Ви є тут

Головна

Прізвище: Губарь

Ім'я: Олена

По батькові: Василівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічих наук

Вчене звання: доцент

Освіта: вища

  • Запорізький національний технічний університет, факультет економіки та управління, рік закінчення – 2003 р. , дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Менеджмент організацій», кваліфікація за дипломом – «Менеджер-економіст».

Дисертації:

Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності)», за темою «Економічний механізм управління інвестиційною діяльністю підприємств харчової промисловості», рік захисту – 2008 р. , Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки, м. Київ

Наукові інтереси: інвестиційні процеси в економіці, регіональна економіка.

Дисципліни, які викладає: мікроекономіка, економічна теорія.

Основні наукові роботи (публікації):

1. Губарь О.В. Конкурентоспроможність харчової промисловості України на сучасному етапі / О.В. Губарь // Економічний вісник Національного гірничого університету. – №4 (52), 2015. – С. 82-87.

2. Губарь О.В. Особливості інвестиційної діяльності в харчовій промисловості: національний та регіональний аспект / О.В. Губарь // Інституціональний вектор економічного розвитку / Institutional Vector of Economic Development: збірник наукових праць МІДМУ "КПУ". – Мелітополь : Вид-во КПУ, 2015. – Вип. 8 (2). – С. 184-196.

3. Губарь О.В. Теоретико-методичні засади оцінки інвестиційної активності харчової промисловості регіону / О.В. Губарь // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. – Вип. 10. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-10-2016/18-vipusk.

Наукові праці Губарь Олени Василівни

Участь у конференціях:

  • Губарь О.В. Сучасний стан розвитку науки в Україні: реалії та перспективи / О.В. Губарь // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р.) / відпов.ред. Ю. М. Внуков – Т.2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 39-41.
  • Губарь О.В. Стратегія «блакитних океанів»: сутність і актуальність для українського ринку // Тиждень науки-2012: Зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 9-12 квіт. 2012 р.) – Т.3. –– Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – С.267-268.

 

Тези доповідей Губарь Олени Василівни на конференціях

Рік початку діяльності в університеті: 2003 .

Мови спілкування: українська, російська,англійська, французька (зі словником)

Контакти:

адреса: 69063,вул.Жуковського,64
аудиторія (кабінет): ауд.539
тел.: 061-7698265
e-mail: elenagubar.zntu@edu.ua