Ви є тут

Головна

Прізвище: Онуфрієнко

Ім'я: Володимир

По батькові: Михайлович

 

Посада: завідувач кафедри вищої математики

Участь у роботі рад і державних структур: 

 • член Ради Університету (ЗНТУ),
 • член Ради Машинобудівного факультету (ЗНТУ);
 • член спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій за спец. 01.04.03 – радіофізика у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка (з 2009 р.);
 • член спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій за спец. 01.04.03 – радіофізика у Дніпропетровському національному університеті  ім. Олеся Гончара (з 2008 р.);
 • член американської асоціації інженерів-електриків (IEEE);
 • член редколлегій 2-х наукових журналів (Радіоелектроніка,Iнформатика,Управління; Електротехніка та електроенергетика);
 • керівник фіз.-мат. секції Придніпровського наукового центру по Запорізькій області. 

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.

Вчене звання: професор.

Освіта: вища

 • Дніпропетровський національний університет, Радіофізичний факультет, 1972,  спеціальність за дипломом –радіофізика та електроніка, спеціалізація – «радіофізик», кваліфікація за дипломом – «спеціаліст»
 • Аспірантура Дніпропетровського національного університету, спеціальність 01.04.03 «радіофізика», 1975.
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.04.03  «радіофізика»: «Розрахунок електромагнітних полів у хвилеводних трансформаторах зі з’єднувальною порожниною складної форми», рік захисту -1977, Харківський національний університет;
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 01.04.03 «радіофізика»: «Електромагнітні поля диференціальних розподілів зарядів і струмів на топології фрактального середовища», рік захисту – 2005, Дніпропетровський національний університет.

Наукові інтереси:

 • математичні методи моделювання радіофізики;
 • фрактальна теорія поля.

Дисципліни, які викладає:

бакалаврам:

 • вища математика;
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія;
 • математичний аналіз;
 • диференціальні рівняння;
 • спеціальні розділи вищої математики;
 • теорія ймовірностей та математична статистика;

магістрантам:

 • математичне моделювання;
 • методи оптимізації.

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: понад 200, з них  монографій – 1, навчальних посібників – 3.

 1. V. M. Onufriyenko, А.V.Кuzemko. Variable Order Dіferintegral Forms and Maxwell equations Homogenization for fractal Structured Medium / Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, Dnipropetrovsk. – 2014. –P.65-67.
 2. V. M. Onufriyenko, K.S. Chernyakhovska. Differintegral model of log-periodically structured fractal antenna// Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, Kharkov. – 2012. –P.557-560.
 3. В.М.Онуфрієнко. Електромагнітні приповерхневі валастивості фрактально структурованих металів. Вісник ДНУ. 2008. Т.16.-№ 2/1.- С.150-157.
 4. А.В.Крапивной, В.П.Чумаченко, Онуфриенко В.М. Оптимизация значений геометрических параметров в методе открытого слоя. Радіоелектроніка. Інформатика. Управління.- №1(15), 2006.-С.20-25.
 5. А.А.Мисюра, В.М.Онуфриенко, О.В.Крапивний.  Фрактальні властивості прямокутного хвилеводу з метаматеріальною пластиною// Радіоелектро-ніка. Інформатика. Управління.- №2(14), 2005.-С.15-20.
 6. Мисюра А.А., Онуфриенко В.М. Расчет затухания магнитной волны в прямоугольном  волноводе с фрактальными стенками// Радиофизика и электроника: Сб. науч. тр./ НАН Украины, Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я.Усикова. -Харьков..-2004.-Т. 9,  № 1.-С.211-215.
 7. V.M. Onufrienko. Fractal properties of artificial medium in estimates of permittivity // Radioelectronics and Communications Systems. 2003; vol.45 no 10: 53-55.
 8. V.M.Onufriyenko. T.I.Slyusarova.  An Integro-Differential Model for the Interaction of a Monochromatic Wave with a Circular Cylinder // Telecommunications and Radio Engineering, 2002.-Vol.57.-N 10-11.-PP.23-30.
 9. V.M.Onufrienko.  Absorption   of    the   Plane    Electromagnetic Wave Energy by a Fractal Conducting Surface // Telecommunications and Radio Engineering, 2001.-Vol.55.-N 6-7. -PP. 98-103.
 10. V.M.Onufriyenko. Physical and Geometric Interpretation of Electromagnetic Field’s α-Characteristics // Telecommunications and Radio Engineering,  Vol.53.-N 4-5, 1999.-PP. 136-139.

Участь у конференціях:

 1. Онуфрієнко В.М., Куземко А.В., Черняховська К.С. Source-Sink Control Properties of Fractal Point Vibrator // Proc. TCSET’2014, February 25-March 1, Lviv-Slavske, Ukraine. P. 101-102.
 2. Onufrienko V.M. The frequency independence of fractal antennas // Proceedings of XIIIrd International Conference “Antenna Theory and Techniques (ICATT’13).-Odessa, Ukraine.- September 16-20, 2013.-V.1, PP.332-334.
 3. V.M.Onufriyenko, Dolgiy A.A. Maxwell’s equations on very hight-frequencies: the analysis of the waves refraction in fractal medium// Conf. Proc. International Conference of Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-2012), (Kharkov) Ukraine. – 2012. –P.142-145.
 4. Volodymyr M. Onufriyenko, Kateryna S. Chernyakhovska. Fractal transformation of the hertz dipole in the EH-vibrator// Proceedings of XI-th International Seminar/Workshop on “Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory” (DIPED-2011), Lviv, 26-29 September, 2011, Pidstryhach Institute of Applied Problems of  Mechanics and Mathematics NASU. PP. 145-148.
 5. Volodymir M. Onufriyenko .A Discussion on the Properties of Electrically Small Fractal Wire Antennas/ Proceedings of VIrd International Conference “Antenna Theory and Techniques (ICATT’07).-Sevastopol, Ukraine.-2007.-V.1, PP.107-109.
 6. V.Onufriyenko. Theory of fractal wire antennas: the differintegral equations model / Conf. Proc.  11-th International   Conference  on    Mathematical  Methods  in Electromagnetic Theory      (MMET-2006), (Kharkiv), Ukraine.- June 26-29, 2006.-P.196-198.
 7. Т.О.Штефан, А.О.Місюра, В.М.Онуфрієнко. Застосування дробових інтегродиференціалів в задачах нелінійної фізики. XI міжнародна   наукова   конференція  ім.академіка М.Кравчука, 18-20  травня. 2006 р., Київ: Метеріали конф.-2006.-С.662.
 8. A. O. Misyura, V. M. Onufriyenko.Electromagnetic field in rectangular waveguide with magnetized fractal ferrite plate. DIPED”05 Lviv, September 12-15, 2005.
 9. Онуфрієнко В.М. Алгоритмічний припис як засіб стискання інформації з вищої математики у системі дистанційної освіти// Тезисы докладов международной научно-методической конференции (15-17 ноября 2005 г.).-Донецк: Изд-во ДонНУ, 2005.-С.426-427.
 10. Andriy O. Misyura, Volodymyr M. Onufriyenko, Tetyana O. Shtefan. Integrodifferential model of artificial fractal medium// Conference Proc. 15th International Conf. on Microwaves, Radar and Wireless Communications (MIKON-2004).-Warszaw( Poland).V.2- 2004.- P.413-416.
 

Відзнаки та нагороди:

 • Почесний знак “Відмінник освіти України” (2000 р.).
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2005 р.).
 • Почесна  грамота   Запорізької  обласної   адміністрації (2006 р.).
 • Лауреат премії Програми підтримки вчених та обдарованої молоді за підтримки виконавчого комітету Запорізької міської ради (2006 р.).

Рік початку діяльності в університеті: 1975.

Мови спілкування: українська, російська, французька.

Контакти:

адреса: вул. Гоголя 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063,
кабінет: 201
тел.: +380(61)7646575;+380(61)7698487