Ви є тут

Головна

Прізвище: Рева

Ім'я: Віталій

По батькові: Ігорович

 

Посада: старший викладач кафедри

Участь у роботі рад і державних структур:-

Науковий ступінь:-

Вчене звання:-

Обліковий запис науковця (ORCID):0000-0002-3265-1735

Researcher ID:U-2668-2017

Scopus ID:56941563100

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, радіоприладобудівний факультет, 2012, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – 8.05080101 «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої», кваліфікація за дипломом – «Магістр з мікро- та наноелектронних приладів і пристроїв».
 

Наукові інтереси:

 • нанофізика і нанотехнології;
 • фізика кластерів;
 • фізика поверхні;
 • позитрони в твердих тілах та рідинах.

Дисципліни, які викладає:

 • Хімія наноструктурованих матеріалів
 • Фізика низькорозмірних систем

Основні наукові роботи (публікації):

 • Бабич А.В. О локализации позитронов в вакансиях металла [Текст]/ А.В. Бабич, В.В. Погосов, В.И. Рева. // Физика твердого тела. – 2015. – Т.57. – вып.11. –С. 2081 – 2089.
 • Бабич А.В. Расчет вероятности захвата позитрона вакансией металла и оценка вакансионного вклада в работы выхода электронов и позитронов [Текст]/ А.В. Бабич, В.В. Погосов, В.И. Рева. // Физика металлов и металловедение. — 2016. -– Т.117. -–№.3. -– С. 215 – 223.
 • Погосов, В. В. Потенциал ионизации металлического кластера, содержащего вакансии / В. В. Погосов, В. И. Рева // ФТТ. – 2017. – Т. 59 вып. 6. – . 1043 – 1050.
 • Погосов, В. В. К расчету энергий диссоциации, когезии, образования вакансии, прилипания электронов и потенциала ионизации малых металлических кластеров, содержащих моновакансию / В. В. Погосов, В. И. Рева // ФММ. – 2017. – Т. 118, 9. – . 871 – 882.
 • Погосов, В. В. Розмірні залежності енергетичних характеристик заряджених металевих кластерів, що містять моновакансію / В. В. Погосов, В. І. Рева // УФЖ. – 2017. – Т. 62 - вып. 9. – . 786 – 801.
 • Pogosov, V. V. Energetics of charged metal clusters containing vacancies/ V. V. Pogosov, V. I. Reva// J. Chem. Phys. – 2017.– 147.–23.– 045747JCP
 • Рева В. И. Энергетические характеристики малых металлических кластеров, содержащих вакансию //Журнал технической физики. – 2018. – Т. 88. – вып. 2. – С. 1051-1055.
 • Погосов В. В. Квантово-размерная зависимость энергии образования вакансии в заряженных малых металлических кластерах. Капельная модель //Физика твердого тела. – 2018. – Т. 60. – вып. 6. – С. 631-636.

Всього наукових праць: 9, з них патентів – 0, монографій – 0, навчальних посібників – 0.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Babich, A. V. Energetics and nanomechanics of subatomic metal wires and slabs in magnetic field [Text] / Babich A.V., Reva V.I., Pogosov V.V. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : VII Міжнародної науково-практичної конференції, 17–19 вересня 2014 р : Тези доповідей – м. Запоріжжя. – с. 348-349.
 • Babich, A. V. Positron and positrinium in metal-dielectric nanosandwiches [Text] / A. V. Babich, P. V. Vakula, V. I. Reva, V. V. Pogosov // Clusters and nanostructured materials (CNM-4). Materials of the International Meeting (October, 12-16). – Uzhgorod, Vodohraj. – 2015. – P. 43.
 • Погосов, В.В. Вплив діелектричного покриття на роботу виходу позитронів [Текст] / В. В. Погосов, П.В. Вакула, В. І. Рева, А. В. Коротун // Тиждень науки – 2016. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 18–22 квітня 2016 р. В 4 томах. Т. 1 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 618 с. – С. 272 273.
 • Вакула, П. В. Спектральные и аннигиляционные характеристики позитронов в металл-диэлектрических наносандвичах [Текст] / П. В. Вакула, А. В. Бабич, А. В. Коротун, В. И. Рева, В. В. Погосов // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VIIІ Міжнародна науково-практична конференція, 21–23 вересня 2016 р.: Тези доповідей – м. Запоріжжя. – С. 244 – 245.
 • Вакула, П. В. Электронные спектральные характеристики металл-диэлектрических наносандвичей [Текст] / П. В. Вакула, А. В. Бабич, А. В. Коротун, В. И. Рева, В. В. Погосов // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VIIІ Міжнародна науково-практична конференція, 21–23 вересня 2016 р.: Тези доповідей – м. Запоріжжя. – С. 246 – 247.
 • Коротун, А. В. Вплив параметрів моделі Друде на інфрачервоне поглинання композитів із золотими наночастинками [Текст] / А. В. Коротун, В. В. Погосов, В. І. Рева // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VIIІ Міжнародна науково-практична конференція, 21–23 вересня 2016 р.: Тези доповідей – м. Запоріжжя. – С. 253 – 255.
 • Погосов, В. В. Энергетика металлического кластера, содержащего вакансии / В.В. Погосов, В.І. Рева // Тези доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції «Cучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій»: тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 344 с., С.261-263.
 •  

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Рік початку діяльності в університеті: 2014.

Мови спілкування: українська (вільне володіння), російська (вільне володіння), англійська (зі словником).

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 64
аудиторія (кабінет): 113
тел.: +380(61)764-67-33
e-mail: revvi@zntu.edu.ua
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}