застосування спрощенної системи оподаткування з метою  підвищення ресурсоефективності сільськогосподарські підприємств. Науково-практична конференція «Сталий розвиток економіки на засадах ресурсоефективності» Запоріжжя: ЗНУ. – 2016.-с. 66-68.


2015 рік

Монографії:
1.    Пуліна Т. В., Гудзь П. В.,  Планування збалансованого і сталого розвитку економічного потенціалу промислового регіону на основі економіко-математичного моделювання. Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: проблеми, пріоритети, механізми реалізації : монографія. Запоріжжя: ЗНТУ, 2015, 129-135 с.
2.    Ґудзь П.В. Розробка механізму трансформації економічного потенціалу Запорізького регіону та модель його впровадження / П.В. Ґудзь, М.В.Попова// Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: проблеми, пріоритети, механізми реалізації : монографія / за ред. проф. П. В. Ґудзя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 171 с. c.82-94
3.    Ґудзь П.В. Прогнозування інвестиційної діяльності регіону на основі мультиплікативного методу /Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем :монографія/за ред.О.І. Черняка, П.В.Захарченка. - Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2015.- с.384. . С.40-50.
4.    Gudz P.V. Method of choosing investment priorities based on evaluation of the investment potential of region / monografia/ Efektowność ekonomiczna i adekwatność społeczna w wyborach gospodarczych. pod red. Prof. A. Czyżewskiego, D. Czakowskiego.- Bydgoszcs. Wyd. KPSW  w Bydgoszcs.- 2015. -164 s.. s.113-128.
5.    Кутідзе Л.С. Управління розвитком експортного потенціалу в процесі трансформації економічного потенціалу регіону. Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: проблеми, пріоритети, механізми реалізації : монографія / за ред. проф. П.В. Гудзя.– Запоріжжя : ЗНТУ, 2015 . – С. 104-111
6.    Нечаєва І.А. Кількісні та якісні параметри (показники) оцінки економічного потенціалу регіону // Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: проблеми, пріоритети, механізми реалізації: монографія/ за ред. проф. П. В. Ґудзя. – Запоріжжя: ЗНТУ. 2015. - 171 с. С.8-18.
7.    Ткачук, О. Ю. Організаційно – управлінські засади розробки та впровадження форсайт – проектів. Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: монографія / за ред.. проф..П. В.Гудзя. Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. С. 93 – 104.
8.    Шмиголь Н.М. Роль маркетингових служб у просуванні інноваційних товарів. Розділ 2. Бізнес-інкубатори як основа розвитку підприємництва в Україні. Запоріжжя, 2015. – с.90-94. Рекомендовано вченою радою ЗНУ. Протокол №11 від 26.05.2015
9.    Шмиголь Н.М., Кошелева М.О. Особливості маркетингу туристичної галузі. Розділ 1.  «Маркетингова діяльність як чинник розвитку суспільства» Монографія. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. С. 16-23 Рекомендовано вченою радою ЗНУ. Протокол №3 від 29.09.2015
10.    Шмиголь Н.М., Кошелева М.О. Доцільність створення індустріальних парків в Україні. Розділ 4. «Індустріальні парки: досвід розвинених країн та перспективи розвитку в Україні» Монографія. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. С. 64-69 Рекомендовано вченою радою ЗНУ. Протокол №3 від 29.09.2015

Наукові статті:

Публікації в наукометричних базах Web of Science
1.    Ґудзь П.В. Головко Д.С. Вияв ризиків в діяльності туристичного підприємства.. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2015. – № 10. -(230). – 228 с. С.64-76.
2.    Ґудзь П.В. Дудіна Н. В. Визначення стратегії торгівельно-виробничої компанії на основі SPACE-аналізу. International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” № 2(2), Vol.1, October 2015.  С.53-61.
3.    Ґудзь П.В. Теоретичні й прикладні аспекти енергетичного потенціалу регіону/ П.В. Ґудзь, Т.О. Коваленко// Економічний форум. – 2015.- № 3.- С.143-154.
4.    Ґудзь П.В. Визначення підходів до ребрендингу промислового міста Економічні інновації. Зб. наук. праць. - Вип.. 60. Кн.1. 2015. с.99-110.
5.    Ґудзь П.В., Карпов Є. Р. Обґрунтування необхідності змін в управлінні громадською організацією на основі аналізу силового поля. International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” № 2(2), Vol.1, October 2015 c.49-53.

Публікації в наукових фахових виданях України
1.    Пуліна Т. В. Обгрунтування кластеризації хлібопекарській галузі харчової промисловості Запорізького регіону. Економічний простір: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ: ПДАБА,  2015. № 93. - 163-174 с.
2.    Пуліна Т. В. Особливості створення кластера підприємств харчової промисловості. Бизнес Информ.  2015. №1.  172–178 с.
3.    Пуліна Т.В., Коротунова О.В., Адріковський Д.С., Визначення інтегрального показника інноваційної активності металургійного комплексу Запорізького регіону. Агросвіт 2015. № 16, 40-46 с.
4.    Пуліна Т. В., Христенко О. В., Оцінка передумов створення кластеру на базі металургійного комплексу регіону. Ефективна економіка, 2015, № 7.  [Електронне наукове фахове видання]. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/.
5.    Панкова А. Ю. Аналіз ефективності використання персоналу на ВАТ «Запоріжсталь» [Текст] / А. Ю. Панкова,  Ю.О. Ізотова // International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”. – 2015. – № 2(2). – С. 67-75.
6.    Кутідзе Л.С. Проблеми  побудови механізмів диверсифікації експортного потенціалу регіону.  Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – № 1/7(21). – С. 32–36
7.    Ткачук, А. Е., Емелина Г.С. Перспективы применения критических технологий в аграрном секторе на региональном уровне как инструмента форсайта. Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. Економіка АПК. 2015. № 3. С. 265 -275.
8.    Ткачук, О. Ю. Побочные эффекты использования земельных ресурсов в Украине в условиях глобализации /Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. праць. Економічні науки. 2015. №1( 25). С. 121 – 131.
9.    Шитікова Л. В. Методичні підходи до оцінки ефективності управління персоналом агропромислового підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 9, частина 7. м.Херсон – 2015. С. 176-179.
10.    Шитікова Л. В. Аналіз впливу якості менеджменту праці на результати діяльності агропідприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 1. м.Хмельницький – 2015.  С. 69-71.
11.    Шитікова Л. В. Теоретичні підходи до формування механізму управління персоналом підприємства. Держава і регіони. Серія: Економіка та підприємництво № 1. м. Запоріжжя – 2015. С. 130-133.
12.    Шитікова Л. В. Розвиток концептуальних підходів до управління  трудовими ресурсами з метою підвищення продуктивності підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. Випуск 25.7 м. Львів – 2015. С.126-130.
13.    Шитікова Л. В., Головатенко С.С. Формування управлінського потенціалу підприємства – ключова задача управління. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» Випуск  2(46) м. Ужгород  – 2015. С.257-260.
14.    Шмиголь Н.М., Антонюк А. А. Сучасні напрями управління персоналом на підприємствах страхування. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. –Запоріжжя : КПУ.- 2015.- №2
15.    Шмиголь Н.М., Сінєкаєва О.Д. Аналіз та оцінка інноваційної діяльності на машинобудівних підприємствах. Вісник Запорізького національного університету. Збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 1 (25), 2015.- С.41-47.
16.    Шмиголь Н.М., Антонюк А. А., Кошелева М.О Застосування стратегічного планування для стабілізації підприємства при загрозі  банкрутства. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. –Запоріжжя : КПУ.- 2015.- №3
17.    Шмиголь Н.М., Використання сценарного моделювання в управлінні санацією підприємства. Вісник Запорізького національного університету. Збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2 (26), 2015.
18.    Шмиголь Н.М., Антонюк А. А., Нестеренко А.А. Роль і місце аналізу виробничих запасів у системі управління ресурсним потенціалом підприємства. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. –Запоріжжя : КПУ.- 2015.- №5, с.102-106.
19.    Шмиголь Н.М., Ляшенко  О.М. Особливості правового регулювання економічної безпеки підприємств в Україні. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. –Запоріжжя : КПУ.- 2015.- №6, с.91-95

Статті в інших виданнях
1.    Шмиголь Н.М., Лекаторчук М.І. Аналіз доходів і витрат підприємства. Економічний аналіз в системі управління: теорія  і практика. Збірник статей молодих вчених. Випуск 5. Запоріжжя, 2015.- с. 56-62
2.    Шмиголь Н.М., Лапко Я.Л. Аналіз забезпечення підприємства основними засобами та оцінка ефективності їх використання. Економічний аналіз в системі управління: теорія  і практика. Збірник статей молодих вчених. Випуск 5. Запоріжжя, 2015. – с.51-56.

Тези конференцій:
Матеріали міжнародних конференцій
1.    Шмиголь Н., Шмиголь Є., Антонюк А. Порівняльний аналіз податкової системи Польщі та України. Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «STRATEGICZNE PYTANIA ŚWIATOWEJ NAUKI» (Przemyśl, 07-15 .02. 2015 roku), volume 2,  с.74-77
2.    Шмиголь Н., Павлюк Т.С. Управління зовнішньоекономічною діяльністю машинобудівних підприємств. Problemz of social and economic development of business. – Publishing hous “Breeze”, Montreal, Canada, 2015.  408 p. С.148-154 SCIENCE INDEX  Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH)

Матеріали внутривузівських конференцій
1.    Панкова А. Ю. Організація рекламної кампанії як стимулятор продажу товара [Текст] / А. Ю. Панкова, Е. Р. Карпов // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 387–389.
2.    Панкова А. Ю. Вектори удосконалення механізму кадрових технологій на підприємстві / А. Ю. Панкова, К. Ю. Плачинта // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 389–391.
3.    Панкова А. Ю. Напрямки підвищення конкурентоздатності рекламного агентства / А. Ю. Панкова, О. А. Холод // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 395–399.
4.    Риженко О. М. Використання системи AMS для зростання ефективності системи управління підприємством в умовах кризи [Текст] / О. М. Риженко // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 188–189.
5.    Риженко О.  М. Використання інструментів стратегічного планування на промисловому підприємстві [Текст] / О.  М.  Риженко, К.  М.  Кондик  // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 191–192.
6.    Риженко О.  М. Управління системою якості на підприємствах готельного господарства [Текст] / О.  М.  Риженко, Я.  А.  Мельнікова // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 194–195.
7.    Соріна, О. О. Проблеми фінансування фермерських господарств як форми малого бізнесу в Україні [Текст] / О. О. Соріна, Д. І. Гроздєв // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 364–366.
8.    Соріна, О. О. Особливості організації оновлення продукції в умовах ринкових відносин [Текст] / О. О. Соріна, М. Д. Шостак // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 366–368.
9.    Соріна, О. О. Концепція життєвого циклу з позиції різних методологій управління проектами [Текст] / О. О. Соріна, Т. О. Фоміних // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 342–344.
10.    Соріна, О. О. Аналіз дефініції «проект» в міжнародних стандартах [Текст] / О. О. Соріна, Т. О. Фоміних // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 346–348.
11.    Тесленок, І. М. Особливості формування іміджу підприємства ювелірної галузі [Текст] / І. М. Тесленок, К. Ю. Кас’ян // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 374–376.
12.    Тесленок, І. М. Розвиток туристичних послуг в Україні [Текст] / І. М. Тесленок, І. О. Савчук // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 383–385.
13.    Тесленок, І. М. Сучасний стан та перспективи розвитку житлово-комунального господарства м. Запоріжжя [Текст] / І. М. Тесленок, Ю. В. Мудрик // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 381–383.
14.    Тесленок, І. М. Оптимізація діяльності організації на основі методології І. Адізеса [Текст] / І. М. Тесленок, А. П. Шаповал // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 391–893.
15.    Тесленок, І. М. Особливості управління еволюційними змінами на підприємстві [Текст] / І. М. Тесленок // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 338–340.
 

 

2021 рік

Gudz Petro. Administrowanie budżetowe w gminie polskiej. Гармонізація обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції. / Petro Gudz, Patryk Krzemieniewski, Колективна монографія. Запоріжжя: видавець ФОП Мокшанов В.В. 2021. - 206 с. - С.177-191

Корольков, В.В. Формування механізму податкового адміністрування соціальних внесків і заробітної плати [Текст] / В. Корольков // Гармонізація обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції: колективна монографія кафедри обліку і оподаткування (НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя). – Запоріжжя : видавець ФОП Мокшанов В. В., 2021. 206 с

2020 рік

 1. Ґудзь П.В. Ґудзь М.В. Публічне адміністрування регіональним і локальним туристичним розвитком на основі узгодження інтересів учасників ринку Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі. За ред. проф. Матвійчук Л.Ю. Луцьк: вид-во Луцький національний технічний університет, 2020. 256 с. с.112-136.
 2. Kutidze L, Sorina O. Ensuring the socio-economic development of united territorial communities in the paradigm of governance : collective monograph / for order. prof. Gudz P. Zaporizhzhia, 2020. P. 185–196.

2019 рік

 1. Бут Т. В., Зайцева В.М., Пуліна Т.В., Ринок туристичних послуг України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Запоріжжя: ТОВ РВА «Просвіта», 2019, 312 с.
 2. Пуліна Т.В., Войнаренка, В. І. Дубницького, Теорія і практика кластеризації економіки / Розділ 2.4 Розвиток кластерних ініціатив у харчовій промисловості Запорізького регіону /[Текст] : [колект.] монографія / [М. П. Войнаренко та ін.] ; за наук. та заг. ред. М. П. ; Акад. екон. наук України [та ін.]. Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2019, 335 с .
 3. Шитікова Л. В. та ін.. Інноваційні механізми управління корпоративними інтеграційними процесами підприємств (підрозділ 3.2) За загальною редакцією Ткаченко А.М. ЗНТУ. Запоріжжя.  2019. С.53-64

2018 рік

 1. T. Pulina, P. Gudz. Public Administration for Sustainable Development.Collective monograph / The general ed. Chechel A., Khlobystov Ie. – Mariupol: «East Publishing House Ltd.», 2018. – 268 p.

2017 рік

 1. Шмиголь Н.М. Complex assessment of plant growing development in the regions of Ukraine. Economic transformation in Ukraine:  comparative analysis and European experience Warsaw 2017 ISBN 978-83-944739-0-7 Published by Consilium Sp. z o.o. 00-545 Poland Warsaw, Marszałkowska 58
 2. Шмиголь Н.М. Павлюк Т. Інноваційний розвиток держави: світовий досвід та Укаїна. Інтеграція освіти, науки і бізнесу: Монографія. Том 5 / за ред. А.В. Череп. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. – 396 с.

2016 рік

 1. Ґудзь П.В. Зарубіжний досвід розвитку міських агломерацій для України Зарубіжний досвід розвитку міських агломерацій. -С.36-46/ Управління розвитком великих міст та агломерацій: економіко-правовий аспект: монографія [Текст] За ред. проф. В.Устименка. - К.: видв-во ІЕПД НАН України, 2016.- 236 с.
 2. Шмиголь Н.М., Павлюк Т.С. Розділ 4. Інноваційний розвиток держави: світовий досвід та України. Інтеграція освіти, науки і бізнесу: Монографія. Том 5 / за ред. А.В. Череп. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2016. – 290 с.

2015 рік

 1. Пуліна Т. В., Гудзь П. В.,  Планування збалансованого і сталого розвитку економічного потенціалу промислового регіону на основі економіко-математичного моделювання. Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: проблеми, пріоритети, механізми реалізації : монографія. Запоріжжя: ЗНТУ, 2015, 129-135 с.
 2. Ґудзь П.В. Розробка механізму трансформації економічного потенціалу Запорізького регіону та модель його впровадження / П.В. Ґудзь, М.В.Попова// Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: проблеми, пріоритети, механізми реалізації : монографія / за ред. проф. П. В. Ґудзя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 171 с. c.82-94
 3. Ґудзь П.В. Прогнозування інвестиційної діяльності регіону на основі мультиплікативного методу /Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем :монографія/за ред.О.І. Черняка, П.В.Захарченка. - Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2015.- с.384. . С.40-50.
 4. Gudz P.V. Method of choosing investment priorities based on evaluation of the investment potential of region / monografia/ Efektowność ekonomiczna i adekwatność społeczna w wyborach gospodarczych. pod red. Prof. A. Czyżewskiego, D. Czakowskiego.- Bydgoszcs. Wyd. KPSW  w Bydgoszcs.- 2015. -164 s.. s.113-128.
 5. Кутідзе Л.С. Управління розвитком експортного потенціалу в процесі трансформації економічного потенціалу регіону. Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: проблеми, пріоритети, механізми реалізації : монографія / за ред. проф. П.В. Гудзя.– Запоріжжя : ЗНТУ, 2015 . – С. 104-111
 6. Нечаєва І.А. Кількісні та якісні параметри (показники) оцінки економічного потенціалу регіону // Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: проблеми, пріоритети, механізми реалізації: монографія/ за ред. проф. П. В. Ґудзя. – Запоріжжя: ЗНТУ. 2015. - 171 с. С.8-18.
 7. Ткачук, О. Ю. Організаційно – управлінські засади розробки та впровадження форсайт – проектів. Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: монографія / за ред.. проф..П. В.Гудзя. Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. С. 93 – 104.
 8. Шмиголь Н.М. Роль маркетингових служб у просуванні інноваційних товарів. Розділ 2. Бізнес-інкубатори як основа розвитку підприємництва в Україні. Запоріжжя, 2015. – с.90-94. Рекомендовано вченою радою ЗНУ. Протокол №11 від 26.05.2015
 9. Шмиголь Н.М., Кошелева М.О. Особливості маркетингу туристичної галузі. Розділ 1.  «Маркетингова діяльність як чинник розвитку суспільства» Монографія. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. С. 16-23 Рекомендовано вченою радою ЗНУ. Протокол №3 від 29.09.2015
 10. Шмиголь Н.М., Кошелева М.О. Доцільність створення індустріальних парків в Україні. Розділ 4. «Індустріальні парки: досвід розвинених країн та перспективи розвитку в Україні» Монографія. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. С. 64-69 Рекомендовано вченою радою ЗНУ. Протокол №3 від 29.09.2015
 1. Ґудзь П. В., Нечаєва І.А. Програмно-цільовий підхід в управлінні інвестиційним розвитком металургійного підприємства : монографія /, П. В. Ґудзь. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 326 с.
 2. Ґудзь П.В. Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами: Монографія / За ред. проф. П.В. Гудзя, Л.О. Кримської. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2011. – 234 c.
 3. Ґудзь П.В., Хуторянська І.С. Вага пільг платникам податків в контексті недоотримання платежів регіонального бюджету //Прогнозування соціально-економічних процесів : сучасні підходи та перспективи : Монографія / Під ред.О.І.Черняка, П.В.Захарченка.– Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2011, 2001.– 436 с. – С.321-335.
 4. Череп А.В., Пуліна Т.В. Створення та розвиток кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості: теорія та практика//Монографія. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 260 с.
 5. Гудзь П.В., Гудзь М.В., Захарченко П.В. Диагностика жизненного пространства курортных территорий //Диагностика развития регионов: структура, границы, методы. Монографія / Под ред.проф. В.Н. Василенко. : Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2009 – с. – С.119-221.
 6. Кримська Л.О.Тенденции развития и структура мирового топливно-энергетического комплекса // Экономическая безопасность государства и интеграционные формы ее обеспечения /под ред. Г.К. Вороновского, И.В.Недина. – К.: Знання України, 2007.– С. 62-68.

навчальні посібники

 1. Кримська Л.О. Миколаївський глиноземний завод – поразка чи надія Українського реформування // Менеджмент: Ситуаційні вправи: Навч. посіб./Упоряд.: О.І. Сидоренко, П.С. Редько. – К.: Навч.-мет. центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2004. – С.300-307.
 2. Кримська Л.О. Міжнародні орієнтири ВАТ «Дніпроспецсталь» // Маркетинг: Ситуаційні вправи: Навч. посіб. Консорціум із удоск. менеджмент-освіти в Україні. К.: Кондор, 2004. – С.357-363.
 3. Перегрін Г.Р., Башмакова Л.І., Поспеєва І.Є., Соріна О.О. Інженерні помилки: навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006 – 312 с.

 

 


1. УЧАСТЬ У ГРАНТОВИХ ПРОЕКТАХ ТА АКАДЕМІЧНІ ОБМІНИ СТУДЕНТІВ

1. Студентка ФЕУ Драгнєва Надія у 2011 р. отримала грант на навчання у Confederation College, Lakehead University, Канада за програмою «Біотехнології».

2. Отримано грант за проектом «Освіта+Бізнес=Успіх» в Конкурсі соціальних проектів «Ми – це місто» (соціальні програми «Запоріжсталь») –Єськов К.О. (гр. ФЕУ-314), Заїка В. (гр. ФЕУ -516).

Переможець Конкурсу соціальних проектів «Ми – це місто» (соціальні програми «Запоріжсталь») з проектом «Освіта+Бізнес=Успіх».

3. Здобувачі вищої освіти мають можливість підвищити свій професійний рівень шляхом стажування як в Україні, так і за кордоном: студ. Подакова Ганна гр. ФЕУ-519м з 15.09.19 - 15.10.19 р. проходила стажування по програмі ERASMUS у Німеччині м.Франкфурт, маркетингова компанія - TIGER MARKETING Group GmbH.


2. НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Перелік наукових публікацій доступний за Посиланням


3. КОНКУРСИ НАУКОВИХ СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ

 

Участь у міжнародних конкурсах наукових робіт

Міжнародна академічна мобільність студентів та викладачів кафедри менеджменту Національного університету «Запорізька політехніка»

 Протягом вересня – листопада 2021 року в Молдові проходив третій Міжнародний конкурс студентських науково-дослідних робіт з економіки, який організував науково-дослідний центр «Прогрес» при Комратському державному університеті. Участь у конкурсі взяли студенти кафедри менеджменту (спеціальність "Менеджмент організацій" і "Публічне управління та адміністрування", які за результатами конкурсу нагороджені дипломами:

– диплом ІI ступеня – Корвига Анастасія (група ФЕУ-319), тема науково-дослідницької роботи «Peculiarities of the construction of personnel policy and personnel management strategy in modern conditions» (науковий керівник – професор кафедри, доктор економічних наук Надія Шмиголь);

– диплом ІІ ступеня – Зінченко Анастасія (група ФЕУ 310), тема науково дослідницької роботи «Socio-economic policy of local governments to support micro and small businesses in the context of the Covid-19 pandemic in Poland and Ukraine» (науковий керівник – професор кафедри, доктор  економічних наук Петро Гудзь).

– диплом ІІІ ступеня – Кошелева Софія (група ФЕУ-510), тема науково-дослідницької роботи «Peculiarities of the construction of personnel policy and personnel management strategy in modern conditions» (науковий керівник – професор кафедри, доктор економічних наук Надія Шмиголь).

 Щиро вітаємо здобувачів вищої освіти та наукових керівників кафедри менеджменту і бажаємо нових наукових звершень!

         


Всеукраїнський кейс-чемпіонат проектів розвитку територіальних громад:

Кейс-чемпіонат «SkillsUp: 5 кейсів від громад України»

1 Розвиток туристичного потенціалу Диканьки. Розробники: студ. гр. ФЕУ-310 Сагач Катерина, Шиловець Ілона (науковий керівник д.е.н. проф. Гудзь П.В.).

2 Запровадження переробки сміття та зменшення засмічення громади. Розробники: студ. гр. ФЕУ-310 Кириленко Маргарита, Христенко Анастасія (науковий керівник к.е.н. доц. Нечаєва І.А.).

3 Боротьба з медузами на узбережжі Азовського моря. Розробники: студ. гр. ФЕУ-310 Музолевська Богдана, Зінченко Анастасія (науковий керівник д.е.н. проф. Гудзь П.В.).

       

      

 


Участь у всеукраїнських та міських конкурсах наукових робіт і дослідницьких проектах

1 Бень В.В., ФЕУ-311м.

Участь у Всеукраїнському конкурсі «Соціально-відповідальне ведення бізнесу – складова сталого розвитку»(сертифікат учасника), 2021 р.

Науковий керівник к.е.н. доц. Нечаєва І.А.  

2. Участь студентів у інженерних змаганнях EBEC Zaporizhzhya /«BEST» (за напрямом «Економічні проекти»);

3. Участь у конкурсі стартапів “Young business generation”  (Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області»); 

4. Стуконог Каріна студ. гр.ФЕУ-510м (Науковий керівник д.е.н. проф. Шмиголь Н.М.) – Диплом ІІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління у сфері економічної конкуренції» у 2021 р.

5. Рощина Дар’я, студ.гр.ФЕУ-519м (Науковий керівник к.е.н. доц. Нечаєва І.А. Диплом ІІІ ступеня ІІ туру Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент бізнес-структур» у 2021р.

       

6 У вузівському турі Всеукраїнського конкурсі на кращу наукову студентську роботу представлені кращі студентські наукові роботи: 

 1. Змикало Олександра С., ФЕУ-518, науковий керівник доц. Нечаєва І. А. Тема: Досвід та рекомендації виведення підприємства автомобілебудування з кризи.

Керівник к.е.н. доц. Нечаєва І.А.

 1. Подакова Ганна Юріївна, ФЕУ-519м, науковий керівник доц. Нечаєва І.А. Тема: Використання концепції wellbeing з метою підвищення продуктивності праці в умовах кризи, спричиненій пандемією.

Керівник к.е.н. доц. Нечаєва І.А.

Обидві роботи рекомендовані до 2 туру всеукраїнського вузівського конкурсу на кращу студентську наукову роботу

- 2021/2022 н.р.

1. Костецька Анастасія, ФЕУ-310м, науковий керівник доц. Нечаєва І.А. Тема: Управління розвитком ОТГ у умовах децентралізації. Робота  рекомендована до 2 туру всеукраїнського вузівського конкурсу на кращу студентську наукову роботу.


Наукове дослідження в рамках госпрозрахункової наукової теми

Гудзь П.В., Чукалін О., (студ.318 гр. ОП Регіональне управління)  Внутрішній аудит та контроль як функція управління публічними фінансами – співвиконавці госпрозрахункової наукової теми «Облік, аналіз і аудит в управлінні ефективністю діяльності суб’єктів господарювання» (12.04 - 25.05.2021). Договор №571-21 від 12.04.2021 р. з ТОВ «Аудиторська фірма «Злагода».


4. КРЕАТИВНІ ПРАКТИКИ

«М’які» компетентності:

Підготовка та впровадження проектів розвитку громад

                                               

 


Менеджмент

        


Case stady: Як вирішувати складні питання у бізнесі та житті

   


Ефективний бюджетний процес в органах місцевого самоврядування  

 


Управління персоналом на державній службі

 


Основи державної політики

       

 


Громадська та політична участь: базовий курс

 


Дистанційна робота для державних службовців

 


Ефективна взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськістю

   

 


Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах

   

 


Громадська та політична участь: базовий курс

 


Соціальний менеджмент і залучення соціальних сторін

 


Державним службовцям про державну службу

   


Складання прогнозу місцевого бюджету: теорія і практичні аспекти

 


Економіка для всіх 

 


Управління персоналом на державній службі

 


Навчання для депутатів місцевих рад об’єднаних територіальних громад

   


Основи управління командами та проектами в ІТ (Підготовчий рівень)

 


Смарт-громада: управління на основі даних

 


Навчаймось вчитись: потужні розумові інструменти для опанування складних предметів

 


Психологія стресу та способи боротьби з ним

 

 


Підприємництво. Власна справа в Україні 

   


Проекти розвитку місцевих громад

Кваліфікаційні роботи студентів

- Калініна Н.В., гр. ФЕУз-318м  Адміністрування районною радою публічного управління сервісними послугами закладам культури : теорія та практика , 2019 рік. Науковий керівник: проф. Гудзь П.В.

- Овчаренко С.В., гр. ФЕУз-318м Удосконалення адміністрування районною владою закладів освіти , 2019 рік. Науковий керівник проф. Гудзь П.В.


 Громадська активність

              

 

 

Наукові статті

2021

1. Нечаєва І. А., Костецька А. І. Використання гендерно орієнтованого підходу у бюджетному процесі громади.  Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2021. №9.  https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-9-7545

2. Корольков В. В., Ткачук О. Ю., Татоян В. В. Організація системи управління публічними закупівлями в об’єднаних територіальних громадах. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2380 (дата звернення: 02.01.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.37.

3. Корольков В. В., Соріна О. О., Тельчаров Е. А. Управління знаннями при реалізації стратегії інноваційного оновлення підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9529 (дата звернення: 02.01.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.71.

4. Гудзь П.В., Чукалін О. Внутрішній аудит та контроль як функція управління публічними фінансами. Гармонізація обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції. Колективна монографія. Запоріжжя: видавець ФОП Мокшанов В.В. 2021. 206 с.С.177-191.

5. Зінченко А.А. Порівняльний аналіз публічного управління Франції та України. с.211- 215. Механізми управління розвитком територій: зб. наукових праць у 2 ч. Ч. 1. Житомир: Поліський національний університет, 2021. 272 с. с.27-32

6. Марина Гудзь, Петро Гудзь, Карина Стуконог. The role of program Erasmus + in development in students of competencies soft skills. s. 185-194. Vzdelávanie a spoločnosť Medzinárodný nekonferenčný zborník. VI. Prešovská univerzita v Prešove, 2021. 451s. Publikácia bola vydaná elektronicky v Digitálnej knižnici UK PU: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova16  ISBN 978-80-555-2729-1

 

2020

1. Нечаєва І. А., Лавріненко В. О. Сучасний стан інвестування в економіку Запорізького регіону в контексті зміцнення його соціально-економічної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 152–158. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.152

2. Тесленок І. М., Соріна О. О., Мишакова В. О. Зв'язки з громадськістю як основний інструмент формування іміджу державної податкової служби. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 11. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1847 (дата звернення: 03.12.2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.32

3. Гудзь П.В., Лайкова К. Еволюція наукових поглядів просторового розвитку регіону. International Scientific Internet – Conference Organization and management in the serviices’sphere May 8, 2020. Berdyansk – Kyiv – Opole – Slovyansk.  The Academy of Management and Administration in Opole (Poland). 2020. 156 s.

4. Тесленок І. М., Соріна О. О., Коваль В. В. Розробка механізму стратегічного управління промисловим комплексом регіону. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 77–81. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.77. (Index Copernicus, Google Scholar)

2019

Пуліна Т. В., Тесленок І. М., Носов М. П. Проблеми та перспективи розвитку бізнес-інкубаторів в Україні як інноваційної організаційної структури. Ефективна економіка. 2019. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7471 (дата звернення: 10.03.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.5

2018

1.Гудзь П. В., Шадріна Є. С. Аналіз понятійно-категоріального апарату «публічного управління та адміністрування». Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління». 2018. № 3. С.51-59.

2.Тесленок, І.М. Пуліна, Т. В.,Нестеренко А. Г. Розробка стратегії енергоефективності Запорізької області. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. №11. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1331. DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.1

Тези наукових повідомлень

2021

1 Нечаєва І. А., Двояковський І.Ю. Диверсіфікація діяльності малого підприємства на ринку фотопослуг «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (12–13 жовтня 2021року) [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.304-306.

2 Костецька А. І., Нечаєва І.А. Дашборд як інструмент ухвалення управлінських рішень в умовах розвитку новоутворених громад.  Шевченківська весна 2021. Економіка. На шляху до сталого розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / за заг. ред. Л.А. Анісімової: Київ,Іінтерсервіс, 2021. – вип. ХІХ. 334 с., с. 154.

3 Соріна О. О., Чушкіна Ю. О. Складові механізму формування системи стратегічного управління підприємством. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : междунар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2021 р. : тези доп. Запоріжжя, 2021. С. 322-324 (українська, польска)

4 Соріна О. О., Доновський Д. В. Використання системного підходу в управлінні конкурентоспроможністю машинобудівного підприємства. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір междунар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2021 р. : тези доп. Запоріжжя, 2021. С. 319-322 (українська, польска)

5 Соріна О. О., Шугайло Д. Д. Класифікація стратегій розвитку підприємства. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимірмеждунар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2021р. : тези доп. Запоріжжя, 2021. С. 324-326 (українська, польска)

6 Гришіна Н. І., Соріна О. О. Створення системи забезпечення якості медичних послуг. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : междунар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2021 р. : тези доп. Запоріжжя, 2021. С. 317-319 (українська, польска)

7 Соріна О. О., Сапронова Ю. Ю. Оцінка трудового потенціалу медичної бюджетної установи. Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 19-23 квітня 2021 р.: [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С.225-227. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Назва з тит. екрана.

8 Соріна О. О., Чушкіна Ю. О. Дослідження підходів до класифікації конкурентних переваг підприємства. Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 19-23 квітня 2021 р.: [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 227-229. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана.

9 Шиловець І.О. Шведський досвід місцевого економічного розвитку для України, С. 1167-1171. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 13 жовтня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. – 1463 с.

10 Зінченко А.А. Порівняльний аналіз впровадження реформи децентралізації управління у Франції та Україні 798-802. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 13 жовтня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. – 1463 с.

11 Музолевська Б.Г. Особливості формування місцевих бюджетів в Україні та світі 356-360 Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 07 грудня 2021 року / за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва. Полтава : ПДАУ, 2021. 408 с.

12 Матюк А.В. Реалізація виконавчих функцій сільських рад в умовах адміністративно-територіальної реформи. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 07 грудня 2021 року / за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва. Полтава : ПДАУ, 2021. 408 с.

13 Клим Ю.В. Шляхи впровадження зарубіжних кращих практик місцевого самоврядування до вітчизняних громад. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 07 грудня 2021 року / за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва. Полтава : ПДАУ, 2021. 408 с.

14 Шиловець О.І. Цифровізація Василівської територіальної громади: очікування та реальність. 175-179. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 07 грудня 2021 року / за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва. Полтава : ПДАУ, 2021. 408 с.

15 Попова Ю.В. Управління розвитком територіальних громад: с.134-138. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 07 грудня 2021 року / за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва. Полтава : ПДАУ, 2021. 408 с..

16 Попович А.О. Публічне управління суспільним здоров’ям с.138-140. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 07 грудня 2021 року / за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва. Полтава : ПДАУ, 2021. 408 с.

2020

1.    Гудзь П.В., Бень В.В. Самоосвіта державних службовців як шлях підвищення їх кваліфікації С. 115 – 118. «Актуальні проблеми розвитку економіки, підприємництва та адміністрування в умовах трансформації економіки України»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, студентів та учнівської молоді присвячену 90-річчю Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» Харків (28-29 квітня 2020 року) – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2020. – 244 с.
2.    Бень В.В., Риженко О.М. Шляхи удосконалення системи оплати праці державних службовців С.200-202. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.
3.    Кутідзе Л.С., Бень В.В. Особливості організації управління персоналом на державній службі С. 256-258. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.
4.    Нечаєва І.А., Бень В.В. Етичність інвестування, як фактор конкурентної переваги фінансової компанії С. 99-101. Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Харків, 19–20 листопада 2020 р. / Харківський національний університет міського господарства імені О. М.Бекетова, Рада молодих вчених при МОН України, Одеський національний економічний університет, НТУ «Дніпровська політехніка» [та ін.] – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020 – 457 с.
5.    Гудзь П.В., Бень В.В. SMART-спеціалізація як обов’язковий елемент стратегічного планування регіонального розвитку С.11-13. Пріоритетні шляхи розвитку науки та освіти (частина І): матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 29-30 листопада 2020 року. – Львів : Львівський науковий форум, 2020. – 60 с.
6.    Нечаєва І. А., Лавріненко В. О. Інвестування: сутність, цілі, види, напрямки. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С.223 -225. https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-FEU.pdf
7.    Гудзь П.В., Кравченко К.Г. Формування і розвиток от як індикатор децентралізації влади. Матер. IV Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Перспективи розвитку територій: теорія і практика» 19-20 листопада 2020 р. м. Харків, Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020, с. 134-138. – 0,2 др .ар.  
8.    Гудзь П.В., Кравченко К.Г.  Посадові особи в ОТГ: функції та повноваження. Тиждень науки-2020. 0,15 др .ар.  
9.    Тесленок І. М., Мишакова В. О Професійна етика державного службовця як фактор іміджу державного органу. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск. (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-265-5. – С. 183–185.
10.    Тесленок І. М., Мишакова В. О. Роль професійної поведінки державного службовця при формуванні зовнішнього іміджу владної структури регіонального рівня. Наука, технології, інновації: світові тенденції та регіональний : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25–26 вересня 2020 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2020. – С.66–68.
11.    Гудзь П.В., Довга О.І. Реалізація проекту електронної бібліотеки територіальної громади як чинник соціально-культурного розвитку V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених, аспірантів і студентів  «Тенденції і прогнози розвитку світової економіки в умовах загострення глобальних ризиків» 30 листопада 2020 року., 0,25 др. арк. ФЕУ-517.
12.    Гудзь П.В., Мішакова В. Регіональні особливості формування іміджу державної податкової служби. с.216-218 Відкриті еволюціонуючі системи: матер.  V Міжнар. наук.-практ. конф. (19 - 21 травня 2020 р.). К.:ТНУ  імені В. І. Вернадського. 2020. 314 с. 0,1 др. арк.

13. Соріна О.О., Доновський Д.В. Формування іміджу сучасного підприємства. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 264-266

2019

1. Нечаєва І.А., Бень В.В. Формування та ефективне використання трудового потенціалу підприємства: фактори впливу С. 232-234. Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019.
2. Нечаєва І. А., Циба О. М. Особливості фінансування комунальних підприємств (установ, організацій). Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. С.152-154.
3. Нечаєва І. А., Кузьміна Д. А. Система соціального страхування: сутність, принципи організації, види та моделі (світова практика та особливості вітчизняної системи) // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2019. Pp. 630-636. URL: http://sci-conf.com.ua.
4. Тесленок І.М. Шляхи підвищення ефективності управління проектами в бізнес-інкубаторі на регіональному рівні / І.М. Тесленок, М.П. Носов // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали II Міжнародної науково–практичної конференції Запоріжжя (17-18 жовтня 2019 року) [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – С. 338-340.
5. Тесленок І.М. Управління розвитком проекту бізнес-інкубатору / І.М. Тесленок, М.П. Носов // Тиждень науки – 2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково–практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 184-186.
6. Гудзь М.В., Овчаренко С.В. Новітні форми розвитку економіки регіону с.233-235. Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика”: матер. VІІ Міжнародна заочна науково-практична конференція, 29 листопада 2019 р., м. Запоріжжя. Запоріжжя: КПУ, 2019.

7. Гудзь П.В., Калініна Н. В. Адміністрування закладами культури в регіоні С.302-304. «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (17–18 жовтня 2019року) [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019.

8. Соріна О.О., Біденко І.П. Еволюція поглядів на корпоративну культуру. Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. С. 201-203

9. Соріна О.О., Аболімова О.О. Проблеми розвитку проектного менеджменту в Україні Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. С. 203-205

10. Соріна О.О., Мєльніков О.В. Резерви підвищення ефективності діяльності підприємства Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. С.205-207

11. Соріна О.О., Аболімова О.О. Роль академічних бізнес-інкубаторів в інклюзивному розвитку регіону. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 16–17 жовтня 2019р. Запоріжжя С. 330– 332

12. Соріна О.О., Біденко І.П. Корпоративна культура як елемент управління організацією. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 16–17 жовтня 2019 р. Запоріжжя С.333– 335

13. Соріна О.О, Мєльніков О.В. Сучасні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 16–17 жовтня 2019 р. Запоріжжя С.335– 338

2018

1.    Gudz P., Ben V. Ratio between competence and responsibility of the employees from the Department of education and science in ZRSA C. 9-11. «Сучасна економічна наука: теорія і практика»: матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю Полтава (14 листопада 2018 року) – Полтава : ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка, 2018. 190 с.
2.    Гудзь П В., Блохін С. В. Вдосконалення публічного управління та адміністрування в об’єднаних територіальних громадах Запорізької області. С.367-370. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір: матер. міжнарод.наук.-практ. конф. 4-5 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя. [Електронний ресурс] / Редкол.: Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см.
3.    Гудзь П.В., Костецька А.І. Побудова ефективних комунікацій «керівник-підлеглий» в контексті менеджменту безпеки С.49-52. Теорія та практика менеджменту безпеки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (16 травня 2018 р.) / Відп. ред. проф. Л. М. Черчик. – Луцьк, 2018. – 160с.
4.    Гудзь П.В., Стуконог К. В. Принципи взаємовідносин органів місцевого самоврядування і органів державної виконавчої влади С.262-264.Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 19 червня 2018 р. / за заг. ред. С.М. Приліпка, О.І. Васильєвої, Н.В. Васильєвої, І.М. Грищенко. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2018. – 326 с.

5 Соріна О.О., Нестеренко А. Г. Підвищення управління якістю підготовки  кадрів в сфері публічного адміністрування. Тиждень  науки.  Тези  доповідей  науково-практичної  конференції. Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя: ЗНТУ, 2018.1 електрон. опт. диск(DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. С. 1331–1333

6 Соріна О.О., Магарламова Н. В. Впровадження системи управління якістю  освітньої діяльності / О.О. Соріна, Н.В. Магарламова // Тиждень  науки.  Тези  доповідей  науково-практичної  конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. 1 електрон. опт. диск(DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. С.1342–1344

Активну участь приймають здобувачі вищої освіти  у щорічній науково-практичній конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів «Тиждень науки»:

 

Збірка «Тиждень науки-2021. Факультет економіки та управління»;

Збірка «Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління»;

Збірка «Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління»;

Збірка «Тиждень науки-2018»;

Збірка «Тиждень науки-2017».

Під керівництвом викладачів кафедри здобувачі вищої освіти приймають участь у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах.
Високий рівень підготовки здобувачів вищої освіти кафедри підтверджений нагородами, подяками та призовими місцями за участь у

конкурсах та олімпіадах:

- Кабак Марія гр. ФЕУ-512м (науковий керівник доц. Нечаєва І.А.) – І місце в Обласному конкурсі для обдарованої молоді у галузі науки 2017 р.

- Коляда Катерина, гр.ФЕУ-513м (науковий керівник доц. Нечаєва І.А.) – ІІІ місце в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент організацій», 2018 р.;

- Коваль Дмитро, гр.ФЕУ-514м (науковий керівник ст. викл. Соріна О.О.) – Диплом YI ступеня за перемогу у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування» у 2018/2019 н.р.

- Стуконог Каріна студ. гр.ФЕУ-510м (Науковий керівник д.е.н. проф. Шмиголь Н.М.) – Диплом ІІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління у сфері економічної конкуренції» у 2021 р.

 

- Рощина Дар’я, студ.гр.ФЕУ-519м (Науковий керівник к.е.н. доц. Нечаєва І.А. – Диплом ІІІ ступеня ІІ туру Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент бізнес-структур» у 2021 р.

    

У вузівському конкурсі на кращу наукову студентську роботу представлені кращі студентські наукові роботи:

- 2018/2019 н. р. 

1) Оболадзе Альона Нугзарівна, ФЕУ-515, науковий керівник доц. Нечаєва І.А. Тема: «Формування методу оцінки репутації території»;
2) Подакова Ганна Юріївна, ФЕУ-515, науковий керівник доц. Нечаєва І.А. Тема: «Особливості оцінки конкурентної позиції закладів вищої освіти».
Обидві роботи вийшли до 2 туру вузівського конкурсу на кращу студентську наукову роботу;

-    2019/2020 н. р.  

1.    Дончик Дар’я Ігорівна, ФЕУ-516, науковий керівник доц. Нечаєва І.А. Тема: «Нестандартне використання управлінських методів та інструментів в антикризовому управлінні»;
2. Костецька Анастасія Іванівна, ФЕУ-516, науковий керівник доц. Нечаєва І. А. Тема: «Особливості використання в антикризовому менеджменті превентивних методів діагностики з метою вибору об’єкта інвестування».
3. Носов Микита Павлович, ФЕУ-318 м, науковий керівник доц. Тесленок І. М. Тема наукової роботи: «Розробка проекту «Туристичне бюро» на базі бізнес-інкубатору».
4. Сіленко Олена Едуардівна, ФЕУ-518 м, науковий керівник проф. Пуліна Т. В. Тема: Управління інноваційною діяльністю науково-виробничого підприємства.
До 2 туру вузівського конкурсу на кращу студентську наукову роботу вийшли Дончик Д. І. та Костецька А. І.

- 2020/2021 н. р.

У вузівському турі Всеукраїнського конкурсі на кращу наукову студентську роботу представлені кращі студентські наукові роботи: 

 1. Змикало Олександра С., ФЕУ-518, науковий керівник доц. Нечаєва І. А. Тема: Досвід та рекомендації виведення підприємства автомобілебудування з кризи.

Керівник к.е.н. доц. Нечаєва І.А.

 1. Подакова Ганна Юріївна, ФЕУ-519м, науковий керівник доц. Нечаєва І.А. Тема: Використання концепції wellbeing з метою підвищення продуктивності праці в умовах кризи, спричиненій пандемією.

Керівник к.е.н. доц. Нечаєва І.А.

Обидві роботи рекомендовані до 2 туру всеукраїнського вузівського конкурсу на кращу студентську наукову роботу

- 2021/2022 н.р.

1. Костецька Анастасія, ФЕУ-310м, науковий керівник доц. Нечаєва І.А. Тема: Управління розвитком ОТГ у умовах децентралізації. Робота  рекомендована до 2 туру всеукраїнського вузівського конкурсу на кращу студентську наукову роботу.

Також, здобувачі вищої освіти під керівництвом викладачів кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських конференціях:

1. Кутідзе Л. С. Єськов К. О. Впровадження нових принципів планування регіонального розвитку у контексті євроінтеграції україни.  Сучасний рух науки: тези доп. VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 квітня 2019 р.  Дніпро, 2019. С.619-624

2. Пуліна Т.В., Воробець М.В. Економічна діагностика металургійного підприємства. «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (17–18 жовтня 2019року). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. С. 319 – 320.

3. Пуліна Т.В., Голованова Г.С. Планування розвитку регіону на засадах smart-спеціалізації. «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (17–18 жовтня 2019року). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. С. 320 – 323.

4. Пуліна Т.В., Жукова С. Е. Управління якістю продукції науково-виробничого підприємства. «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (17–18 жовтня 2019року). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. С.  324-327.

5. Тесленок І.М. Широколобов Є.В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства та її місце в стратегічному управлінні машинобудівного підприємства. Економіка і управління в умовах глобалізації: матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15 травня 2019 р.) Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. С. 344–348.

6. Нечаєва І. А.,  Циба О. М. Особливості фінансування комунальних підприємств (установ, організацій). Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. 240 с. С.152-154.

7. Нечаєва І. А., Дончик Д. І. Особливості аналізу діяльності підприємства в умовах обмеженої інформації в антикризовому управлінні // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 652-656. URL: http://sci-conf.com.ua.

8. Нечаєва І. А., Костецька А. І. Особливості використання в антикризовому менеджменті превентивних методів діагностики з метою вибору об’єкту інвестування // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 657-661. URL: http://sci-conf.com.ua.

Набувати практичного досвіду здобувачам вищої освіти кафедри допомагає участь у професійних конкурсах, зокрема:

- участь в конкурсі з інвестиційного аналізу  CFA Institute Research Challenge-2017 – Амелькіна А. (гр. ФЕУ-514), Єськов К. (гр. ФЕУ-514), Біденко І. (гр. ФЕУ-524), Коляда К. (гр. ФЕУ-513м), Дьордій Є. (гр. ФЕУ-513м);

- отримано грант за проектом «Освіта+Бізнес=Успіх» в Конкурсі соціальних проектів «Ми – це місто» (соціальні програми «Запоріжсталь») –Єськов К., гр. ФЕУ-514м, Заїка В. В гр. ФЕУ -516 (науковий керівник доц. Нечаєва І.А.);

- участь у інженерних змаганнях EBEC Zaporizhzhya /«BEST» (за напрямом «Економічні проекти»).

- конкурс стартапів “Young business generation” - Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області».

Стартом для подальшої кар’єри та можливість відкрити власний бізнес став для багатьох «Бізнес-інкубатор НУ «Запорізька політехніка». Учасниками та випускниками бізнес-інкубатору «Бізнес-інкубатор НУ «Запорізька політехніка» у 2019-2020 рр. стали здобувачі вищої освіти кафедри:
- Оболадзе Альона Нугзарівна – проект «Мій рідний край»;
- Голованова Анна Сергіївна – проект «Мій рідний край»;
- Носов Микита Павлович – проект «Мій рідний край»;
- Жукова Світлана Едуардівна – проект «Мій рідний край»;
- Єськов Кирило Олегович – проект «Company Finance Controlling (CFC)»;
- Заїка Валерія Владиславівна – проект «Company Finance Controlling (CFC)»;
- Мірошниченко Валерій Олександрович – проект «Company Finance Controlling (CFC)»;
- Коваль Дмитро Сергійович – проект «Company Finance Controlling (CFC)»;
- Лавриненко Вадим Олексійович – проект «Sandbox» та інші.

Здобувачі вищої освіти мають можливість підвищити свій професійний рівень шляхом стажування як в Україні, так і за кордоном:
Подакова Ганна гр. ФЕУ-519м з 15.09.19 - 15.10.19 р. проходила стажування по програмі ERASMUS у Німеччині м.Франкфурт, маркетингова компанія - TIGER MARKETING Group GmbH.

Здобувачі вищої освіти спеціальностей кафедри менеджменту отримують додаткові знання та компетенції, як слухачі навчальних курсів, що рекомендовані викладачами кафедри:

- через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus студенти гр. ФЕУ-310

1) курс «Складання прогнозу місцевого бюджету: теорія і практичні аспекти»наданий проєктом «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів» 

2) курс «Ефективна взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськістю»

3) курс «Дослідження корупції: Як це працює?», тощо.

- через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus студ. гр.ФЕУ-310м Костецька Анастасія успішно закінчила курс «Смарт-громада: управління на основі даних», наданий експертами проєкту «Е-рішення для громад».

Студенти кафедри беруть активну участь у різноманітних науково-виховних заходах:

1.    Організація  та проведення зустрічей студентів з представниками бізнесу, участь у круглих столах з представниками містообразуючих підприємств. Круглий стіл «Обґрунтування розробки і впровадження структурних трансформацій в економіці регіону в умовах реформи державного управління».

2.    Участь у виставках є засобом демонстрації досягнень студентів і викладачів кафедри та залучення нових партнерів до співпраці, кафедра регулярно співпрацює з «Торгово-промисловою палатою» Запорізької області.

3.    Участь у програми обміну студентів від організації BEST (Board of European Students of Technology.

4.    Співпраця з Запорізьким обласним центром патріотичного виховання молоді, Запорізького обласного центру молоді.

5.    Співпраця з туристичним інформаційним центром Управління Туризму Запорізької міської ради.

Науково-дослідницька робота студентів в позанавчальний час виступає продовженням навчально-дослідницької і є ефективним засобом об'єктивного вияву обдарованої студентської молоді, реалізації її творчих здібностей, стимулювання потреби у творчому оволодінні знаннями, активізації навчально-пізнавальної діяльності.
Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.
Науковий гурток – організаційне утворення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів факультету, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

Курсові, дипломні і магістерські роботи є видом науково-дослідної роботи, який потребує від студентів уміння сформулювати тему, обрати методику дослідження, організувати і провести його, здійснити якісний і кількісний аналіз отриманих результатів, аргументувати свої висновки, оформити результати дослідження. На кафедрі захищаються курсові та дипломні роботи і проекти, що пов’язані з науковою роботою кафедри та реальними завданнями підприємств Запоріжжя, де вони впроваджуються.
Важливу роль у роботі з науково обдарованою студентською молоддю відіграє система заохочень. З метою розвитку студентської наукової творчості в університеті розвинуто систему стимулювання. Зокрема на кафедрі встановлено наступні форми заохочення студентів спеціальності, які займаються науково-дослідною роботою:

- отримання додаткових балів до рейтингу студентів, що враховуються оцінюванні знань студентів з дисциплін, до яких належать наукові здобутки;

- рекомендація до вступу в аспірантуру;

- нагорода дипломами університету;

- подяка із занесенням в індивідуальний план студента.

Варто відзначити такі роботи:

- Калініна Н.В., гр. ФЕУз-318м  Адміністрування районною радою публічного управління сервісними послугами закладам культури : теорія та практика , 2019 рік. Науковий керівник: проф. Гудзь П.В.

- Овчаренко С.В., гр. ФЕУз-318м Удосконалення адміністрування районною владою закладів освіти , 2019 рік. Науковий керівник проф. Гудзь П.В.

На рівні університету за підсумками участі у Всеукраїнських олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах на кращу студентську наукову роботу, університетських заходах науково-дослідної роботи студентів переможці заохочуються грамотами, дипломами та грошовими преміями.
Кращі студенти мають постійну і відчутну мотивацію щодо відмінного навчання, творчих наукових пошуків, досягнення високих пізнавальних результатів, які виходять за межі середнього студентського стандарту.

Залучення студентів до різноманітних форм науково-дослідної роботи дозволяє готувати не тільки високоякісних фахівців, але й створювати умови для подальшого залучення випускників кафедри до науково-педагогічної роботи в університеті.

 


 

Сторінки