Ви є тут

Головна

2018 рik

  1. Shtefan Т.A., Zasovenko A.V., The solution of the problem about the deformation of a circular cylinder with the use of  the bessel’s functions zero and first order // Scientific and Technical International Conference INFORMATION TECHNOLOGY IN METALLURGY AND MACHINE ENGINEERING. Dnipro, 27.03.2018 – 29.03.2018. – p. 107.
  2. Maslov D., Shtefan T. Using the maximin strategy in matrix games. |/ Maslov D., Shtefan T.// Збірка тез доповідей Девятої Всеукраїнської наукової конференції «АПМІ». – Запоріжжя, 26 - 27 квітня 2018. – С. 93-95.

2017 рik

1. Shtefan T.A., Slyusarova T.I. Methodological Content Of Distance Learning Site For The Discipline Of “Higher Mathematics” / T.A. Shtefan, T.I. Slyusarova // Materials of Scientific and Technical International Conference "Information Technology in metallurgy and machine building". Dnipro: NMetAU 2017. - p.155.

2. Shtefan Т.A., Zasovenko A.V. Numerical solution of the problem of action mobile load on plasto-elastic beam / Т.A. Shtefan, A.V. Zasovenko// Materials of Scientific and Technical International Conference "Information Technology in metallurgy and machine building". Dnipro: NMetAU 2017. - p.89.

3. Shtefan Т.A. Development of numerical-analytial methods for determining the function of the energy of deformation / Т.A. Shtefan // Тиждень науки-2017. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ – Запоріжжя, 2017.

4. Shtefan Т.A., Zasovenko A.V., Numerical simulation of plastic deformation of the cylindrical bushing sleeve as a result of the loading base // Научный диалог: Вопросы точных и технических наук. Сборник научных трудов, по материалам международной научно- практической конференции 12 августа 2017 г. Изд. ЦНК МНИФ «Общественная наука», Санкт-Петербург, 2017. – c. 18-19.

5. Штефан Д.И., Штефан Т.А. Применение математических методов в задачах биологического содержания / Д.И. Штефан, Т.А. Штефан // Матеріали 6-ої МНПК «Математика в сучасному технічному університеті», - Київ, Україна 28-29 грудня 2017. - C.170-173.

6. Shtefan T.A. Optimization of Control of Knowledge and Skills of Student of Technical Specialties at the Study of the “Higher Mathematics”  Course / T.A. Shtefan, T.I. Slyusarova // Матеріали 6-ої МНПК «Математика в сучасному технічному університеті», - Київ, Україна 28-29 грудня 2017. – c. 180-182.

2016 рік

1. Штефан Д.І., Штефан Т.О. Застосування математики при розв’язанні задач теми "Фізика атомного ядра" / Д.І. Штефан, Т.О. Штефан// Матеріали 5-ої МНПК «Математика в сучасному технічному університеті», - Київ, Україна 28-30 грудня 2016. - C.113-115. 

2. Штефан Д.І., Штефан Т.О. Застосування методів DEC та RSA для криптографічного закриття інформації / Д.І.Штефан, Т.О. Штефан // Матеріали ІХ всеукраїнської науково-практичної WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених  «Комп'ютерні інтелектуальні системи та мережі КІСМ-2016». – м. Кривій Ріг, 22-24 березня 2016 року. – С.121-123.

3. Штефан Т.А. Инструменты дистанционного изучения курса «Математическая статистика» в техническом вузе /Т.А. Штефан// Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – ІТММ-2016», Секція 7, - Дніпропетровськ, 28-31 березня 2016. – С.89

4. Штефан Т. О. Формозміна циліндра при симетричному та несиметричному навантаженні основ /Т.О. Штефан// Матеріали науково-технічної конференції ІМА-2016. Секція 5. «Прикладна та обчислювальна математика». - Суми, 18 - 22 квітня 2016.- С. 255.

5. Штефан Т.А., Слюсарова Т.И.   Методические аспекты дистанционного изучения некоторых разделов курса «высшая математика»/ Т.А.Штефан, Т.И.Слюсарова// Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. - Запоріжжя, 15-22 квітня 2016.-c.

6. Штефан Т.О., Засовенко А.В.   Міцність втулки при навантаженні основ / Т.О.Штефан, А.В.Засовенко// Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. - Запоріжжя, 15-22 квітня 2016.-c.

 

2015 рік

1. Бердик С.В., Штефан Т.А. Шифросистемы RSA: возможности и применение/С.В. Бердик, Т.А. Штефан // Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених  «Комп'ютерні інтелектуальні системи та мережі КІСМ-2015». – м. Кривій Ріг , 24-26 березня 2015 року. – С.128-131.

2. Гордієнко М.Р., Штефан Т.О. Математичне моделювання деяких задач курсу "Рівняння математичної фізики"/ М.Р. Гордієнко, Т.О. Штефан// Матеріали шостої міжнародної наукової конференції "АПМІ". - Запоріжжя, 23 - 24 квітня 2015 р. - С. 81-83.

3.  Штефан Т.О. Чисельний розв'язок задачі про плоску деформацію товстої плити жорстким штампом /Т.О. Штефан//Матеріали науково-технічної конференції ІМА-2015. Секція 2. «Моделювання складних систем». - Суми, 20 - 25 квітня 2015.- С. 254.

4. Штефан Т. О. Ідеальний контакт на межі закріплення стійки при перевезенні вантажів /Т.О. Штефан// Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. - Запоріжжя, квітня 2015.

5.  Штефан Т.О. Аналіз ефекту бочкоутворення в циліндрі з одним вільним торцем/ Т.О. Штефан// Конференція молодих вчених «Підстригачівські читання» - 2015, - Львів, 26 - 28 травня 2015. 

6. Штефан Т.А., Слюсарова Т.И. Организация самостоятельной работы студентов при изучении темы «Методы интегрирования»/ Т.А. Штефан, Т.И. Слюсарова// Матеріали ІІ науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації" «Секція 3. Проблеми якості сучасної природничо-математичної освіти: зміст, підручники, програмно-педагогічні засоби, критерії і показники.», - ЗОИППО, м.Запоріжжя, 5-9 жовтня 2015. – 4 сторінки.

7. Штефан Т.О. Деформація плити при різних видах контакту на межі закріплення / Т.О. Штефан// Збірник матеріалів Міжнародної міждисциплінарної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Science and Scientists». - м. Дніпропетровськ, 21–22 грудня 2015 р. - С. 122-125.

 

2014 рік

1.  Штефан Т.О., Величко О.В. Вплив способів закріплення стійок для перевезення важких вантажів на міцність конструкції/Т.О. Штефан, О.В. Величко //Матеріали науково-технічної конференції ІМА-2014. Секція 5. “Прикладна та обчислювальна математика.» - Суми, 21 - 26 квітня 2014.- С. 115.

2. Штефан Т.О. Просторова деформація плити синусоїдальним штампом/Т.О. Штефан//Матеріали науково-технічної конференції ІМА-2014. Секція 2. «Моделювання складних систем». - Суми, 21 - 26 квітня 2014.- С. 165.

3.  Карнаух Т.В., Штефан Т.О. Математична модель процесу деформування стійки при перевезенні вантажів/ Т. В. Карнаух, Т.О. Штефан //Матеріали наукової конференції «АПМІ». – Запоріжжя, 24 - 25 квітня 2014. – С. 109.

4. Штефан Т.О. Вплив форми штампа на розподіл функції потенційної енергії формозміни в плиті/ Т.О. Штефан// Конференція молодих вчених «Підстригачівські читання» - 2014, - Львів, 28 - 30 травня 2014. 

5. Величко Е.В., Штефан Т.А. Исследование функции энергии формоизменения в цилиндре при осесимметричной деформации пологим параболическим штампом/Е.В Величко, Т.А. Штефан// Материалы научной конференции «КМНТ-2014»  Харьков, 28 – 31 мая 2014. – С. 70-73.

6. Штефан Т.О. Чисельне дослідження функцій переміщень та напружень у випадках симетричного та несиметричного навантажень основ циліндра/ Т.О. Штефан// Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Комп’ютерні науки для інформаційного суспільства», м. Сєвєродонецьк, 23 грудня 2014. – С. 9-12. 

7. Штефан Т. А., Слюсарова Т. И. Применение блок-схем для систематизации материала в курсе лекций «Высшая математика»/Т.А. Штефан, Т.И. Слюсарова//Материалы Международной научно-практической интернет - конференции «Современные тенденции развития математики и её прикладные аспекты – 2014», - Донецк, 20 -23 мая 2014. – С. 214-215.

8. Штефан Т.О., Слюсарова Т.І. Застосування математичних методів в спеціальних дисциплінах підготовки інженерів на прикладі дисципліни «Опір матеріалів»/ Т.О. Штефан, Т.І. Слюсарова// Материали 3-ої МНПК «Математика в сучасному технічному університеті», - Київ, Україна 25-26 грудня 2014. – С. 135-138.

9.  Штефан Т.О., Слюсарова Т.І. Фрактальний аналіз у інтегродиференціальному моделюванні фрактально субстанційованого середовища //Матеріали наукової конференції викладачів ЗНТУ, м. Запоріжжя, 14-19 квітня 2014. – Т.1. - С. 139.

10.  Карнаух Т.В., Штефан Т.О. Деформування стійки при перевезенні важких вантажів/ Т. В. Карнаух, Т.О. Штефан //Тези доповідей науково-технічної конференції студентів та магістрантів ТДАТУ. – Мелітополь, 9 квітня 2014. – С. 18-20.

11.  Штефан Т. О., Величко О. В. Математична модель процесу деформування стійки при перевезенні важких вантажів/Т.О. Штефан, О.В. Величко// Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. - Запоріжжя, 14-19 квітня 2014. – С. 87.

 

2013 рік

1. Штефан Т.А., Оценка остаточных знаний математики студентов первого курса инженерных специальностей в ЗНТУ/ Т.А. Штефан// Матеріали науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації" «Секція 3. Розвиток сучасної природничо-математичної освіти», - ЗОИППО, м.Запоріжжя, 21-28 жовтня 2013.

2.  Штефан Т.О., Величко О.В.  Аналітичне визначення енергії формозміни в плиті, яка деформується штампом/Т.О. Штефан, О.В. Величко //Матеріали науково-технічної конференції ІМА-2013. Секція 5. «Прикладна та обчислювальна математика.» - Суми, 22-27 квітня 2013.- С. 119.

3. Штефан Т.О., Величко О.В. Зони пластичності прямокутного паралелепіпеда, який деформується синусоїдальним штампом/Т.О. Штефан, О.В. Величко // Матеріали ХІХ всеукраїнської науково-технічної конференції СППМІ-2013, - Львів, 3-4 жовтня 2013. – С. 138-139.

4. Штефан Т.О., Величко О.В. Плоска деформація плити штампом із параболічною поверхнею/Т.О. Штефан, О.В. Величко //Матеріали ХХІІІ відкритої науково-технічної конференції КМН-2013, - Львів, 23-25 жовтня 2013. – С. 95-98.

5. Штефан Т.О. Моделювання нелінійних явищ у фрактально неоднорідному середовищі//Матеріали наукової конференції викладачів ЗНТУ, м. Запоріжжя, 10-14 квітня 2013. – С. 96.

 

2010 рік

1.  Штефан Т.А. Влияние фрактальной структуры холодной плазмы на диэлектрическую проницаемость // XIII наукова конференція ім. акад. Кравчука, 13-15 травня 2010 року, с. 457.

 

2008 рік

1. Штефан Т. О., Онуфрієнко В. М., Слюсарова Т.І. Дробові інтегродиференціали у моделюванні поля фрактального неоднорідного середовища. // Матеріали 12-ої Міжнародної наукової конференції ім. ак. М. Кравчука. - Київ (Україна): 15-17 травня 2008 р. - С. 469.

 

2006 рік

1. Штефан Т.О. Моделювання нелінійних явищ у газорозрядних плазмоїдах //Матеріали наукової конференції викладачів ЗНТУ, м. Запоріжжя, 14-19 квітня 2006. – С. 102.

2. Штефан Т.О. Застосування теорії дробових інтегродиференціалів до деяких задач нелінійної радіофізики//Матеріали науково-практичної конференції ім. академіка Кравчука. – 18-20 травня 2006. – С. 345.

 

2005 рік

1. Штефан Т.О. Нелінійна теорія потенціалу та фрактальний аналіз у моделюванні фрактально субстанційованого середовища //Матеріали наукової конференції викладачів ЗНТУ, м. Запоріжжя, 11-16 квітня, 2005. – С. 98.

2004 рік

1. Misyura A.O., Onufriyenko V.M., Shtefan T.O. Integrodifferential Model of Artificial Fractal Medium // 15th International Conference on on Microwaves, Radar and Wireless Communications (MIKON’2004). Conference Proceedings. – Gdansk, Poland,V.2 - 2004. - P. 413-416.

2. Місюра А.О., Штефан Т.О. Моделювання фрактальних розподілів зарядів і струмів у нанопокриттях поверхонь // Труды 8-го Международного молодежного форума “ Радиоэлектроника и молодёжь в XXI веке”. - Харьков: ХНУРЭ, 2004. - С. 222

3. Misyura A.O., Onufriyenko V.M., Shtefan T.O. Differintegral Mathematical Model of Waves Propagation in Rectangular Waveguides with Fractal Loading // Xth International Conference on MMET’2004. Conference Proceedings – Dniepropetrovsk, Ukraine, 2004. - P. 364 – 366.

2003 рік

1. Мисюра А.А., Штефан Т.А. Моделирование фрактально субстанциированных структур // Труды 7-го Международного молодежного форума “Радиоэлектроника и молодёжь в XXI веке”. - Харьков: ХНУРЭ, 2003. - С. 60.

2. Misyura A.O., Onufriyenko V.M., Shtefan T.O. Application integro-differential calculus in electrodynamics of complex medium / Proceedings of VIIIth International   Seminar / Workshop on “Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory” (DIPED-2003).- Lviv: Pidstryhach Institute of Applied Problems of Mechanics and Mathematics NASU.-2003.- P. 31-34.