Ви є тут

Головна

Навчально-методична діяльність

За роки існування на кафедрі «Механіка» постійно накопичувалось і вдосконалювалось навчально-методичне забезпечення. Для проведення навчального процесу кафедра має три лабораторії механічних випробувань, які дозволяють також проводити наукові дослідження аспірантам та докторантам кафедр університету і вирішувати проблеми виробництва.

Окрема увага на кафедрі приділяється застосуванню обчислювальної техніки у навчальному процесі і наукових дослідженнях. Нині на кафедрі діє мережевий клас. З метою об'єктивного оцінювання знань, розроблена система тестування та перевірки розрахунково-графічних і лабораторних робіт з опору матеріалів, теорії машин та механізмів і механіки.

Для викладання ряду дисциплін англійською мовою вийшов з друку англо-український навчальний посібник з прикладної механіки (автори: Шевченко В.Г., Коляда О.Ф.).

Основні групи

 1. Класичні підручники, посібники, довідники, збірники завдань, лабораторні практикуми, спеціалізовані видання (біблиотечний та кафедральний фонд).
 2. Розробки кафедри (контрольні завдання, конспекти лекції, навчальні посібники, збірники задач, методичні вказівки до РГЗ та лабораторних робіт).
 3. Комп'ютерний клас з навчально-методичним тестовим комп'ютерним комплексом.
 4. Навчальне забезпечення: стенди, плакати, моделі, макети, зразки, тощо.

Опір матеріалів

Назва PDF
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Опір матеріалів» для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання. III семестр UKR RUS ENG
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Опір матеріалів» для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання. IV семестр UKR RUS ENG
Контрольні завдання і методичні вказівки до виконання розрахунково-проектувальних задач з курсу «Опір матеріалів» для студентів механічних спеціальностей денної форми навчання. III семестр UKR RUS ENG
Контрольні завдання і методичні вказівки до виконання модульних розрахунково-графічних робіт з курсу «Опір матеріалів» для студентів механічних спеціальностей денної форми навчання. IV семестр UKR RUS ENG
Методичні вказівки до розрахунко-проектувальним задачам по курсу «Опір матеріалів» з використанням ЕОМ для студентів механічних спеціальностей усіх форм навчання (частина IV) UKR RUS ENG
Методичні вказівки до розрахунко-проектувальним задачі «Розрахунок статично невизначинної неразривної балки» для студентів механчних спеціальностей усіх форм навчання UKR RUS ENG
Контрольні завдання і методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу «Опір матеріалів» для студентів механічних спеціальностей заочної форми навчання. ІV семестр UKR RUS ENG
Контрольні завдання і методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу «Опір матеріалів» для студентів механічних спеціальностей заочної форми навчання. V семестр UKR RUS ENG
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт по курсу «Опір матеріалів» для студентів механичних спеціальностей заочної форми навчання UKR RUS ENG
Методичні вказівки до самостійної роботи та підготовці до перевірки рівня засвоення курсу «Опір матеріалів» з використанням програмного комплексу для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання UKR RUS ENG
Писаренко Г.С. та інш. «Опір матеріалів» UKR RUS ENG
Писаренко Г.С. та інш. «Довідник з опору матеріалів» UKR RUS ENG

Прикладна механіка

Назва PDF
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Прикладна механіка» UKR RUS ENG
Тексти (конспект) лекцій з дисципліни Прикладна механіка (Частина І). Опір матеріалів для студентів спеціальності 8.092206 «Електричні машини і апарати», 8.090403 «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів», 8.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання», 8.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод"» UKR RUS ENG
Тексти (конспект) лекцій з дисципліни Прикладна механіка (Частина ІI). Для студентів заочної форми навчання спеціальностей 8.092206 «Електричні машини і апарати», 8.090403 «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів», 8.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання», 8.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» UKR RUS ENG
Тексти (конспект) лекцій з дисципліни Прикладна механіка (Частина ІІІ). Деталі машин(продовження) для студентів заочної форми навчання спеціальностей 8.092206 «Електричні машини і апарати», 8.090403 «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів», 8.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання», 8.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» UKR RUS ENG
Методичні вказівки і контрольні роботи з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів спеціальностей 8.090403, 8.090101, 8.090603, 8.091001, 8.092203, 8.092206 і 7.100403 заочної форми навчання (котрольна робота 1) UKR RUS ENG
Методичні вказівки і контрольні роботи з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів спеціальностей 8.090403, 8.090101, 8.090603, 8.091001, 8.092203, 8.092206 і 7.100403 заочної форми навчання (котрольна робота 2) UKR RUS ENG
Методичні вказівки і контрольні роботи з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів спеціальностей 8.090403, 8.090101, 8.090603, 8.091001, 8.092203, 8.092206 і 7.100403 заочної форми навчання (котрольна робота 3) UKR RUS ENG
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів денної форми навчання (2004) UKR RUS ENG
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів денної форми навчання (2005) UKR RUS ENG
Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему: «Розрахунок і проектування приводу машин» з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів заочної форми навчання спеціальності 8.092203 UKR RUS ENG
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Механіка» для студентів спеціальності 8.091001 «Виробництво електронних засобів» всіх форм навчання UKR RUS ENG
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Прикладна механіка» ля студентів спеціальності 8.092206 «Електричні машини і апарати» денної форми навчання UKR RUS ENG
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Механіка» для студентів заочної форми навчання спеціальності 8.091001 «Виробництво електронних засобів» UKR RUS ENG

 

Теоретична механіка

Назва PDF
Методичні вказівки до виконання самостійної робoти з курсу «Теоретична механіка. Статика» для студентів механічних спеціальностей денної та заочної форм навчання UKR RUS ENG
Контрольні завдання і методичні вказівки до виконання самостійних розрахунково-графічних робіт з курсу «Теоретична механіка. Кінематика» для студентів механічних спеціальностей денної та заочної форм навчання UKR RUS ENG
Методичні вказівки до комп'ютерної лабораторної роботи «Дослідження руху точки» з курсу «Теоретична механіка» для студентів всіх спеціальностей UKR RUS ENG
Тарг С.М. «Короткий курс теоретичної механіки» UKR RUS ENG

 

2015 р.

 

Методичні рекомендації до виконання  контрольних робіт з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для здобувачів вищої освіти за освітньо – кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» зі спеціальності 7.030509 01 «Облік і аудит» заочної форми навчання /Укл.: Помулєва В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2015. - 30 с.

 

Методичні рекомендації до виконання  контрольних робіт з дисципліни «Облік автотранспорту та автоперевезень» для здобувачів вищої освіти за освітньо – кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» зі спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» заочної форми навчання /Укл.: Помулєва В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2015. - 42 с.

 

 

2014 р.

 

Конспект лекцій з дисципліни "Облік автотранспорту та автоперевезень" для студентів напряму підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2014. – 94 с.

 

Конспект лекцій з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2014. - 94с.

 

Методичні рекомендації щодо організації  самостійної роботи та виконання індивідуального завдання з дисципліни “Облік автотранспорту та автоперевезень” для студентів напряму підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2014. - 50 с.

 

Конспект лекцій з дисципліни “Управлінський облік” для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання /Укладач: С.П. Ремига, старший викладач кафедри «Облік і аудит». - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 74 с.

 

Методичні рекомендації щодо проходження загальноекономічної практики для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання / Укл. Л.М. Очеретько, к.е.н., доцент,  С.В. Візіренко, к.е.н., доцент – Запоріжжя: ЗНТУ, - 2014, - 38 с.

 

Методичні рекомендації щодо проходження ознайомчої практики для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» для всіх форм навчання / Укл. С.В. Візіренко, – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. –  22 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання Частина 1 / Укл. Л.М. Очеретько, к.е.н., доцент,  С.В. Візіренко, к.е.н., доцент – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014, 74 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання Частина 2 / Укл. Л.М. Очеретько, к.е.н., доцент,  С.В. Візіренко, к.е.н., доцент – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014, 62 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030509  «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014 – 90 с.

 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Облік у банках» для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»  денної форми навчання. Укл. О.П.Зоря – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014,  54  с.

 

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з курсу "Облік у банках" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.030509 - "Облік і аудит" / Укл. О.П.Зоря – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014, – 26 с.

 

Конспект лекцій з дисципліни „Аналіз діяльності банківських установ” для студентів заочної форм навчання зі спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» / Укл. О.П. Зоря – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. -  90 с.

 

Конспект лекцій з дисципліни „Облік у банках” для студентів спеціальності  6.03050901 «Облік і аудит»  напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання / Укл. О.П. Зоря – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. -  94  с.

 

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Облік у банках» для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Укл. к.с.н., доцент О.П.Зоря – Запоріжжя: ЗНТУ, - 2014,  - 70 с.

 

Конспект лекцій з дисципліни "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів напряму підготовки 7.03050901 та 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання, частина І /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2014. - 94 с.

 

Конспект лекцій з дисципліни "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів напряму підготовки 7.03050901 та 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання, частина ІІ  /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2014. - 90 с.

 

 

2013 р.

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи № 2 з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 14 с.

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи  з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 6.030507   «Маркетинг» заочної форми навчання / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013 – 26 с.

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи  з дисципліни «Облік і аудит» для студентів спеціальності 6.030601   «Менеджмент» заочної форми навчання / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013 – 26 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Аудит» для студентів спеціальності  6.030509  «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання / Укл. С.В. Візіренко, – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013 – 46 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація обліку» для студентів спеціальності  7.03050901  «Облік і аудит», 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання / Укл. С.В. Візіренко, – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013 –  46 с.

 

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання. Частина 1 Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 62 с.

 

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання. Частина 2 Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 38 с.

 

Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання. Частина 1 Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 62 с.

 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Частина 1 / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 62 с.

 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Частина 2 / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 74 с.

 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Частина 3 / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 58 с.

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи № 1 з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030509 „Облік і аудит” заочної форми навчання / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 14 с.

 

Методичні рекомендації до проведення практичних, семінарських занять з дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів напряму підготовки 7.03050901 та 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 62 с.

 

Методичні рекомендації щодо організації  самостійної роботи з дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів напряму підготовки 7.03050901 та 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 94 с.

 

Методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів напряму підготовки 7.03050901 та 8.03050901 «Облік і аудит» денної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 26 с.

 

Методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з дисципліни «Податкова система ІІ» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» всіх форм навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, -2013. - 26 с.

 

Конспект лекцій з дисципліни "Податкова система ІІ" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 90 с.

 

Методичні рекомендації щодо організації  самостійної роботи з дисципліни "Податкова система ІІ" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 78 с.

 

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Частина 1 Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 70 с.

 

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Частина 2 Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013, 38 с.

 

Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання. Частина 2 Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 54 с.

 

Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання. Частина 3 Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 70 с.

 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Частина 4 / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013, - 46 с.

 

Методичні рекомендації до проведення практичних, семінарських занять з дисципліни "Податкова система ІІ" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 50 с.

 

Методичні рекомендації до виконання  курсових робіт з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва" для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 38 с.

 

Методичні рекомендації щодо організації  самостійної роботи з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва" для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, -2013. - 50 с.

 

Методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з дисципліни «Податкова система» і “Податки та система оподаткування” для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит» та 6.030203 «Міжнародні економічні відносини» всіх форм навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, -2013. - 34 с.

 

Методичні рекомендації до виконання  контрольних робіт з дисципліни "Податки та система оподаткування» для студентів напряму підготовки 6.030203 «Міжнародні економічні відносини» заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - ст. викладач кафедри „Облік і аудит" - Запоріжжя: ЗНТУ, -2013. - 50 с.

 

Методичні рекомендації до виконання  контрольних робіт з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва" для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, -2013. - 34 с.

 

Методичні вказівки до проведення практичних, семінарських занять з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва" для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, -2013. - 78 с.

 

Методичні рекомендації щодо організації  самостійної роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 90 с.

 

Методичні рекомендації до виконання  контрольних робіт з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 82 с.

 

Методичні рекомендації до проведення практичних, семінарських занять з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 66 с.

 

Методичні вказівки до проведення виробничої аналітичної практики на базі бюджетних установ для студентів 4 курсу за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Помулєва В.М. –  Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 34 с.

 

Методичні вказівки до проведення виробничої аналітичної практики на базі підприємств (крім бюджетних та кредитних установ) для студентів 4 курсу за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Укл.: В.М. Помулєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 34 с.

 

Методичні вказівки до виконання виробничої практики студентами третього курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030.509 “Облік і аудит” /Укл.: Помулєва В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 42 с.

Філософія

 • Методичні вказівки до проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Філософія: загальний курс» для студентів денної форми навчання / Укл.: О.В.Бондаренко, І.М.Бондаревич, Н.М.Дєвочкіна, Є.О.Ємельяненко, В.М.Коваль, О.М.Повзло. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 38 с.
 • Методичні вказівки з вивчення змістовних модулів, що виносяться на самостійну роботу студента з навчальної дисципліни «Філософія: загальний курс» для студентів денної форми навчання / Укл.: О.В.Бондаренко, І.М.Бондаревич, Н.М.Дєвочкіна, Є.О.Ємельяненко, В.М.Коваль, О.М.Повзло. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 70 с.
 • Методичні вказівки до проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Людина і світ: філософський дискурс» для студентів денної форми навчання / Укл.: О.В.Бондаренко, І.М.Бондаревич, Н.М.Дєвочкіна, Є.О.Ємельяненко, В.М.Коваль, О.М.Повзло. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 42 с.
 • Методичні вказівки з вивчення змістовних модулів, що виносяться на самостійну роботу студента з навчальної дисципліни «Людина і світ: філософський дискурс» для студентів денної форми навчання / Укл.: О.В. Бондаренко, І.М. Бондаревич, Н.М. Дєвочкіна, Є.О. Ємельяненко, В.М. Коваль, О.М. Повзло. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 66 с.
 • Методичні вказівки до проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Філософські виміри сучасного світу» для студентів денної форми навчання / Укл.: О.В.Бондаренко, І.М.Бондаревич. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 50 с.
 • Методичні вказівки з вивчення змістовних модулів, що виносяться на самостійну роботу студента з навчальної дисципліни «Філософські виміри сучасного світу» для студентів денної форми навчання / Укл.: О.В.Бондаренко, І.М.Бондаревич. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 66 с. 
 • Методичні рекомендації для семінарських занять з курсу «Філософія» для бакалаврів Факультету соціальних наук і Юридичного факультету денної форми навчання [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 30 с.
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Філософія» для бакалаврів усіх спеціальностей ЗНТУ усіх форм навчання [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: БондаревичІ.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 38 с.
 • Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Філософія» (для бакалаврів ден. форми навч., за спец. 016 Спеціальна освіта, 017 Фізична культура і спорт, 227 Фізична терапія, ерготерапія /освітня програма/ «Корекційна освіта», «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація» [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Коваль В.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 22 с.
 • Методичні рекомендації з курсу «Філософія» для семінарських занять (ден. форми навч., ІФФ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Дєвочкіна.Н.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. –38 с.
 • Методичні рекомендації до організації семінарських занять з дисципліни «Філософія» (для студентів ден. від., спец. 125 Кібербезпека, 153 Мікро- та наносхемотехніка, 172 Телекомунікації та радіотехніка [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 14 с.
 • Методичні рекомендації для студентів заочного відділення з дисципліни «Філософія» (технічні спец.) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О., Рябенко Є.М.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 30 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Філософія» [Текст]: Навчальний посібник / Укл.: Бондаренко О.В., Арсентьєва Г.О.,Бондаревич І.М., Володін П.В., Головко Л.В., Дєвочкіна Н.М., Ємельяненко Є.О., Повзло О.М., Тарадайко С.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 143 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Філософія» для бакалаврів заочної форми навчання всіх спеціальностей [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаренко О.В., Бондаревич І.М., Ємельяненко Є.О., Головко Л.В., Повзло О.М., Тарадайко С.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 58 с.

Психологія

 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів  дисципліни «Психологія», що виносяться на самостійну роботу  студентів спеціальностей ФЕУ 072–«Фінанси, банківська  справа та страхування», 073–«Менеджмент»,  075–«Маркетинг», 281–«Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання / Укл.: Г.О. Арсентьєва. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 54 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів  дисципліни «Психотехнології сучасного світу», що виносяться на самостійну роботу  студентів спеціальностей ФЕУ 072–«Фінанси, банківська  справа та страхування», 075–«Маркетинг», денної форми навчання / Укл.: Г.О. Арсентьєва. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 39 с.
 • Методичні рекомендації до організації семінарських занять з дисципліни «Психологія» для студентів денного відділення спеціальностей 022 «Дизайн» [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 10 с.
 • Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни «Психологія» для студентів денного відділення спеціальностей 022 «Дизайн» [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 66 с.
 • Методичні рекомендації з курсу «Психологія» для студентів заочної форми навчання спеціальності 022 «Дизайн» [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: ЄмельяненкоЄ.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 30 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Психологія» (для бакалаврів заочн. форми навч. всіх спец. ЗНТУ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Арсентьєва Г.О., Бондаревич І.М., Дєвочкіна Н.М., Мегрелішвілі М.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 50 с.
 • Методичні рекомендації з вивчення курсів «Психологія», «Психологія і педагогіка», «Основи педагогіки і психології» для студентів заочної форми навчання[Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Арсентьєва Г.О., Бондаревич І.М., Ємельяненко Є.О., Дєвочкіна Н.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 38 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістових модулів дисципліни «Психологія», що виносяться на самостійну роботу студента всіх форм навчання. [Текст] : Навчально-методичне видання / Укл.: Арсентьєва Г.О. Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 с.

Логіка

 • Методичні матеріали до виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання з курсу "Логіка" (усіх спец.) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Повзло О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 22 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з дисципліни“Логіка”, що виносяться на самостійну роботу студента [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Повзло О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 40 с.
 • Методичні матеріали до виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання з курсу "Логіка" (усіх спец. ЕГІ) [Текст]: Навчально-методичне видання  / Укл.: Повзло О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 22 с.

Етика  та  естетика

 • Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Етика та естетика» ( для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Дизайн») [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О., Охмуш-Ковалевська О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 22 с.

Спеціальні  розділи  філософії  та  психології

 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з дисципліни «Спеціальні розділи психології» (підрозділ магістерського курсу «Спеціальні розділи філософії та психології»), що виносяться на самостійну роботу (для студентів-магістрів технічних спец. ден. форми навч. ЗНТУ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Арсентьєва Г.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018.
 • Методичні рекомендації з курсу «Спеціальні розділи філософії та психології» (для студентів-магістрів технічних спеціальностей заочної форми навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання  / Укл.: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 38 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з курсу «Спеціальні розділи філософії та психології» (змістовні модулі 1 та 2), що виносяться на самостійну роботу студента (для студентів-магістрів технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 66 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з курсу «Спеціальні розділи філософії та психології» (змістовні модулі 3 та 4), що виносяться на самостійну роботу студента (для студентів-магістрів технічних спеціальностей  денної та заочної форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 90 с.

Соціальна  відповідальність

 • Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу «Соціальна відповідальність» (для студентів-магістрів спеціальностей 071 Облік та оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність всіх форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 14 с.
 • Методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів, що виносяться на самостійну роботу з курсу «Соціальна відповідальність» (для студентів-магістрів спеціальностей 071 Облік та оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність всіх форм навчання ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 38 с.
 • Методичні рекомендації з дисципліни «Соціальна відповідальність» (для студентів-магістрів спеціальностей ФЕУ заочн. форми навч.) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаренко О.В., Рябенко Є.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 54 с.
 • Навчальні вправи та завдання з курсу «Соціальна відповідальність» (методичні рекомендації для студентів-магістрів спец. 071 Облік та оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 075 Маркетинг, всіх форм навч.). [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О., Краснокутський О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 38 с.
 • Методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з курсу «Соціальна відповідальність», що виносяться на самостійну роботу студента (для студентів-магістрів спеціальностей ФЕУ всіх форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаренко О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 с.
 • Тексти (конспект) лекцій /електронний/ з дисципліни «Соціальна відповідальність» (для студентів-магістрів спеціальності 8.03050801 - Фінанси і кредит) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Бондаренко О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 78 с.
 • Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з курсу «Соціальна відповідальність» (для студентів-магістрів спеціальностей ФЕУ всіх форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 22 с.

Педагогічна  майстерність

 • Тексти (конспект) лекцій /електронний/ з дисципліни «Педагогічна майстерність» (для магістрів спец. ФЕУ всіх форм навч.) [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 78 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни «Педагогічна майстерність», що виносяться на самостійну роботу (для магістрів спец. ФЕУ всіх форм навч.) [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 42 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Педагогічна майстерність» (для магістрів спец. ФЕУ заочн. форми навч.) [Текст]: навчально-методичне видання./ Укл.: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 38 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Педагогічна майстерність» (для магістрів спец. ФЕУ заочн. форми навч.) [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 38 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни «Педагогічна майстерність», що виносяться на самостійну роботу магістрів спеціальностей ФЕУ всіх форм навчання. [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І.М. Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 с.
 • Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Педагогічна майстерність» для магістрів спеціальностей ФЕУ всіх форм навчання [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І. М.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 78 с.

Інтелектуальна безпека

 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістових модулів дисципліни «Інтелектуальна безпека», що виносяться на самостійну роботу студента для спеціальності 075 Маркетинг всіх форм навчання [Текст]: навчально-методичне видання / Укл: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 34 с.
 • Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Інтелектуальна безпека» (для бакалаврів ден. форми навч. за напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг» [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І.М., Дєвочкіна Н.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 34 с.
 • Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Інтелектуальна безпека» (для бакалаврів заочн. форми навч. за напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг») [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 38 с.
Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності» (для магістрів за освітньою програмою 022 Дизайн) [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 38 с.
 • Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності» для магістрів, що навчаються за освітньою програмою 022 Дизайн [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.:І. М. Бондаревич І.М. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 34 с.
 • Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності» для магістрів, що навчаються за освітньою програмою 022 Дизайн [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: БондаревичІ.М. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 38 с.
Психологія творчості
 • Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни «Психологія творчості» (для студентів ден. від. спец. 022 «Дизайн») [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 10 с.
 • Методичні рекомендації до організації семінарських занять з дисципліни «Психологія творчості» (для студентів ден. від., спец. 022 «Дизайн») [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 14 с.
Психологія торгівлі
 • Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Психологія торгівлі» (для бакалаврів ден. форми навч., за спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність /освітня програма/ «Організація торгівлі та комерційна логістика») [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Коваль В.М., Дєвочкіна Н.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 34 с.
 • Методичні рекомендації для підготовки СРС з дисципліни «Психологія торгівлі» (для бакалаврів ден. форми навч., за спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність /освітня програма/ «Організація торгівлі та комерційна логістика») [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Коваль В.М., Дєвочкіна Н.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 30 с.

 

Наукова діяльність, наукові школи та напрями наукових досліджень кафедри!

На кафедрі теорії та практики перекладу активно ведеться наукова робота зі студентами. Більшість студентів-старшокурсників виконують невеликі наукові дослідження під час роботи над спецчастиною дипломного проекту. Частина розробок, що виконується студентами в межах дипломного проектування докладаються на наукових конференціях та в подальшому використовуються в умовах підприємства. Кожного року в квітні-травні в НУ "Запорізька політехніка" проводяться студентські наукові конференції, в яких приймають участь старшокурсники, що під керівництвом викладачів працюють над вирішенням різноманітних науково-технічних задач. За участю студентів останнім часом опубліковано кілька статей у фахових журналах. Студенти кафедри беруть регулярну участь у наукових конференціях та форумах, конкурсах студентських наукових робіт різноманітних рівнів та проведенні олімпіад, де неодноразово були призерами. Так у 2015 р., студентка 5 курсу на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з "Філології", що проводився Херсонським національним університетом, посіла третє місце. Таким чином, наукова та науково-видавнича діяльність університету та їх перспективи сприятимуть якісній підготовці магістрів зі спеціальності 035 "Філологія".

Наукова робота зі здобувачами вищої освіти активно проводиться на кафедрі теорії та практики перекладу з метою забезпечення високої якості підготовки бакалаврів і магістрів, а також формування інтересу до наукової роботи з перспективою подальшого вступу до аспірантури:

1. Франкомовні топоніми та їх переклад українською й англійською мовами (Доповідач – студ. гр. ГФ-320 Д. О. КІРЄЄВА)

2. Актуалізація концепту WORK в українській та британській картинах світу (Доповідач – студ. гр. ГФ-311м Г. О. СТАРЕНКОВА)

3. Мовні засоби вираження концепту «СВІЙ-ЧУЖИЙ» (Доповідач – студ. гр. ГФз-311м Е. В. СТРЕЛКОВСЬКА)

4. Особливості англомовних перекладів «Вія» М. В. Гоголя (Доповідач – студ. гр. ГФ-311м А. В. ПОДЛЄСНА)

5. Концепт «МІСТО» у художньому просторі (Доповідач – студ. гр. ГФ-318 Є. С. ГАЦУЛА)   

6. Лексичні особливості текстів антропологічної тематики (Доповідач – студ. гр. ГФз-311м В. В. КОНОНОВА)

7. Диференціація понять «стиль» та «колорит (тональність)» мови (Доповідач  – студ. гр. ГФ-320 Д. О. КІРЄЄВА)

8. Скорочення та абревіатури: їх види та специфіка використання в науково-технічних текстах (Доповідач – студ. гр. ГФ-310 Д. С. БЄЛЯЄВА)

9. Афіксація і метафора як способи утворення нових слів у галузі інформаційних технологій (Доповідач – студ. гр. ГФ-319 В. О. АДАСОВСЬКИЙ)

10. Утворення та етимологія термінів естетичної медицини (Доповідач – студ. гр. ГФ-329 Є. О. ОСИПЕНКО)

 

11. Семантичні особливості німецьких політичних термінів (Доповідач – студ. гр. ГФ-311м А. Ю. КОНОНЕНКО)

12. Зовнішні та внутрішні запозичення англійської мови (Доповідач – студ. гр. ГФ-311м В. Ю. ФІЛІПОВА)

13. Концепт «МРІЯ» у творі Ф. Фіцджеральда «Великий Гетсбі» (Доповідач – студ. гр. ГФ-311м О. Ю. РАСПУТЬКО)

14. Специфіка відтворення англомовного кіногумору українською мовою (Доповідач – студ. гр. ГФ-311м М. О. ДОРОШЕНКО)

15.Англійські та французькі фразеологізми на позначення вартості (Доповідач – студ. гр. ГФ-320 А. В. САМОКИШ)

16. Англомовні метафоричні терміни галузі митної справи (Доповідач – студ. гр. ГФ-320 М. В. ДОЦЕНКО)

17. Джерела формування англомовної лексики у сфері кібернетики (Доповідач – студ. гр. ГФ-310 Д. С. БЄЛЯЄВА)

18. Англомовні фразеологічні одиниці термінологічного походження (Доповідач – студ. гр. ГФ-320 Д. О. КІРЄЄВА)

19. Особливості репрезентації метеонімів в англомовних текстах ЗМІ (Доповідач – студ. гр. ГФз-311м Л. Р. БАКУТА)

20. Лексико-семантичні особливості англомовної термінології нафтогазової сфери (Доповідач – студ. гр. ГФ-311м В. В. ЖИГУЛІН)

21. Зооморфні метонімічні метафори при утворенні термінів французького науково-технічного стилю (Доповідач  – студ. гр. ГФ-320  Б. А. МЕЛЕЩЕНКО)

22. Теоретично-методологічні засади машинного перекладу текстів (Доповідач – студ. гр. ГФз-311м М. В. ПОЛЬЩЕНКО) 

23. Маніпулятивний потенціал метафор-зоонімів в економічному дискурсі крізь призму спеціального перекладу (Доповідач – студ. гр. ГФ-310 А. В. ПОЦЮПАН)

24. Словотвірний потенціал німецьких епонімічних словосполучень терміносистеми літакобудування (Доповідач – студ. гр. ГФ-311м Я. Ю. КОНОНЕНКО)

25. Теоретичні засади вивчення синтаксису англомовного науково-технічного тексту (Доповідач – студ. гр. ГФз-311м В. В. ВАСИЛЕВСЬКИЙ)

26. Терміни-дублети крізь призму спеціального перекладу (Доповідач – студ. гр. ГФ-310 О. О. ГОРБАНЬ)

27. Види вербальної комунікації - Автори: доц. Е.О. КУЩ, студ. гр. ГФ-310 О.М. АДАМОВА

28. Специфіка перекладу термінів сфери держзакупівель - Автори: ст. викл. М.О. КУЗНЕЦОВА, студ. гр. ГФ-311 А.С. БОЖКО

29. Передача національного компоненту американських мультиплікаційних фільмів українською мовою - Автори: доц. О.М. ХАВКІНА, студ. гр. ГФ-313 Я.І. БОНДАРЕНКО

30. Роман "Портрет Доріана Грея" крізь призму наукової аналітики - Автори: доц. К.В. ТАРАСЕНКО, студ. гр. ГФ-310 К. ГАЛАГАН

31. Особливості утворення англійських семантичних неологізмів - Автори – доц. І.В. КУЗНЄЦОВА, студ. гр. ГФ-310 І.В. ГАЛКА

32. Способи перекладу термінів у романах А. Хейлі «In High Places» та Д. Брауна - Автори – доц. А.Б. ПІДГОРНА, студ. гр. ГФ-310 К.В. ДОНОВСЬКА

33. Лексичні інновації англомовних соціальних мереж: лінгвопрагматичний та перекладознавчий аспекти - Автори: доц. Н.В. ЛАЗЕБНА, студ. гр. ГФ-310 Д.А. ІСКАКОВА

34. Особливості реалізації концепту «ПРИРОДА» у псевдовікторіанському романі Джона Фаулза «Жінка французького лейтенанта - Автори: доц. Г.М. КОСТЕНКО, студ. гр. ГФ-310 А.А. КИЗИМА

35. Феномен 'чікліт': традиції та новаторство - Автори – ст.викл. М.О. КУЗНЕЦОВА, студ. гр. ГФ-322 Д.С. КОЛОТИЛО

Роботи, опубліковані в наукових журналах:

 • y 2009 р. - 37 осіб;
 • y 2010-2011 р. - 42 особи;
 • y 2012-2013 р. - 29 осіб;
 • y 2014-2015 р. - 50 осіб;
 • y 2016-2017 р. - 51 особа;
 • у 2018-2019 р. - 35 осіб;
 • у 2020-2021 р. - 49 осіб;
 • у 2021-2022 р. - 26 осіб.

 

 

Освітньо-кваліфікаційна програма бакалавра галузь знань 0102 «Фізичне  виховання, спорт і здоров’я людини» напряму підготовки 6.010201 «Фізичне виховання»
 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра галузь знань 0102 «Фізичне  виховання, спорт і здоров’я людини» напряму підготовки 6.010201 «Фізичне виховання»
 
Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні (2017 року). Галузь знань: 01 Освіта; спеціальність: 017 «Фізична культура і спорт»
 
Теорія і методика фізичного виховання
Історія фізичної культури
Олімпійський спорт
Професійний спорт
Гімнастика з методикою викладання
Плавання з методикою викладання
Легка атлетика з методикою викладання
Спортивні ігри з методикою викладання
Навчальні тренувальні збори
Навчальна педагогічна практика
Виробнича практика за профілем майбутньої професії
Вступ до спеціальності
Педагогічні дослідження фізичного виховання та спорту
Міжнародний олімпійський та спортивний рух
Інформаційні технології в фізичному вихованні та спорті
Основи сучасної клубної роботи
Управління фізичною культурою та спортом
Фізкультурно-спортивні споруди
Рухливі ігри
Спортивно-педагогічне вдосконалення
Самозахист
Спортивна метрологія
Маркетинг спортивно-оздоровчої діяльності
Спортивне орієнтування
Туризм з методикою викладання
Біомеханіка
Організація та методика масової фізкультури
Організація та проведення спортивно-оздоровчих заходів
Теорія обраного виду спорту з основами методик
Атлетизм
 
 

Сторінки