Ви є тут

Головна

Навчально-методична діяльність

Виробнича практика 3 курс (Бурка О.М.)
Посилання на сторінку курсу на університетській платформі дистанційного навчання: http://moodle.zp.edu.ua/enrol/index.php?id=1096

Виробнича практика для підготовки бакалаврів 3 курс (Викладачі: Волков А.Д., Віцина І.Г., Кравець І.В., Гордон О.Є., Маляренко Ю.О.)
Посилання на сторінку курсу на університетській платформі дистанційного навчання: http://moodle.zp.edu.ua/enrol/index.php?id=1073

Посилання на сторінку курсу на університетській платформі дистанційного навчання: http://moodle.zp.edu.ua/enrol/index.php?id=608

!!УВАГА!!!
На період карантину навчання проводиться дистанційо

У зв’язку із запровадженням загальнонаціонального карантину в університеті впроваджено дистанційне навчання.
Навчально-методичне забезпечення з дисциплін кафедри електропостачання промислових підприємств (навчальні посібники, монографії, конспекти лекцій, методичні вказівки до лабораторних, практичних, курсових та дипломних проектів) доступні в електронній формі в унівеститетському репозиторії та електронній бібліотеці університету.

Комунікація з викладачами під час дистанційного навчання здійснюється за допомогою Системи дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка», а також за допомогою комунікаторів та месенджерів Skype, Viber, Telegram, Facebook.

Для координації з викладачами, що здійснюють поточний контроль та консультації, використовуйте електронну пошту:

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада e-mail
Шрам Олександр Анатолійович к.т.н., доцент завідувач кафедри epp.plasma@gmail.com
Качан Юрій Григорович д.т.н., професор професор kachan@zntu.edu.ua
Кулагін Дмитро Олександрович д.т.н., доцент професор kulagindo@gmail.com
Авдєєв Ігор Вікторович к.т.н., доцент доцент iv.avdeev56@gmail.com
Байша Олексій Іванович к.т.н., доцент доцент aleksej.bajsha@gmail.com
Братковська Катерина Олександрівна к.е.н., доцент доцент bratkovskaja@gmail.com
Заболотний Анатолій Петрович к.т.н., доцент доцент zap@zntu.edu.ua
Климко Олександр Миколайович к.т.н., доцент доцент alexanderklimko@ukr.net
Махлін Павло Вадимович к.т.н., доцент доцент makhlinpavel21@gmail.com
Попов Володимир В'ячеславович к.т.н., доцент доцент p4987496@gmail.com
Дяченко Віра Вікторівна к.т.н., доцент доцент dvv.epp@ukr.net
Немикіна Ольга Володимирівна к.т.н. доцент olganemikina@ukr.net
Ліуш Юлія Борисівна к.т.н. доцент liush@zntu.edu.ua
Федоша Денис Володимирович к.т.н. доцент fdv@zntu.edu.ua
Прихно Валерія Леонідівна   ст. викладач valeria.prihno@gmail.com
Міщенко Владислав Юрійович   асистент m.vlad.u@i.ua

Останню інформацію можна знайти на сторінці кафедри офіційного сайту НУ "Запорізька Політехніка".

 

Посилання на сторінку курсу на університетській платформі дистанційного навчання: http://moodle.zp.edu.ua/enrol/index.php?id=348

Спортивна морфологія (для студентів спеціальності 017 "Фізична культура і спорт")
Посилання на сторінку курсу на університетській платформі дистанційного навчання: http://moodle.zp.edu.ua/enrol/index.php?id=402

Сторінки