Ви є тут

Головна

Прізвище: Фурманова

Ім'я: Наталія

По батькові: Іванівна

 

Посада: доцент кафедри ІТЕЗ

Науковий ступінь: к.т.н.

Вчене звання: 

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-2760-1995

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, Радіоприладобудівний, 2008, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 8.091001«Виробництво електронних засобів», спеціалізація – «інженер з електроніки», кваліфікація за дипломом – «магістр»
 • Запорізький національний технічний університет, Післядипломної освіти, 2008, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом –  «менеджмент організацій», спеціалізація – «менеджмент організацій», кваліфікація за дипломом – «менеджер-економіст»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності –  05.13.12 <<Системи автоматизації проектувальних робіт>> : <<Математичне та програмне забезпечення автоматизованого синтезу топологій мікросмужкових фільтрів НВЧ>>, рік захисту – 2015, Національний університет "Львівська політехніка"
   

Наукові інтереси:

 • мікросмужкові пристрої; синтез фільтрів; радіотехнічні системи; терагерцовий діапазон

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 6 статей та 16 тез доповідей, з них патентів – 0, монографій – 0, навчальних посібників – 0.

 • 1. Крищук, В.М. Методика проектування мікросмужкових фільтрів НВЧ на основі фракталів [Текст] / В.М. Крищук, О.Ю. Фарафонов, Н.І. Фурманова // Технология приборостроения: научно-технический журнал. - 2015. - №2. - с. 40-42 
 • 2. Мищенко, М.В. Исследование влияния отверстия в экранирующем слое на значение емкостей неоднородностей топологии устройств на связанных микрополосковых линиях [Текст] / М.В. Мищенко, А.Ю. Фарафонов, С.Н. Романенко, Н.И. Фурманова // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – 2013. – Вып. 173. – С. 53–57. 
 • 3. Фарафонов, А.Ю. Исследование влияния параметров перемычек на характеристики микрополоскового ответвителя Ланге [Текст] / А.Ю. Фарафонов, Н.И. Фурманова // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – 2012. – Вып. 170. – С. 7–13. 
 • 4. Фурманова, Н.И. Сравнение программ проектирования на примерах моделирования микрополосковых фильтров c отверстиями в экране [Текст] / Н.И. Фурманова, А.Ю. Фарафонов, С.Н. Романенко, Э.Н. Шинкаренко, М.В. Мищенко // Радіоелектроніка, Інформатика, Управління. – 2012. – № 2. – С. 53–56. 
 • 5. Петрова, Е.В. Разработка упрощённого алгоритма проектирования микрополосковых ППФ на шпилечных резонаторах с отверстиями в экранирующем слое на основе электродинамического анализа в программе Ansoft HFSS [Текст] / Е.В. Петрова, Н.И. Фурманова, А.Ю. Фарафонов // Радіоелектроніка, Інформатика, Управління. – 2012. – № 1. – С. 14–18. 
 • 6.  Фурманова, Н.І. Дослідження залежності хвильових опорів мікросмужкових смугопропускаючих фільтрів на зв’язаних лініях з отворами в екрані від товщини смужки мікросмужкової лінії. [Текст] / Н.І. Фурманова, О.С. Антоненко, Е.М. Шинкаренко, О.Ю. Фарафонов, О.Ю. Воропай // Радіоелектроніка, Інформатика, Управління. – 2010. – № 1. – С. 34–39. 

Перелік усіх наукових публікацій за роками

 

Участь у конференціях:

 • 1. V. Krischuk, N. Furmanova, O. Farafonov, E. Shynkarenko. Research of dependence PCMF’s with the slots in the ground plane impedances on the microstrip line thickness. International Conference TCSET 2010 "Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science" (Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії). Міжнародна конференція TCSET’2010, 23-28 лютого 2010, Львів, Славське, Україна. Національний університет "Львівська політехніка", 1 с.
 • 2. Н.И. Фурманова, А.Ю. Фарафонов, С.Н. Романенко. Анализ микрополосковых фильтров с отверстиями в экране с помощью различных САПР. V Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій", 22-24 вересня 2010 р., м. Запоріжжя, Україна. Запорізький національний технічний університет. 3 с.
 • 3. N. Furmanova. Influence the bonding jumpers characteristics on the microstrip coupler Lange parameters. International Conference TCSET 2012 "Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science" (Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії). 21-24 лютого 2012 року. Львів, Славське, Україна; Національний університет "Львівська політехніка", 1 с.
 • 4. M. Mishchenko, N. Furmanova, A. Farafonov, K. Petrova, S. Romanenko. Synthesis and electrodynamical analysis of microstrip hairpin filters with slots in the ground plane. International Conference TCSET 2012 "Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science" (Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії) TCSET'2012, 21-24 лютого 2012 р., Львів, Славське, Україна. Національний університет "Львівська політехніка", 1 с. 
 • 5. А.Ю. Фарафонов, Н.И. Фурманова, С.Н. Романенко. Оптимизация шпилечных микрополосковых фильтров с отверстиями в экранирующем слое. 22-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2012), 9–14 сентября 2012 г., г. Севастополь, АР Крым, Украина. Севастопольский національний технічний університет, 2 с.
 • 6. Н.И. Фурманова. Оптимизация шпилечных микрополосковых фильтров путем изменения угла между участками связанных линий. 22-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2012) Севастополь, 9–14 сентября 2012 г., г. Севастополь, АР Крым, Украина. Севастопольский національний технічний університет, 2 с.
 • 7. Н.І. Фурманова. Оптимізація топології мікросмужкових фільтрів на шпилькових резонаторах з метою зменшення втрат. VI Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій". 19-21 вересня 2012 р., м. Запоріжжя, Україна. Запорізький національний технічний університет. 3 с.
 • 8. Н.И. Фурманова. Проектирование микрополосковых полосно-пропускающих фильтров на треугольных резонаторах. 23-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2013). 9–14 сентября 2013 г., г. Севастополь, АР Крым, Украина. Севастопольский національний технічний університет, 2 с.
 • 9. Yu. Sitsilitsin, M. Mishchenko, N. Furmanova, O. Farafonov. Using of parallel computing for the quasi-static analysis of microstrip filters topology. Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science (Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії). 25 лютого - 1 березня 2014 р. Львів, Славське, Україна. Національний університет "Львівська політехніка", 1 с. 
 • 10. Н.І. Фурманова. Побудова мікросмужкових фільтрів на основі фракталів. Науково-технічна конференція «Фізика, електроніка, електротехніка – 2014». 21-26 квітня 2014 р., м. Суми, Україна. Сумський державний університет. 1 с.
 • 11. Ю.О. Сіціліцин, Н.І. Фурманова. Розпаралелювання генетичних алгоритмів з використанням карт Кохонена. Науково-технічна конференція «Інформатика, математика, автоматика – 2014». 21-26 квітня 2014 р., м. Суми, Україна. Сумський державний університет. 1 с.
 • 12.Н.И. Фурманова, Ю.А. Сицилицин, Н.И. Швагер. Проектирование фильтров СВЧ на отрезке нерегулярной линии с помощью квазистатического анализа. 18-й Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке». 14-16 апреля 2014 г., г. Харьков, Украина. Харьковский национальный университет радиоэлектроники. 2 с.
 • 13. О.Ю. Фарафонов, Н.І. Фурманова. Проектування фільтрів на основі фракталів. VIІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій". 17–19 вересня 2014 р., м. Запоріжжя, Україна. Запорізький національний технічний університет. 2 с.
 • 14. Н.І. Фурманова, Ю.О. Сіциліцин. Удосконалення методу пошуку рішень для розв’язку задачі оптимізації з використанням генетичного алгоритму шляхом попередньої кластеризації. VIІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій". 17–19 вересня 2014 р., м. Запоріжжя, Україна. Запорізький національний технічний університет. 2 с.
 • 15. Сицилицин, Ю.А. Параллельные вычисиления при квазистатическом анализе устройств на микрополосковых линиях [Текст] / Ю.А. Сицилицин, М.В. Мищенко, Н.И. Фурманова, А.Ю. Фарафонов // Materials of the IV International Scientific Conference "Information-Management Systems and Technologies", Odessa. - 2015. - p. 124-126  
 • 16. Крищук, В.М. Технології виробництва радіопоглинаючих матеріалів / В.М. Крищук, Н.І. Фурманова // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій  та  інформаційних  технологій: тези  доповідей VIII Міжнародної  науково-практичної  конференції (21–23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – с. 214-216
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
 • 1. Міжнародні науково-технічні конференції «Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії» TCSET (м. Львів – с.м.т. Славське, Україна, 2010, 2012, 2014 рр.)
 • 2. Міжнародні науково-практичні конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій» РТТ (м. Запоріжжя, Україна, 2010, 2012, 2014, 2016 рр.)
 • 3. Міжнародні Кримські конференції «НВЧ-техніка та телекомунікаційні технології» КриМіКо (м. Севастополь, АР Крим, Україна, 2012, 2013 рр.).
 • 4. Міжнародний 18-ий молодіжний форум «Радіоелектроніка і молодь в ХХІ ст.» (м. Харків, Україна, 2014 р.).
 • 5. Науково-технічна конференція «Фізика, електроніка, електротехніка» (м. Суми, Україна, 2014 р.).
 • 6. Науково-технічна конференція «Інформатика, математика, автоматика» (м. Суми, Україна, 2014 р.).
 • 7. IV International Scientific Conference "Information-Management Systems and Technologies", Odessa. - 2015.
 • 8.  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи" 2017 р.
Відзнаки та нагороди:
 
-  Почесна грамота від ректора з нагоди Дня науки, 2015;
 
- Грамота районної адміністрації  Запорізької міської ради по Олександрівському району за вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналіхм, плідну педагогічну та наукову роботу, активну громадську діяльність та з нагоди 116-ої річниці існування Запорізького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України
 
 
 
 
 
 
 
 
- Certificate: 35-hour course Academic Teaching Excellence "English As The Medium of Instruction"  delivered by the British Council in Ukraine in the framework of the English for Universities project from 09 to 13 February 2017
 
 
 
 
- Сертифікат за участь в ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи", Відкритий семінар з теми "Сучасні цифрові лабораторії для упровадження STEM-освіти" 15 травня 2017 року
 
 
 
 
-  Certificate of attendance University of Tartu (registry code 74001073, number of the notice of economic activities 169617) certifies that Nataliia Furmanova studies in the period 18.05.2017 - 19.05.2017 in the Narva Collge continuing education programme Challenges of Multilingual education in Ukraine (SVNC.TK.103), 8 hours (0.25 ECTS).
 
 
 
 
 
 
 
Рік початку діяльності в університеті: 2009.

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно), англійська (середній рівень)

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 41а
тел.: +380(61)769 82 52
e-mail: nfurmanova@gmail.com